Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sách Văn Học Phật Giáo
Sitemap Hoavouu.com
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Phần Tổng Kết, Phụ Lục

Tuesday, April 9, 201300:00(View: 5184)
Phần Tổng Kết, Phụ Lục

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HÓA ĐẠO

---oOo---

 

50 NĂM CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 Sa môn THÍCH THIỆN HOA soạn

flowerba

Tập II:

PHẬT GIÁO VIỆT NAM NGÀY NAY

hay là

50 NĂM CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 ------------


PHẦN TỔNG KẾT, PHỤ LỤC

C - PHẦN TỔNG KẾT

Sau khi gom góp đầy đủ tài liệu ở các tỉnh Giáo hội và viết thành quyển “ Phật giáo Việt Nam Ngày nay” chúng tôi sẽ viết bài tổng kết, tóm tắt phê phán Phật giáo Việt Nam toàn quốc quá khứ, hiện tạitriển vọng tương lai, để quí đọc giả nắm đượcnhững điểm trọng yếu trong quyển sách nầy .

D - PHẦN PHỤ LỤC

I. Lá cờ Phật giáo Thế giới:

1. Lá cờ Phật giáo Thế giới do đâu mà có

2. Bài diễn văn khai mạc lễ treo cờ Phật giáo Thế giới

3. Diễn văn của Ông Đại diện Thủ Hiến Bắc Việt

4. Mừng ngày thượng kỳ Phật giáo Thế giới .

II. Hiến chương và Nội qui Phật giáo Việt Nam Thống nhất (khi in thật sẽ in Hiến chương và Nội Qui vào vì hiện nay Viện đã in rồi)

III. Thư mục Phật giáo:

Những kinh sách của Phật giáo Việt Nam, rtừ khi bắt đầu dịch và viết ra Việt văn đến nay trên 600 loại, đã lập thành “ thư mục”, khi in thành, chúng tôi sẽ cho in vào quyển sách nầy .

IV. Bản điều lệ Phân Bộ Hải Ngoại Giáo hội PGVNTN và Quyết định: Ban hành bản điều lệ Phân Bộ Hải ngoại GHPGVNTN.

NGƯỜI HỌA LÁ CỜ PHẬT GIÁO THẾ GIỚI

Ông Henry B.Olcott là người đã vẽ lá cờ Phật giáo và đã được Phật giáo Thế giới công nhận, do Đại hội đầu tiên hợp ngày 24.02.1951 tại Colombo (Thủ đô Tích Lan)

Ông Olcott là người Mỹ, đến Tích Lan không những để theo Đạo Phật làm một Phật tử mà Ông còn làm cho sống lại và cải tổ Phật giáo Tích Lan nữa; Một công trình hoạt động không biết mõi mệt của Phật tử Huê kỳ nổi tiếng nhứt trong lịch sử. Ông tổ chức cácc buổi thuyết pháp mít tinh và hành khắp xứ Tích Lan., nhiều lần đi bằng xe tuyên truyền do bò kéo .

Ông được sự cọng tác của Giáo hội mà các chức sắc cao cấp đều là những người bạn thân của Ông. Nhờ có Ông Phật giáo vốn là Tôn giáo chính của dâ chúng Tích Lan đã lấy lại được sự cường thịnh thời xưa. Ông còn xuất bản kinh Phật đầu tiên (chính Ông đã soạn cuốn Kinh nầy, sau khi tham khảo với Giáo hội ).

Ông đã hoạ một lá cờ Phật giáo gồm các màu sắc của ánh hào quang mà theo tục truyền bao bọc xung quanh bất cứ nơi nào đức Phật đã đi qua .

Chính Ông đã lấy ngày Phật Đản để lập ra chính của dân chúng Tích Lan và ngày nay đã được công nhận là ngày lễ toàn quốc .

Ông cũng tranh đấu để sự giảng dạy Phật giáo được chính thức công nhận, để xây cất các trường làng và các giảng đường, để đem Phật giáo Theravada (Nam tông )ở Nam Á Châu xích lại gần với Phật giáo Mohayama (Bắc Tông) ở Bắc Á Châu, nhất là ở Nhật.

Ông cũng sang Nhật hai lần về việc nầy, và Ông đã thành công kết hợp hai môn phái Phật giáo, sau một thời kỳ chia rẽ ngót 2.000 năm .

Bản tường trình kiểm tra những thành quả năm 1901, có ghi những câu “ Trong mấy năm gần đây, nhờ có Đại tá 01 cott mà cộng động Phật giáo đã tỉnh dậy sau giấc ngũ triền miên và đã tiển bước mạnh mẽ trên con đường phổ biến giáo lý”.

Ông Hakkdwe Sumangkla, một bạn cũ là người nhiệt tình ủng hộ Ông “ Asoka thứ hai” (Vua A DụcẤn Độ) .

Vì Ông 01cott là người có công năng với Phật giáo Tích Lan như thế, nên năm 1880 Ông đến Tích Lan được dân chúng đón tiếp rất linh đình. Đằng sau đám rước linh đình, âm nhạc du dương, xóm làng trang hoằng nhà cửa, các bài ca chào mừng và đạo binh kỷ mã phòng vệ theo hầu.

Ông 0lcott thuật lại sau đây: “Dân chúng đã nhiệt thành đón tiếp chúng tôi, mà hình như họ cũng không biết làm gì trọng thể hơn được nữa đối với chúng tôi. Chúng tôi là những người da trắng đầu tiên đi tôn phong bảo tôn giáo họ, chống lại các nhà truyền giáo, các tôn giáo khác, cùng những kẻ thù nghịch phí bán tôn giáo họ. Đây là điều đã làm tâm trí họ phải xao xuyếntâm can họ bồi hồi cảm động. Tôi hình như đã dùng những ngôn ngữ quá kheo khoang, nhưng trên thực tế, nó còn kém xa sự thực”

Khi Ông olcott qua đời, dài hoả thiêu thi hài Ông bằng gỗ trầm, được phủ lá quốc kỳ Hợp Chủng và cờ Phật giáo do Ông đã hoạ kiểu trước đây.

Một bức tượng Ông olcott được dựng trước ga lửa Thư đô colombo ngay trên con đường mang tên ông

(lược trích báo cáo Thế Giới Tự Do tập 20 số 2 trang 4446)

LÁ CỜ PHẬT GIÁO THẾ GIỚI

Vì đâu mà có

Theo quyết định cuộc họp Hành chánh Phật giáo Thế giới tại Colombo (Thủ đô Tích lan) ngày 24.02.1951, từ nay khắp các nước Phật giáo trên thế giới đều treo cờ hiệu của Hội của Hội đã địh, 26 phái đoàn của trên thế giới đã muốn Phật giáo được thống nhất cả vế hình thức lẫn tinh thần và siết chặt liên lạc giũa những hàng con Phật nên đã ấn định đặt ra một lá cờ Phật Giáo thế giới .

CỜ PHẬT GIÁO THẾ GIỚI RA SAO VÀ CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Cờ Phật giáo không như l1 cờ khác có mang cái tính cách quảng đại, viên dung tất cả.Cờ Phật giáotiêu biểu tập trung chân chính các Phật tử trên thế giới tức là một phần ba nhân loại. Cờ này có ý nghĩa răng các Phật tử thế giới đếu đem tâm vô ngại cắt bỏ ranh giới của từng xứ,bỏ cái thói quen phân biệ địa phưong và cùng đoàn kết trong đại gia đình Phật giáo .Cờ Phật giáo đã trình bày có 05 sắc và một sắc tổng hợp .Căn cứ vào Phật Pháp giải thích thì 05 sắc là Biệt và sắc hỗn hợp là Tổng. Năm sắc tượng trưng cho năm căn như sau:

1. SẮC XANH: tượng trưng cho định căn vì xanh có nghĩa là tam muộiđại không chỉ vào thể tính bao la rộng rãi vắng lặng trong suốt .

2. SẮC VÀNG NHẠT: tượng trưng cho Niệm căn, vì có Niệm mới sinh đ5inh và pháp tuệ .

3. SẮC ĐỎ: tượng trưng cho tinh tiến căn, tức chỉ vào sự dũng mãnh của đức đại hùng đại lực

4. SẮC TRẮNG: tượng trưng cho tín căn, tín là mẹ đẻ ra các công đức là nguồn gốc của đạo đức. Cũng như sắc trắng là biểu hiện của sự trong sạch cho ta thấy rõ chân tâm .

5. SẮC VÀNG THẨM: tượng trưng cho tuệ căn vì mà khi nhất Niệm tưong ứng cùng châu như tính thì định tuệ bình đẳng tức thành vô thượng quả. Tuệ là là kết tinh của Niệm, Định cũng như vàng thẩm là kết cấu của sắc vàng nhạt .

Nếu năm sắc là tượng trưng cho 05 căn rồi mà còn có phân giới của từng sắc, từng căn thì không bao giờ viên dung nên sắc có tổng hợp để tượng trưngviên dung, vô ngại của đạo Phật .

Lá cờ Phật giáo có năm màu là tiêu biểu của năm sắc hào quang của đức Phật. Hào quang của Phật chiếu khắp cả năm châu nói riêng, mười phưong thế giới nói chung hoá độ tất cả chúng sanh (5 sắc riêng biệt ) đem chúng sinh trở về bả thể thanh tịnh (sắc tổng hợp ). Bởi thế nên cờ Phật giáo có năm màu nói lên ý nghĩa đạo Phật chiếu khắp năm châu (5 sắc riêng biệt ) cảm hóa chúng sinh ở trong 5 châu trở về với đạo Phật ( sắc tổng hợp ).

(trích báo phương tiện số 45)

Diễn văn khai mạc lễ

TREO CỜ PHẬT GIÁO THẾ GIỚI

Kính bạch Hoà thượng Pháp chủ

Kính thưa Ông Đại diện Thủ hiến Bắc việt

Thưa các vị Tân khách và thưa các Đạo hữu,

Ngày hôm nay tôi được hân hạnh Đại diện Ban chấp hành Hội Phật giáo Thế giới trịnh trọng tuyên bố khai mạc lễ treo cờ Phật giáo Thế giới tại Việt Nam, và nơi đây là một trong những địa điểm của Chi bộ Phật giáo Thế giới .

Chúng tôi rất lấy làm cảm kích khi nhận thấy ở đây có đủ các vị đại diện chính phủ Quốc gia Việt Nam cùng các vị lãnh sự, đại sứ các cường quốc đều chứng kiến cuộc lễ long trọng này. Chúng tôi xin thành thực cảm ơn chư vị và xin trình bày một vài ý Niệm đơn giản của chúng tôi trước khi lá cờ được thượng lên .

Thưa chư quí Vị,

2514 năm nay, ánh hào quang chư Phật vẫn thường chiếu rọi khắp mười phương, làm một ánh sáng soi đường cho ba phần tư nhân loại tiến theo một chân lý nhiệm mầu trong đạo từ bi, bình đẳng. Ánh hào quang đó vẫn tiềm tàng trong thân tâm của hê4ts thảy mọi người từ mấy nghìn năm, sở dĩ chưa xuất hiện, có lẽ cũng vì cơ duyên chưa đến. Bằng cứ Phật giáo lưu hành từ Đông chí Tây trong khoảng hơn 20 thế kỷ, nhưng có thể nói vẫn ẩn hiện trên phương diện đạo đức thuần tuý mà biến hoá ở khắp thế gian. Nhưng thực ra sự biểu hiện của một tổ chức nhất thể chưa được chứng cứ vào một phương diện mầu sắc rõ rệt nào. Bởi vậy, gần đây các nhà lưu tâm đến vấn đề Phật giáo đã hội họp ở Colombo để ấn định một chương trình hoạt động thống nhất Phật giáo trong thế giới. Hội nghị đó đã có sáng kiến đem ánh hoà quang chư Phật dệt thành lá cờ và treo lên khắp cõi đại thiên để làm một biểu hiện chung cho các Phật tử nhìn lên đó làm cơ sở tín ngưỡng.

Lá cờ Phật giáo Thế giới nhờ vậy được ban bố thi hành .

Nhưng riêng lãnh thổ Việt Nam, Phật giáo truyền sang kể đã lâu đời, sự liên lạc đối với các nước Phật giáo, hoặc vì hoàn cảnh chưa thuận tiện, hoặc vì tình thế chưa đủ nhân duyên, nên mặc dầu Phật giáo trong những thời đại xưa đã được công nhận làm quố giáo, mà về sự hoạt động tổ chức chưa thống nhất, hơn nữa sự liên lạc với lân quốc cũng hình như khôngcơ duyên, thành thử Phật giáo Việt Nam vẫn im hơi lặng tiếng trong ngót thế kỷ .

Tuy vậy, thời đại suy thì có thịnh. Tôn giáo cũng theo đà mà định đoạt. Chư Phật đã dạy: Nhân duyên đến thì vạn sự thành, thiếu nhân duyên thì mọi sự đều hỏng. May mắn thay, trong thời gian mà hết thảy các dân tộc trên thế giới đang lăn nhau vào vòng tranh xá, chính lại là lúc mà chân tâm được phát hiện.

Dân tộc Việt Nam tuy cũng trong hoàn cảnh như mọi nước khác, nhưng căn bản của dân tộc vẫn còn giữ vững bản nguyên, vì vậy mặc dầu gặp cảnh biến thiên vẫn có những bậc minh biện sáng suốt mà tìm phương bồi bổ cho nhân tâm thế đạo đặng trở lại với đời sống ôn hoà thuần hậu.

Phật giáo Việt Nam đã được vãn hồi kể từ ngày các nước Phật giáo trên thế giới biết đến. Công đức ấy không phải ngẩu nhiên mà có. Chúng tôi phải hgi ơn nhiều đối với các vị hộ trì Phật pháp. Nhất là lúc sơ cơ. Đức Quố Trưởng đã nhìn nhận một cách sáng suốt và giúp đỡ cho phái đoàn Phật giáo đi dự hội nghị Phật giáo Thế giới tại Colombo .

Phật giáo Việt Nam từ nay hân được sánh ngang với các Phật giáo trên thế giới, bằng chứng giờ phút thiêng liêng này, là cờ biểu của Phật giáo Thế giới, bằng chứng giờ phút thiêng liêng này, lá cờ biểu hiệu của Phật giáo Thế giới sẽ được thương lên trước mắt mọi người. Như vậy ánh hào quang của Phật Tổ từ nay được hiển hiện trên những màu sắc cao quí, thiêng liêng và phất phới bay khắp nhân loại.

Chúng tôi lấy làm sung sướng đặt hết tin tưởng vào các bậc nội hộ cũng như ngoại hộ, mỗi khi nhìn đến lá cờ đây đều như tưởng vọng chân thân đức Phật hiển hiện tế độ quần sanh mà cùng có tâm tưởng chánh tín kiên thực, góp sức xây dựng cho nền Phật giáo ngày một hưng long, lá cờ Phật giáo tràn đầy trong vũ trụ. Chúng sinh nhờ công đức vô lượng và ánh hào quang sáng rọi đều thức tỉnh thân tâm để cùng tiến hành theo con đường chính giác .

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

( Trích báo phương tiện số 45 trang 815 )

 


DIỄN VĂN

Của Ông Dương Thiệu Chi đại diện Ngài Thủ Hiến Bắc Việt

Kính bạch Thượng Toạ

Kính bạch chư Tăng Ni

Thưa các Ngài

Thay quyền Ông Thủ Hiến Bắc Việt đi công cán, tôi rất lấy làm hân hạnh được dự lễ thượng kỳ Phật giáo Thế Giới cử hành lần đầu tiên ở đất Việt.

Cuộc lễ nầy cử hành ngay sau khi lễ suy tôn Pháp chủ Phật giáo Tăng già, chứng tỏ sự gắng để chấn hưng Phật giáo Việt Nam đã có kết quả mỹ mãn. Phật giáo Việt Nam nay là chi bộ cuả Phật giáo Thế giới thì đạo PhậtViệt Nam có phát triển để đem lại cho tín đồ một nguồn hy vọng đầy hạnh phúc, cho nhân loại hiện đương chia rẽ do những lý thuyết đối chiếu khó dung hoà.

Nhìn lên lá cờ, biểu hiện của ánh hào quang chư Phật, chúng ta lúc này có cảm tưởng thẩy lạp loè những nhiệm mầu của đạo Từ, Bi, Bình đẳng, nay đã đến lúc xuất hiện, để giải thoát chúng sanh đã bao lâu bị đầy đoạ vào vòng khỏ ải.

Nhân duyên đã đến thì vạn sự thành” cho nên nước ta có thể tự hào đã có những vị lãnh đạo sáng suốt hành động về toàn diện để đưa đất nước đến chỗ vinh quang.

Về nội trị cũng như về ngoại giao, nước Việt Nam đã lượm nhiều kết quả khả quan. Việc Phật giáo Việt Nam được gia nhập Phật giáo Thế giới là một thắng điểm có ảnh hưởng rất lớn cho sự bành trướng của đạo Phật ở nước ta. Từ nay ở thôn quê cũng như ở thnáh thị, lá cờ Phật giáo sẽ là một kiểu tượng thiêng liêng mà mỗi khi nhìn thấy ta phải nhớ đến sự từ bi cao cả cử đức Phật.

Kính bạch Thượng tọa,

Tôi không quên công lao của Thượng toạ đã không quản sự khó khăn đem lập trường Phật giáo Việt Nam sang tranh đấu tại hội nghị Phật giáo Thế giới để được nhìn nhận là một chi bộ chính thức. Phật giáo Việt Nam được bnàh trướng phải ghi ơn Thượng tọa.

Hôm nay lần đầu tiên đứng trước lá cờ hiệu của Phật giáo Thế giới, tôi thiết tha cầu nguyện Phật giáo chóng được thống nhất cả hình thức lẫn tinh thần, ngõ hầu đem lại cho nhân loại một kỷ nguyên mới trong khung cảnh an ninh và hoà bình vĩnh viễn.

Thưa các vị,

Tôi trân trọng cảm ơn các vị đã dự buổi lễ này và tôi rất mong mỏi các vị sẽ cọng tác mật với các cơ quan Phật giáo, cùng nhau áp dụng chủ nghĩa đại từ bi, hỷ xả của đức Phật để giảm sự đau thương cho nhân loại .

 (trích báo Phương Tiện số 45)


MỪNG NGÀY THƯỢNG KỲ HỘI PHẬT GIÁO THẾ GIỚI

nhằm ngày Phật Đản Mồng 08 tháng 4 Tân mão

(Phật lịch 2514 tức dương lịch 13.5.1951) Tại chùa Quán Sứ Hà Nội

 

Tưng bừng Phật Đản năm nay

Vui mừng khác hẳn những ngày năm xưa.

Cả trong thế giới gần xa

Bóng cờ phất phới khắp hoà non sông.

Từ Nam Bắc tới Tây sông

Cùng theo đạo Phật thì không cõi bờ.

Tại sao nay có lá cờ?

Vì hăm sáu trước cùng thờ Như Lai.

Tượng trưng thống nhất trong ngoài,

Giữa ngày hai bốn tháng hai họp bàn

Tuân theo nghị quyết vừa ban

Phái đoàn mỗi bước lo toan trình bày:

“Việt Nam ta bấy lâu nay

Phân bì chia rẽ tông này phái kia

Cho nên Phật tử chia lìa

Nhầm đường nhân ngã chấp nê cũng nhiều”

Từ nay cờ Phật cao treo

Ba phần thống nhất hoà theo một đường.

Những mong Đạo Phật tuyên dương,

Tăng, Ni thiện tín bốn phương một nhà.

Hợp quần không những nước ta

Cả trông thế giới gần xa họp đoàn.

Để cùng suy tín lo toan,

Định, Niệm, Tiến, Tuệ căn rõ ràng.

Hễ là Phật tử cùng hàng,

Bỏ đường thiên chấp địa phương hẹp hòi.

Bỏ đường bi lý lẽ loi

Từ bi, quảng đại học soi Di ĐÀ

Đem lòng Tự giác, giác tha,

Cầu cho nhân loại kiếp ta nhẹ nhàng.

Mỗi ngày giáo lý mở mang,

Tinh thần, hình thức dọn đàng từ đây.

Dám xin nhớ bữa môm nay

“Phật giáo Thống nhất” là ngày nên ghi.

Suốt Âu, Á,Úc, Mỹ, Phi,

Ngọn cờ năm sắc uy nghi rõ ràng.

Ấy là Phật giáo vinh quang,

Thành tâm hgi để vài hang ước mong.

Chúc câu: “Thế giới đại đồng”

Nam Mô A Di Đà Phật

Việt Nam Phật Tử Biệt lam Trần Huy Bá

Kính chúc

(Trích báo Phương số 45)

 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

PHÂN BỘ HẢI NGOẠI BẢN ĐIỀU LỆ

DANH HIỆU:

I. Chiếu theo Hiến chương và giáo chỉ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nay thành lập tại Hải ngoại một Tổ chức trực thuộc GHPGVNTN, lấy danh hiệu là PHÂN HẢI NGOẠI Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

TRỤ SỞ:

2. Trụ sở Trung Ương của Phân Bộ Hải ngoại GHPGVNTN đặt tại Pháp quốc trụ sở các Chi Bộ địa phương được đặt tại Quốc gia liên hệ .

MỤC ĐÍCH:

3. Mục đích của Phân Bộ Hải Ngoại GHPGVNTN là liên kết Phật Tử Việt Nam sống tại Hải Ngoại trong việc học hỏithực hành giáo lý đạo Phật dưới sự lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất .

HỘI VIÊN:

4. Hội viên của Phân Bộ Hải Ngoại GHPGVNTN bồm tất cả Tăng sĩ và Cư sĩ Việt Nam thuộc Bắc tôngNam tông sống tại Hải ngoại đã chấp nhận Hiwns chương GHPGVNTN và tự nhận thuộc Giáo hội nầy.

HỆ THỐNG TỔ CHỨC:

5. Phân Bộ Hải ngoại GHPGVNTN, đặt dưới quyền chỉ đạo của GHPGVNTN, gồm nhiều Chi Bộ tổ chức tại các Quốc gia có nhiều Việt kiều cư trú.

6. Điều khiển Phật sự toàn Phân Bộ là nhọêm vụ của Ban chấp hành Trung Ương. Ban này cũng đồng thời điều khiển Chi Bộ Pháp của Phân Bộ. Điều khiển Phật sự các Chi Bộ là những Ban Chấp hành Chi Bộ.

7. Viện Hoá Đạo GHPGVNTN bổ nhiệm Ban chấp hành Trung Ương và các Ban Chấp hành Chi Bộ của Phân Bộ Hải ngoại GHPGVNTN, căn cứ trên đề nghị đưa ra do đại hội Phân hộ và các Chi Bộ tổ chức hai năm một lần.

8. Ban Chấp hành Trung Ương của Phân Bộ cũng như các Ban Chấp hành Chi bộ gốm có:một Trưởng Ban, hai hay ba Phó Trưởng Ban, một Tổng Thư ký, một Thủ quỹ và nhiều vị Đặc uỷ.

9. Nhiệm kỳ của các Ban Chấp hành là hia (02) năm

ĐẠI HỘI:

10. Phân Bộ và các Chi Bộ tổ chức đại hội hai (02) năm một lần để kiêmt điểm và hoạch định Phật sự cùng đề cử một Ban chấp hành mới.

11. Bản điều lệ nầy do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất duyệt yban hành . Mọi dự án tu chính bản điều lệ nầy, do Đại hội Phân Bộ Hải ngoại GHPGVNTN đề nghị, đều phải được GHPGVNTN duyệt y trước khi có hiệu lực./.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HOÁ ĐẠO

Văn phòng 243, Sư Vạn Hạnh Sàigòn quận 10

SỐ 014 –VHĐ/VP/QĐ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN HOÁ ĐẠO

- Chiếu Giáo chỉ ngày mồng 8 tháng 12 Phật lịch 2509 (14.12.65) của Đức Tăng Thống Ban Hành Hiến Chương GHPGVNTN được tu chỉnh bởi đại hội khoáng đại kỳ 2

- Chiếu Biên Bản Đai hội GHPGVNTN kỳ 3 ngày 20.8.68, lưu nhiệm chức vụ Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

- Chiếu Giáo chỉ số 08 ngày 20.8.68 phê chuẩn và tấn phong Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo của Đức Tăng Thống.

- Chiếu văn thư đề ngày 26.02.1971 của Phân Bộ Hải Ngoại GHPGVNTN tại Ba Lê;

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nay duyệt yban hành bản Điều lệ GHPGVNTN Phân BỘ Hải ngoại gồm 7 mục 11 tiết đã được soạn thảo, và biểu quyết tại địa hội Phân Bộ Giáo hội Hải Ngoại ngày 21.02.1971 tại Ba Lê đính kèm quyết định nầy.

ĐIỀU 2: Ban chấp hành phân Bộ và Các chi Bộ có nhiệm vụ bảo vệthi hành các điều đã ghi ở toàn bộ bản điều lệ.

ĐIỀU 3: Vô hiệu hoá tất cả các văn kiện có tánh cách lập qui, lập pháp về việc thiết lập Giáo hội Hải Ngoại đã được ban hành từ trước, sau khi bản điều lệ nầy được duyệt yban hành

ĐIỀU 4: Quí Thượng toạ Phơ Viện Trưởng, Tổng Thư ký, Tổng vụ Trưởng chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định nầy.

Phật lịch 2515

Sai gon, ngày 23 tháng 3 năm 1971

(đóng dấu, ký tên)

Thượng toạ THÍCH THIỆN HOA

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 3163)
Tư Tưởng Phật Giáo Trong Thi Ca Nguyễn Du - HT Thích Như Điển
(View: 2452)
Phật Giáo Việt Nam Tại Châu Âu - HT Thích Như Điển
(View: 5443)
Tư Tưởng Phật Giáo Trong Văn Học Thời Trần - Tác giả: Nguyễn Vĩnh Thượng
(View: 5008)
Emily Elizabeth Dickison là nhà thơ lớn của Mỹ trong thế kỷ thứ 19. Bà sống phần lớn cuộc đời trong cô độc.
(View: 3184)
Ni Giới Việt Nam Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ - Thích Nữ Giới Hương. Hồng Đức Publishing. 2020
(View: 2561)
Tác phẩm “Xây dựng hạnh phúc gia đình” của Hòa thượng Thích Thắng Hoan là cẩm nang hướng dẫn xây dựng hạnh phúc cho người Phật tử tại gia.
(View: 10346)
“Nói Thiền tông Việt Nam là nói Phật giáo Việt Nam. Và những bậc cao Tăng làm sáng cho Phật giáo, làm lợi ích cho dân tộc từ thế kỷ thứ 6 mãi đến nay đều là các Thiền sư.”
(View: 4585)
Ai đã truyền Việt Nam Phật Giáo qua Trung Quốc: Khương Tăng Hội, người Việt Nam. Vào năm nào: năm 247 tây lịch.
(View: 3249)
Tư tưởng Phật giáo trong văn học thời Lý bản PDF - Nguyễn Vĩnh Thượng
(View: 7866)
Thầy Tuệ Sỹ Là Viên Ngọc Quý Của Phật Giáo và Của Việt Nam - Nguyễn Hiền Đức
(View: 6068)
Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác - hồi ký về một ngôi chùa đã đi vào lịch sử Phật giáo tỉnh Quảng Nam. Viên Giác Tùng Thư 2019 - Nhà xuất bản Liên Phật Hội
(View: 26269)
Tác phẩm Trí Quang Tự Truyện bản pdf và bài viết "Đọc “Trí Quang Tự Truyện” của Thầy Thích Trí Quang" của Trần Bình Nam
(View: 5224)
Tôi đặt bút bắt đầu viết "Lời Vào Sách" nầy đúng vào lúc 7 giờ sáng ngày 21 tháng 6 năm 1995 sau khi tụng một thời kinh Lăng Nghiêmtọa thiền tại Chánh điện.
(View: 4983)
Có lẽ đây cũng là một trong những viễn ảnh của tâm thức và mong rằng những trang sách tiếp theo sẽ phơi bày hết mọi khía cạnh của vấn đề, để độc giả có một cái nhìn tổng quát hơn.
(View: 5357)
Ai trói buộc mình? Không biết có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi đó với chúng ta chưa? Đến chùa học pháp hay đi tu chỉ để cầu giải thoát. Mục đích tu hoặc xuất gia là cầu giải thoát sinh tử. Giải thoát có nghĩa là mở, mở trói ra. Cầu giải thoát là đang bị trói. Nhưng ai trói mình, cái gì trói mình? Khi biết mối manh mới mở được.
(View: 4677)
Sống Trong Từng Sát Naphương pháp thực tập sống tỉnh thức, sống và ý thức về sự sống trong từng mỗi phút giây. Đây là phương thức tu tập dựa trên tinh thần Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm.
(View: 4653)
Nguyên bản: How to practice the way to a meaningful life. Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma. Anh dịch: Jeffrey Hopkins, Ph. D. Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
(View: 6745)
Mối Tơ Vương của Huyền Trân Công Chúa (Phóng tác lịch sử tiểu thuyết vào cuối đời Lý đầu đời Trần) HT Thích Như Điển
(View: 4311)
Nguyệt San Chánh Pháp Số 84 Tháng 11/2018
(View: 11130)
Nhẫn nhục là thù diệu nhất vì người con Phật thực hành hạnh nhẫn nhục thành thục, thì có thể trừ được sân tâm và hại tâm, là nhân tố quan trọng để hành giả thành tựu từ tâm giải thoátbi tâm giải thoát.
(View: 21141)
Tác giả: Diệu Hạnh Giao Trinh sưu tầm và kể chuyện, Nguyễn Minh Tiến hiệu đínhgiới thiệu
(View: 5954)
Cảm Đức Từ Bi - tác giả Huỳnh Kim Quang
(View: 6719)
Một bản dịch về Thiền Nhật Bản vừa ấn hành tuần này. Sách nhan đề “Thiền Lâm Tế Nhật Bản” của tác giả Matsubara Taidoo. Bản Việt dịch do Hòa Thượng Thích Như Điển thực hiện.
(View: 5999)
Tuyển tập “Bát Cơm Hương Tích” của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng là một phần lớn của đời tác giả, ghi lại những gì Thầy mắt thấy tai nghe một thời và rồi nhớ lại...
(View: 5714)
Quyển sách "Hãy làm một cuộc cách mạng" trên đây của Đức Đạt-lai Lạt-ma khởi sự được thành hình từ một cuộc phỏng vấn mà Ngài đã dành riêng cho một đệ tử thân tín là bà Sofia Stril-Rever vào ngày 3 tháng giêng năm 2017.
(View: 7742)
THIỀN QUÁN VỀ SỐNG VÀ CHẾT - Cẩm Nang Hướng Dẫn Thực Hành - The Zen of Living and Dying A Practical and Spiritual Guide
(View: 5363)
Mùa An Cư Kiết Hạ năm 2016 nầy tôi bắt đầu viết tác phẩm thứ 67 để sang năm 2017 xuất bản với nhan đề là "Nước Mỹ bao lần đi và bao lần đến"
(View: 5244)
Người đứng mãi giữa lòng sông nhuộm nắng, Kể chuyện gì nơi ngày cũ xa xưa, Con bướm nhỏ đi về trong cánh mỏng, Nhưng về đâu một chiếc lá xa mùa (Tuệ Sỹ)
(View: 13355)
TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Nhà xuất bản Phương Đông
(View: 18597)
Người học Phật có được một tài liệu đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ tra cứu khi cần...
(View: 6119)
Tác phẩm nầy chỉ gởi đến những ai chưa một lần đến Mỹ; hoặc cho những ai đã ở Mỹ lâu năm; nhưng chưa một lần đến California...
(View: 6330)
Từ Mảnh Đất Tâm - Huỳnh Kim Quang
(View: 5917)
Một năm lại sắp trôi qua với những vết tích điêu tàn, khổ nạn để lại trên khắp trái đất. Nhìn lại, chúng ta không khỏi giật mình, và chạnh lòng thương tưởng
(View: 5965)
Chung trà cuối năm uống qua ngày đầu năm. Sương lạnh buổi sớm len vào cửa sổ. Trầm hương lãng đãng quyện nơi thư phòng..
(View: 5545)
Một năm lại sắp trôi qua với những vết tích điêu tàn, khổ nạn để lại trên khắp trái đất. Nhìn lại, chúng ta không khỏi giật mình, và chạnh lòng thương tưởng
(View: 6742)
Nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, lại thêm nước từ đập thủy điện ồ ạt xả ra. Dân không được báo trước.
(View: 6722)
Trải hơn 25 thế kỷ, Chánh Pháp của Phật vẫn được tuyên dươnglưu truyền bởi hàng đệ tử xuất gia lẫn tại gia, đem lại giải thoátgiác ngộ cho...
(View: 7797)
Là người mới bắt đầu học Phật hoặc đã học Phật nhưng chưa thấm nhuần Phật pháp chân chính, chúng tôi biên soạn...
(View: 5924)
Hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2015, tại thư phòng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, tôi bắt đầu viết tác phẩm thứ 65 của mình...
(View: 6290)
Bắt đầu vào hạ, trời nóng bức suốt mấy ngày liền. Bãi biển đông người, nhộn nhịp già trẻ lớn bé. Những chiếc...
(View: 9846)
Phật giáo ra đời từ một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại - Ấn Độ - và nhanh chóng phổ biến tại các nước phương Đông...
(View: 18789)
Trong tập sách nhỏ này tôi đã bàn đến hầu hết những gì mọi người đều công nhậngiáo lý tinh yếu và căn bản của Đức Phật... Con Đường Thoát Khổ - Đại đức W. Rahula; Thích Nữ Trí Hải dịch
(View: 29325)
Tôi cảm động, vì sống trong đạo giải thoát tôi đã tiếp nhận được một thứ tình thiêng liêng, trong sáng; một thứ tình êm nhẹ thanh thoát đượm ngát hương vị lý tưởng...
(View: 15212)
Tập sách do Minh Thiện và Diệu Xuân biên soạn
(View: 18733)
Phật GiáoVũ Trụ Quan (PDF) - Tác giả: Lê Huy Trứ
(View: 10518)
Hạnh Mong Cầu (sách PDF) - Lê Huy Trứ
(View: 13311)
Đọc “Dấu Thời Gian” không phải là đọc sự tư duy sáng tạo mà là đọc những chứng tích lịch sử thời đại, chứng nhân cùng những tâm tình được khơi dậy trong lòng tác giả xuyên qua những chặng đường thời gian...
(View: 7219)
Báo Chánh Pháp Số 48 Tháng 11/2015
(View: 9990)
Nguyệt san Chánh Pháp Tháng 10 năm 2015
(View: 7475)
Báo Chánh Pháp Số 46 Tháng 9/2015 - Chuyên đề Vu Lan - Mùa Báo Hiếu
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM