Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Mình Đúng, Người Sai và Sự ăn Chayăn Thịt

Tuesday, July 11, 201709:09(View: 10959)
Mình Đúng, Người Sai và Sự ăn Chay và ăn Thịt

Mình Đúng, Người Sai và Sự ăn Chayăn Thịt


Khi khen pháp của mình đúng và pháp tu của người khác sai là ngã mạn, hay ganh tị. Vì thế người Phật tử phải xem vị Thầy ấy có chê bai các pháp khác hay không. Bác bỏ việc ăn chay vì cho rằng Đức Phật ngày xưa ai cho gì ăn nấy, hay là chỉ vì mình cảm thấy thua người ăn chay mà sinh lòng ganh ghét? Hay là chỉ vì cảm thấy sự tội lỗi chưa thoát được cái thèm thịt của chúng sanhbài bác người ăn chay?

Tại sao lại có pháp của Phật gọi là "Tam Tịnh Nhục"?
Thời Đức Thế Tôn còn tại thế gian, Ngài là Vua nên khi Ngài đi tu và thành Bậc Đại Giác Phật rồi thì khi đi khất thực, dân chúng mừng quá, họ làm thịt để cúng, và như thế pháp "Tam Tịnh Nhục" được ban ra là: 1) Không thấy con vật bị giết; 2) Không nghe tiếng con vật kêu khóc lúc bị giết; 3) Không được nghĩ con vật chết.

Nhưng thực tế thời bấy giờ Balamon không ăn thịt. Balamon ăn chay. Phật xuất thân từ Balamon không ăn thịt. Nhà hàng quán ăn vào thời ấy là hạ cấp vì lúa gạo phải nhờ vào thiên nhiên mới có nên cho ăn miễn phí. Nhờ thế mà Đức Phật có thể có hàng ngàn đệ tử xuất gia chỉ cần đi khất thực thôi cũng đã đủ sống.

Người Ấn Độ có quyển sách dạy nấu chay: "The Food and Cooking for the Higher Beings", nghĩa là "Thức ăn và cách nấu cho những bậc Trên Cao, Thượng Đế". Trong đó chỉ dạy nấu chay. Quyển sách nấu ăn đó, trang mở đầu có in lời nói của Thần Shiva: " Nếu chúng sanh nào cúng dường ta, hoa, quả và ngũ cốc ta sẽ hoan hỉ nhận những thức ăn tinh khiết đó". Bằng chứng là người Ấn Độ theo Balamon vẫn còn ăn chay cho tới ngày nay. Thức ăn chay của người Ấn có những món rất ngon và cầu kỳ, thí dụ như có khách sạn họ làm chiếc bánh Nan lớn bằng cái đĩa bàn mà trên bánh Nan làm có các thứ trái cây đã được chế biến thành mứt dòn sật với mùi hương thanh khiết cùng các loại hạt rang tẩm dầu thơm và có một lớp vàng y hoặc lớp bạc trắng được cán thật mỏng trải trên mặt cái bánh Nan ấy cho người ăn. Ăn chay kiểu này sang như vua chúa!

Bên cạnh đó, Đức Phật là Vua và là Bậc Thế Tôn, là Thầy của các loài của tam giới trong đó kể cả Trời và người. Mỗi khi Đức Phật đi ra ngoài đều có các thị giảHoàng Thái Tử như Nanda, Ananda, Arunanda, Rahuraja, và các bậc đại tướng như Caludaji cũng xuất gia đi theo hầu cận Ngài. Hoặc là có hai Vị Đại Đệ TửXá Lợi PhấtMục Kiền Liên con của hai gia đình triệu phú trưởng giả đi theo. Những vị thị giả kề cận Đức Phật kể trên không để cho ai muốn cho thức ăn gì vào bình bát của Phật cũng được. Người dùng câu nói: “Ai cho gì Phật ăn nấy” là thiếu sót khi chỉ đại sự cúng dường lên Bậc Đại Giác Phật. Chúng ta đời nay muốn được cúng dường chư tôn đức Tăng, mình phải quì xuống cầu xin quí Ngài thọ nhận để mình được phước. Thức ăn phải thanh tịnh, nếu “cho gì ăn nấy” là người ta không chuẩn bị sẵn là cho cơm nguội, là không tịnh thí, chư Tăng không được phép nhận vì thức ăn này đã dùng qua, cũ, có thể gây ra bệnh hoạn... (Tịnh = chưa dùng)

Về Nam Tông, Phật tử muốn cúng dường cơm còn phải quì xuống dâng lên, sau đó ngồi xuống chánh niệm, im lặng hầu cơm, dâng nước, và khi chư Tăng thọ thực xong Phật tử phải rót nước cho sư rửa tay. Sau khi quí sư dùng xong, Phật tử mới được ăn thức ăn còn thừa trên bàn để được phước v.v.
Đức Phật là Vua cho nên một khi người dân may mắn được Ngài đi ngang qua thành phố là vui mừng cúng dường, có người cúng dường xong là đắc được pháp lạc. Có người cúng dường xong trở thành giầu có…

Một câu chuyện có ghi rõ trong lịch sử cuộc đời Đức Phật: Có một lần là có 4 vị Hoàng Tử tại nước Vaishali cũng muốn cúng dường lên Đức Phật vì biết Ngài sẽ ghé lại Vaishali, Bốn ông Hoàng này biết được bà nữ trưởng giả giầu có Amrapali đã thỉnh được Đức Phật trước rồi nên họ cùng nhau tới gặp bà, năn nỉ và xin trả cho bà 1000 đồng tiền vàng để cho họ được thay bà thỉnh Đức Phật về cung điện của các ông để cúng dường. Nhưng bà Amarapali đã không chịu nhận 1000 đồng vàng vì bà chỉ muốn được cúng dường lên Đức Phật. Bà Amarapali nhờ vào tâm cúng dường thanh tịnh này mà sau bà giác ngộ xuất gia và tu thành Bậc Thánh Nữ Arahanta.

Xin nói thêm là người ăn chay rất khiêm tốn, thường không nói ra vì cố giữ gìn cho những người ăn thịt không bị khó chịu hay hổ thẹn vì họ đã gián tiếp giết những con vật vô tội vạ. Nhưng ngược lại nhiều người ăn thịt không tán thán người ăn chay mà lại tấn công họ. Nhiều vị tu theo phái cho phép ăn mặn thường hay nói những câu như: “Không có pháp nào nói phải ăn chay. Đức Phật không ăn chay, vì đi khất thực thì ai cho gì thì phải nhận và ăn cái đó!”

Người nói như thế là phủ nhận tâm từ bi của Đức Phật! Có thể là vị tu sĩ này rất giỏi về những pháp thực tập nào đó, nhưng đã không tìm hiểu sâu sắc về bản thân người của Đức Phật. Trong bài Kinh Thương Yêu hay Tâm Từ (Pali, Metta Sutta) Đức Phật dạy Chư Tôn đức Tăng rằng: “Hãy đem lòng từ bi không giới hạn của mình mà thương tất cả chúng sinh như một bà mẹ thương con ruột và đem thân mạng mình ra che chở cho đứa con duy nhất của bà. Hãy đem lòng từ bi không giới hạn của mình mà bao trùm cả thế gian và muôn loài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lòng từ bi của ta không bị bất cứ gì làm ngăn cách, tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù, bất cứ lúc nào khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm miễn là ta còn thức, ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi, nếp sống từ binếp sống cao đẹp nhất…” Không có người mẹ nào thương con mà lại đi ăn thịt đứa con của mình. Vì thế chúng ta tập ăn chay tức là thương chúng sanhchúng sanh chính là con của chúng ta như lời Phật dạy. Tuy Phật không nói rõ qui định phải ăn chay, nhưng qua những lời kinh trên, rõ ràng là ngài khuyên chúng sanh nên tập ăn chay cho đỡ sát hại sinh linh và oán thù vay trả không dứt. Còn những ai không thể ăn chay được thì nên phát tâm “Tuỳ Hỷ” với người ăn chay và nên khuyến tấn người ăn chay thành tựu ước nguyện. Những người phát tâm Tùy Hỷ như thế sẽ được “phước tuỳ hỉ”. Điều đó tốt hơnmỉa mai, phỉ báng hoặc bác bỏ chê bai những người ăn chay, vì việc đó sẽ làm cho mình mất phước.

Trong Kinh Bốn Loại Tâm vô Thượng có nhắc đến các tâm ấy là Tâm Từ vô lượng; Tâm Bi Vô lượng; Tâm Hỷ Vô Lượng, và Tâm Xả Vô Lượng, gọi tắt là Từ, Bi, Hỷ và Xả. Ở đây chỉ xin viết một chút về “tâm hỉ” mà thôi.

Đức Thế Tôn dạy rằng người mà khéo tu (trái với vụng tu) thì luôn biết phát tâm “tuỳ hỉ” với tất cả các hành động tốt của chúng sanh; Tuỳ hỉ với công đức của trên từ Chư Phật xuống dưới tới hàng súc sanh như các loài bò, bay, máy và cựa để có thêm phước báo.

(Xin trích 1 đoạn Đức Phật dạy Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền Đại Nguyện: “… Con xin tuỳ hỉ mọi công đức; của các chúng sanh trong mười phương; Các bậc hữu họcvô học; Các bậc Như LaiBồ Tát; Các bậc thường sáng soi thế gian; Hoặc mới thành tựu đạo giải thoát”…)

Nguyện lực của Bồ Tát Phổ Hiền cao dày và mình nên làm theo phương pháp tu tuỳ hỉ công đức này để có nhiều phước. Tuỳ hỉ cả với các việc làm tốt của những côn trùng nhỏ nhít. Thí dụ như những con kiến rượu biết dự trữ thức ăn, làm lụng cần mẫn. Nếu có chiến tranh, vì thương và trách nhiệm với đồng loại nên nó biết hoãn binh để đi lấy xác của các con kiến rượu bị tử thương trong chiến trận sát phạt với loài kiến đen về? Mình phải biết phát tâm tuỳ hỉ với tất cả mọi điều tốt lành của người khác ở gần hay xa và tuỳ hỉ tất cả với mọi công đứcChư Phật Như Lai, Bồ Tát, Alahanta, Thánh chúng ba đời đã làm mà thành bậc Đại Giác. Nếu mình biết tuỳ hỉ công đức như thế thì phước báo của mình sẽ tăng mau lắm và ta cũng mau thành tựu được đại nguyện. Còn mình chỉ trông vào việc tốt mình làm được thì lâu như Hằng hà sa kiếp vẫn chưa thể có kho tàng đầy phước báo. Hơn thế nữa, tâm tuỳ hỉ này thành tựu được thì tâm ganh ghét sẽ biến mất.

Thông thường thì người ta ít phát tâm “tuỳ hỉ” với công đức của người khác. Vì coi thường việc làm tốt của người khác hoặc vì ganh ghét với người khác cho nên khi thấy ai làm được việc gì tốt họ không biết góp tâm vui mừng, vì thế người ta thì khá lên còn mình thì cứ quanh quẩn không tiến.

Việc ăn chay không dễ vì bao nhiêu đời kiếp ăn thịt chúng sanh đã quen. Do hiểu được sự khổ đau của con vật khi bị giết cho mình ăn, sanh lòng từ bi mà phát tâm bỏ thịt thật là đáng quí và đáng khen. Phải có một tâm kiên cố lắm mới thành vì rất khó bỏ được thói quen ăn thịt, vì thế chúng ta nên “tuỳ hỉ” và ngưỡng mộ những người thành công trong việc ăn chay, điều đó sẽ tăng phước đức cho mình.

Ăn chay là giúp cho nhiều chúng sanh không bị giết. Theo nghiên cứu khoa học thì người ăn chay tránh được các bệnh khó chữa như tiểu đường, tim, máu cao, ung thư.... những căn bệnh sẽ gây ra sự khổ đau cho chúng ta. Nhưng chúng ta chưa hề thấy 1 báo cáo khoa học nào nói rằng ăn chay sẽ gây ra các bệnh hiểm nghèo trên. Hầu hết các khoa học gia luôn đồng ý việc ăn chay là tốt. Tại sao không nói Phật tử nấu chay mà lại chịu để Phật tử cúng thịt? Thức ăn ở thế kỷ này rất phong phú và các đầu bếp bây giờ rất tài giỏi, họ có đủ kiến thức khoa học để làm nên các món chay có dinh dưỡng sung túc.

Việc ăn chay của các tu sĩ còn giúp thêm cho các Phật tử vì tránh được việc chặt xắt miếng thịt nấu cúng. Từ đó giúp họ thêm thanh tịnh.

Cúng dường Phậtchư Tăng là được đại phước đức. Người cúng dường phải giữ tâm cho thanh tịnhtôn nghiêm, không nên nói những lời chê bai phỉ báng mà làm cho mình mất phước.

Người Phật tử khi nấu cơm cúng dường phải chọn thức ăn thanh tịnh, phải giữ thân và tâm thanh tịnh, phải biết niệm Phật, phải im lặng, phải thành tâm, phải hoan hỷ thì thức ăn mới tinh khiết khi đem dâng cúng lên Bậc Đại Giác Phật mới có nhiều phước. Phước cúng dường thanh tịnh lên chư tôn đức tăng ni vẫn có thể cho ta hưởng kết quả pháp lạc ngay trong đời này.
Mong lắm thay.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

"Oceanvirtue."
Tỳ Kheo Ni Thích nữ Hạnh Trì (Tịnh thất Hoà Bình)
Con xin tri ân Bổn sư là Hoà thượng Phương Trượng Thích Như Điển đã bỏ thời gian duyệt chỉnh cho thêm hoàn hảo và em Vu Quang Hy nhuận bút. Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1119)
Trong bất kỳ tổ chức hay hội đoàn nào, các nhà lãnh đạo đều có nhiều đức tính tốt và phẩm chất tâm linh. Để làm những nhà lãnh đạo tâm linh, chúng ta phải sống an bình và hài hòa với chính mình, với thiên nhiên và với tha nhân, trong đó có gia đình, cộng đồng, xã hội và quê hương của mình.
(View: 1308)
Trong chúng ta cũng đã từng được sinh ra và lớn lên dưới một mái gia đình. Tùy vào nghiệp báo sai biệt mà mỗi người có một hoàn cảnh gia đình khác nhau.
(View: 5707)
Thật là một điều khó khăn, để quên đi những chuyện không vui xảy ra trong quá khứ, tuy nhiên, đây là một bước quan trọng giúp cho chúng ta khỏe mạnh.
(View: 4781)
Nói đến giản dị là nói đến một lối sống tích cực không phô trương hình thức, biết vừa đủ và trân trọng những giá trị vật chất dù là nhỏ nhất trong đời sống.
(View: 3653)
Ta phải siêng năng chăm chỉ học hành, làm sao để thực hiện được ước mơ và hoài bão của mình là thành tựu việc học để hoàn thiện chính mình nhằm đóng góp lợi ích cho xã hội. Ai có ý sắt đá, có quyết tâm cao độ thì mọi việc ta đang theo đuổi trước sau gì cũng sẽ được thành công tốt đẹp, ngay tại đây và bây giờ.
(View: 8244)
Khi chúng ta cống hiến một phần công sức và thời gian của mình cho việc bảo vệ môi trường, thì ta có thể cảm nhận được thế giới đang nằm trong sự quan tâm của chúng ta, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp biết bao.
(View: 9016)
Thiền định cho phép chúng ta sống trong sự thanh thản và trung hòa cảm xúc.
(View: 5660)
Trong 9 tháng 10 ngày mang thai, người phụ nữ cảm nhận cơ thể chuyển biến từng ngày, từng đêm, từng giờ…
(View: 16687)
Hai năm về trước, ngẫu nhiên đọc được bài diễn văn ‘Giá Trị của Khoa Học’ (The Value of Science) bởi Dr. Richard Feynman, Mùa Thu, 1955...
(View: 8590)
Quá trình cân bằng tự nhiên duy trì sự sống bị phá vỡ khi có sự can thiệp bất cẩn của con người vào thiên thiên. Những hoạt động của con người như ...
(View: 8289)
Con người can thiệp nhiều vào thiên nhiên, và dù cố gắng đến mấy họ không thể chữa lành những vết thương họ đã gây ra.
(View: 9273)
Người tu Phật, căn bản là phải tránh sát sanh vì lòng từ bi đối với muôn loài chúng sanh .
(View: 10271)
Thuyết phục người thân, bạn bè hay bất kể ai chuyển chế độ ăn mặn sang chế độ ăn chay dù vài ngày trong tháng là điều không phải dễ dàng vì
(View: 14503)
Cách nấu mì quảng chay ngon tuyệt thơm phức hương vị đậm đà cho ngày rằm.
(View: 11610)
Món chay với nguyên liệu đơn giản là bông cải được bọc một lớp bột mỏng bên ngoài, chiên giòn rồi nấu cùng sốt cay ngon tuyệt. Tuy là món chay nhưng thơm ngon, hấp dẫn không kém gì món ăn mặn.
(View: 11293)
Bài viết này được trình bày qua công trình nghiên cứu, suy luận, tham khảo, sáng tác và phóng dịch từ những...
(View: 11726)
Kinh Địa Tạng, Đức Phật nói rằng thời gian 1 ngày trên cõi Trời Đao Lợi tương đương gấp 3 tháng thời gian ở Trái Đất.
(View: 10667)
Những người xuất thân từ những gia đình có truyền thống ăn chay lâu dài qua nhiều thế hệ có thể bị nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư lớn hơn nếu...
(View: 10537)
Thịt và xúc-xích chay thật sự có hương vị và hiện nay đang chinh phục các siêu thị. Phải chăng đây là sự khởi đầu của một cuộc cách mạng về thực phẩm sắp diễn ra?
(View: 16518)
Khoa học thần kinh ngày hôm nay đã chứng minh một cách khách quan và cụ thể rằng chánh niệm (samma-sati) là con đường trực tiếp nhất để gạt bỏ vọng tưởng về cái "ta"
(View: 16058)
Trong các ngành khoa học, rất có thể khoa học thần kinh (neurosciences) sẽ là ngành phát triển mạnh và gây nhiều ảnh hưởng nhất trong những thập niên tới.
(View: 11531)
Nói theo ngôn ngữ Bát Nhã của Phật Giáo, sắc tất thị 95% không; không tất thị 95% vô sắc tướng.
(View: 10915)
Trong vật lý có rất nhiều thứ được gọi là sóng. Khi ném đá xuống nước thì nó tạo thành sóng lan tỏa từ ...
(View: 10376)
Pulses (tạm dịch là các loại đậu) là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, sạch và an toàn, ngày càng được đánh giá cao về vai trò cải thiện sức khỏe cho con người...
(View: 13316)
Có năm thứ mà chúng ta có thể thêm vào chế độ ăn uống để tăng cường sức khỏe, tăng cường chức năng miễn dịch và giúp chúng ta chống lại bệnh.
(View: 10152)
Tại các nước kỹ nghệ phát triển, thịt cá là một phần quan trọng trong đồ ăn.
(View: 11701)
Hai nghiên cứu mới đây cho thấy rằng những người thực hành chánh niệm ít có nguy cơ béo phì và mắc bệnh tim mạch.
(View: 11494)
Tiêu thụ các loại thịt lợn ướp là gây ung thư và tiêu thụ các loại thịt khác (trừ thịt gia cầm) rất có thể bị ung thư
(View: 11454)
Phật giáo quan niệm , theo như tôi hiểu, tất cả những gì có trên thế gian này đều vận hành, biến dịch liên tục, chúng dính líu tới nhau, không có gì là độc lập,
(View: 12707)
Bạn có thích ăn xúc xích (hot-dog) hoặc bánh mì thịt nguội không? (Nói chung là ăn thịt chế biến). Có thể bạn nên suy nghĩ lại.
(View: 14863)
Bỏ được ăn tối thì sẽ khỏe và đầu óc minh mẫn hơn, bỏ được là tốt Muốn bỏ được thì ngoài quyết tâm, phải có hiểu biết
(View: 10814)
Tôi nghĩ rằng lâu nay tôi đã áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh - không ăn thịt đỏ, không ăn các loại thực phẩm chiên xào,,,
(View: 15077)
Mục đích của Đức Phật ra đời là dạy đạo giải thoát, cứu chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Bên cạnh đó, Ngài là một một nhà Bác học, Bác sĩ giỏi ...
(View: 11477)
Hàng chục triệu người Mỹ đã chuyển đổ chế độ ăn từ ăn thịt sang chế độ ăn có nguồn thực vật ăn rau quả, ngũ cốc, đậu và các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác.
(View: 14234)
Vật lý hạt có liên quan gì đến thế giới quan hay hiện tượng quan của đạo Phật ? Đạo Phật chủ ý đưa phương pháp diệt khổ cho chúng sinh .
(View: 14412)
Các thành phần bốc lửa như ớt có thể làm nhiều điều tốt hơn là đốt cháy lưỡi của bạn. Những thực phẩm này có thể giúp bạn sống lâu hơn.
(View: 15470)
Một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất trên thế giới thay đổi quan điểm của mình về bệnh ung thư.
(View: 12435)
Chỉnh thể các hệ thống trong não bộ, nếu có sự hỗ trợ tác động của chúng ta, thì hạnh phúc sẽ được kết nối mật thiết với hệ thống các cơ quan khác nhau trong cơ thể...
(View: 22628)
"No mất ngon, giận mất khôn" là thế. Sau đây là 5 phương pháp thực tập để xoa dịu cơn giận và tận hưởng thời gian quý báu, quan trọng của mình với nhau.
(View: 29564)
Sinh học Di Truyền đã làm một cuộc cách mạng trong Y khoa và đối với quần chúng gene được xem trong bộ Genome là những nhà độc tài mới.
(View: 19129)
Tết Nguyên Đán của người Việt Nam luôn đậm đà bản sắc. Đó không chỉ là những lễ nghi, phong tục, mang tính cổ truyền, thể hiện hồn dân tộc mà còn là nét văn hóa ẩm thực đặc sắc.
(View: 21368)
Hướng dẫn làm bánh Giò chay... Nhật Thảo
(View: 14728)
Viên thuốc bổ sung làm từ củ nghệ đã cho thấy rằng các chất chống viêm trong nghệ có tác dụng điều trị hữu hiệu chứng ợ nóng (heartburn) và các bất ổn về hệ tiêu hóa.
(View: 12768)
Bệnh là nghiệp nên nhiều trường hợp dẫu đủ khả năng đến bất cứ bệnh viện tối tân nào trên thế giới vẫn phải nhận lãnh cái chết.
(View: 13187)
Động lực ăn chay có thể nhiều và khác nhau, nhưng ba động lực chính được kể đến là sức khỏe, lòng bất nhẫn đối với các loài sinh vật, và ý thức bảo vệ môi trường.
(View: 13720)
Theo tuệ giác Thế Tôn, ngày nào chúng ta có những phẩm chất tốt đẹp như suy nghĩ điều lành, nói lời thiện ích và làm những việc giúp người, cứu vật thì ngày đó chính là ngày tốt.
(View: 17020)
Có nhiều loại thực phẩm thiên nhiên mà khi chúng ta ăn vào sẽ giúp máu lưu thông dễ dàng, hệ thống động mạch không bị tắc nghẽn.
(View: 13334)
“Ta cứ chạy hoài, Qua những bước đời say men, Qua những ước mơ trắng màu ký ức, Qua những dấu hỏi trầm lên khuôn mặt, Ta chạy đuổi một đời, Không tới đích.”
(View: 18103)
Có một loại thức ăn mà các bác sĩ y khoa, chuyên gia dinh dưỡng hoặc thậm chí mẹ của bạn - bảo bạn nên ăn nhiều hơn, đó là rau lá xanh...
(View: 13427)
Phẫn nộ (kodha) là hình thái bùng vỡ của tâm giận dữ bất mãn hay lòng sân hận bực phiền.
(View: 16074)
Theo Y học cổ truyền, quả sung có vị ngọt, tính bình, có công dụng kiện tỳ, ích vị, nhuận phế lợi hầu, nhuận tràng thông tiện...
(View: 13066)
Tất cả mọi người đều bị "ung thư", đấy là một thứ bệnh ngặt nghèo không sao chữa lành được: ấy là cái chết... Ajahn Liem; Hoang Phong dịch
(View: 15154)
Tuyển tập một số mẹo vặt làm bếp cho đời sống thường nhật... Hoavouu sưu tầm
(View: 14897)
Hầu như chúng ta đều biết ngồi quá lâu không hề tốt. Nhưng chính xác điều gì diễn ra trong cơ thể khi ngồi suốt 8 tiếng mỗi ngày hoặc lâu hơn? Thu Hiền
(View: 12052)
Sức khỏe và bệnh tật là những kinh nghiệm thông thường của đời người, và vì vậy cũng là điều được tôn giáo quan tâm đặc biệt... Huỳnh Kim Quang
(View: 14060)
Ăn chay không phải là đổi món ăn cho ngon miệng... mà là một cách tu hành... Toàn Không
(View: 20930)
Trong ngôn ngữ Việt Nam, từ “đau khổ” được dùng để chỉ trạng thái bất như ý, khó chịu và buồn phiền cùng cực... Nguyễn Hữu Đức
(View: 17391)
Đây là lối suy nghĩ chín chắn, thể hiện thái độ hiểu biết sáng suốt của người con Phật trước một quyết định quan trọng liên quan đến đời sống hạnh phúc gia đình... Chơn Hằng Tịnh
(View: 14246)
“Đau tim”, ở đây muốn nói đến tình trạng “đột quỵ tim”, hay “trụy tim”, tức “heart attack”, đa phần lại không làm đau đớn gì ở trái tim cả... Bác sỹ Hồ Ngọc Minh
(View: 14722)
Trộn đều cốm, đậu xanh và dừa, thêm đường theo khẩu vị... Hoavouu sưu tầm
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant