Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
19,018,966

Bản lên tiếng Về Việc Tăng Ni Tây Tạng Tự Thiêu Phản Đối Chính Sách Đàn Áp Tôn GiáoTiêu Diệt Văn Hóa Tây Tạng Của Chính Quyền Cộng Sản Trung Quốc

Sunday, November 27, 201100:00(View: 10395)
Bản lên tiếng Về Việc Tăng Ni Tây Tạng Tự Thiêu Phản Đối Chính Sách Đàn Áp Tôn Giáo và Tiêu Diệt Văn Hóa Tây Tạng Của Chính Quyền Cộng Sản Trung Quốc
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu
Văn Phòng ĐiỀu HỢp
Chùa Pháp Hoa
20 Butler Ave, Pennington, SA 5013 - Australia
Tel: 08.84478477 – Fax: 08.82401758 – Email: phaphoanamuc@yahoo.com
__________________________________
 
 
 
BẢN LÊN TIẾNG
 
Về Việc Tăng Ni Tây Tạng Tự Thiêu Phản Đối Chính Sách Đàn Áp Tôn Giáo
Tiêu Diệt Văn Hóa Tây Tạng Của Chính Quyền Cộng Sản Trung Quốc
 
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 
 Kính gửi: Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14 và Cộng Đồng Phật Giáo Tây Tạng
 
 
 Kính bạch Đức Đạt Lai Lạt Ma,
 Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni Phật Giáo Tây Tạng,
 Kính thưa chư Phật tửnhân dân Tây Tạng,
 
 Từ tháng 3 năm 2011 đến nay, đã có tới 12 vị Tăng, Ni Tây Tạng, phát đại nguyện tự thiêu, lấy thân mình làm ngọn đuốc thắp sáng lương tri chính quyền Cộng Sản Bắc Kinh, kêu gọi sự quan tâm của nhân loại yêu chuộng công lý và hòa bình đối với chính sách đàn áp tôn giáotiêu diệt văn hóa Tây Tạng của chính quyền Cộng Sản Trung Quốc.
 Qua các sự kiện trên, chúng tôi, Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu (gồm bốn tổ chức Giáo Hội Úc châu, Âu châu, Hoa Kỳ và Canada), nhận định rằng:
 - Kể từ khi chính quyền Cộng Sản Trung Quốc dùng bạo lực quân sự xâm chiếm Tây Tạng buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma phải lưu vong tại Ấn Độ vào năm 1959 đến nay, chưa bao giờ tình trạng đàn áptiêu diệt văn hóa Phật Giáo Tây Tạng của chính quyền Bắc Kinh lên đến mức khốc liệt như hiện nay: chùa chiền bị bao vây, Tăng Ni bị kiểm soát, sách nhiễu, đàn áp, tù đày, giết chóc, văn hóa bị biến chất, giống nòi bị pha tạp, môi trường thiên nhiênxã hội bị ô nhiễm;
 - Mặc dù, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhiều lần công bố trước dư luận quốc tế về lập trường chỉ muốn cho Tây Tạng được tự trị trong một số lãnh vực, đặc biệt là về Phật Giáovăn hóa, và Ngài cũng đã bày tỏ công khai về thái độ từ bi bất bạo động và ước muốn được chính quyền Cộng Sản Trung Quốc đối thoại trong tinh thần tương kính và hiểu biết lẫn nhau để tìm giải pháp ôn hòa cho Tây Tạng, chính quyền Cộng Sản Bắc Kinh vẫn không khoan nhượng, không thật tâm đối thoại, mà ngược lại ngày càng thẳng tay đàn áp một cách thô bạo hơn;
 - Đã từng kinh qua thảm nạn bị đàn áp tôn giáo và đã từng có hàng mấy chục Tăng Ni, Phật tử tự thiêu để đánh thức lương tri những người cầm quyền dưới chế độ độc tài gia đình trị của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm vào những năm đầu thập niên 1960 của thế kỷ trước, và dưới chế độ độc tài toàn trị của Cộng Sản Việt Nam trong suốt 36 năm qua; Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam không khích lệ sự tự thiêu nhưng nhận thức tự thiêu là hành động phát nguyện hy sinh cá nhân một cách bi tráng và trong tinh thần hòa bình, khoan dung của người con Phật đối trước bạo lực của các chính thể độc tài.
 Từ những nhận định trên, toàn thể Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Liên Châu đồng tâm lên tiếng:
 - Toàn tâm hậu thuẫn cho Đức Đạt Lai Lạt Ma và Tăng, Ni cũng như nhân dân Tây Tạng trong công cuộc vận động cho một đất nước Tây Tạng tự trị trong một số lãnh vực bằng tinh thần từ bi bất bạo động;
 - Nhất tâm cầu nguyện cho chư Tăng, Ni đã đem thân mình làm ngọn đuốc cảnh tỉnh chính quyền Cộng Sản Bắc Kinh và nhân loại trước thảm nạn Phật Giáo Tây Tạng bị đàn áptiêu diệt văn hóa, được siêu thăng Phật Quốcthành tựu đại nguyện;
 - Phản đối chính sách đàn áp thô bạo của chính quyền Cộng Sản Trung Quốc đối với Phật Giáonhân dân Tây Tạngyêu cầu chính quyền Cộng Sản Bắc Kinh chấm dứt tức khắc chính sách tàn ác đó, đồng thời mở đối thoại thật sự với đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ Tây Tạng Lưu Vong;
 - Thiết tha kêu gọi Liên Hiệp Quốc, các Chính phủ, các Quốc hội, các Cơ quan nhân quyền quốc tế và nhân loại yêu chuộng công lý, tự do và hòa bình hãy lên tiếng can thiệp để chính quyền Cộng Sản Trung Quốc chấm dứt ngay tức khắc việc đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyềntiêu diệt văn hóa Tây Tạng.
 Thành tâm kính chúc Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14, chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử Tây Tạng thành tựu đại nguyện.
 
Phật lịch 2555, ngày 15 tháng 11 năm 2011
 
 Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan
HT. Thích Như Huệ, Hội Chủ Điều Hành,
Đương kim Chánh Văn Phòng Điều Hợp (ấn ký)
 
Giáo Hội PGVNTN Âu Châu
HT. Thích Minh Tâm, Chủ tịch HĐĐH (ấn ký)
 
 Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ
HT. Thích Tín Nghĩa, Quyền Chủ tịch HĐĐH (ấn ký)
 
Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Canada
HT. Thích Bổn Đạt, Chủ tịch HĐĐH (ấn ký)

----------------------------

 Unified Vietnamese Buddhist Intercontinental Congregation  
  Coordination Office
 Pháp Hoa Temple
20 Butler Ave, Pennington, SA 5013 - Australia
Tel: 08.84478477 – Fax: 08.82401758 – Email: phaphoanamuc@yahoo.com
__________________________________
 
 
 DECLARATION
 
Relating to the self immolations by members of the Tibetan Sangha to protest against the Chinese communist authorities’ oppression of religion and destruction of Tibetan culture
  
  Namo Sakya Muni Buddha
 
To: His Holiness the 14th Dalai Lama and the Tibetan Buddhist Community
 
Respectful Greetings to Your Holiness,
Most Venerables, Venerables and other Distinguished Members of the Tibetan Sangha
Lay Buddhists and the Tibetan People,
 
 
Since March 2011, twelve Tibetan monks and nuns have voluntarily immolated themselves, using their own bodies as a human torch to awaken the Beijing regime’s conscience and to appeal to the concern of peace and justice loving people over Beijing’s policy of religious oppression and cultural destruction in Tibet.
 
 
From these events, we, members of the Vietnamese Sangha and lay Buddhists belonging to the Unified Vietnamese Buddhist Intercontinental Congregation (consisting of the four Unified Vietnamese Buddhist Congregations in Australia-New Zealand, Europe, Canada and the United States of America) make the following points:
 
 - From the time the Chinese communist authorities militarily occupied Tibet in 1959, forcing His Holiness the Dalai Lama to reside in exile in India, Beijing’s oppression and destruction of Tibet’s Buddhist culture have never been as atrocious as they are today: temples are under siege, monks and nuns are subject to strict surveillance, harassment, repression, imprisonment and murder, Tibet’s cultural identity is being eradicated, its people become sinocized, and its physical and social environment is contaminated;
 
- Even though His Holiness the Dalai Lama has repeatedly declared to the world his sole pursuit of genuine autonomy for Tibet in certain fields, particularly in Buddhist and cultural affairs, has adopted a compassionate and non-violent approach, and has expressed his desire to conduct dialogue with Beijing in the spirit of mutual respect and understanding in search for a harmonious solution for Tibet, Beijing remains not only irreconcilable and engaged in dialogue in bad faith, but also practices its brutal repression more aggressively.
 
Having gone through the tragic periods of religious oppression in Vietnam, resulting in dozens of their follow members of the Sangha and lay Buddhists taking their life by self immolation in the early 1960’s under the presidency of the late Mr. Ngo Dinh Diem and during the last 36 years under the totalitarian regime of communist Vietnam, the Vietnamese Sangha does not encourage self immolation but nevertheless recognizes that self immolation is an act of courageous and personal sacrifice in the spirit of peace and forgiveness on the part of a Buddhist believer facing violent forces of a dictatorship.
 
In the light of the above-mentioned points, all members of the Vietnamese Sangha and lay Buddhists belonging to the Unified Vietnamese Buddhist Intercontinental Congregation unanimously declare:
 
- to support wholeheartedly His Holiness the Dalai Lama, the Tibetan Sangha and people in their struggle for an autonomous Tibet in a number of fields in the spirit of compassion and non-violence;
 
- to offer prayer for those monks and nuns who immolated themselves to make the Beijing regime and the world awake to the plight of oppressed Tibetan Buddhists and the cultural destruction in Tibet, in order that their wish may be greatly fulfilled and that they may attain Lord Buddha’s place of complete bliss;
 
- to protest against the Chinese communist authorities’ repressive policy vis-a-vis Buddhism and the Tibetan people, and demand the Chinese communist authorities to end this brutal policy forthwith and to begin genuine dialogue with the Dalai Lama’s representative and the Tibetan government in exile;
 
- to earnestly appeal to the United Nations, national governments and national assemblies, international human rights organizations and peace and justice loving peoples of the world to raise their voices and demand the Chinese communist authorities to immediately terminate its oppression of religion, its violations of human rights and its destruction of Tibetan culture.
 
Wholeheartedly wishing His Holiness the 14th Dalai Lama, all distinguished members of the Tibetan Sangha and Tibetan lay Buddhists great success,
 
  In the year 2555 of the Buddhist Era, 15 November 2011
 
For the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia-New Zealand:
Most Venerable Thich Nhu Hue, President, Executive Council,
and Head of the Intercontinental Coordination Office (signed with seal)
 
For the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Europe:
Most Venerable Thich Minh Tam, President, Executive Council (signed with seal)
 
For the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in the United States of America:
Most Venerable Thich Tin Nghia, Acting President, Executive Council (signed with seal)
 
For the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Canada
Most Venerable Thich Bon Dat, President, Executive Council (signed with seal).

-------------

Congrégation Bouddhique Unifiée Intercontinentale Du Viêt-Nam
CABINET DE COORDINATION
Pagode Pháp Hoa
20 Butler Ave, Pennington, SA 5013 - Australia
Tel: 08.84478477 – Fax: 08.82401758 – Email: phaphoanamuc@yahoo.com
__________________________________
 
 
MANIFESTE
Sur l’Affaire de l’Immolation Par Le Feu des Religieux Bouddhistes Tibétains en Protestation Contre la Politique d’Oppression Religieuse et d’Eradication de la Culture Tibétaine Menée Par le Gouvernement Communiste Chinois
Nam mô Sakyamuni Bouddha,
A Sa Sainteté Le 14è Dalaï Lama et à la Communauté Bouddhiste Tibétaine avec nos respectueuses salutations
Votre Sainteté Le Dalaï Lama,
Très Vénérables Moines et Moniales Tibétains,
Chers Bouddhistes et Peuple du Tibet,
Depuis mars 2011 douze Moines et Nonnes Tibétains se sont immolés par le feu : dans un grand élan de compassion ils ont transformé leur propre corps en une torche vivante destinée à éclairer la conscience des dirigeants communistes de Pékin et à attirer l’attention des hommes épris de justice et de paix sur la politique d’oppression religieuse et d’éradication de la culture tibétaine pratiquée par le régime communiste chinois.
A la lumière de ces évènements, nous, Religieux et Laïcs Bouddhistes Vietnamiens de La Congrégation Bouddhique Unifiée Intercontinentale Du Viêt-Nam (comprenant les quatre Congrégations d’Australie, d’Europe, des Etats-Unis et du Canada ) constatons que :
· Depuis que les autorités communistes chinoises ont lancé leur armée à travers le territoire tibétain, obligeant Sa Sainteté Le Dalaï Lama à s’exiler en Inde en 1959 jusqu’à présent, jamais l’oppression du peuple et de la culture tibétains n’a atteint un tel paroxysme : les pagodes sont assiégées, les religieux sont contrôlés, dénigrés, opprimés, emprisonnés et assassinés, la race est dénaturée par la force, l’environnement et la société sont pollués sciemment ;
· Bien que Sa Sainteté Le Dalaï Lama ait maintes fois et publiquement déclaré devant la communauté internationale sa position très souple de ne revendiquer pour le Tibet que l’autonomie dans certains domaines tels que la Religion Bouddhique et la culture, bien que Sa Sainteté ne cesse de réaffirmer son choix de la non-violence et invité les autorités communistes chinoises à rechercher une solution négociée par le dialogue dans le respect mutuel, le régime communiste de Pékin, non seulement rejette toute concession, mais au contraire durcit son attitude et accroît la violence de l’oppression ;
· Ayant traversé les mêmes épreuves, endeuillées par le sacrifice par le feu de dizaines de religieux et laïcs bouddhistes au cours de deux vagues d’oppression religieuse, l’une durant le début de la décennie 1960 exercée par la famille de feu le Président Ngô-Dinh-Diêm, et l’autre depuis 36 ans sous le régime dictatorial et totalitaire du Communisme Vietnamien, nous Religieux et Laïcs Bouddhistes Vietnamiens, sans encourager l’immolation par le feu, considérons qu’il s’agit là d’une réponse individuelle magnanime et tragique empreinte de l’esprit de paix et de pardon d’un Bouddhiste face à la force exterminatrice d’un régime totalitaire.
A partir des constatations ci-dessus, Toute la Communauté Religieuse et Laïque réunie dans la Congrégation Bouddhique Unifiée Intercontinentale du Viêt-Nam proclame d’une seule voix :
· Nous soutenons Sa Sainteté Le Dalaï Lama, le Sangha et le Peuple Tibétains dans leur lutte non-violente pour l’établissement d’un Tibet autonome dans un certain nombre de domaines ;
· Nous prions de tout cœur pour que les Religieux qui ont allumé de leur corps une torche destinée à réveiller la conscience des dirigeants communistes de Pékin et à alerter le monde sur la mise à mort du Tibet et de sa culture, pour que ces Religieux puissent réaliser leurs vœux grandioses et qu’ils parviennent au Pays de Bouddha ;
· Nous protestons contre la politique d’oppression sauvage menée par l’Etat communiste chinois contre le Bouddhisme et le Peuple Tibétains, et demandons au gouvernement communiste de Pékin d’arrêter immédiatement cette politique cruelle et d’ouvrir un vrai dialogue avec le représentant de Sa Sainteté Le Dalaï Lama et avec le Gouvernement Tibétain en Exil ;
· Nous lançons un appel ardent aux Nations-Unies, aux différents Gouvernements, aux Parlements, aux Organisations de lutte pour les Droits de l’Homme ainsi qu’à tous les hommes épris de justice, de liberté et de paix pour qu’ils interviennent auprès des Autorités Communistes Chinois afin que cessent immédiatement l’oppression religieuse, les violations des droits de l’homme et la destruction systématique de la culture tibétaine.
Votre Sainteté Le Dalaï Lama, Vénérables Religieux et chers Bouddhistes Tibétains, nous souhaitons très respectueusement et sincèrement que vos vœux soient exaucés.
L’an 2555 du calendrier bouddhique, le 15 novembre 2011
 
 Congrégation Bouddhique Vietnamienne
HT. Thích Như Huệ,
Unifiée en Australie et Nouvelle Zélande (signature et le sceau)
 
Congrégation Bouddhique Vietnamienne
HT. Thích Minh Tâm, Unifiée en Europe (signature et le sceau)
 
Congrégation Bouddhique Vietnamienne
HT. Thích Tín Nghĩa, Unifiée aux Etats-Unies (signature et le sceau)
 
Congrégation Bouddhique Vietnamienne
HT. Thích Bổn Đạt, Unifiée au Canada (signature et le sceau)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 272)
Thư Khánh Tuế sau mùa An Cư Kiết Hạ của HT Thích Tuệ Sỹ từ Viện Tăng Thống GHPGVNTN
(View: 368)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Cam Bốt
(View: 471)
Chùa Ngàn Phật được thành lập để thờ một ngàn tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để cho chư Tăng Ni, Phật tử và mọi loài chúng sanh có nhân duyên với Phật Pháp được chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng dường
(View: 769)
Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14, vị lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng, đã sống lưu vong tại Ấn Độ kể từ năm 1959 khi chế độ Cộng Sản tại Trung Quốc xua quân xâm chiếm Tây Tạng...
(View: 802)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Tích Lan, Ấn Độ, Thái Lan, Vương Quốc Anh
(View: 1476)
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2020 được tổ chức vào ngày chủ nhật, 30 tháng 8 năm 2020
(View: 547)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Ấn Độ
(View: 489)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Thái Lan, Pakistan, Cam Bốt, Anh Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ
(View: 1691)
Do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 02h56 phút ngày 16 tháng 4 nhuận năm Canh Tý - nhằm ngày 7 tháng 6 năm 2020 tại Thiền Viện Vạn Hạnh. Trụ thế: 84 năm, 47 hạ lạp.
(View: 571)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Bangladesh, Ấn Độ, Mông Cổ
(View: 1785)
Chùa Phật Đà – Tu Viện Pháp Vương – Chùa Long Sơn kêu gọi Quí Phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dường mỗi người 5USD mỗi tháng để trang trải tiền bills.
(View: 639)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hoa Kỳ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Bhutan, Thái Lan
(View: 538)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Tích Lan, Thụy Sĩ, Đài Loan và Ấn Độ
(View: 1076)
Lễ Phật Đản Tại Chùa Phật Đà được tổ chức ONLINE vào lúc 10:00AM ngày 03/5/2020
(View: 645)
Trong tuần này có các tin tức Phật giáo tại các quốc gia như: Miến Điện, Hoa Kỳ, Thái Lan, Pakistan, Hàn Quốc
(View: 671)
Trong tuần này có các tin tức chính tại các quốc gia: Nhật Bản, vatican, Ấn Độ, Cam Bốt, Acotland
(View: 877)
Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu quyết định đình chỉ Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 32 vào tuần lễ cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2020 theo như đã quy định.
(View: 1793)
Tôi viết những giòng chữ này thể theo lời thỉnh nguyện của nhiều người trên thế giới. Hiện nay chúng ta đang trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn do nạn dịch Covid-19 bị bùng phát.
(View: 1882)
Tổng Hợp Hình Ảnh và Báo Cáo Các Hoạt Động Thông Qua Việc Kêu Gọi Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ V/v Quyên Góp Medical Suplies
(View: 767)
Thông Bạch Phật Đản PL 2564-2020 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
(View: 746)
Trong tuần này có các tin tức chính tại các quốc gia: Mã Lai, Tích Lan, Miến Điện, và Nhật Bản
(View: 1033)
With the meaning of the word SYNERGY, let’s pray together in response to corona virus pandemic.
(View: 2216)
Ngay tại Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh, với nền y tế hiện đại tối tân, mà cũng không thể tránh khỏi sự lây nhiễm nhanh chóng của coronavirus.
(View: 662)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Cộng Hoà Buryatia, Nam Á, Bangladesh và Ấn Độ
(View: 729)
Để an toàn và giữ gìn sức khoẻ chung cho Đại chúng, Chùa Phật Đà thông báo đình chỉ mọi sinh hoạt cho đến khi có thông báo tiếp theo.
(View: 971)
Những Khoá Tu Học ngắn hạn cuối tuần, Tu Bát Quan Trai, Huân Tu Tịnh Độ, những Lễ Hội... giảm thiểu sự sinh hoạt tập trung nhiều người tối đa.
(View: 730)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Nhật Bản, Tích Lan, Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện
(View: 606)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Nhật Bản, Lào, Anh Quốc, Miến Điện
(View: 903)
Sinh hoạt chủ nhật hàng tuần hạn chế số người tham dự. Đặc biệt những vị có đang mắc bệnh mãn tính và trên 65 tuổi nên ưu tiên ở nhà
(View: 2247)
Chúng tôi sẽ tổ chức phát Thực phẩm cho tháng 03 vào ngày 15/03/2020 vào lúc 1:30pm, số lượng 350 phần tại địa chỉ: 26 15th, San Diego, CA 92101.
(View: 1077)
Kính mời Đại chúng tham dự Lễ Khai Kinh Đại Bảo Tích Trì tụng và nghe thuyết giảng Tại Tu Viện Pháp Vương, Escondido vào ngày Chủ Nhật, 08/3/2020
(View: 804)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Cộng hoà Buryatia, Cộng hoà Kalmykia và Nepal
(View: 1212)
Trung Tâm Văn Hoá Chùa Việt Nam Dời Ngày Tổ Chức Lễ Khánh Thành, Lễ Hội Quan Âm, Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập và Xây Dựng
(View: 760)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia: Indonesia, Nepal, Hàn Quốc, Cam Bốt
(View: 1514)
Khoá Tu Học Tuổi Trẻ Tại Tu Viện Pháp Vương - Youth Spring Retreat 2020 vào lúc: 5:00pm thứ 7 ngày 28/3/2020 đến 2:00pm chủ nhật ngày 29/3/2020
(View: 5736)
Thông Báo và Ghi danh Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 10 Tại Philadelphia từ ngày 23 đến 26 tháng 7 năm 2020
(View: 685)
Trong tuần này có các tin tức chính tại các quốc gia như: Thái Lan, Ấn Độ, Tích Lan, Anh quốc
(View: 1720)
Lễ Rằm Thượng Nguyên Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ Ngày 09/2/2020
(View: 1010)
Đại Lễ Khánh Thành Ngôi Đại Hùng Bảo Điện - Lễ Hội Quan Âm Ngày Hành Hương và Cầu Nguyện và Kỷ Niệm 30 Năm Ngày Thành Lập Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam
(View: 2732)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Xuân Canh Tý 2020
(View: 975)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Nhật Bản, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Thái Lan
(View: 1398)
Khoá Tu Học Cho Người Lớn vào ngày 08 tháng 03 năm 2020. Khoá Tu Học Cho Thiếu Nhi vào ngày 28-29 tháng 03 năm 2020
(View: 976)
Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 đang trở về với tất cả người con dân Việt Nam, thay mặt Hoavouu Foundation thành tâm kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: Pháp Thể Khinh An, Phật Sự Viên Thành. Đồng kính chúc Quý Phật tử và gia đình của Quý vị: Vô Lượng An Lạc, Vô Lượng Cát Tường, Thành Tựu Sở Nguyện.
(View: 827)
Hành Hương tham dự ngày Về Nguồn lần thứ 12 và dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne, Úc Châu cũng như hành hương Ấn Độ từ ngày 12.10.2020 (thứ hai) đến ngày 9.11.2020 (30 ngày)
(View: 686)
Trong tuần này có các tin tức chính từ các quốc gia như: Tích Lan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh Quốc
(View: 3791)
Ngày 19 và 21 tháng 1 năm 2020 vừa qua, Quý Phật tử thiện nguyện của HoaVoUu Foundation tại Việt Nam đã đi phát quà cho người nghèo tại Đồng Nai và Vùng núi Đắk Lắk.
(View: 1231)
HT Thích Nguyên Siêu viện chủ Chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương gởi Thư Chúc Tết Xuân Canh Tý 2020 đến Chư Tôn Đức và Đồng hương Phật tử
(View: 1040)
Đại Hội Khoáng Đại 30, 31/05 tại Chùa Huệ Quang và Khoá An Cư Kiết Hạ được tổ chức tại Chùa Huệ Quang (Chư Ni), Chùa Phổ Đà (Chư Tăng) 31/5 đế 07/06
(View: 2557)
Trong tháng 12/2019 Hội HoaVoUu Foundation đã 3 lần thực hiện phát túi ngủ cho người Vô Gia Cư tại ở Downtown San Diego. Lần thứ nhất vào ngày 07/12, lần thứ hai 15/12 và lần thứ 3 vào ngày 26/12. Tổng cộng có 256 túi ngủ.
(View: 798)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Đài Loan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ
(View: 974)
Sau nhiều năm xây dựng Tu Viện Pháp Vương cho đến hôm nay, đã được giấy phép sinh hoạt, đây là một Phật sự quan trọng mà trải qua bao nhiêu năm tháng chư Tăng và Phật tử chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương hằng mong đợi.
(View: 1737)
Hình ảnh HoaVoUu Foundation hỗ trợ Chùa Kim Sơn, Nha Trang trong các Phật sự của Chùa trong năm 2019
(View: 957)
Hôm nay ngày 04/01/2020 tại Chùa Bát Nhã, thành phố Santa Ana, California, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ đã có cuộc họp đầu năm 2020.
(View: 801)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Tích Lan, Úc Đại Lợi
(View: 1238)
Kênh Youtube của HoaVoUu Foundation là một thư viện videos hoằng truyền con đường tuệ giác của Phật.
(View: 1723)
Thư Chúc Xuân Và Chương Trình Xuân Canh Tý 2020 Của Chùa Phật Đà , San Diego, California
(View: 953)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia: Mông Cổ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Cộng hòa Tuva
(View: 786)
Trong tuần này có các tin tức Phật giáo chính ở các quốc gia: Hoa Kỳ, Pakistan, Úc Đại Lợi
(View: 1618)
Ngày 15/12/2019, Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát thêm 80 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 2183)
Hôm nay, ngày 07/12/2019 Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát 100 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
Quảng Cáo Bảo Trợ