Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Điển Bắc Truyền (Phạn Ngữ - Hán Tạng)

Saturday, December 25, 201000:00(View: 8958)
Kinh Điển Bắc Truyền (Phạn Ngữ - Hán Tạng)


KINH ĐIỂN BẮC TRUYỀN
(PHẠN NGỮ - HÁN TẠNG)


Xin bấm vào các hình nhỏ bên dưới để xem các biểu đồ & hình ảnh:

kinhdienbactruyen-01-content

Bản đồ không ảnh: hoằng pháp

lichsukettapkinhdien-03-content

Bản đồ niên đại Phật giáo

lichsukettapkinhdien-03-2-content

Bản đồ niên đại Phật giáo (tiếp theo)

kinhdienbactruyen-02-contentkinhdienbactruyen-03-content

Đại Chính Tân Tu Đại Tạng kinh / Đại Tạng Kinh Việt Nam (Dịch Kinh)

kinhdienbactruyen-04-content

Tổng Quan về Kinh điển Phật giáo

kinhdienbactruyen-06-contentkinhdienbactruyen-05-contentkinhdienbactruyen-08-content

kinhdienbactruyen-07-content

Kinh sách tìm thấy tại động Đôn Hòang Trung Hoa, lưu giữ tại Viện Bảo Tàng Anh Quốc (4 hình trên)

kinhdienbactruyen-09-korea5-contentkinhdienbactruyen-09-korea3-contentkinhdienbactruyen-09-korea2-contentkinhdienbactruyen-09-korea1-contentkinhdienbactruyen-09-korea0-contentkinhdienbactruyen-09-korea6-content

Kinh Bắc truyền được ghi trên mộc bản lưu giữ tại chùa Hải An Nam Hàn (6 hình trên)

Tham khảo:

Đại Tạng Việt Nam, http://www.daitangvietnam.com
Chinese Buddist Canon, http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Buddhist_canon
Taishō Shinshū Daizōkyō, http://en.wikipedia.org/wiki/Taish%C5%8D_Shinsh%C5%AB_Daiz%C5%8Dky%C5%8D
Tripitaka Koreana, http://en.wikipedia.org/wiki/Tripitaka_Koreana

Bình Ansơn (
http://budsas.110mb.com)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM