Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
16,940,643
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Bốn Mươi Chín Ngày Thiền Tọa

Friday, January 17, 201400:00(View: 9520)
Bốn Mươi Chín Ngày Thiền Tọa

Bốn Mươi Chín Ngày Thiền Tọa

Trích từ Album nhạc:
Ánh Trăng Phật Pháp
Lời thơ của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương
Phổ nhạc: Giác An; Trình bày: Bích Phượng


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ