Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Điển Nam Truyền (Pali)

Saturday, December 25, 201000:00(View: 8321)
Kinh Điển Nam Truyền (Pali)


KINH ĐIỂN NAM TRUYỀN (PALI)

Xin bấm vào các hình bên dưới để xem các biểu đồ:
kinhdiennamtruyen-01-content

kinhdiennamtruyen-02-contentkinhdiennamtruyen-03-content

lichsukettapkinhdien-01-contentlichsukettapkinhdien-02-content

kinhdiennamtruyen-04-content
Hội Kinh Văn Pali (Định nghĩa)
kinhdiennamtruyen-05-contentkinhdiennamtruyen-06-content
Ngôn ngữ Pali (hình bên trái) / Quy ước trích dẫn kinh Nam Truyền (hình bên phải)
kinhdiennamtruyen-08-contentkinhdiennamtruyen-07-contentkinhdiennamtruyen-09-content
Kinh Pali được khắc trên lá cây Palm (3 hình trên)

Tham khảo:

Hướng dẫn đọc Tam Tạng Kinh Điển (Guide to Tipitaka). Gs. U Ko Lay (Tỳ khưu ni Huyền Châu dịch).
Pāli Canon, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/P%C4%81li_Canon
Tipitaka: The Pāli Canon, http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/index.html

Bình Anson (http://budsas.110mb.com)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM