Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Thế Gian Của Giả Tướng

Tuesday, April 13, 202118:16(View: 3624)
Thế Gian Của Giả Tướng

THẾ GIAN CỦA GIẢ TƯỚNG

Tác giả
cư sĩ Lý Nhất Quang

Việt dịch Thích Thắng Hoan

 the gianI.- GIẢ TƯỚNG:

“Tướng” là cái gì? “Tướng” chính là tướng trạng của sự vật biểu hiện nơi ngoài và tưởng tượng ở nơi trong tâm chúng ta. Còn “Giả Tướng” là cái gì? Chúng ta không phải thường ngày đã thấy đến như: hình tướng vuông, tròn, dài, ngắn; sắc tướng đỏ, xanh, đen, trắng; biểu tướng nhanh, chậm, cười, khóc; cho đến vô biểu tướng khổ, vui, mừng, lo mà kể cả con mắt xem không thể thấy.Đây không phải là  “Tướng” trạng tồn tại nổi bật đó sao?. Tại sao bảo đây là “Giả Tướng”?Đáp rằng: Nên hỏi “Giả Tướng” là gì? Giả là giả tạo không thật. Cũng chính là nói sự vật trước xem là thế này, sau xem là thế kia, chỗ thấy trước một giây đồng hồ và sau một giây đồng hồ thì không giống nhau; trong mỗi sát na nơi chỗ “Không thời liên tục khu biệt” (nghĩa là nơi không gian, thời gian, liên lục khu biệt) biến hoá lưu chuyển mãi không ngừng. Chúng ta sở dĩ thấy được các tướng dài, ngắn, vuông, tròn..v..v....  đều do khảo sát ngay trong lúc không gianthời gian chưa phát khởi.Giả sử các tướng nói trên đúng là thật tướng thì vĩnh viễn không bị chuyển biến.Khẳng định rằng các hình tướng nhìn thấy được trong thế gian thảy đều thuộc về giả tướng cả, mà chúng ta lại lầm nhận cho là thật tướng.Vì thế chúng ta mới bị rơi vào trong thế gian của giả tướng. Để tránh khỏi sa ngã vào trong thế gian của “Giả Tướng”, chúng ta trước hết phải hiểu rõ giả tướng do đâu phát khởi? “Giả Tướng” chính là do vọng tâm phát khởi. Cũng giống như mắt bệnh mới thấy đóm hoa (không hoa)hiện trong hư không, mắt nếu như không bệnh thìđóm hoa cũng không hiện.Vọng tâm nếu như bị diệt thì thế gian của giả tướng cũng không cơ hội xuất hiện! Nhưng thấy được vọng là việc vi tế khó biết; vì thếchúng ta muốn quán sát giả tướng của các pháp thìcần phải bắt đầu từ ngoại tướng dễ biết. Nếu hiểu rõ các tướng không phải tướng thì đương nhiên bản thể tức là không, khi diệt được cái thấy thì vọng tâm tự nhiên dứt! Cho nên vấn đề căn bản để thảo luận cũng là bắt đầu từ trong “Giả Tướng” dễ thấy liền đi phá “Tướng” để diệt vọng tâm.

II.- PHÂN VỊ GIẢ:

Sao gọi là “Phân Vị Giả”?“Phân” làý nghĩa tách riêng, phân chia, thời gian.“Vị” làđịa vị, vị trí. Cũng chính là nói: một thứ đồ vật do quan hệ nơi thời giankhông gian nên không đồng nhau và được sanh ra bởi hình tướng sai biệt. Không khác nào Đồ Hình (1) biểu thị:

Đồ Hình (1) biểu thị:

 the gian cua gia tuong 1

Ba chiếc phi cơ trong Đồ Hình (1) biểu thị:chúng bay trước và sau không đồng nhau trên không gian, chúng quan hệ khởi hành bay sớm và muộn trên thời gian, lại hiển hiện ra hình thái lớn và nhỏ của chúng; đây là do “Phân Vị Giả” sanh ra.Chúng cũng dễ dàng giúp chúng ta biết rõ chúng thuộc về phân vị giả trên “hình sắc”.Có một số khó biết được, như “Nhan sắc” thường thấy cũng đều từ Phân Vị Giả sanh ra.Nếu nói đến sự phát khởi nhan sắc thì phải cần bàn đến sự phát khởi từ quang tuyến.Quang tuyến làloại vật kích thích cảm giác của con mắt, quang tuyến nếu như không có thì hoàn toàn không có cảm giác của con mắt.Chúng ta sở dĩ xem thấy được tất cả đều nhờ có nhan sắc.Đồ vật hoàn toàn trong suốt, như không khílàmột trong những đồ vật xem không thấy. Nhân đây trên thực tế con mắt chỉ có khả năng cảm giác được một thứ cảm giác sắc.Từđó một khi nêu ra hình sắc thì cần phải quan hệ với quang tuyến.Là cái gì khi một cây gậy thọc vào trong nước liền hình thành hiện tượng cong quẹo? Là cái gì khi quang tuyến thấu qua ba lăng kính liền phát khởi hiện tượng hình sắc phân tán làm thành màu hồng, màu cam, màu vàng, màu lục, màu xanh, màu lam, màu tím? Những hiện tượng đây nơi trong Vật Lý Học phúc đáp cho làánh sáng tác dụng khúc xạ, màở nơi Phật Pháp thuyết minh cho là “Phân Vị Giả”.Tại sao thế? Cần nói rõ lý do này,  trước hết từ một khoản đường thẳng rất đơn giản đã nói lên như trong Đồ Hình (2) biểu thị:

Đồ Hình (2) biểu thị:

the gian cua gia tuong 2 

Một khoản đường thẳng trong Đồ Hình (2) biểu thị nếu cho di chuyển vị trí thì thành lượnsóng đường cong; hình lượnsóng đường cong đây là “Phân vị giả” của đường thẳng. Căn cứ trên thật tế mà nói: thí dụ như nước cùng lượn sóng, bản thể của lượn sóng là nước, lượn sóng là do vị trí di động của nước mà phát khởi (cũng chính là vị trí vận động dời đổi của Vật Lý Học trình bày, cho đến điều động hình tướng của Vô Tuyến Điện trình bày, cả hai đều thuộc về(Phân Vị Giả). Một thứ hình tướng sản sanh được xưng là lượn sóng. Lìa khỏi nước thì lượn sóng không thể có mặt, cho nên bảo rằng lượn sóng là giả tướng do nước làm thể để xuất hiện. Hình thái của lượn sóng thì có ngàn sai vạn khác như Đồ Hình (3) biểu thị:

Đồ Hình (3) biểu thị:

 the gian cua gia tuong 3

Nước mà làm thể thì tướng Không Tịch hoàn toàn bình đẳng.Từý nghĩa đó chúng ta nương theo“Phân Vị Giả”màquán sát đạo lýthẳng nơi thể của sự vật để tìm ra lý “Không”.Sau  khi chúng ta hiểu rõ “Phân Vị Giả” đơn giản này liền có thể trở lại phân tích “Phân Vị Giả” của ánh sáng.  “Phân Vị Giả” của ánh sáng là cái gì? Nguyên do năng lực cảm giác của mắt thịt con người rất có giới hạn, chỉ có thể xem thấy ba lăng kính phân tích bảng ghi màu sắc ánh sáng mặt trời bắn ra.Đây cũng chính là nói mắt thịt chỉ có thể cảm thọ hạn hẹp một đoạn bảng ghi ánh sáng từ màu hồng đến màu tím mà thôi. Bảng ghi ánh sáng đích thực là đồ biểu phân loại dài ngắn của làn sóng ánh sáng dài. Làn sóng ánh sáng dài chúng ta đã thừa nhận là “Phân Vị Giả” của một đường thẳng; chỗ gọi “Bảng ghi ánh sáng” cũng chính là tướng sai biệt trên “Phân Vị  Giả” của ánh sáng. Thí dụ nhưmột khối sắt đem nungkhi từng bước nóng lên, nó mở đầu phát ra ánh sáng màu hồng, không lâu nó chuyển thành màu hồng nhạt, tiếp tục biến thành màu cam, màu vàng, màu xanh trắng. Sau cùng khi nó biến thành nóng gay gắt liền phát ra ánh sáng trắng mãnh liệt. Những thứ màu sắc kể trên đều là sai biệt của “Phân Vị Giả” ánh sáng và cũng là làn sóng dài thay đổi của ánh sáng. Do nơi làn sóng của bảng ghi ánh sáng mà biến đổibộ mặt nhan sắc của ánh sáng, chúng tathể tham khảo chỗ tường thuật phía dưới:như màu tím là do làn sóng dài của ánh sángchỉ có 4500 Ai (Ai: Angstrom,đơn vịđo lường cực nhỏ, ký hiệu A*)----- vẫn còn một sốkhuyết điểm, cho nên nhan sắc của ánh sáng hiện ra màu tím; giả sử có một ngày làn sóng dài biến đổi thành gần 4500 Ai mà một đường thẳng lạidài đến 5000 Ai thìánh sáng không còn nguyên hình là màu tím nữa và thích ứng theo là màu lam. Giả sử khi đường thẳng tiếp tục biến dài ra từ 5000 Ai đến 5700 Ai thì lànsóng ánh sáng đã không phải là màu lam mà chính là màu xanh.Giả sửkhi đường thẳng lại biến làn sóng dài thêm nữa từ 5700 đến 5900 Ai thì nhan sắc của ánh sáng chuyển thành màu vàng! Một số làn sóng ánh sáng dài đương là màu vàng lại dài thêm nữa, dài đến từ 5900 đến 6100 Ai thìchúng nó mặc áo ngoài màu cam! Nếu như tiếp tục tăng dài thêmthì chúng nó lại sẽ đổi thành áo quần màu hồng! Làn sóng dài trung gian của chúng nó chỉ một Ai sai biệt gần trăm phân thì liền tạo thành sắc thái hình hình sắc sắc không giống nhau trên thế giới. Ngày nay nhan sắc thời trang trên thân người con gái được thấy đến chính là một số làn sóng dài ánh sáng đây hoán chuyển. Liền có một số “ánh sáng” gắn bó trên thân người con gái mà mắt thịt chúng ta đều không thể thấy được: Thí dụ như làn sóng dài của Hồng Ngoại Tuyến từ 8000 Ai đến 3200000 Ai là một điềuquáđáng tiếc, chỉ có thể do nhiệt lực của lớp da cảm giác xuất hiện nhan sắc, lại không thể kích thích võng mô nhìn của con mắt phát sanh tác dụng cảm quang. Làn sóng dài của tử ngoại tuyến tròng con mắt khoảng cách từ 3000 Ai đến 1000 Ai thì lại quá ngắn, cho nên mắt thịt cũng không thể thấy xa; chỉ có thể cảm quang ở nơi phim ảnh chụp lại. Làn sóng dài so sánh “Ánh sáng” xạ tuyến X của tử ngoại tuyến thì lại ngắn, cho nên cũng có thể chỉ cảm quang ở nơi phim ảnh chụp lại, mà mắt thịt chúng ta cũng không thể thấy được. Ví như Làn sóng dài nàyđã là ngắn mà nếu như dùng thêm mã xạ tuyến và vũ trụ xạ tuyến thìlại dài ra giống như làn sóng nhiệt, làn sóng radar, làn sóng vô tuyến điện..v..v.... đều là “Ánh sáng” mà mắt thịt chúng ta không thể thấy được. Những làn sóng dài này so với ánh sáng thì không giống nhau và chỉcónhững làn sóng dài không giống mà thôi; nguyên nhân không giống nhau của làn sóng dài là do nhân tố thời giankhông gian cải biến tạo thành: chỗ gọi vận động di chuyển vị trí của vật lý cũng chính là chỗ gọi “Phân Vị Giả” của chúng ta, khiến chúng ta có thể thấy vàcũng không thể thấy được sự sai biệt của chúng.Nhờđó chúng ta mới thấy được thật thể chung quanh, đều mang hình dáng không đủ phân lượng. Giả sử có một ngày mắt thịt chúng ta thấy đến thật thể giống như một hình dáng xạ tuyến X, thếthìviệc ấy sẽ biến thế gian trở thành thế gian đầu lâu. Do đây có thể biết: chúng ta trước mắt chỗđạt đến được toàn bộ tri thức quan hệ về vũ trụ, chẳng qua chỉ là nương tựa vào chức năng không hoàn thiện của chúng ta đi cảm giác chỗ hình ảnh tàn tật mơ hồcủa ấn tượng.Những thứ hình ảnh tàn tật mơ hồ của ấn tượng đây cũng chính là chỗ phát sanh sai biệt trên phân vị.Vì thế chúng ta thấy được chỗ thật thể của thế gian đều là giả tướng của “Phân Vị”.Cho nên chúng nóđược gọi là “Thế Gian Của Giả Tướng”.

III.-TƯƠNG TỤC GIẢ:

Tất cả pháp hữu vi (gọi chung gồm có con người, sự việc và vật chất), đều là do các nhân các quả tương tục xuất hiện, không có một vật nào có thể ly khai khỏi sự tương tục của nhân quả. Tỷ như chủng tử là nhân; đất, nước, ánh nắng mặt trời, không khí, nhân công..v..v.... là duyên. Xin xem nhân quả của giống đậu thành hạt tương tục quan hệ như Đồ Hình 4 biểu thị:

Đồ Hình 4 biểu thị:

 the gian cua gia tuong 4

      Theo Đồ Hình 4 biểu thị, nhân quả của giống đậu thành hạt tương tục quan hệ như sau:

  1. Hạt giống thành bộ rễ,Mầm non xuống đất,
  2. Giống ra khỏi võ rơi rụng,
  3. Trước tiên ra lá,
  4. Thân cây đứng một mình,
  5. Kết quả thâu hoạch,
  6. Quả lại là nhân thế hệ sau của chủng tử;

Đây là chỗ nhân quả quan hệ tương tục không dứt. Chẳng qua có một sốsựvật thì dễ thấy sự quan hệ nhân quả tương tục của nó, nhưng cũng có một số sự vật không dễgiúp chúng ta nhận thức rõ ràng chỗ nhân trước quả sau của nó.Vì để dễ hiểu rõ hơn, trước hết xin dùng thí dụ trình bày. Thí dụ nhưđem ánh sáng của lửa quay vòng làm thành hình tròn; hình tròn đây thành hình như thế nào? Thực tếhình tròn của ánh sáng lửa đây khiở trạng thái đứng yên bất động thìchỉ có một điểm tia lửa vàchúng ta thấy được cũng chỉ là một điểm sáng đấy thôi mà không có hình tròn xuất hiện. Khi trực tiếp đem nó vào trong nhà tối quay vòng tròn thìánh sáng hình tròn liền hiện bày liên tục không gián đoạn.Trước tình trạngở trong đây, chúng ta có thể truy cứu vết tích của nó: vòng tròn ánh sáng chỉlà do một điểmánh sáng lửa liên tục hiển hiện thành hình, từ một điểm quá khứ nương tựa nhảy lên thêm một điểm và cứ như thế liên tục không ngừng, khiến tế bào thần kinh thị giác của chúng ta không tiếp nhận kịp.Đem điểm thứ nhất, điểm thứ nhì, điểm thứ ba, cho đến rất nhiều điểm ánh sáng lửađi qua thật nhanh thành vòng tròn và không dễ tách riêng ra được;ảnh tượng vòng tròn ánh sáng của điểm lửa còn rớt lại lưu giữ nơi võng mô liền thành một mảnh vụn; cho nên bắt đầu xem chỉ thấy toàn là một vòng tròn màu sáng liên tục. Trên thực tế, bất quá chỉ là một điểm ánh sáng lửa nơi chỗ vòng tròn đang quay liên tục không dứt mà thôi.Sự tướng của thế tục cái nào không phải như thế?Tất cả đều là giả tướng vận động tương tục xuất hiện thấy được. Thí dụ như tương tục giả của điện ảnh rất dễ rõ ràng: các nhà kiến thức đều biết điện ảnh là màn ảnh do mỗi một động tác liên tục của điện hợp thành.Đem những thứ màn ảnh nơi chỗ chiếu ra liên tục rất nhanhnàykhiến ấn tượng mặt tiềnẩn nấpđi không cho xuất hiện nữa thìmột màn ảnh khác lại tiếp tục xuất hiện!Màn ảnh khác xuất hiện nhanh đến nỗi khiến mắt chúng ta không thểtheođuổi kịp. Kết quả, ấn tượng chỗcóđược không phải là hình ảnh từmànảnh này đến màn ảnh kia, mà chính là nhân vật trong đóxuất hiện hoạt động liên tục.Những nhân vật hoạt động đây chính là giả tướng tương tục tạo thành. Chúng ta sau khi hiểu được những thí dụ thực tế này trở lại bắt đầu quán sát cảnh sắc sơn hàđại địa; trong những thứ cảnh sắc sơn hàđại địa giả tướng tương tục đây loại nào thuộc về tướng chân thật? Đúng ra chúng ta không dễgìquán sát thấy đượctướng chân thật này. Nếu như muốn tiến thêm một lớp nữa để tìm hiểu, nghĩa là chúng ta cần phải bắt đầu từ học thuyết nguyên tử để quán sát.Trước hết hỏi rằng, những vật thể hiện tại mà chúng ta xem thấy tạo thành ra sao?Vật chất trong thế giới đây phổ thông đều cho là do phân tử tạo thành; phân tử lại cũng là do nguyên tử hợp thành.Như nước chẳng hạn chứa ba nguyên tử; khác hơn nướcở trên như vật liệu gỗchẳng hạn loại thịt của nó gồm cótừ một trăm cho đến một ngàn nguyên tử tổ hợptrở lên tạo thành. Có thể nói sơn hàđại địa mà chúng ta thấy được đều là do nguyên tử tổ hợp kết thành. Nhưng những nguyên tử này như thế nào? Mỗi trong nguyên tử có ba loại hạt nhân không giống nhau; ba loại hạt nhân đó gồm có: Điện Tử, Chất tử và Trung Tử. Trung tâm của nguyên tử gọi là “Hạch Tử”; hạch tử này nếu đem làm mặt trời thì hành tinh bao vây xoay quanh nương tựa mặt trời chính làđiện tử.Điện tử nương tựa quỹđạo xoay chuyển vòng quanh hạch tử; nó xoay chuyển rất nhanh chóng, mỗi giây đồng hồ cần chuyển mấy trăm vạn quả lắc (tíc tắc) với mấy trăm vạn lần.Nguyên tử vận động rất phức tạp như thế. Khác nào một khối đá trước kia, bắt đầu xem hình dáng của nódường nhưđiện tửđình chỉ bắn ra, cho đến một điểm nhỏ cũng không thấy nóvận động. Nhưng trong nó hiện diện tốc độ vận động của mỗi điện tửở trong nguyên tử quá nhanh khiến con người khó tưởng tượng được.Nguyên nhân tốc độ của điện tử quá nhanh này, khiến chúng ta không có biện pháp để nhìn thấy sự vận động của nó.Từ lý do đây có thể trở lại đem đạo lý xoay chuyển của điểm lửa mà quay tròn tạo thành hình dáng vòng sáng để so sánh xem thử: tốc độ của điểm lửa thì không nhanh, một giây đồng hồ tối đa không nhiều hơn mười vòng tròn,đã vậydáng mạo của điểm lửa xem qua cũng không thấy được, chỗ thấy được chỉ là hình tròn của vòng lửa mà thôi. Nếu đem so sánh với tốc độ của điểm lửa thì tốc độ của điện tửquá nhanh gấp mấy trăm vạn quả lắc với mấy vạn lần không thể nào biết được.Đương nhiên ở trong khối đá trước kiaxem không thấy sự vận động của điện tử và cũng nhận rõđiện tửkhông thấy xuất hiện vận động xoay chuyển tương tục!Nhân đây chúng ta bình thường đem chỗ thấy sự vật đều cho là “Thật có”. Giả sửđiện tử khắp thế giới một ngày đình chỉ không chuyển động, thế thì tất cả vạn vật đều hoàn toàn không tồn tại! Để xác định một lần nữa, ngày nay tất cả sự vật trên thế giớichúng ta có thể xem thấy đều là giả tướng của điện tử “Tương tục” xoay chuyển thành hình.

IV.- HOÀ HỢP GIẢ:

Cái gì hoà hợp giả? Chính là nói mộtđồ vật này cùng một đồ vật hoặc hai đồ vật khác trở lên quan hệ lẫn nhau, vật này và vật kia hoà hợp, chuyển đổi tạo thành một đồ vật khác, gọi là hoà hợp giả.Các nhà khoa học gọi số phần của nó là “Lực tổ chức của tự nhiên giới”. Như các thứ tổ chức của loài người: rất đơn giản là tổ chức gia đình, nhiều gia đình hoà hợp thành vùng láng giềng thôn xóm, châu quận và quốc gia; mở rộng cho đến các quốc gia liên hợp trên thế giới; tất cảđều là tổ chức hợp tác lẫn nhau.Đồng thời nơi xã hội tổ chức và hoà hợp tương đối thấp..v..v.... gồm có ong mật, ong nghệ, con kiến càng, con mối, cho đến tổ chức tầng lớp cao của giới động vật.“Tổ chức lực hoặc tổ chứcđoàn” tồn tại để nương tựa mà Phật Pháp gọi là “Nghiệp lực”. Thứ nhân lực đây ở nơi gia đình gọi là do ái, nơi xã hội gọi là do an toàn. Trong thế giới, nơi vũ trụ nhỏ bé không phải sanh vật cókhuynh hướng tổ chức màchính là tĩnh điện lực. Cơ bản của lạp tử (điện tử, trung tử..v..v...) đầu tiên tổ chức thành nguyên tử, lại do nguyên tử tổ chức thành phân tử và hệ thống phân tử; tinh thể hoặc giao thể (chất keo) kết cấu thẳng một mạch đến phức tạp.Là cái gì có thể hoà hợp giả? Hơn nữa trước hết hãy xem đồ vật thiển cận: thí dụ như một toà nhà là do xi măng, gạch ngói, cây gỗ..v..v..... lại do nhân công xây dựng thành. Giả sửmột số xi măng, gạch ngói, cây gỗ..v..v.... đây khi chưa được nhân công kiến tạo thì xi măng vẫn là xi măng, gạch vẫn là gạch, ngói vẫn là ngói, cây gỗ vẫn là cây gỗ, tất cả trở về vị trí cũ thì không thể cho đólàcái “nhà”; lẽđương nhiên tất cả phải trải qua nhân công kiến tạo thì mới thành cái “nhà” được. Nhà tuy nhiên là có tồn tại, nhưng khi cần tìm kiếm bản lai diện mục của cái “nhà”,rốt cuộc chúng ta chỉđạt được toàn là xi măng, gạch ngói, cây gỗ mà thôi; nhưng xi măng, gạch ngói, cây gỗ..v..v.... đều không phải vốn có của cái nhà.Đồng thời xi măng, gạch ngói, cây gỗ cũng không phải là những vật ban sơ vốn đã có sẵn, chúng nó cũng donơi vật liệu khác hoà hợp tạo thành.Nguyên vì cái “nhà” đây không có bản lai diện mục và cũng không có nguồn gốc, thế nên cho rằng cái “nhà” là hoà hợp giả tướng. Nếu nghiên cứu thảo luận sâu thêm một lớp nữa: nhìn hướng trên, chúng ta thấy hoà hợp giả của vũ trụ to lớn; nhìn hướng dưới, chúng ta thấy hoà hợp giả của vũ trụ nhỏ bé. Nhân đây chung quanh chúng ta cái gì không phải hoà hợp giả?Nơi vụ trụ to lớn trong vương quốc của hành tinh, đầu tiên chúng ta phát hiện rằng, nguyên Tinh Cầu là do hạt bụi kết hợp tạo thành.Tinh Cầu thường xuất hiện hai hoặc ba, đều do năng lực tự nhiên khống chế hiệu quả, khiến chúng nó thay đổi hai ba lần tổ chứcnơi hợp quần đểhình thành Đoàn Tinh(chùm sao) cùng Vân Tinh (Cụm sao). Lại do Đoàn Tinh vàVân Tinh tập hợp làm đơn vị một quần thể to lớn gọi là “Hệ thống Ngân Hà”.Giả sử năng lực khống chế nguyên thể hiệu quả này một khi không có thì không cóTinh Cầu, không cóĐoàn Tinh và Vân Tinh.Danh xưnghệ thống Ngân Hàđây cũng không thể thành lập, cho nên gọi là Hoà Hợp Giả. Tiếp theođem vũ trụ nhỏ bé ra bàn luận: vũ trụ nhỏ bé cũng là chỗ hoà hợp như thế; trong Hoá Học ở trước cho “Nguyên tử” làđơn thể và cũng không thể phân tách, trước mắt đã chấp nhận chính là một tổ chức hoà hợp cao độ.Xem nó chỗ cơ bản lạp tử lại gồm có hoà hợp điện tử, chất tử và trung tử. Mà những cơ bản lạp tửđây đơn thể là như thế nào?Theo điện tử trình bày, đã phát hiện hơn hai mươi thứđiện tử không giống nhau, cũng có thể suy cứu biết rõ nó có kết cấu không giống nhau. Theo Khoa Học: đối với sự nghiên cứu của vũ trụ nhỏ bé có khả năng làm lộ ra kết cấu của điện tử và chất tử; còn trung tửở nơi quán chiếuđã chấp nhận cho là một thứ hợp thể phức tạp. Nhân đó, chúng ta nhận thức được tất cả sự sự vật vật trên thế giới đều là giả tướng hoà hợp! Cho nên có thể xác định rằng thế gian đây chính là giả tướng hoà hợp.

V.-NÓI TỔNG QUÁT VỀ GIẢ PHÁP:

      Ba thứ giả pháp liên quan nơi trên đều không phải đơn phương chỉ cho một sự vật nào đó gồm có giả tướng nào đó để nói, mà chỉ vì để tiện lợi trên sự giải thích, mới suy xét cân nhắc sử dụng thứ giả pháp nào để dễthuyết minh giả tướng của một sự vật.Trên thực tế, quá trình diễn biến của mỗi một sự vật đều đồng thời gồm cóý nghĩa ba thứ giả pháp này. Thí dụ ba chiếc phi cơ của Đồ Hình (1): từ trên không gian xem thấy có vĩ độ X, kinh độ Y, cao độ Z, giao điểm của ba loại không gian trên không giống nhau. Đây tức là biểu thị giả tướng “Phần Vị”. Hơn nữa căn cứ thời gian mà nói gồm có hiện tại, quá khứvị lai;như khởi hành bay, lên cao,bay tới vàđáp xuống, đó lại là một đường cong liên tục xuyên suốt và cũng là chỗ nước chảy cuồn cuộn không ngừng, chỗ tiến hành mãi mãi không thôi. Nhân đây, chiếc phi cơ khởi hành và bay cao là quá khứ, thuộc tương tục giả của “vật đã chuyển biến”.Chiếc phi cơ bay tới vàđáp xuống là vị lai, thuộc tương tục giả của “vật sẽ chuyển biến”. Chỗ thấy phi cơđang bay là hiện tại, thuộc tương tục giả của “vật sát na”.Nếu trở lại dùng sự cấu tạo của phi cơđể nghiên cứu thì tất nhiên có đầy đủ do hai thứ vật hợp thành cụ thể trên, bao gồm hợp kim của nhôm, không bị gỉ thép, thiết bịđiện tử và nguyên liệu ép dầu..v..v.... đều là hoà hợp giả của “vật hợp biến”. Đối với sự vật của thế gian chúng ta sử dụng ba thứ nhãn quangnói trên chiếu soi Quang Tuyến X vào nó và hiểu rõ nó là giả tướng! Từđó chúng ta có thể xác định nó là thế gian của giả tướng.

VI.- GIẢ NGÃ:

Vấn đề giảở trên đãđược thảo luận qua rất nhiều, nhưng nơi đây tối cần thiết chính làxem giả tướng của cái “Ngã” như thế nào.Cái “Ngã” là giả chỗ nào? Phật Pháp giải thích rằng: “Bốn Đại giả hợp gọi là thân, sáu Trần duyên ảnh gọi là tâm”. Bốn Đại giả hợp của thân tức là đất, nước, gió, lửa; cũng tức là hoà hợp giả của phân tử, nguyên tử, điện tử và tương tục giả của chúng chuyển biến, cho đến phần vị giả nơi kiểu hình chiếu trên quang tuyến X; vì thế gọi là bốn Đại giả hợp.Lại nữa tâm của chúng ta tức là giả tướng ảnh duyên của sáu trần; sáu trần chính làảnh thừa ấn tượng lờ mờ của điện tử lưu chuyển, mang hiện trạng phiền não trên tâm lý cho chúng ta.Một lúc nào đó bốn Đại không điều hoà liền phát khởi sự thống khổ sanh già bệnh chết của nhân sanh. Cho nên nói rằng nhân sanh chính là trụ nơi giả tướng trong thế gian!

VII.- KẾT LUẬN:

      Trở lại hỏi: ông nói điều này là giả, cái gìđó cũng là giả, tất cả đều là giả; nhưng bản thân của ông cái gì hoàn toàn không phải là giả?Đương khiông không ăn không uống, cơn đói đến bao tử của ông khó nhịn; lúc đóông biết rằng “Bữa cơm” đây thật rất cần cho ông phải không?!

      Xin trả lời vấn đề này, cũng từ trong tỷ dụnàydùng nóđể chứng minh: Tỷ dụở trong mộng, con người mộng của ông ở trong năm đói kém, bao tửđói đến nỗi khó chịu. Mọi người đều biết “Mộng” là giả, nhưng sự thống khổđói khát trong mộng đều giống nhau khiến ông khó chịu. Như thế xem ra: “Mộng” tuy là giả, sự thống khổ đều là chân. Nhân đấy,từ trên cảm thọ của sự thống khổđi truy cứu, tất nhiên nhất định lĩnh hội được có một sanh tồn của tánh chân thật; bản tánh chân thật đây chính là thật tướng.

      Lại dùng sự việc thật tế đểnhận thức: xin xem quảTần Bà (Apple) trong Đồ Hình biểu thị:

Đồ Hình 5 biểu thị:

 the gian cua gia tuong 5

Theo Đồ Hình 5 biểu thị, chúng ta đều biết rõ ràng là quảTần Bà trên tranh ảnh, quảTấn Bà trên tranh ảnh đây đương nhiên là giả; sau đó tôi vàông có thểđãđược xem qua, hoặc được người khác nhắc nhở trở lại rằng: đây là quả Tần Bàăn lại ngọt lại thơm tốt biết bao!Khi nghe nói đến không thể cản ngăn được, nước miếng trong miệng tôi vàông liền trào ra. Tình hình cũng giống như thế: Thời đại Tam Quốc, Tào Tháo liền lợi dụng nhược điểm đây của tâm lý, sử dụng “vọng mai” (nhìn trái mơ) để chận đứng ý nghĩ khát nước của binh sĩ. Cho nên trên lịch sử có ghi sự việc “Vọng mai chỉ khát” (Nhìn mơđỡ khát). “Vọng mai” sự thật không có mai hiện hữu, đây chỉ là giả tưởng hiển hiện, mọi người đều công nhận như thế; nhưng nó có khả năng “giải khát”, đó là sự thật vànócũng là giả tướng, thật tếnócó khả năng hiển hiện tinh thần tâm lý; thế nên cho nó là chân tướng.Nhân đây, chúng ta biết rõ một mặt của “Giả” và tất nhiên cũng biết trong đó có một mặt của “Chân”.Nhân đó chúng ta bỏđi cái giả, tìm đến cái chân, liền có thể lìa khổđược vui. Dụ như bệnh khổ trong mộng là giống nhau ở chỗđều cảm nhận thống khổ khác thường, nhưng một khi phát hiệnđây là “Mộng” là giả, lập tức được “Tỉnh” lại ngay, vừa tỉnh chính là chân. Saukhi tỉnh, tất cả mọi vật trong mộng hoàn toàn tiêu mất.Nhân sanh ban ngày khi chưa ngủthìcũng giống như một trường đại mộng; nếu như chúng ta cố gắnggiờ phúc không ngừng “Phát hiện” chỗ thế gian giả tướng đây và nhận thức được nơi giả tướng đólà chỗ phát khởi thống khổ của sanh già bệnh chết; chúng ta một khi có thểđại giác đại ngộ, sau khi giác ngộ so sánh giống nhau tỉnh mộng, thống khổ sanh già bệnh chết của thế gian giả tướng cũng hoàn toàn không còn tồn tại. Lúc đó tất cả đều khôi phục thanh tịnh của bản nhiên!

 

CHÚ THÍCH: Ai (Angstrom)-đơn vịđo lường cực nhỏ,

ký hiệu A*= 10-10 thước Tây.

 (Nguyệt San Bồ Đề Thọ, kỳ thứ 244 ngày 8 tháng 3 năm Nguyên Tải Dân Quốc 612)

Dịch xong ngày 28 tháng 11 dl năm 2014.

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 1291)
Vũ trụ này thực sự là gì? Tại sao có những thế giới nhiễm ô của chúng sanh? Làm gì để “chuyển biến” thế giới nhiễm ô thành thế giới thanh tịnh?
(View: 1916)
Tôi không cần giải thích tại sao bạn cần phải thực hành Pháp; tôi nghĩ bạn hiểu điều đó.
(View: 1561)
Thế giới chúng ta đang sinh sống ắt phải nằm trong “Hoa tạng thế giới”, tức là thế giới Hoa Nghiêm
(View: 2571)
Việc thẳng tiến bước trên con đường đạo lý thanh cao hầu đạt đến chân lý hạnh phúc chẳng khác nào bơi ngược dòng đời là một vấn đề...
(View: 2505)
Chúng ta thấy một sự vật bằng cách thấy màu sắc của nó và nhờ màu sắc ấy mà phân biệt với những sự vật có màu sắc khác
(View: 3364)
Tiếng Sankrit là Drama (tiếng Tạng là: cho) nghĩa là giữ lấy hoặc nâng đỡ. Vậy Pháp nâng đỡ hoặc duy trì cái gì?
(View: 2685)
Trong những nhà phiên dịch kinh điểnthời kỳ đầu của Phật giáo Trung Quốc, ngài Đàm-vô-sấm (曇無讖) hiện ra như một nhà phiên kinh trác việt[1].
(View: 3221)
Khi chúng ta mới học lần đầu rằng cứu cánh của sự tu tập đạo Phật có tên gọi là Nibbana (Nirvana, Niết-bàn),
(View: 1671)
“Đức Phật nói: Như vậy, như vậy, như lời ông nói. Tu Bồ Đề! Nhất thiết chủng trí, chẳng phải là pháp tạo tác, chúng sanh cũng chẳng phải là pháp tạo tác.
(View: 2637)
Đức Phật cho rằng, bạn phải quan sát hơi thở như nó đang là-yathabhuta. Nếu hơi thở dài, bạn biết nó dài, nếu hơi thở ngắn, bạn biết nó ngắn.
(View: 3307)
Tâm là kinh nghiệm cá nhân, chủ quan về “điều gì” luôn luôn thay đổi, từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác.
(View: 3105)
“Cánh cửa bất tử đã mở ra cho tất cả những ai muốn nghe”, đây là câu nói của Đức Phật sau khi Ngài giác ngộ.
(View: 2114)
Trong các kinh thường ví chân tâm là viên ngọc, như viên ngọc như ý, viên ngọc ma ni, lưới Trời Đế Thích…Bài kệ này chỉ thẳng Viên Ngọc Tâm
(View: 2463)
Trong Nguồn thiền, Tổ Khuê Phong Tông Mật nói: “Người ngộ ngã pháp đều không, hiện bày chân lý mà tu là thiền Đại thừa”.
(View: 2681)
Trong Kinh Văn Thù quyển hạ có chép: Ngài Văn Thù thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết bàn thì đệ tử của Ngài phân hóa bộ phái như thế nào?
(View: 3695)
Vấn đề Nam tôngBắc tông là một vấn đề tương đối rất cũ – cũ đến hơn một ngàn năm trăm năm kể từ ngày con người có được cái hạnh phúc biết đến giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
(View: 3036)
Trước những sự kiện diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, tôi đã từng ngày đêm thao thức với biết bao câu hỏi “ Tại sao ?”
(View: 3976)
Khổ đau và hạnh phúc là nỗi trầm tư hàng đầu trong kiếp nhân sinh. Nhiều người cho rằng hai cảm thọ ấy là do nghiệp quyết định.
(View: 3140)
Mất 11 năm khổ công tầm đạo, Đức Phật Thích Ca đã đạt đại giác ngộ sau 49 ngày quyết tâm thiền định dưới cội cây bồ đề.
(View: 2262)
Trước những sự kiện diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, tôi đã từng ngày đêm thao thức với biết bao câu hỏi “ Tại sao ?”...
(View: 2954)
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao?
(View: 3087)
Chí đạo vốn ở tâm mình. Tâm pháp vốn ở vô trụ. Tâm thể vô trụ, tánh tướng tịch nhiên, chẳng phải có chẳng phải không, chẳng sanh chẳng diệt.
(View: 2376)
Trước khi nhập Niết-bàn, đức Phậtdi giáo tối hậu cho các chúng đệ tử: “Pháp và Luật mà Ta đã thuyết và qui định, là Đạo Sư của các ngươi sau khi Ta diệt độ.”
(View: 2801)
Phật giáo là một tổ chức cộng đồng (Samasambhaga) ra đời sớm nhất trong lịch sử nhân loại (-5 CN).
(View: 3727)
Đức Phật, một nhân vật lịch sử 3000 năm về trước, ra đời tại Bắc Ấn, là bậc giác ngộ toàn triệt, là bậc đạo sư với nghi biểu đặc biệt xuất hiện ở đời.
(View: 2998)
Con người sanh ra để hưởng thụ qua lục dục như tài, sắc, danh, thực, thùy (Ngủ nghỉ), .v.v. Con người trải qua một chu kỳ già, bệnh và cuối cùng là chết.
(View: 1603)
Nguyên bản: Teachings On The Eight Verses On Training The Mind. Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma . Anh dịch: Thupten Jinpa. Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
(View: 1906)
Phật tánh với thành Phật là hai vấn đề khác nhau, không thể đồng nhất được.
(View: 2225)
Kinh Tiểu Duyên (Aggaññasutta) trong tiếng Pali có nghĩa là kinh nói về nguyên nhân hay bài giảng về khởi nguyên các pháp.....
(View: 1935)
Đức Phật đã dạy về những sự thật này ngay khi ngài đạt đến Giác Ngộ như một phần của những gì được biết như Chuyển Pháp Luân Lần Thứ Nhất.
(View: 3774)
“Thiên đường có lối sao chẳng đi Địa ngục không cửa dấn thân vào”
(View: 4111)
Khổ đau và hạnh phúc là nỗi trầm tư hàng đầu trong kiếp nhân sinh. Nhiều người cho rằng hai cảm thọ ấy là do nghiệp quyết định.
(View: 1989)
Kính lễ đạo sư và đấng bảo hộ của chúng con, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát! Sự thông tuệ của ngài chiếu soi như mặt trời, không bị che mờ bởi vọng tưởng hay dấu vết của si mê,
(View: 3803)
Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, đã được chính Đức Thế Tôn tuyên dương là Bổn Kinh Thượng Thừa, bao gồm
(View: 2111)
Trong phẩm Ứng Tận Hoàn Nguyên kinh Đại Bát Niết Bàn, nói về sự nhập Niết bàn của Đức Phật.
(View: 2408)
Trong số các vị Tổ sư của Thiền phái Vô Ngôn Thông, Viên Chiếu được xem là vị Thiền sư danh tiếng, lỗi lạc bậc nhất.
(View: 3467)
Nguyên tử giải phóng trở thành nguyên tử năng là đánh dấu thời đại đại phát minh của nhân loại. Là họa hay là phước tạm thời không bàn luận đến.
(View: 4033)
Luân hồinhân quả là hai sự kiện tương quan. Bởi chúng sanh còn nghiệp trái của nhân quả thiện ác nên mới bị luân hồi.
(View: 2283)
Kính Pháp Sư Hiền Đức, tôi là một tu sĩ đạo hiệu Thích Thắng Hoan có vài lời tâm niệm gởi đến Pháp Sư, một hôm tôi đến chùa...
(View: 3812)
Một trong những Pháp sư được tôn vinh nhất trong lịch sử châu Á, Ngài Huyền Trang – một nhà sư, học giả, dịch giả nổi tiếng...
(View: 3541)
Một trong những Pháp sư được tôn vinh nhất trong lịch sử châu Á, Ngài Huyền Trang – một nhà sư, học giả, dịch giả nổi tiếng...
(View: 5264)
Mùa xuân là dịp để trở về, dừng bước chân hoằng hóa để quán chiếu mọi nhân duyên giữa đời.
(View: 2919)
Bản Pháp văn mà tôi giới thiệu ở đây, không phải là toàn văn được in trên giấy, mà chỉ là một phần gọn nhẹ và cô đọng, cắt bớt những giới luật khá khắt khe khó tiếp cận với người Tây phương, nên giản dị và dễ đi vào lòng người.
(View: 3214)
Trước đây rất lâu từ những năm 1930, người ta đã chất vấn, phê phán rằng những người theo Phật giáo không biết làm giàu.
(View: 5171)
Trong không gian mênh mông của vườn kinh điển Đại Thừa, Diệu Pháp Liên Hoa là đoá hoa vi diệu nhất mà chính Đức Thế Tôn đã ca ngợi
(View: 4630)
Trong cuộc sống, nếu một người mất đi niềm tin sẽ trở nên vị kỷ, bất cần và gặt hái khổ đau, dễ dàng bị tác động vào những...
(View: 3199)
Đức Phật đã dạy: "Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh." Tất cả mọi loài, ai cũng có cái tánh làm Phật. Mình hiểu lời Phật dạy một cách nôn na như vậy.
(View: 27715)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 2331)
Ngày nay, vấn đề kỳ thị chủng tộc, giai cấp, giới tính được con người quan tâmtranh đấu quyết liệt hơn bao giờ hết.
(View: 3282)
Phật tánhthực tại tối hậu của chúng sanh và các bậc giác ngộ. Kinh Đại Bát Niết Bàn đã dùng nhiều từ để chỉ Phật tánh này
(View: 3955)
Kinh Biệt Giải Thoát Giới - tên gọi khác của Kinh Tư Lượng (Anumāna Sutta) - là bài kinh thứ mười lăm trong Majjhima Nikāya
(View: 2178)
Trong suốt hai ngàn năm lịch sử, đạo Phật luôn luôn có mặt trong lòng dân tộc Việt Nam khắp nẻo đường đất nước và gắn bó với dân tộc Việt Nam trong mọi thăng trầm vinh nhục.
(View: 3039)
Có nhiều bài kệ rất hay khi xướng lên hay khi tán tụng; hoặc giả khi mạn đàm Phật Pháp; nhưng cũng có lắm bài kệ...
(View: 2630)
Từ nhỏ, lúc mới vào chùa khi 15 tuổi của năm 1964 và năm nay 2020 cũng đã trên 70 tuổi đời và hơn 55 năm sống trong Thiền Môn
(View: 5502)
Duy Thức Học được gọi là môn triết họcmôn học này nhằm khai triển tận cùng nguyên lý của vạn hữu vũ trụ nhân sanh mà vạn hữu vũ trụ nhân sanh...
(View: 2172)
Vấn đề thế giới địa ngụcvấn đề rất nhiều nghi vấn, những người theo đạo Phật thì tin có thế giới địa ngục, những người không theo đạo Phật thì không tin có thế giới địa ngục và có một hạng người thì nửa tin nửa ngờ.
(View: 2571)
Vấn đề tụng niệm một số người không nắm được giá trịnghĩa lý của nó nên có thái độ khinh thường, xem nhẹ, không quan tâm, không chú trọng cho việc làm này...
(View: 3323)
Phật tại thế thời ngã trầm luân, Kim đắc nhân thân Phật diệt độ, Áo não tự thân đa nghiệp chướng, Bất kiến Như Lai kim sắc thân.
(View: 2382)
Có những bài tán nghe qua là hiểu liền nội dung; nhưng cũng có những bài tán rất khó hiểu, không biết lý do vì sao? Trong đó có bài tán “Chiên Đàn” là một.
(View: 5351)
“Thừa Tự”, theo quan niệm phong kiến xưa, có nghĩa là thọ hưởng của “hương hỏa” với trách nhiệm nối dõi việc thờ cúng Tổ tiên.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM