Điền Email để nhận bài mới
View Counts
17,300,512
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng

Sunday, September 5, 201000:00(View: 4304)
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng


Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng
 

(Nguyên tác: Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Thân Văn Ký)
Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không
Đệ tử Lưu Thừa Phù bút ký - Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa 
__________________________________________________________________

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ