Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
16,940,546
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Về Thăm Chùa Xưa

Thursday, February 13, 201400:00(View: 9112)
Về Thăm Chùa Xưa

Về Thăm Chùa Xưa

Trích từ album "Chùa Tôi Và Mẹ Tôi"
Nhạc: Hàn Viễn Phương, lời: Giác An - Trình bày: Đặng Thế Luân


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ