Giới Trí Thức Bình Luận Về Đức PhậtGiáo Lý Của Ngài

Thursday, October 28, 201000:00(View: 6704)
Giới Trí Thức Bình Luận Về Đức Phật Và Giáo Lý Của Ngài

GIỚI TRÍ THỨC BÌNH LUẬN VỀ ĐỨC PHẬT & GIÁO LÝ CỦA NGÀI

Some Praises on the Buddha and His Teachings
Thích Quảng Bảo chuyển dịch
Phật lich 2544-2000
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều