Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
16,940,599
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Trần Gian Thành Tịnh Độ

Thursday, January 23, 201400:00(View: 6212)
Trần Gian Thành Tịnh Độ

Trần Gian Thành Tịnh Độ

Trích từ Album nhạc: Trăng Tròn Nghìn Năm Còn Đó Chờ Ai
Lời thơ của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương
Phổ nhạc: Hoàng Kim Anh; Trình bày: Hoàng Quân


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ