Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Mục Liên Sám Pháp

Tuesday, September 21, 201000:00(View: 48008)
Mục Liên Sám Pháp
Reader's Comment
Sunday, April 7, 201903:17
Guest
Nam mô a di đà phật
Sunday, April 7, 201903:11
Guest
Con cầu cho vong linh bố mẹ con được siêu thoát về miền cực lạc
Saturday, August 27, 201600:06
Guest
xin cho gia đình được bình an
Friday, February 12, 201607:02
Guest
A di đà phật
Saturday, August 22, 201516:14
Guest
A DI ĐÀ PHẬT ! RẤT HAY
Sunday, July 27, 201404:50
Guest
mucliensamphap
Thursday, July 5, 201207:00
Guest
CON CẦU CHO ; BÀ NỘI, CHA MẸ NHIỀU SỨC KHỎE,EM GÁI HẾT BỆNH, GIA ĐÌNH ÊM ẤM HẠNH PHÚC.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 56111)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 54080)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 58893)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 50041)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 55006)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 34309)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 91599)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 41483)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28103)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22332)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 39107)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 31124)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 40395)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 25446)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 24360)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 19216)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18193)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20708)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 27391)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM