Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
17,658,143
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

Bốn Mươi Chín Ngày Thiền Tọa

Friday, January 17, 201400:00(View: 9752)
Bốn Mươi Chín Ngày Thiền Tọa

Bốn Mươi Chín Ngày Thiền Tọa

Trích từ Album nhạc:
Ánh Trăng Phật Pháp
Lời thơ của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương
Phổ nhạc: Giác An; Trình bày: Bích Phượng


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ