Đức Phật Là Bật Nhất Thiết Trí

Tuesday, September 28, 201000:00(View: 6968)
Đức Phật Là Bật Nhất Thiết Trí
ĐỨC PHẬT LÀ BẬC NHẤT THIẾT TRÍ
Giác Dũng
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều