Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
17,307,817
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

Quay Về Tam Bảo Thoát Đêm Đen

Thursday, January 23, 201400:00(View: 7120)
Quay Về Tam Bảo Thoát Đêm Đen

Quay Về Tam Bảo Thoát Đêm Đen

Trích từ Album nhạc: Trăng Tròn Nghìn Năm Còn Đó Chờ Ai
Lời thơ của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương
Phổ nhạc: Linh Phương; Trình bày: Quý Luân


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ