Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
18,611,845

Bình Minh Tỉnh Thức

Thursday, January 23, 201400:00(View: 11464)
Bình Minh Tỉnh Thức

Bình Minh Tỉnh Thức

Trích từ Album nhạc: Trăng Tròn Nghìn Năm Còn Đó Chờ Ai
Lời thơ của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương
Phổ nhạc: Linh Phương; Trình bày: Thanh Ngọc


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ