Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sách Văn Học Phật Giáo
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Năm Mươi Năm Nhìn Lại 1963-2013

Saturday, May 25, 201300:00(View: 36802)
Năm Mươi Năm Nhìn Lại 1963-2013

nammuoinamnhinlai-01-bia2


Dẫn Nhập
Mục lục
 
■ Chương Một - TỘI TỔ TÔNG; Hể đã Phi dân tộc thì thế nào cũng Phản dân tộc
1- Ngô Đình Diệm trong Liên minh Mỹ - Vatican…………………………………….……… ….Nguyễn Mạnh Quang
2- Hồng y Francis Spellman và Chiến tranh Việt Nam ………………………………………….Trần Thị Vĩnh Tường
3- Khi nước Mỹ chọn Đồng minh …………………………………………………………………………Nguyên Diệu
4- Giáo hội trong cơn bảo bùng (Chương 3 - Thập giá và Lưỡi gươm) ……………………...........Trần Tam Tỉnh
5- Nghĩ về hai Dòng họ Thông gia Huế ………………………………………………………….Nguyễn Hạnh Hoài Vy
6- Bát cơm Bảo hộ của Ngô Đình Khôi…………………………………………………………..Vũ Ngự Chiêu sưu tầm
7- Thư Ngô Đình Thục gửi Đô đốc Jean Decoux, Toàn quyền Đông Dương…………………... …..Ngô Đình Thục
8- Jean Baptiste Ngô Đình Diệm - Thời kỳ chưa nắm quyền …………………………………………..…….Chính Đạo
 
■ Chương Hai – BẢY MỐI TỘI ĐẦU; Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng …
9- Kiêu dân Công giáo thời Ngô Đình Diệm ………………………………………………………………..…Trần Lâm
10- Sự Thiên vị Thiên Chúa giáo về Phương diện Pháp lý ………………………………………….…….Vũ Văn Mẫu
11- Danh từ “Công giáo”: Chữ và Nghĩa ………………………………………………………….…..Nguyễn Hy Thần
12- Trầm tư của một tên tội tử hình ………………………………………………………………………..Hồ Hữu Tường
13- Ông Diệm dung dưỡng gián điệp Việt Cộng nhưng lại triệt hạ lực lượng chống Cộng……….. Cao Thế Dung
14- Tuyên ngôn của 18 nhân vật thuộc nhóm “Tư do Tiến bộ gửi Tổng thống Diệm, ……..…“Nhóm Caravelle”
15- Đảng Cần Lao ………………………………………………………………………………..…………Lê Xuân Nhuận
16- Đảng Cần Lao và các Tổ chức ngoại vi ……………………………………………………………… Trần Văn Đôn
17- Vài Vụ Thủ Tiêu Dưới Chế Độ Ngô Đình Diệm ……………………………………………………..Virtualarchivis
18- Tổng Giám mục Ngô Đình Thục: Thần quyền và Thế quyền ………………………………...…………O.V.V
19- Chín Hầm, địa ngục trần gian thời Ngô Đình Diệm ………………………………………………………Ngô Diệp
20- Những điều ít biết về Tử ngục Chín Hầm …………………………………………….……………..Nguyễn Phương
21- Trường hợp gia đình Phan Lạc Tuyên ………………………………………………………..Phan Lạc Giang Đông
22- Vợ của Sĩ quan vụ Binh biến 1960 bị An ninh Diệm xâm phạm tình dục, ………….……...Trần Ngọc Nhuận
23- Một điển hình tàn ác của nhà Ngô ………………………………………………………………………..Võ Văn Sáu
24- Dạy Sử dưới thời Diệm ……………………………………………………………………….……….Nguyễn Hiến Lê
25- Chuyện Thể thao thời Ngô Đình Diệm …………………………………………………………...…………Huyền Vũ
26- Báo chí thời Ngô Đình Diệm…………………………………………………………………………….……..Vũ Bằng
27- Tôi không chủ trường hợp tác với ông Diệm ………………………………………………...…….Phan Quang Đán
28- Giải tỏa Bí mật về Cái chết của Tướng Trịnh Minh Thế…………………………………...….….Tạp chí Góp Gió
29- Tại sao Ngô Đình Diệm không cho Tướng Lê Quang Vinh chết toàn thây………………….…….. Trịnh Bá Lộc
30- Những khẳng định chết người ……………………………………………………………………….……Phạm Tưởng
31- Ngô Đình Diệm và Dollar Mỹ ……………………………………………………………………..…...Virtualarchivis
32- Những nhân vật Việt Nam nhận tiền của CIA …………………………………………………...…….Bobby Ghosh
33- Chế độ Ngô Đình Diệm và Vấn đề Buôn bán Nha phiến…………………………………………Phạm Trọng Luật
34- Đại học Huế tranh đấu chống chế độ cũ (Phỏng vấn giáo sư Lê Tuyên, Bách Khoa),……….…Nguiễn Ngu Í
35- Gia đình Sử gia Tạ Chí Đại Trường và Chế độ Ngô Đình Diệm ………………………………Virtualarchivis
36- Nhớ về Nhất Linh ……………………………………………………………………………….….Nguyễn Hữu Phiếm
37- Xung quanh cái chết của nhà văn Nhất Linh,45 năm trướ………………………………..……….., Khúc Hà Linh
38- Tưởng niệm Nhất Linh 7.7.1963 – 7.7.2008……………………………………………………Nguyễn Tường Tâm
39- Bài văn Truy điệu Văn hào Nhất Linh ……………………………………………………….…..Vũ Hoàng Chương
40- Tổng thống Diệm và Quân đội Mỹ …………………………………………….Ngô Đắc Triết và Lý Đương Nhiên
41- Từ Đồng minh với Mỹ đến Thỏa hiệp với Cộng ………………………………………………Hoành Linh Đỗ Mậu
42- Ngô Đình Diệm muốn dâng miền Nam Việt Nam cho Cọng sản ……………………………… Lê Chân Nhân
■ Chương Ba - BÁNH XE LỊCH SỬ: Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa
43- Nam Việt Namtồn tại được không ? (Is South Vietnam viable?)……………….…...Nguyễn Thái
44- Nhận xét về Hiến pháp Đệ Nhất Cọng Hòa ………………………………………………...……Nguyễn Văn Bông
45- Ngày tàn của nền Độc tài Công giáo (Vietnam - Why Did We Go?)………….…... Avro Manhattan
46- Cuộc Cách mạng 1-11-1963 …………………………………………………………….………Hoành Linh Đỗ Mậu
47- Cuộc Cách mạng ngày 1-11-1963 (Nguyệt san Minh Tân 25-11-1963)…………... Hội Khổng học Việt Nam
48- Cuộc đảo chánh 1-11-1963 và cái chết của ông Diệm ……………………………………………..Lê Mạnh Hùng
49- Hai yếu tố “Công giáo” và “Mỹ” trong biến cố 1-11-1963 …………………….………Hoành Linh Đỗ Mậu
50- Khúc quanh Lịch sử ………………………………………………………………………………….……Nguiễn Ngu Í
51- Thăng trầm của “Rồng Phu nhân” Trần Lệ Xuân …………………………………………….………..Peter Brush
52- Bà Nhu và Luân hồi quả báo …………………………………………………………………………………….KHHB
53- Tổng Giám mục Ngô Đình Thục: Nhiều tham vọng nhiều cay đắng …………………………...…… Văn Thư
54- Vài nét về Cụ Diệm ………………………………………………………………………….……….Trần Chung Ngọc
55- Cách mạng rồi lại Cách mạng ……………………………………………………….…………Nhật báo Chính Luận
56- Trích đoạn Hồi ký lần ra Huế …………………………………………………………………………Lê Xuân Nhuận
57- Nhân sĩ và Hội đồng Nhân sĩ ………………………………………..……Nguyễn Hữu Ngư / Nguyễn Văn Trung
■ Chương Bốn - MA GIỮA BAN NGÀY: Những ngụy biện và tráo trở lịch sử của tàn dư chế đô Diệm
58- Bề trái chiếc Mề đay ………………………………………………………………………………….…………Phan Ký
59- Trả lại sự thật cho lịch sữ ………………………………………………………………………….……..Vtruong2602
60- Phát biểu vềBiến động Miền TrungHuế ơi ! Oan nghiệt”…………..... Định Nguyên/Bảo Quốc Kiếm
61- Phá hoại Tăng bảo: Thủ đoạn cũ của chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới …………………..………Minh Thạnh
62- Gian xảo trong khi dịch để xuyên tạc tịch sử ………………………………………...….……Lê Xuân Nhuận
63- Làm thế nào để dựng đứng một nhân vật lịch sử, Đại úy James Scott…………………………………..Trần Lâm
64- Minh Xác:Làm Sáng TỏhayXuyên tạc, bịa đặt ? ’ ……………………..……Chính Đạo Vũ Ngự Chiêu
65- Ví dụ về Xuyên tạc Lịch sử đề “rửa mặt”cho Ngô Đình Diệm ………………………..…….. Lê Xuân Nhuận
66- Bàn về “Ngô Đình Nhu: Nhà Tiên tri” ………………………………………………………………Lê Xuân Nhuận
67- Niềm tinTâm thần ………………………………………………………………………..………..Nguyên Diệu
68- Nhận xét về bài viết “Cần thẩm định lại của Tôn Thất Thiện ……………………….…… Nguyễn Mạnh Quang
69- Lại là Thầy Thích Không Tánh ………………………………………………………………….…..Nguyễn Trí Cảm
70- Lại Dụ số 10 ……………………………………………………………………………………………..Trần Gia Phụng
71- Sự thật về Chế độ Diệm: Những xuyên tạc của KV Phúc và Nguyễn Văn Lục …………...… Lý Nguyên Diệu
72- Ai là người đề tựa sách “NĐD và Bang giao Mỹ-Việt” của Phạm Văn Lưu ………..… Nguyễn Phan Hoàng
73- Chuột chạy cùng sào ………………………………………………………………………………..…Nguyễn Trí Cảm
74- Cuộc Chiến … dấu Sự thật ……………………………………………………………….………………..Lloyd Phạm
75- Chung quanh loạt bài “Những Xuyên tạcNgộ nhận về Phật giáo Việt Nam” ……………...….…Lê Quân
■ Chương Năm – KIM CƯƠNG BẤT HOẠI: Hoa sen trong biển lửa
76- Đàn áp Tôn giáo và các cuộc Tự Thiêu (Vietnam – Why Did We Go?, Chương 14). …….… Avro Manhattan
77- Tại sao có cuộc tranh đấu của Phật Giáo? ……………………………………………………...……Vũ Ngự Chiêu
78- Kỳ thị tôn giáo dưới chế độ Diệm ………………………………………………………………………….Vũ Tài Lục
79- Cuộc vận động chống đàn áp Phật giáo năm 1963 …………………………………………….……..Nguyễn Lang
80- Lễ Phật Đản 8/5/1963 tại Huế ……………………………………………………………………………..Erich Wulff
81- Mùa Phật đản đẫm máu ……………………………………………………………………………….……..Chính Đạo
82- Mục tiêu Công bằng Xã hội nhìn từ Phong trào Phật giáo 1963,……………………………...……. Lê Cung
83- Phù Đổng 63 ………………………………………………………………………………….…Hoàng Nguyên Nhuận
84- Sen đồng và Nắng Hạ 63 ……………………………………………………………………………. Trần Kiêm Đoàn
85- Tường trình tại Liên Hiệp Quốc (9/1963)……………………………………………..………..Erich Wulff
86- Giới thiệu sách”Sáu tháng Pháp nạn 1963”của Minh Không Vũ Văn Mẫu,……………..…… Minh Nguyện
87- Quách Thị Trang - Vì sao sang ……………………………………………………………….Hàn Phương Quốc Vũ
88- Đoàn Sinh viên Phật tử Sài Gòn …………………………………………………………………… Lương Hữu Định
89- Sinh viên và Học sinh đứng dậy …………………………………………………………..……………..Nguyễn Lang
90- Thăm đài Thánh Tử Đạo bên bờ sông Hương ……………………………………………...………..Quang Thái
91- Viết về Cố Hòa thượng Mãn Giác và anh Hoàng Văn Giàu …………………………...………Cao Hữu Điền
92- Phật đản 1964 trong Ký ức người dân Sài Gòn …………………………………………………….……Nguyên Ly
93- Những ngày tháng không quên…………………………………………………………………………..Thái Kim Lan
94- Cuốn sách bị bỏ quên của Nhà báo Thanh Thương Hoàng: Phật giáo đấu tranh …………..... Đào Văn Bình
95- Nhìn lại cuộc Tranh đấu Phật giáo 1963 ……………………………………………………...….Trần Chung Ngọc
96- Bàn thêm về “Phong trào Phật giáo 1963” trong giáo trình Lịch sử Việt Nam Hiện đại ………….. Lê Cung
97- Vài điều căn bản về Phong trào Phật giáo …………………………………………………………Cao Huy Thuần
 
■ Chương Sáu - LỬA TỪ BI: Gọi hết lửa vào xương da bỏ ngỏ
98- Lời Dặn Dò ngày 10 tháng 6 năm 1963 của Hòa Thượng Thích Quảng Đức,……………. lichsuvietnam.info
99- Về một bức thủ bút chữ Nôm của Thích Quảng Đức ………………………………………………Phạm Quý Vinh
100- Từ Ngọn lữa Thích Quảng Đức …………………………………………………………………Nguyễn Quốc Tuấn
101- Dư luậnCảm phục của Thế giới ……………………………………………………Minh Không Vũ Văn Mẫu
102- Sức mạnh Bất bạo động nhìn từ Ngọn lữa Thích Quảng Đức …………………………………..… Lê Cung
 
■ Chương Bảy - GỬI LẠI NGHÌN SAU: Suy nghiệm về một số bài học lịch sử
103- Bất đắc dĩ khơi đống tro tàn ………………………………………………………………….……Lê Nguyên Long
104- Xin đừng tiếp tục lừa dối lịch sử nữa ………………………………………………….. Quang Phục Võ Văn Sáu
105- Sáng mai chim hót ……………………………………………………………….……………………….…Quán Như
106- Chế độ NĐD, chế độ Ngược lòng dân và Phản thời đại ………………………………………..…. Nguyễn Kha
107- Giai đoạn khởi thủy sự Sụp đổ Đệ nhất Cọng hòa …………………………………………… Trần Văn Thưởng
108- Ngô Đình Diệm, Bảy nguyên nhân Thất bại ………………………………………………………………..Bùi Kha
109- CIA và Việt Nam Cọng Hòa ……………………………………………..Thomas Ahern, Jr / Nguyễn Kỳ Phong
110- Toàn trị và Ngoại thuộc …………………………………………………………….………….……Cao Huy Thuần
111- Ngô đình Diệm, Một số đánh giá …………………………………………………..Sưu tầm của Lê Xuận Nhuận
112- Tên “Ngô Đình Diệm” trong danh sách 100 kẻ Bạo ngược trong Lịch sử nhân loại,…… Nigel Cawthorne
113- Cảm nghĩ về sự Cáo chung của một Chế độ Độc tài …………………………………………...…Tiểu Dân
114- Tháng Mười Một, chợt nhớ đến vài bài thơ thời Diệm ……………………………….………… Phùng Quân
115- Quy luật của Tháng Tám định mệnh ………………………………………………..……………...Nguyên Diệu

■ Chương Tám – 100 CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ : Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Võ Văn ÁI ● Tăng Xuân AN ● Trần Văn ÂN ● Nguyễn Tường BÁCH ● Nguyễn Văn BÌNH ● Phạm Văn BÌNH ● Phan Bá CẦM ● Thích Tâm CHÂU ● Hoàng Văn CHÍ ● Từ CHUNG ● Phạm Hữu CHƯƠNG ● Trần Văn CHƯƠNG ● Vũ Hoàng CHƯƠNG ● NCD ● Nguyễn Đôn DƯ ● Bảo ĐẠI ● Phan Quang ĐÁN ● Kiêm ĐẠT ● Tôn Thất ĐÍNH ● Trần Văn ĐÔN ● Vương Văn ĐÔNG ● Thường ĐỨC ● Bùi Ngọc ĐƯỜNG ● Thích Hộ GIÁC ● Trường GIANG ● Võ Văn HẢI ● Huỳnh Phú HẢI ● Thích Nhất HẠNH ● Trần Sĩ HUÂN ● Minh HUY ● Nguyễn Ngọc HUY ● Trần Văn HƯƠNG ● Nguiễn Ngu Í ● Trần Văn KHIÊM ● Lê Bá KÔNG ● Võ Ngọc KHUÊ ● Nguyễn Cao KỲ ● Lưu Kỳ LINH ● Chu Bằng LĨNH ● Thành Nam Nguyễn LONG ● Đồ Hoa LƯ ● Trần Phổ MINH ● Đào Mộng NAM ● Phan Nhật NAM ● Trần Bình NAM ● Vũ Thế NGỌC ● Lý Đại NGUYÊN ● Trần Nhã NGUYÊN ● Hạo Nhiên Trần Thế NGỮ ● Nguyễn Khắc NGỮ ● Nguyễn NHO ● Lê Quang OÁNH ● Nguyễn Hữu PHIẾM ● Lê PHỔ ● Quang PHỤC ● Thiên Nhất PHƯƠNG ● Trần Kim QUAN ● Lê QUÂN ● Phạm Nam SÁCH ● SÁNG Dội Miền Nam (tuần báo) ● Doãn Quốc SĨ ● Ngô Quốc SĨ ● Lê Văn SIÊU ● Trương Bảo SƠN ● Lê TÁ ● Trương Như TẢNG ● Phạm Công TẮC ● Trần Công TÂMTừ TÂM ● Nguyễn TÂN ● Quách TẤN ● Nguyễn THÁI ● Lê Văn THÁI ● Vũ Văn THÁI ● Đoàn THÊM ● Nguyễn Chánh THI ● Nghiêm Xuân THIỆN ● Nhật THỊNH ● Huỳnh Sanh THÔNG ● Cụ Bà Đức THỤ ● Nguyễn Đình THUẦN ● Nhật TIẾN ● Hoàng Đồng TIẾU ● TIỂU Ban Nghiên Cứu Đồng Minh (Tạp Chí Cứu Nước) ● Nguyễn Hữu TRÍ ● Nguyễn Thế TRUYỀN ● Lê Minh TRỰC ● Tôn Thất TUỆ ● TỰ Do ( Nhật Báo) ● Dương Tấn TƯƠI ● Trần TƯƠNG ● Lê Văn TỴ ● Bảo VÂNVIỆT Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng ● Lý Khôi VIỆT ● Nguyễn Thành VINH ● Nguyễn VỸ ● Vân XƯA ● Phan XỨNG ● Huỳnh Minh Ý

Reader's Comment
Friday, April 10, 202008:29
Guest
Xin download cuốn sách nay!
Monday, February 18, 201902:43
Guest
Cho tôi xin download quyển Năm mươi năm nhìn lại 1963-2013 (tập 1+2+3). Xin chân thành cám ơn
Tuesday, November 20, 201801:37
Guest
Xin tải về
Sunday, April 29, 201800:01
Guest
cho tôi download quyển sách này
Sunday, October 22, 201718:02
Guest
Cho tôi được tải về cuốn "Năm Mươi Năm Nhìn Lại 1963-2013"
Tuesday, October 17, 201702:15
Guest
Cho tôi download quyển Năm mươi năm nhìn lại 1963-2013. Cám ơn.
Sunday, October 1, 201708:51
Guest
Cho tôi được download quyễn sách : 50 NĂM NHÌN LẠI
Friday, December 16, 201617:18
Guest
XIn được download
Thursday, October 20, 201615:51
Guest
Cho tôi download quyển Năm mươi năm nhìn lại 1963-2013. Cám ơn.
Tuesday, May 31, 201603:43
Guest
cho tôi download quyển sách này
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 9614)
Tập Kỷ Yếu này ghi nhận lại những cảm nhận, những kỷ niệm, những hình ảnh sinh hoạt của Trường Hạ Minh Quang như một món quà tinh thần kỷ niệm cuối khóa cho mọi hành giả tham dự khóa tu... Giáo Hội ÚC Châu
(View: 8685)
Em muốn nói chuyện với tôi, bởi vì trong thâm tâm, em chưa mất hẳn niềm tin nơi tất cả chúng tôi. Và tôi muốn nói chuyện với em, bởi vì có lẽ tôi là một trong những người chưa chịu đầu hàng cuộc đời... Nhất Hạnh
(View: 8558)
Toàn bộ mục tiêu của tôn giáophổ cập từ ái và bi mẫn, nhẫn nhục, bao dung, khiêm tốn, tha thứ... Dalai Lama
(View: 29907)
Tập truyện này không nhắm dẫn chúng ta đi vào chỗ huyền bí không tưởng. Chỉ cần trở lại với tâm bình thường, một tâm bình thường mà thấy đất trời cao rộng vô cùng.
(View: 19887)
Những bài nói chuyện trong tập sách này được đề cập đến những vấn đề rất tổng quát của tâm, nhân dịp Lạt ma Yeshe đi thuyết giảng vòng quanh thế giới lần thứ hai cùng với Lạt ma Zopa...
(View: 21504)
Thơ Văn Lý Trần - Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội 1977, Nhiều Tác Giả
(View: 16203)
Đức Phật nêu lên tánh không như là một thể dạng tối thượng của tâm thức không có gì vượt hơn được và xem đấy như là một phương tiện mang lại sự giải thoát... Hoang Phong dịch
(View: 10915)
Mục đích có được thân người quý báu này không phải chỉ để tạo hạnh phúc cho chính mình, mà còn để làm vơi bớt khổ đau, đem lại hạnh phúc cho người. Đó là mục đích đời sống.
(View: 19827)
Theo giáo lý đạo Phật, tâm là nhân tố chính trong mọi sự kiện hay việc xảy ra. Một tâm lừa dối là nguyên nhân của mọi kinh nghiệm mùi vị của samsara...
(View: 8105)
Đại ý bài kinh đại khái nói về việc ngài Anan thưa hỏi đức Thế Tôn về việc phụng sự Phật phápkiết tường hay hung tai? HT Thích Minh Thông
(View: 20519)
Bồ đề tâm, nghĩa là “tư tưởng giác ngộ”, nó có hai phương diện, một hướng đến tất cả chúng sanh và một tập trung vào trí huệ.
(View: 12438)
Cuốn sách Cuộc Tranh Đấu Lịch Sử Của Phật Giáo Việt Nam được Viện Hóa Đạo GHPGVNTN xuất bản vào năm 1964... Nam Thanh
(View: 11760)
Nhà Sư Vướng Lụy hay truyện Con Hồng Nhạn Lưu Ly - Nguyên tác Tô Mạng Thù; Bùi Giáng dịch
(View: 22333)
Lược Sử Phật Giáo Trung Quốc (Từ thế kỷ thứ I sau CN đến thế kỷ thứ X) - Tác giả Viên Trí
(View: 13991)
50 năm qua Phật Giáo chịu nhiều thăng trầm vinh nhục, nhưng không phải vậy mà 50 năm tới Phật Giáo có thể được an cư lạc nghiệp để hoằng pháp độ sinh...
(View: 22434)
Năm 623 trước Dương lịch, vào ngày trăng tròn tháng năm, tức ngày rằm tháng tư Âm lịch, tại vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini) xứ Ấn Độ...
(View: 9318)
Những Điều Phật Đã Dạy - Nguyên tác: Hòa thượng Walpola Rahula - Người dịch: Lê Kim Kha
(View: 16292)
Quyển 50 Năm Chấn Hưng Phật Giáo Việt Nam do HT Thích Thiện Hoa biên soạn là một tài liệu lịch sử hữu ích.
(View: 21081)
Phật Giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của nó luôn luôn gắn liền với dòng sinh mệnh của dân tộc... Trần Tri Khách
(View: 21305)
Luận văn trẻ trung tuyệt vời này đưa ra phương pháp tiếp cận dựa trên truyền thống, vạch ra các giai đoạn của con đường.
(View: 6738)
Là người mới bắt đầu học Phật, tôi nhận thấy quyển sách nhỏ này thể hiện tốt tinh thần vừa giáo dục vừa khai sáng...
(View: 13281)
Kinh thành đá Gia Na là thạch kinh có quy mô lớn nhất trên thế giới, với các tảng đá ma ni trên đó khắc lục tự chân ngôncác loại kinh văn, là thắng tích văn hóa hiếm thấy.
(View: 25743)
Về môn Niệm Phật, tuy giản dị nhưng rất rộng sâu. Điều cần yếu là phải chí thành tha thiết, thì đạo cảm ứng mới thông nhau, hiện đời mới được sự lợi ích chân thật.
(View: 25610)
Tâm chân thành là tâm Phật, bạn với Phật là đồng tâm. Bốn hoằng thệ nguyện là đồng nguyện với Phật...
(View: 18622)
Khi gọi là điều đạo đức, người ứng dụng hành trì sẽ cảm thấy có nhu cầu hướng tới, bởi điều đạo đức luôn mang đến hạnh phúc an lành cho con người.
(View: 19617)
Bát chánh đạocon đường tâm linh có khả năng giúp cho người phàm trở thành bậc Thánh. Trước hết là Chánh kiến, tức tầm nhìn chân chính...
(View: 20136)
Đọc Bát Đại Nhân Giác để trải nghiệm các giá trị cao siêu trong từng nếp sống bình dị, theo đó hành giả có thể tự mình mở mắt tuệ giác, trở thành bậc đại nhân...
(View: 12500)
Do sức ép của công việc, sức ép của mọi thứ trong xã hội đã làm thay đổi cấu trúc đời sống sinh hoạt gia đình truyền thống mà các sắc dân ở các nơi đã phải đối diện.
(View: 12540)
Thật không ngoa chút nào, khi tạp chí Chùa cổ Bình Dương cho rằng, chùa Tây Tạng là "dấu ấn đầu tiên của Mật tông”.
(View: 28297)
Sự khai triển của Phật giáo đại thừa kết hợp với các dân tộc có nền văn hóa khác nhau đưa đến sự xuất hiện nhiều trình độ hiểu biết Phật giáo rất đặc sắc.
(View: 13182)
Tây Tạng là quê hương của những bậc thánh nhân, những vị bồ tát, những đạo sĩ sống cô tịch và độc cư nơi rừng sâu núi thẳm để tu tập thiền định.
(View: 13283)
Đến đây, nếu để ý bạn sẽ thấy gần như mỗi người Tây Tạng đi đâu cũng xoay trên tay bánh xe mani (một ống đồng xoay trên một trục thẳng đứng)...
(View: 30834)
Tịnh độ giáo là một tông phái thuộc Phật giáo Đại thừa, tín ngưỡng về sự hiện hữu của chư Phật và tịnh độ của các Ngài; hiện tại nương nhờ lòng từ bi nhiếp thụ của Phật-đà...
(View: 22576)
Kiến thức là gì? Nó đã được thu thập hàng nghìn năm qua hằng bao kinh nghiệm, tích trữ trong trí não như kiến thức và ký ức. Và từ ký ức đó, tư tưởng (thought) phát sanh.
(View: 28344)
Những lời khuyên dạy trong những trang sau đây đều căn cứ trên kinh nghiệm thực hành của Ngài Thiền Sư Ashin Tejaniya.
(View: 30270)
Qua quyển sách mỏng này, Susan đã chia sẻ rất chân thật các tâm trạng mà bà phải trải qua trong tuổi già...
(View: 33252)
Chính các ngài là những cánh tay đắc lực nhất đã giúp đức Phật hữu hiệu nhất trong công việc hoàng pháp độ sinh...
(View: 17692)
Tu sĩ vẫn không quay lại, đôi bàn tay với những ngón tay kỳ diệu bật lên dây đàn, mắt nhìn ra khung cửa tối - biển âm thanh xao động rồi ngưng lắng một lúc...
(View: 18302)
Tất cả đang im lặng trong chàng. Triết Hựu có thể nghe được, trong một lúc mười muôn triệu thế giới đang dừng lại, chỉ còn một hơi thở và một trái tim.
(View: 31506)
Đức Phật dạy chúng ta hãy vất bỏ mọi thái cực. Đó là con đường thực hành chân chính, dẫn đến nơi thoát khỏi sanh tử. Không có khoái lạc và đau khổ trên đường này...
(View: 17921)
Thuở xưa, tại khu rừng Daliko bên bờ sông Đại Hằng, có cây bồ-đề đại thọ, ngàn năm tuổi, vươn lên cao, xòe tán rộng, che phủ cả một vùng.
(View: 29528)
Từng Bước Nở Hoa Sen - Chén trà trong hai tay, Chánh niệm nâng tròn đầy, Thân và tâm an trú, Bây giờ ở đây... Thích Nhất Hạnh
(View: 15325)
Trưởng giả Tu-đạt-đa (cũng gọi là Tu-đạt) là một nhà từ thiện lớn, luôn vui thích làm những chuyện phước đức, bố thí. Ông thường cứu giúp những người nghèo khó...
(View: 25404)
Chùa Linh Mụ đẹp quá, nên thơ quá. Nói vậy cũng chưa đủ. Nó tịnh định, cổ kính, an nhiên, trầm mặc. Nói vậy cũng chưa đủ.
(View: 31280)
Khi bạn duy trì được chánh niệm trong mọi lúc, tâm bạn sẽ luôn luôn mạnh mẽ và đầy sức sống, rất trong sángan lạc. Bạn cảm thấy nội tâm mình vô cùng thanh tịnh và cao thượng.
(View: 37783)
Đa Văn từ lâu được nổi tiếng là nghe nhiều, nhớ giỏi. Hôm kia, chẳng biết suy nghĩ được điều gì mà chú hăm hở chạy vào gặp nhà sư, lễ phép và khách sáo nói...
(View: 38637)
Mục đích của cuộc đời chúng ta là để trưởng thành, là để giải quyết các vấn đề của mình một cách chánh niệmý nghĩa. Trí tuệ sẽ đến và chánh niệm cũng đến cùng.
(View: 18335)
“Tỉnh thức trong công việc” của tác giả Michael Carroll là tuyển tập nhiều bài viết ngắn cùng chủ đề, được chia làm bốn phần, mỗi phần đề cập đến các phương diện chánh niệm trong kinh doanh.
(View: 18571)
Nằm giữa mây mù và rừng nguyên sinh hoang rậm, cả hệ thống những thiền viện, am, chùa cổ hiện ra - với toà ngang dãy dọc, với ngôi tháp đá tảng xanh 7 tầng...
(View: 16415)
Vượt qua một cây cầu dài và hơi bị rung lắc, bắc qua sông Falgu, chúng tôi đến khu vực được ngành du lịch Ấn Độ giới thiệu là làng Sujātā.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM