Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Từ Bi Thủy Sám

Tuesday, September 21, 201000:00(View: 27390)
Từ Bi Thủy Sám
Reader's Comment
Tuesday, July 9, 201307:00
Guest
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát-Ma Ha Tát
Nguyện Tam Bảo từ bi chứng giám,
Chúng con mê muội,lỗi lầm.
Nghiệp dầy,phước mỏng
Vô tâm, hững hờ.
Nay,tỉnh ngộ thờ ơ,đâu lẽ,
Nguyện Bồ Đề con sẽ nêu cao.
Ba thừa cửa Pháp thẳng mau,
Đền ơn Tam Bảo độ con tháng ngày.
Chúng con nguyện gia công,cố gắng,
Đường phước duyên sốt sắng tu hành
Lòng thành gởi đến từ ân.
Nguyện cùng Tam Bảo chứng lòng con thơ.
Biển hồng trần hợp tan bọt nước,
Nghiệp trả vay đã trọn kiếp người.
Phút lâm chung Di Đà thọ ký,
Đường Lạc bang thẳng lối con về.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát-Ma Ha Tát
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 56110)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 54080)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 58893)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 50040)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 55006)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 34309)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 91599)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 41483)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28103)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22332)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 39107)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 31124)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 40395)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 25446)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 24360)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 19216)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18193)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20708)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 48008)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM