Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Phổ Môn Diễn Kệ

Saturday, May 26, 201200:00(View: 56110)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ

Reader's Comment
Saturday, May 14, 201614:28
Guest
Xin hoavouu.com dang loi bai kinh len thi cang tot...
Monday, August 17, 201518:32
Guest
Thay hue duyen tung hay va truyen cam that am ap
Thursday, July 17, 201400:25
Guest
Kính gởi ban trị sự trang web hoavouu. Chúng con rất vui khi nghe kinh và chúng con rất muốn nghe theo phiên bản cũ là máy tự repeat. Chúng con thấy như vậy rất an lạc,thêm nữa chúng con có những người thân bị bệnh trong lúc trong lúc điều trị bệnh(ở nhà hoặc tại bệnh viện). Rất cần nghe nhiều lần về những bài kinh,thêm nữa trang web hoavouu hơn những trang web khác là sự cài đặt tự lặp lại. Mong ban trị sự cài lại chương trình như trước đây.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 54080)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 58893)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 50041)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 55006)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 34309)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 91599)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 41483)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28103)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22332)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 39107)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 31124)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 40395)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 25446)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 24360)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 19216)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18193)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20708)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 48008)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 27391)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM