Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

48 nguyện của Phật A Di Đà

Monday, May 30, 201100:00(View: 25456)
48 nguyện của Phật A Di Đà

Reader's Comment
Tuesday, November 11, 201409:45
Guest
PHÁT PHAP QUA CAO SIEU VA HUYEN ĐIỀU .
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 56128)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 54096)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 58918)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 50075)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 55021)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 34322)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 91688)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 41503)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28130)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22346)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 39131)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 31142)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 40417)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 24374)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 19234)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18204)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20725)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 48030)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 27405)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM