Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
16,940,546
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Hương Bồ Đề

Friday, January 17, 201400:00(View: 7837)
Hương Bồ Đề

Hương Bồ Đề

Trích từ Album nhạc:
Ánh Trăng Phật Pháp
Lời thơ của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương
Phổ nhạc: Giác An; Trình bày: Vũ Bảo

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ