Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
15,500,237
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali

10 Tháng Chín 201619:07(Xem: 5549)
Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali

Hợp Tuyển Lời Phật Dạy
Từ Kinh Tạng Pali
(In The Buddha's Words
An Anthology of Discourses from the Pali Canon)

 

Nguyên tác: Bhikkhu Bodhi
Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Mai

Nhà Xuất Bản Hồng Đức 2016


hop-tuyen-loi-phat-day-1Nguyên Nhật Trần Như Mai

MỤC  LỤC

 

 

Đôi Nét Tiểu Sử  BHIKKHU  BODHI 

 Lời Giới Thiệu của Đức Đạt-Lai Lạt- Ma thứ 14 

Lời Mở Đầu của Bhikkhu Bodhi 

Lời Giới Thiệu của Người Dịch 

 GIỚI  THIỆU  TỔNG  QUÁT  

         I. THÂN PHẬN CON NGƯỜI - Giới thiệu

1. Già, Bệnh và  Chết

                    2. Những Hệ Lụy của Lối Sống Phàm Phu

            3. Một Thế Giới Biến Động

                    4. Vô Thủy/ Không Có Điểm Khởi Đầu

          II. NGƯỜI  MANG LẠI ÁNH SÁNG - Giới Thiệu

                     1. Một Người

                    2. Sự Kiện Nhập Thai và Đản Sanh của Đức Phật

                    3. Cuộc Tìm Cầu Giải Thoát

                    4. Quyết Định Thuyết Pháp

                    5, Bài Thuyết Pháp Đầu Tiên

                            III. TIẾP CẬN  GIÁO  PHÁP - Giới thiệu

                    1.Không Phải là Giáo Lý Bí Mật

                    2. Không Phải là Giáo Điều hay Đức Tin Mù Quáng

                    3. Nguồn Gốc của Khổ và sự Diệt Khổ

                    4. Tìm Hiểu Chính Bản Thân Vị Đạo

                    5. Những Bước Tiến Đến Giác Ngộ Chân Lý

                                                 IV. HẠNH  PHÚC THẤY  RÕ  NGAY TRONG ĐỜI  SỐNG HIỆN TẠI

                    -  Giới Thiệu

                    1. Hoằng Dương Chánh Pháp trong Xã Hội

                    2. Gia Đình

                    3. An Lạc trong Hiện Tại, An Lạc trong Tương Lai

                    4. Nghề Nghiệp Chơn Chánh  (Chánh Mạng)

                    5. Người Phụ Nữ của Gia Đình

                    6. Cộng Đồng Tăng Chúng

         V.  CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SINH TỐT  ĐẸP - Giới Thiệu

                    1. Định Luật Nghiệp Quả

                    2.Công Đức: Chìa Khóa Mở Ra Vận Mệnh Tốt Đẹp

                    3. Bố Thí

                    4. Giới Hạnh

                    5. Thiền Định

         VI. TẦM NHÌN THÂM SÂU VỀ THẾ GIỚIGiới Thiệu

                    1. Bốn Pháp Vi Diệu

                    2. Vị Ngọt, Sự Nguy Hiểm, sự Vượt Thoát

                    3. Đánh Giá Đúng Đắn Đối Tượng của Tham Dục

                    4. Những Cạm Bẫy của Dục Lạc

                    5. Đời Sống Ngắn Ngủi và Phù Du

                    6. Tóm Lược Bốn Giáo Pháp

                    7. Sự Nguy Hiểm cuả Kiến Chấp

                    8. Từ Thiên Giới đến Địa Ngục

                    9. Hiểm Họa của Cõi Luân Hồi

                         VII. CON  ĐƯỜNG GIẢI THOÁTGiới Thiệu

                    1. Tại Sao Hành Giả Đi Vào Thánh Đạo ?

                    2. Phân Tích Bát Thánh Đạo

                    3. Thiện Hữu Tri Thức

                    4.Tu Tập Từ Từ

                    5. Các Gia Đoạn Tu Tập Cao Hơn với Ví Dụ

          VIII. TU TẬP TÂM – Giới Thiệu

                    1. Tâm là Chìa Khóa

                    2. Phát Triển Hai Kỹ Năng

                    3. Những  Chướng Ngại trong việc Phát Triển Tâm Thức

                    4. Thanh Lọc Tâm

                    5. Diệt Trừ Vọng Tưởng

                    6. Tâm Từ

                    7. Sáu Tùy Niệm

                    8. Bốn Nền Tảng của Chánh Niệm / Tứ Niệm Xứ

                    9. Pháp Quán Niệm Hơi Thở

                    10. Chứng Đắc Giác Ngộ

          IX. CHIẾU  SÁNG TUỆ  QUANG – Giới Thiệu

                    1. Những Hình Ảnh về Trí Tuệ

                    2. Những Điều Kiện để Có Trí Tuệ

                    3. Kinh Chánh Tri Kiến

                    4. Lãnh Vực Trí Tuệ

                    5. Mục Tiêu của Trí Tuệ

                   X.  CÁC  CẤP  BẬC CHỨNG  ĐẮC – Giới Thiệu

                    1. Ruộng Phước của Thế Gian

                    2. Quả Dự Lưu

                    3. Quả Bất Lai      

                    4. Bậc A-La- Hán

                    5. Như Lai
CHÚ THÍCH

 MỤC LỤC SÁCH  THAM  KHẢO

***

Phương Danh Chư Tôn Đức & Phật tử Tu Viện Quảng Đức

cùng Độc giả Trang Nhà Quảng Đức

phát tâm Ấn tống sách Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali

(Bản dịch của GS Nguyên Nhật Trần Như Mai)

( ấn tống đợt 1 nhân Khóa An Cư đã hết,

sách sẽ ấn tống đợt 2 vào dịp Lễ Vu Lan 8-2016)


cung-duong-an-tong-sach-hop-tuyen-loi-phat-day-tran-nhu-mai-dich

Tác giả : Bhikkhu Bodhi

Việt dịch : Trần Như Mai

***
Ý kiến bạn đọc
14 Tháng Mười Một 201707:31
Khách
Adi đà Phật. Kính bạch quý Thầy. Nếu con muốn thỉnh / mua bộ sách Hợp tuyển lời Phật dạy từ kinh tạng Pali này thì phải làm những gì ạ?
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 278)
àm thế nào để các lậu hoặc đoạn tận lập tức? Nghĩa là, không cần trải qua thời gian. Cũng không cần tu Tứ niệm xứ hay Tứ thiền bát định.
(Xem: 114)
Các pháp không tự sinh Cũng không do cái khác sinh. Không do sự kết hợp cũng chẳng nhân nào sinh. Tất cả đều vô sinh.
(Xem: 361)
Tới cuối kinh này, Đức Phật dạy về pháp Niết Bàn tức khắc, ngay trong hiện tại, giải thoát ngay ở đây và bây giờ.
(Xem: 301)
Tôn giáo nào cũng có những nhà truyền giáo, phát nguyện rao giảng những điều mà họ tin là mang đến hạnh phúc cho nhân loại.
(Xem: 641)
Ấn-độ là một bán đảo lớn ở phía Nam Châu Á. Phía Đông-Nam giáp với Ấn-độ dương (Indian Ocean), phía Tây-Nam giáp với biển Á-rập ( Arabian Sea).
(Xem: 473)
Nguyên bản: The Inner Structure, Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma, Anh dịch và hiệu đính: Jeffrey Hopkins, Ph. D., Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
(Xem: 767)
Thái tử Siddharta Gautama là người đầu tiên đã nghĩ rằng Ngài đã đạt được Giác ngộ. Ngài đã trở thành vị Phật lịch sử. Rồi Ngài đã đem những điều mình giác ngộgiáo hoá cho chúng sanh.
(Xem: 542)
Căn Bản Hành Thiền - Bình Anson biên dịch 2018
(Xem: 419)
Luận Duy thức tam thập tụng này được viết với mục đích khiến cho những ai có sự mê lầm ở trong nhân vô ngãpháp vô ngã mà phát sinh ...
(Xem: 316)
Ba địa mỗi địa mười, Năm phiền não, năm kiến, Năm xúc, năm căn, pháp, Sáu: sáu thân tương ưng.
(Xem: 272)
Bất cứ sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại;thuộc nội phần hay ngoại phần, thô hay tế, hạ liệt hay thắng diệu, xa hay gần, mà dồn chung lại, tổng hợp thành một khối. Gọi chung là sắc uẩn.
(Xem: 264)
Kính lễ Nhất thiết trí, Vầng Phật nhật vô cấu, Lời sáng phá tâm ám Nơi nhân thiên, ác thú.
(Xem: 364)
Trong cách nghĩ truyền thống, Tứ Thánh đế (Cattāri Ariyasaccāni) được xem là bài pháp đầu tiên khi Đức Phật chuyển pháp luân độ năm anh em Kiều-trần-như.
(Xem: 403)
Suốt kinh Pháp hội Pháp giới Thể tánh Vô phân biệt, Bồ tát Văn-thù-sư-lợi là người thuyết pháp chính, Đức Phật chỉ ấn khả và thọ ký...
(Xem: 279)
An cư” là từ không còn xa lạ đối với tín đồ Phật giáo; tuy nó không có nghĩa “an cư lạc nghiệp” của đạo Nho, nhưng khía cạnh nào đó, “lạc nghiệp” mang nghĩa...
(Xem: 399)
Trung luận, còn gọi là Trung quán luận, bốn quyển, Bồ-tát Long Thọ trước tác kệ tụng, ngài Thanh Mục làm Thích luận, được dịch ra chữ Hán ...
(Xem: 500)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào?
(Xem: 680)
Trước tiên là về duyên khởi của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Theo truyền thuyết, Kinh này được Phật giảng vào lúc cuối đời, được kết tập trong khoảng năm 200.
(Xem: 409)
Phật và chúng sinh thật ra vẫn đồng một thể tánh chơn tâm, nhưng chư Phật đã hoàn toàn giác ngộ được thể tánh ấy.
(Xem: 973)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(Xem: 469)
Cúng dườngnuôi dưỡng khiến Tam Bảo hằng còn ở đời. Tất cả những sự bảo bọc giúp đỡ gìn giữ để Tam Bảo thường còn đều gọi là cúng dường.
(Xem: 562)
Bốn cấp độ thiền định hay tứ thiền là bốn mức thiền khi hành giả thực hành thiền có thể đạt được.
(Xem: 593)
Một bào thai sở dĩ có mặt trên cuộc đời này ngoài yếu tố chính là do cha mẹ sinh ra, còn là kết quả của một tiến trình không đơn giản.
(Xem: 464)
Đạo Phật là nguồn sống và lẽ sống của con người, là cương lĩnh cho nhân thế. Với sứ mạng thiêng liêng cao đẹp ấy, đạo Phật không xa lìa thực thể khổ đau của con người.
(Xem: 649)
Mục đích của Đạo Phậtdiệt khổ và đem vui cho mọi loài, nhưng phải là người có trí mới biết được con đường đưa đến an lạchạnh phúc
(Xem: 510)
Người ta thường nói đạo Phật là đạo của từ bitrí tuệ. Đối với nhiều người Phật tử, từ bi là quan trọng hơn cả, và nếu khôngtừ bi thì không có đạo Phật.
(Xem: 582)
Các nhà khảo cổ đang nghiên cứu tại Nepal đã phát hiện bằng chứng về một kiến trúc tại nơi sinh ra Đức Phật có niên đại thế kỷ thứ 6 trước công nguyên.
(Xem: 607)
Theo Đức Phật, tất cả những vật hiện hữu đều biến chuyển không ngừng. Sự biến chuyển này thì vô thuỷ vô chung. Nguồn gốc của vũ trụ không do một Đấng Sáng tạo (Creator God) tạo ra.
(Xem: 671)
Đức Phật đản sanh vào năm 624 trước Công nguyên. Theo lý giải của Phật Giáo Nam Tông thì Đức Phật sanh ngày Rằm tháng Tư Âm lịch.
(Xem: 717)
Nếu bạn say mê đọc kinh Phật, ưa thích những phân tích kỹ càng về giáo điển, muốn tìm hiểu các chuyện xảy ra thời Đức Phật đi giảng dạy nơi này và nơi kia, hiển nhiên đây là một tác giả bạn không thể bỏ qua
(Xem: 537)
Tánh Không là một trong những khái niệm quan trọng và khó thấu triệt nhất trong giáo lý Phật giáo Đại thừa.
(Xem: 740)
Nguyên bản: Meditating while dying; Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma; Anh dịch và hiệu đính: Jeffrey Hopkins, Ph. D. Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
(Xem: 716)
Ba Mươi Hai Cách ứng hiện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát đồng một Sức Từ với đức Phật Như Lai cho nên ngài ứng hiện ra 32 thân, vào các quốc độđộ thoát chúng sanh
(Xem: 581)
Thể tánh của tâm là pháp giới thể tánh, bởi vì nếu không như vậy thì tâm không bao giờ có thể hiểu biết, chứng ngộ pháp giới thể tánh.
(Xem: 491)
Trong kinh tạng Nikāya, khái niệm con đường độc nhất (ekāyana magga) là một khái niệm thu hút nhiều sự quan tâm của học giới từ phương Tây cho đến phương Đông
(Xem: 483)
Thuật ngữ pháp (dharma, có căn động tự là dhṛ có nghĩa là “duy trì, nắm giữ”; Pāli: dhamma; Tây Tạng: chos) mang nhiều ý nghĩa và ...
(Xem: 488)
Trì danh là pháp tu Tịnh Độ phổ thông nhứt hiện nay. Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, có Mười cách trì danh khác nhau
(Xem: 580)
Phật dạy tất cả pháp hữu vi đều là vô thường sanh diệt không bền vững, như vậy thìthế gian cái gì có tạo tác có biến đổi đều là vô bền chắc.
(Xem: 592)
Nguyên bản: Removing obstacles to a favorable death; Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma; Anh dịch và hiệu đính: Jeffrey Hopkins, Ph. D. Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
(Xem: 610)
Mối liên hệ giữa hình thức sớm nhất của Phật giáo và những truyền thống khác mà chúng đã phát triển về sau là một vấn đề luôn tái diễn trong lịch sử tư tưởngPhật giáo.
(Xem: 736)
Nghiệp và Luân hồi là hai ý niệm đã có trong Ấn độ giáo, được giảng giải trong các Kinh Veda và Upanishad vào khoảng 1500 năm trước CN.
(Xem: 9294)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(Xem: 1131)
Mục tiêu cao cả của đạo Phật là dạy con người tu tập để thoát khổ, giác ngộgiải thoát.
(Xem: 581)
Phật giáo du nhập Nhật Bản vào thế kỷ thứ VI, sau đó trải qua thời kì Nara (710~785), thời kì Heian (794~1192) cho đến thời kì Kamakura (1192~1380), trước sau khoảng 700 năm, rồi phát sinh rất nhiều tông phái.
(Xem: 612)
Tổ Quy Sơn dặn: “Nói ra lời nào phải liên hệ với kinh điển. Đàm luận gì, phải xét lại lời người xưa”.
(Xem: 518)
Nhiều học giả phân vân là làm thế nào và tại sao những nhà Đại chúng bộ (Mahāsāṅghika) đã hình thành nên khái niệm về một Đức Phật siêu việt...
(Xem: 674)
Hoa Sen Diệu Phápgiáo pháp được thuyết giảng trong Kinh Pháp Hoa. Quang Trạch giải thích Diệu Pháp là nhân của đạo Nhất Thừa, là quả của đạo Nhất Thừa.
(Xem: 527)
Con người sống qui tụ lại thành một xã hội, và phát triển tập thể này rộng lớn dần dần thành một quốc gia.
(Xem: 1699)
Trước khi xác định Phật Giáo như là một hệ thống tư tưởng triết học (Buddhism as a philosophy) hay như là một tôn giáo (Buddhism as a religion), chúng ta sẽ tìm hiểu triết học là gì ? và Phật giáo là gì ?
(Xem: 644)
Lục độ Ba-la-mật-đa/ Sáu phương pháp tu Ba-la-mật-đa (Six Paramitas) là 6 pháp tu để giải trừ các khổ ách của Đại thừa Phật giáo.
(Xem: 628)
Theo quan điểm của Đại hoàn thiện thì ánh sáng trong suốt hiển hiện một cách tự nhiên và được gọi là "hoàn-toàn-tốt"
(Xem: 798)
Đức Phật ra đời vào năm 624 trước tây lịch tại nước Ấn Độ. Ngài thuyết pháp 49 năm. Phật giáo đã trở thành quốc giáo, vì các vua, các quan và dân chúng đa phần đều theo đạo Phật.
(Xem: 834)
Y Kinh Kinh Cang Bát Nhã Ba La Mật: Đức Thế Tôn Như Lai hỏi ngài Tu Bồ Đề: Như Lainhục nhãn không? Ngài Tu Bồ Đề thưa:
(Xem: 1758)
Cuốn sách “Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm” được ra mắt cách đây 9 năm (2008), in lần thứ hai, ba và tư vào năm 2012, 2014 & 2016 tại Nhà xuất bản Phương Đông, và năm nay (2018) cũng tại NXB Hồng Đức
(Xem: 1174)
điều chắc chắn là làm người, ai cũng có ý thức về tội lỗi. Điều này là không đúng, điều này là không tốt, điều này là không đẹp.
(Xem: 769)
Tựa đề của khảo luận này phát xuất từ tồn nghi của một pháp hữu trong khi dịch lại bản kinh Tập (Sutta Nipāta) ở văn hệ Nikāya.
(Xem: 1267)
Khái niệm ‘nghiệp’, thật ra, đã có mặt trong văn học Bà-la-môn giáo từ rất lâu trước khi Đức Phật xuất hiện ở đời.
(Xem: 762)
Vũ trụ, con người hình thành như thế nào và tương lai sẽ ra sao? Câu hỏi chưa bao giờ được xếp lại. Khoa học lượng tử luôn tiên phong...
(Xem: 795)
rong lịch sử tư tưởng Ấn-độ, thuyết Trung đạo đã mang lại cho tư tưởng giới đương thời một không khí hoạt bát[1].
(Xem: 871)
Bản chất của ánh sáng trong suốt, mang tính cách nền tảng và rạng ngời, là cội nguồn tối hậu của tất cả mọi cấp bậc tri thức...
Quảng Cáo Bảo Trợ