Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Đôi lời về hình tượng phối ngẫu trong Kim Cang Thừa

Saturday, January 5, 201300:00(View: 32960)
Đôi lời về hình tượng phối ngẫu trong Kim Cang Thừa

Đôi lời về hình tượng phối ngẫu trong Kim Cang Thừa

Thiện Duyên
 
phoingautrongkct-02

Xin chào tất cả. Gần đây cũng là mối duyên lành mà Kim Cang Thừa bắt đầu được biết nhiều hơn ở Việt Nam. Thông qua các chuyến hoằng pháp của các Đạo SưPhật tử chúng ta được thọ nhận rất nhiều bài pháp quý giá cũng như các pháp thực hành rất thâm mật trong quá trình tiến đến Phật quả của mình.

Bên cạnh việc Kim Cang Thừa được phát triển thì do với lượng kiến thức rất lớn và sâu sắc cùng với các pháp tu đầy hình tượng của Kim Cang Thừa nhưng Phật tử Việt Nam chúng ta chưa được minh giải rõ ràng, tường tận sẽ khiến cho không ít hiểu lầm lạc về các pháp tu cũng như triết lý thâm sâu của Kim Cang Thừa.

phoingautrongkct-01Trong vô số những lầm lạc đó, phần lớn những cuộc tranh luận là về pháp Yab-yum hay còn gọi là pháp song tu, pháp tu phối ngẫu. Hình tượng một vị Phật, đang ôm một phối thân nữ đã bị rất nhiều Phật tử cho là không đúng đắn, là sai với tôn chỉ của đức Phật, là một dạng tha hóa... Hay nặng nề hơn là đã từng có người cho Kim Cang Thừa là đạo dâm tà…

Thật ra pháp tu phối ngẫu và các hình tượng phối ngẫu là một giáo lý vô cùng cao cấp của Kim Cang Thừa vì vậy thiếu đi sự hành trì và những luận giảng từ các bậc thầy thì có những sự hiểu lầm như trên cũng là một điều dể hiểu. Cũng vì vậythời gian gần đây Thiện Duyên được một người huynh đệ đồng tu yêu cầu một bài viết ngắn về hình tượng phối ngẫu nhằm giúp mọi người có sự hiểu biết tỏ tường hơn. Cũng như đã nói ở trên, những giáo lý tột cùng cao cấp này không phải là dễ nắm bắt. Thế nên mong rằng đôi lời dại dột vụng về này của Thiện Duyên sẽ giúp những hành giả sơ cơ của Kim Cang Thừa có một tầm nhìn tổng quan hơn về pháp song tu, phối ngẫu.

Trước tiên, để có thể nói về các hình tượng song tu (Yab-yum) của các vị Bổn Tôn trong Kim Cang Thừa thì chúng ta cần phải có một chút hiểu biết về kiến thức Tam Thân trong Phật Giáo. Tam Thân trong Phật giáo được đề cập đến chính là: Pháp Thân, Báo ThânHóa Thân (hay còn gọi là Ứng Hóa Thân).

- Ở mức độ gần với chúng ta nhất chính là Hóa Thân: Là các thân hóa hiện của chư Phật và chư Bồ Tát ở trong hình tướng mà các giác quan của chúng sinh bình thường (tai, mắt…) có thể cảm nhận được để thực hiện việc hóa độ chúng sanh. Ví dụ như: Phật Thích Ca Mâu Ni, các vị thánh Tănghóa thân của chư Bồ Tát…

- Cao hơn nữa chính là Báo Thân: Đây là thân tướng cực kì vi tế, không phải là thân được cấu thành từ các vật chất thô trọc. Thân tướng này cũng không thể cảm nhận được bằng các giác quan bình thường. Thân tướng này chỉ có thể cảm nhận được thông qua những Tam Muội cao cấp, hoặc định lực rất mạnh. Trong kinh điển của Đại Thừa như kinh Viên Giác cũng có đề cập đến việc hội chúng nghe giảng pháp nhập vào Quang Minh Tam Muội để nghe pháp. Hoặc như đức Phật A Di Đà, Dược Sư… ở các cõi tịnh của các ngài cũng hiện đang giảng pháp trong trạng thái Báo Thân.

- Thân tướng cuối cùngtrạng thái Pháp Thân: Đây là một loại thân đã vượt ngoài khỏi tri kiến của những phàm phu như chúng ta. Đây không phải là một thứ mà hiểu biết thông thường có thể tỏ lộ. Thế nên Thiện Duyên sẽ không nói nhiều hơn về thân này. Nhưng tạm có thể hiểu một cách khái quát về Pháp Thân là tổng thể tất cả vạn vật hiện tượng trong vũ trụ này.

Một điều quan trọng Thiện Duyên muốn lưu ý các bạn là: Trong pháp tu của Kim Cang Thừa, tất cả thân tướng của chư vị Bổn Tôn đều trong dạng thức Báo Thân. Điều đó có nghĩa là thế nào? Toàn bộ chúng sinh cõi Dục được cấu thành bằng những vật chất rất thô trọc, đồng thời lòng Dục luôn tồn tại trong chúng ta. Những chúng sinh từ cõi Sắc Giới trở lên cho đến cõi Vô Sắc Giới thì lòng Dục đã không còn. Vì sao? Đơn giản là vì vật chất cấu thành thân của họ đã thanh tịnhvi tế, nhẹ nhàng hơn vật chất cấu thành thân của chúng ta rất nhiều.
Báo Thân của chư Tôn trong các pháp tu Kim Cang Thừa hoàn toàn không nằm trong Tam Giới (Dục, Sắc, Vô Sắc Giới) mà được kết thành từ trí tuệ Tánh Không và lòng Đại Bi không ngằn mé của chư Phật, chư Bồ Tát. Do vậy là thân này rất rất vi tế, thanh tịnh và không có một chút hàm chứa Dục Lạc trong đó. Độ vi tếthanh tịnh của thân chư Tôn thậm chí còn vi tếthanh tịnh hơn chúng sinh cõi Vô Sắc rất nhiều. Vì vậy, thị hiện hình tướng phối ngẫu của chư Tôn vốn dĩ đã hoàn toàn không còn một chút gì là Dục vọng nữa.

phoingautrongkct-03
Báo Thân Kim Cang Tát Đỏa

Như một đoạn nghi quỹ mô tả về hình tướng phối ngẫu của chư tôn vốn dĩ là Báo Thân trong truyền thống Longchen Nyingthik như sau:

Giữa sen trắng và trên vành trăng
HUNG biến thành Kim Cang Tát Đỏa
Trong Báo Thân trắng sáng rực rỡ
Cầm chày chuông ôm phối thân nữ

Hay ở những bình giảng của đại sư Dilgo Khyentse Rinpoche về việc quán tưởng Bổn Tôn trong thân tướng bằng ánh sáng, như ánh sáng của cầu vồng. Vốn dĩ không phải một thực thể chắc đặc.

vajrakilaya_statue

Kế đến, trong hình tướng phối ngẫu. Do sự chưa rõ ràng, chúng ta dễ có nhầm lẫn rằng một vị Bổn tôn nam ôm một vị Tôn nữ khác. Thật ra, là hoàn toàn sai lầm khi nói rằng tôn nam này kết hợp với tôn nữ kia. Đúng ra phải nói rằng trong Tự Tánh hiển lộ ra một hình tướng bất nhị. Điều này có nghĩa là trong Tự Tánh tròn đầy hiển lộ ra một hình tướng tuy hai mà một, tuy một mà hai. Vì vậyThiện Duyên dùng từ bất nhị ở đây.

Mọi người cần nên có một chút khái niệm về cụm từ “bất nhị”. Thật ra, mấu chốt mê lầm mà có chúng sinh, có Phật, có luân hồi, có Niết Bàn chính là tâm vô minh lầm lạc, lầm chấp vào một cái Ngã thực có. Chính vì sự chấp thủ này mà dẫn đến cái thiên kiến sai lầm là có ta và có những thứ không phải là ta. Đây chính là tiền đề cho tri kiến nhị nguyên, là nhân của luân hồi. Bất nhị chính là cái đoạn lìa được khỏi nhị nguyên, cắt đứt được nhân của luân hồivọng tưởng. Như trong kinh điển Đại Thừabộ kinh Duy Ma Cật đề cập rất rõ ràng đến “Bất nhị pháp môn”. Do phạm vi của bài viết này nên Thiện Duyên không đề cập ở đây.

Nói rõ hơn chư vị Bổn Tôn luôn diệu dụng đầy đủ các oai nghi và phẩm hạnh, lại cũng tròn đầy các trí Phương Tiện cũng như Từ Bi. Chư Tôn hiển lộ hình tướng dựa trên căn tánh của chúng sinh. Do vậy để thể nhập trạng thái bất nhị (không một, cũng không hai) nên thị hiện một thân là của Từ Bi, một thân là của Trí Tuệ Thiện Xảo trong trạng thái hợp nhất (bất nhị). Một lần nữa Thiện Duyên xin mọi người lưu tâm, từ trong Tự Tánh hiện thành hình tướng bất nhị, chứ không phải là sự phối ngẫu của tôn nam này và tôn nữ kia.

Tổng luận:

Bài viết cũng đã dài, nay Thiện Duyên xin tóm gọn lại cho các bạn có thể dễ hiểu rõ ràng hơn về hình tướng pháp tu phối ngẫu:

- Các hình tướng của chư Tôn trong Mật thừa luôn ở dạng thức Báo Thân. Do vậy được cấu thành từ các loại vật chất vô cùng thanh tịnh, nên không thể tồn tại dục tính nơi thân tướng này.

- Hình tướng này không phải là sự phối ngẫu của tôn nam này với tôn nữ kia. Đây là thị hiện thân bất nhị của Tự Tánh.

Vài lời lạm bàn rất mong phần nào sẽ giúp mọi người tỏ ngộ được những nghi ngại về hình tượng phối ngẫu của Kim Cang Thừa. Mọi sai sót là của kẻ học Phật lười biếng này, mọi công đức có được xin nguyện hồi hướng đến tất cả chúng sinhcúng dường đến Đạo Sư Hungkar Dorje Rinpoche, người đã ban tặng những bài pháp quý báu về Tam Thân

Thân
Thiện Duyên
Reader's Comment
Sunday, October 25, 201513:54
Guest
Tui NGU muội lắm không dám bàn đến việc này chỉ biết A MI ĐÀ PHẬT thôi. Vậy mà chưa xong .HU......!
Sunday, June 2, 201307:00
Guest
Nói gì thì nói, điển hình là do chuyện tu hành này mà đã có rất nhiều Ngài như Ngài Lama Angarika Govinda với tác phẩm trác tuyệt như "Les Fondements De La Mystique Tibétaine" đã bị lọc bẩy thê thảm khi Ngài tu hành theo pháp này. Đến độ Vào cuối đời Ngài đã tuyên bố: "Không nên làm những gì tôi làm, mà chỉ nên làm những gì mà tôi nói".
Đây là một thử thách cực kỳ cao cấp, không phải là nhẹ nhàng như bài viết bên trên. Phật Ngôn sau đây có thể nói lên cái khó khăng của vấn đề tu tập này:
Đây là cái quây đuôi của một con rồng chớ không phải là những cái quẩy đuôi của con mèo hay là con thỏ.
Ai mà tưởng bở mà nhào vào tu đại thì sẽ lảnh thẹo.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 17869)
Đức Văn Thù được kính ngưỡng là vị Bản Tôn của Trí tuệ Căn bản. Trí tuệ Văn Thù chính là Trí tuệ của mười phương ba đời chư Phật.
(View: 17452)
Bằng cách chúng ta tu tập quán tưởng Đức Phật Quán Thế Âm, sự hiện thân của Ngài chính là hiện thân của sự hợp nhất giữa trí tuệtừ bi...
(View: 20479)
Những Đạo sưcuộc đời được ghi chép trong quyển sách này là một số vị trong nhiều cá nhân hiếm hoi mà chúng ta có được ở Tây Tạng...
(View: 18734)
Thực hành Bổn tôn là phương pháp đặc biệt và lớn lao để nhanh chóng chuyển hóa những sự hiện hữu thế tục mê mờ thành sự giác ngộ.
(View: 12984)
Được thành lập vào cuối những năm 1960, trải qua 50 năm có lẽ, đến nay Thubten Choling là một trung tâm đào tạo Phật giáo Tây Tạng hàng đầu của trường phái Nyingma...
(View: 14142)
Sau khi định tâm, tôi nhắm mắt tưởng nhớ đến Thánh: “Hôm nay con thấy vô cùng hạnh phúc được đặt chân lên Tu viện, nơi Thánh Trulshik và các vị đạotu hành...
(View: 15998)
Theo những nghiên cứu lâu dàicẩn trọng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã mạnh mẽ can ngăn các Phật tử Tây Tạng trong việc xoa dịu tinh linh hung tợn được gọi là Shugden (Dolgyal).
(View: 14810)
Từ bi không chỉ là đồng cảm. Trên thực tế, nó là tâm hiểu được sự bình đẳng, bình đẳng giữa bản thân và người khác, giữa tốt và xấu, bình đẳng trong mọi hiện tượng nhị nguyên.
(View: 11933)
Lama Lhundrup dùng sự biểu hiện của bệnh tật để thực hành pháp Tonglen cho chúng sanh, và Ngài thường bảo người khác gởi hết cho Ngài mọi sự lo âu...
(View: 12079)
Những người mới bắt đầu nên tập trung vào việc chắc chắn rằng động cơ của họ là thanh tịnh, và cầu nguyện chí thành đến vị thầy gốc. Đây là thực hành tốt nhất.
(View: 21277)
Luận văn trẻ trung tuyệt vời này đưa ra phương pháp tiếp cận dựa trên truyền thống, vạch ra các giai đoạn của con đường.
(View: 18106)
Tara là hiện thân lòng từ bi của chư Phật ba thời, quá khứ, hiện tạivị lai. Bà là vị Thánh nữ có khả năng thực hiệnhoàn thành mọi hoạt động giác ngộ của chư Phật.
(View: 16597)
Không tách lìa hiện tướngtánh không. Đây chính là chánh kiến, chẳng còn gì sở đắc được hơn.
(View: 13609)
Nếu ta tiếp cận Pháp như những đứa trẻ con, ta có thể nhớ lại giây phút đầu tiên ta gặp Giáo Pháp, nó trở nên quan trọng đối với ta ra sao...
(View: 18582)
Mục đích chính yếu của sự hóa hiện của một vị tái sanh là để tiếp tục công việc chưa hoàn tất của vị tiền nhiệm để hộ trì Giáo pháp và [hóa độ] chúng sinh.
(View: 13581)
Đức Tara nhanh chóng giúp bạn thành công trong việc đạt được hạnh phúc tối hậu của giác ngộ. Bạn nhận lãnh rất nhiều công đức tốt lành, hay nguyên nhân của hạnh phúc...
(View: 14893)
Nếu giáo Pháp của Đức Phật vẫn còn hiện hữu và con có một niềm tin vững chắc thì đơn giản con đã tích lũy rất nhiều công đức trong quá khứ.
(View: 28280)
Sự khai triển của Phật giáo đại thừa kết hợp với các dân tộc có nền văn hóa khác nhau đưa đến sự xuất hiện nhiều trình độ hiểu biết Phật giáo rất đặc sắc.
(View: 16849)
“Lời Cầu nguyện Đức Kim Cương Trì” là tập hợp hai bài giảng riêng biệt của ngài Tai Situpa. - Người dịch: Nguyên Toàn - Hiệu đính: Thanh Liên.
(View: 17656)
Hiện tại chúng ta đang sở hữu thân người quý giá và đã gặp được giáo lý Phật Đà. Nhờ sự gia trìlòng từ ái của chư đạo sư, chúng ta có thể thọ nhận, nghiên cứuthực hành giáo pháp.
(View: 18822)
Thực hành Kim Cương thừa được bắt đầu thông qua một quán đảnh. Để hiệu quả, quán đảnh đòi hỏi sự chứng ngộ của đạo sư, bậc trao truyền nó, cũng như sự tin tưởngtrí thông minh của đệ tử nhận nó.
(View: 18172)
Hệ thống Phật giáo Đại thừa được hình thành vào khoảng trước sau thế kỷ thứ nhất ở những vùng Nam Ấn Độ với chủ trương “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”...
(View: 17679)
Luật nhân quả khiến chúng ta phải trải qua những kết quả của việc ta đã làm. Những nơi mà chúng ta trải qua sự chín muồi của nghiệp được gọi là sáu cõi luân hồi.
(View: 19761)
Việc chúng ta được sinh ra làm người mang lại cho ta cơ hội và thuận lợi để thực hành Pháp và cho ta con đường dẫn tới truyền thống bao lasâu xa của Phật Pháp.
(View: 18421)
Sau bồ đề tâm, người ta bước vào phần chính yếu của thực hành, được gọi là triệu thỉnh, triệu thỉnh gần hơn, thành tựuthành tựu vĩ đại, ví dụ, quán tưởng, trì tụng và định.
(View: 17604)
Khi đã thọ nhận giáo lý, chúng ta cần tự mình quán chiếu về nó. Chúng ta cần đạt được vài sự xác quyết và tin tưởng về giá trị và những phương pháp của giáo lý.
(View: 28468)
Phật Pháp dạy chúng ta các phương tiện để tạo ra an lạc cho bản thân. Để đạt được một niềm an lạc nào đó, ta không phải lao lực, mà cần phải làm việc bằng tâm thức của mình.
(View: 20707)
Trong Mật thừa, chính nhờ đạo sư mà bạn tiến tới giác ngộ. Vị thầy gốc tối thắng giới thiệu bạn đến trạng thái thiên bẩm của trí tuệ, chỉ nó ra cho bạn.
(View: 19860)
Thấu hiểu luật nhân quả sẽ giúp chúng ta luôn đi đúng đường, luôn tỉnh giác về chính mình, những hành động mà mình đang tạo tác và con đường mình đang đi.
(View: 25337)
“Milarepa, Con Người Siêu Việt” là bản dịch tiếng Việt do chúng tôi thực hiện vào năm 1970 và được nhà xuất bản Nguồn Sáng ấn hành tại Sài gòn vào năm 1971
(View: 50215)
Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ (Lamrim Chenmo) - Nguyên tác: Je Tsongkhapa Losangdrakpa - Việt dịch: Nhóm Dịch Thuật Lamrim Lotsawas
(View: 20796)
Đời sau dài hơn đời này, vì thế hãy bảo vệ kho tàng đức hạnh của con để cung cấp cho tương lai. Khi con chết, con sẽ bỏ lại tất cả; chớ tham luyến bất kỳ điều gì.
(View: 33572)
Tùy thuộc vào thiền quán đều đặn trên tri kiến được thâu nhận xuyên qua an lập rằng không TÔI cũng không là của tôi hiện hữutự tính, các sự tượng trưng, tên là, ngã...
(View: 16393)
Một vị thầy đầy đủ năng lực được gọi là “bậc trì giữ Kim Cương sở hữu ba giới nguyện.” Ngài sở hữu những phẩm tánh hoàn hảo được trao cho bên ngoài với các biệt giới giải thoát...
(View: 17091)
Tôn giáophương tiện, là phương pháp hoặc công cụ có thể hỗ trợ mọi người hòa nhập vào đời sống tâm linh. Điều đó nên như vậy nhưng đôi khi nó lại không được thực hiện.
(View: 18556)
Trước khi kiến lập những rào cản thể chất, ta cần phải vượt qua những rào cản tinh thần. Bạn phải cảm thấy thực sự an lạc, dù đang ở bất kỳ đâu. Bạn phải biết khoan dungchấp nhận.
(View: 16613)
Khi chúng ta áp dụng các giáo lý của đức Phật, chúng ta tiến hành theo ba bước hay giai đoạn. Đầu tiên, chúng ta nghiên cứu giáo lý, học chúng một cách kĩ lưỡng.
(View: 29468)
Phật giác ngộ nhờ con đường Bồ Tát, con đường mà ngài đã trải qua từ đầu đến cuối. Ngài nói rằng với ngài điểm khởi đầu của con đường bồ đề tâm là trong cõi địa ngục.
(View: 18266)
Giáo lý Phật Đà được truyền đến Tây Tạng dưới sự bảo trợ của một dòng truyền thừa cổ xưa các vị vua.
(View: 18510)
Guru Rinpoche tuyên bố với Jomo Shedron rằng việc trì tụng lời cầu nguyện này cũng ngang bằng với việc trì tụng toàn thể Bài Trì tụng Hồng danh Đức Văn Thù.
(View: 18830)
Mục đích của việc cúng dường mạn-đà-la là xua tan sự bám chấp vào cái tôi và bất cứ kiểu thái độ quan niệm nào mà bám vào thứ gì đó như là của ai đó.
(View: 18577)
Đạo sư đại diện cho sự khuyến khích của sự thật; ngài đại diện cho sự kết tinh của lực gia trì, từ bitrí tuệ của chư Phật và mọi Đạo sư.
(View: 57074)
Tôi nghe như vầy: Một thời đức Bạc-già-phạm ở tại Trúc Y Ðạo tràng trong thành Thất-la-phiệt, cùng các vị đại Tỳ-khưu chúng gồm 1.250 người đều đầy đủ.
(View: 18604)
Ý Nghĩa Của Om Mani Padme Hum - Lạt ma Zopa Rinpoche – Thanh Liên Việt dịch
(View: 18257)
Bởi con đã có được thân người quý giá này, với những tự dothuận duyên Xin hãy cho con thành tựu các giáo lý quan trọng nhất!
(View: 14087)
Nguyện cầu tất cả các nguy hại và bao động ở mảnh đất tuyết này Nhanh chóng được an dịu và xua tan hoàn toàn Nguyện cầu Bồ đề tâm cao quý tối thượng...
(View: 31853)
Ngài Dudjom Rinpoche sinh năm 1904, trong một gia đình cao quý ở miền Đông Nam Tây Tạng tỉnh Pemako, một trong bốn “vùng đất tiềm ẩn” của Đức Liên Hoa Sinh.
(View: 16337)
Xuyên qua không gianthời gian Chúa tể quyền lực của khẩu và hiện thân của trí tuệ, Đức Văn Thù tôn quý Xin hãy ngự mãi trên bông sen trong tâm con...
(View: 17826)
Đầu tiên cần nhớ lại định nghĩa về nghiệp xấu – bất cứ hành động nào mà kết quả là khổ đau, thông thường là một hành động thúc đẩy bởi sự ngu dốt, gắn bó hay thù ghét.
(View: 21191)
Kính lễ đạo sư! Với lòng sùng mộ đến bậc đạo sư, Tam Bảo vô thượng, Và đức Bổn tôn được chọn, con xin quy y [các ngài]. Để tất thảy chúng sinh, nhiều như hư không vô tận...
(View: 15825)
Việc thực hành Pháp là một vấn đề nghiêm túc và quan trọng, mọi người cần phải nhận ra điều này. Đây là cơ hội quý giá sắp đến, điều mà chưa bao giờ từng đến trước đây.
(View: 15399)
Để hoàn thiện việc thực hànhtrở thành một con người tâm linh chân chính, chúng ta cần có một sự tiếp cận bất bộ phái hay không thiên vị vào các truyền thống Phật giáo.
(View: 15069)
Lịch sử của dòng Sakya bắt nguồn từ các vị trời giáng sinh từ cõi Tịnh Quang trong coi trời Sắc giới đến ngự tại các rặng núi tuyết của Tây Tạnglợi lạc của chúng sinh.
(View: 21811)
Điều làm Phật giáo trở nên đặc biệt, và khác với tất cả những tôn giáo khác, là một sự thật rằng đây là phương pháp giúp ta có thể kết nối được với bản thể của mình.
(View: 25097)
Đức Kyabje Trulshik Rinpoche, Ngawang Chökyi Lodrö, là hóa thân của ngài Zhadeu Trulshik Rinpoche ở Dzarong, và cũng là hóa thân của đức Kim Cương Thủ và đức Văn Thù.
(View: 11396)
Chìa khóa để khơi dậy sự gia trì là lòng sùng mộ với động lực là sự ăn năn, của những cách thức cũ và từ bỏ luân hồi. Lòng sùng mộ này không chỉ là sự lặp lại đơn thuần...
(View: 27981)
Kim Cương thừa có nhiều phương cách thực hành khác nhau, hàng trăm hàng ngàn bản tôn khác nhau để đấu tranh với sự ô nhiễm nhiều vô kể, thông qua thiền định...
(View: 26297)
Bài giảng này để giúp chúng ta tin tưởng vào cảm giác của mình và tránh bị lạc lối. Bốn điều nhắc nhở ở đây vừa được áp dụng với Pháp cũng như các khía cạnh của cuộc sống...
(View: 24389)
Sự phân tích về cái chết không phải là để trở nên sợ hãi mà là để biết trân quý kiếp sống này, trân quý kiếp người mà qua đó bạn có thể thực hành những pháp tu quan trọng.
(View: 13841)
Một cách căn bản, chúng ta có thể thấu hiểu Bốn Chân Lý Cao Quý trong hai trình độ [trình độ của sự giải thoát tạm thời khỏi khổ đau và trình độ giải thoát thật sự...
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM