Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
19,809,102

Kinh Điển Bắc Truyền (Phạn Ngữ - Hán Tạng)

Saturday, December 25, 201000:00(View: 6978)
Kinh Điển Bắc Truyền (Phạn Ngữ - Hán Tạng)


KINH ĐIỂN BẮC TRUYỀN
(PHẠN NGỮ - HÁN TẠNG)


Xin bấm vào các hình nhỏ bên dưới để xem các biểu đồ & hình ảnh:

kinhdienbactruyen-01-content

Bản đồ không ảnh: hoằng pháp

lichsukettapkinhdien-03-content

Bản đồ niên đại Phật giáo

lichsukettapkinhdien-03-2-content

Bản đồ niên đại Phật giáo (tiếp theo)

kinhdienbactruyen-02-contentkinhdienbactruyen-03-content

Đại Chính Tân Tu Đại Tạng kinh / Đại Tạng Kinh Việt Nam (Dịch Kinh)

kinhdienbactruyen-04-content

Tổng Quan về Kinh điển Phật giáo

kinhdienbactruyen-06-contentkinhdienbactruyen-05-contentkinhdienbactruyen-08-content

kinhdienbactruyen-07-content

Kinh sách tìm thấy tại động Đôn Hòang Trung Hoa, lưu giữ tại Viện Bảo Tàng Anh Quốc (4 hình trên)

kinhdienbactruyen-09-korea5-contentkinhdienbactruyen-09-korea3-contentkinhdienbactruyen-09-korea2-contentkinhdienbactruyen-09-korea1-contentkinhdienbactruyen-09-korea0-contentkinhdienbactruyen-09-korea6-content

Kinh Bắc truyền được ghi trên mộc bản lưu giữ tại chùa Hải An Nam Hàn (6 hình trên)

Tham khảo:

Đại Tạng Việt Nam, http://www.daitangvietnam.com
Chinese Buddist Canon, http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Buddhist_canon
Taishō Shinshū Daizōkyō, http://en.wikipedia.org/wiki/Taish%C5%8D_Shinsh%C5%AB_Daiz%C5%8Dky%C5%8D
Tripitaka Koreana, http://en.wikipedia.org/wiki/Tripitaka_Koreana

Bình Ansơn (
http://budsas.110mb.com)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ