Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
17,621,951
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

Chuỗi Tràng Hạt

Friday, January 17, 201400:00(View: 8654)
Chuỗi Tràng Hạt

Chuỗi Tràng Hạt

Trích từ Album nhạc:
Ánh Trăng Phật Pháp
Lời thơ của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương
Phổ nhạc: Uy Thi Ca; Trình bày: Hiếu Ngọc


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ