Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
17,856,888
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

Birth of the Buddha

Friday, April 12, 201300:00(View: 41749)
Birth of the Buddha

 Lyrics/Music: Daniel Yeo

In the ancient land
A child is born
Once in a time so long
And the gods and men
So they said
Homage to the Lord

*Namo tassa bhagavato arahato
Samma-sambuddhassa.

Trong vùng đất cổ kính
Tất Đạt Đa được sinh ra
Một khi trong một thời gian quá lâu
 các vị thần  con người
Vì vậy, họ nói:
Tỏ lòng tôn kính với đức Phật


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ