Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Ruwan M. Jayatunge | Pháp Thường dịch: Khái niệm Niết-bàn theo quan điểm tâm lí học

Thursday, October 6, 202216:27(View: 1141)
Ruwan M. Jayatunge | Pháp Thường dịch: Khái niệm Niết-bàn theo quan điểm tâm lí học
Ruwan M. Jayatunge | Pháp Thường dịch: Khái niệm Niết-bàn theo quan điểm tâm lí học

ThayTueSy-Pix-780x470

Khái niệm Niết-bàn vốn thành hình cách đây hơn 2500 năm. Các học giả và các triết gia khác nhau trong suốt nhiều thế kỷ liền đã nỗ lực lý giải khái niệm này bằng cách tận dụng sự hiểu biết hạn chế của mình.

Thật ra, để lý giải khái niệm về Niết-bàn bằng thuật ngữ theo quy ước [thế gian] thì quá mênh mông và khó khăn. Khái niệm Niết-bàn thường bị hiểu nhầm và đôi khi còn bị lạm dụng trong ngữ cảnh Tây phương (chẳng hạn, nhóm nhạc Rock Niết-bàn hay Hộp đêm Niết-bàn). Một vài học giả Tây phương đã sai lầm khi cố gắng chuyển dịch từ này như là một trạng thái gây nhạy cảm hay giống như một khoái cảm cực độ.

Khái niệm Niết-bàn đầu tiên được đức Phật Thích-ca [566-486 trước Tây lịch] chứng giải. Vào độ tuổi 35, bậc Thánh ấy đã đạt đến sự giác ngộ, toàn tri về thật tánh của hiện thực, tức là Niết-bàn hay chân lý tuyệt đối. Từ Niết-bàn này xuất phát từ nghĩa gốc là “thổi tắt”, chỉ cho sự dập tắt tham, sân, si mà chúng được minh dụ như là những ngọn lửa bừng.

Khi những phiền não thuộc tâm và cảm thọ ấy được trí tuệ tận hủy, thì khi ấy tâm thức trở nên tự tại, tỏa sáng, an lạc và lúc chết không còn bị tái sinh nữa. Niết-bàn chính là đại an lạc.

Đức Phật mô tả sự an trú Niết-bàn như là một trạng thái “bất diệt” và là sự chứng đắc tâm linh tối thượng, đấy là phần thưởng cho những ai sống đời phạm hạnh. Nhất là, Nibbana [trong thuật ngữ pāli, tác giả muốn nói đến truyền thống Tiểu thừa hiểu Niết-bàn như thế nào] mang ý nghĩa gắn liền với sự ngộ đạo, gắn liền với trạng thái tâm hành tịch diệt, tức là sự chấm dứt mọi hoạt động của cảnh giới tâm.

Niết-bàn chỉ có thể được mô tả bằng sự phủ định là “phi giác” mà thôi. Theo đó, đức Phật đã giải thích khái niệm sâu sắc này cho một trong những đệ tử của Ngài. Ngài hỏi có phải khi lửa đã bị dập tắt rồi, người ta có thể cho là nó đã đi từ đây đến bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc hay không. Dù sao đi nữa thì Niết-bàn không thể cho là hữu, phi hữu, hoặc vừa hữu vừa phi hữu hay là vừa phi hữu lại vừa phi phi hữu.

Đại đức Dr. Walpola Rahula mô tả khái niệm về Niết-bàn như sau:

“… Sự phúc đáp hợp lý nhất là không bao giờ Niết-bàn được trả lời trọn vẹnthỏa đáng bằng ngôn từ cả, bởi vì ngôn ngữ của thế gian quá nghèo nàn đến độ không thể nào biểu đạt được bản chất  của chân lý tuyệt đối hay thực tại tối hậu, tức là Niết-bàn. Ngôn ngữ được con người tạo ra và đã dùng để diễn đạt các thông tin về sự vật và các khái niệm được năm căn và ý cảm nhận”. 

Một thể nghiệm xuất thế gian thuộc về chân lý tuyệt đối không thể nào có một phạm trù như vậy. Ngôn từchúng ta biết là những biểu tượng thể hiện các sự vật và ý niệm; và những biểu tượng này không phải và không thể chuyển tải ngay cả thật tánh của các sự vật thông thường. Ngôn từ được xem là dễ đánh lừa và làm sai lạc trong việc nhận thức chân lý. Thế nên, kinh Lăng già dạy rằng, chúng sinh vô minh bị đọa ở ngôn từ như voi sa lầy. Tuy nhiên, chúng ta không thể khôngngôn từ.

Thật là sai lầm khi nghĩ rằng, Niết-bàn là kết quả tự nhiên của sự tận diệt khát ái [sự diệt dục]. Niết-bàn không phải là thành quả của bất cứ cái gì cả. Nếu có thể là một kết quả, thế thì Niết-bàn phải là một kết quả do nhân nào đó sinh ra. Nó sẽ là cái “được sinh” và “có điều kiện”. Niết-bàn phi nhân, phi quả [chẳng phải nhân mà cũng chẳng phải quả]. Như Thiền-na [dhyana] và Đẳng chí [samadhi- xa-ma-tha/ một loại thiền định tối thắng], Niết-bàn không bị sinh ra giống như là một trạng huống thần bí, tâm linh hay tâm lý nào đó.

Người ta hay hỏi: có cái gì sau khi nhập Niết-bàn? Câu hỏi này không thể nào được đặt ra, bởi vì Niết-bàn là chân lý tối hậu. Làm gì có cái nào ở sau Niết-bàn khi nó là tối hậu. Nếu có cái gì sau khi nhập Niết-bàn, thì cái đó sẽ là tối hậu và không phải là Niết-bàn.

Bậc đã chứng được chân lý, Niết bàn, là người hạnh phúc nhất trong thế gian này. Ngài thoát khỏi mọi “phức tạp rối ren” và những dằn vặt, những phiền nãonghi hoặc mà chúng là tác nhân gây khổ đau cho người khác. Phẩm chất tâm của Ngài là toàn hảo [luôn an trú trong thiền định], nghĩa là Ngài tự tại suốt cả ba thời [quá khứ, hiện tạivị lai].

Ngài sống trọn vẹn trong hiện tại. Do vậy, Ngài hiện trú và an lạc các pháp bằng bản chất tâm bất sinh, vô ngã tưởng của mình[1].  Ngài an lạc, hoan hỷ, hân thưởng cuộc sống thanh đạm, vui theo khả tính [tri túc] của mình, hoàn toàn tĩnh lặng, trong sáng, giải thoát hẳn phiền ưu.

Bởi vì đã thoát khỏi sự khát ái, sân hận, vô minh, kiêu mạn, tự tôn, và mọi thứ “nhiễm ô” như vậy, nên Ngài tịch tịnhthanh thoát, trọn vẹn đại bi, lòng từ mẫn, thiện tính, vị tha, hiểu biếtkhoan dung. Hạnh lợi tha của Ngài thì thuần tịnh, vô niệm, vì không có niệm tưởng nào về ngã cả. Ngài không giành lấy hay tích lũy bất cứ điều gì, bởi vì Ngài tách rời hẳn ảo tưởng về cái tôi và sự “thèm khát” cái đang hiện hữu.

Niết-bàn và tâm chúng sinh

Con người được tạo thành do 6 yếu tố hay lục đại: tánh cứng, độ lỏng, hơi nóng, sự chuyển động, không gian và thức [đất, nước, gió, lửa, không gian và thức hay địa đại, thủy đại, phong đại, hỏa đại, không đại, thức đại]. Như vậy mọi nhận thức của nhân loại đều sở y trên những cực vi [các thành phần nhỏ nhất] và dựa vào các lực của thời giankhông gian, mà chúng là sự giả hữu của 4 sự vật có thể tách ly được [tứ đại phân ly]. Điều này gây nên nhiều nạn vấn cho nhân loại bởi vì sự liên hệ tất yếu giữa các sự vật [các pháp] ấy là không thể lãnh hội.

Tính chất kép thuộc về thân-tâm được xem nhưvấn đề “tâm lý” đã được tác phẩm “Những trạng thái suy nghiệm” của Descarts[2], nhà triết học và toán học rút gọn thành công thức, ấn hành vào năm 1641. Descarts thấy rằng, thế giới bao gồm hai thực thể sai biệt căn bản: tâm và vật.

Theo Descarts thì vật chất chiếm lĩnh không gian 3-D [không gian 3 chiều], còn tâm thì không. Ông không thể giải thích thỏa đáng là vì sao mà hai thực thể ấy, tâm và vật, lại có quan hệ với nhau như vậy. Đến Benedictus Spinoza (1632-1677)[3] nhận thấy tâm và thân là hai thuộc tính đồng nhất thể [thực thể giống nhau]; tiến trình của một thực thể và sự vật giống nhau này được biểu đạt trong hai cách khác nhau.

Cái gì là sự tương quan giữa thân và tâm nhân loại? Tâm chúng sanhthể đạt được những chức năng thần kinh cao cấp nhất qua quá trình tiến hóa không? Thuyết tiến hóa đã nói lên điều gì? Sự giải thích của Darwin dựa trên hàng loạt dữ liệu đặc biệt được khoa học tập thành, nó được ràng buộc vào nhau bằng một khối giả thuyết: trái đất và sự sống phát triển qua các tiến trình vật lý, hóa học và sinh vật học trải suốt hàng tỷ năm.

[Theo Darwin] nhân loại tiến hóa từ loài khỉ bằng quá trình biến đổi vật chất thuần túy của “sự chọn lọc tự nhiên”, tiến trình tương tợ này xuyên suốt mọi đời sống tiến hóa.

Do vậy, bộ môn Vũ trụ khoa học là một bộ môn phát triển và tiến bộ liên tục xuyên suốt các thời kỳ dài đăng đẳng. Con người đã đạt được những thành công to lớn trong lãnh vực này. Não bộ của họ đã phát triển đến một điểm cao hơn. Còn tâm thức con người thì tuyệt vô giới hạn. Nền khoa học đương thời đã không khám phá được chí đến 5 phần trăm não bộ của con người và khả tính thông tuệ của nó [nói chi đến lãnh vực tâm thức].

Các nhà Thần kinh học hằng ngày đều khám phá ra những giản đồ mới, và các chức năng não bộ siêu cấp. Tất cả đều có quan điểm chung rằng, tâm thức con người là một hệ thống phi thường tiến bộ gấp hàng triệu lần những máy tính mới nhất. Theo Phật giáo, tâm và vật là bất khả phân [không có sự phân biệt nào giữa các khía cạnh vật lýđời sống tâm lý]. Kinh nghiệm của người này ảnh hưởng đến người kia.

Niết-bàn có thể quan sát thấy bằng tâm. Nói cách khác, tâm thức con người có thể được tập luyện trong những hoạt động nhận thức cao hơn. Khi tâm thức vươn đến một trạng thái như vậy thì nó có thể “xứng lý tác Phật sự” (luận chứng đúng như lý và xuất sinh thiện hạnh). Sự thực chứng Niết-bàn là một hình thái chứng đắc tâm thức siêu việt.

Đây là một quả vị mà trong đó người ta thể nghiệm tánh nhất thểthực tướng của các pháp như nó đang là. Tánh nhất thểduyên sinh[4] này của vạn phápthực tại khách quan / thực tại phi chủ thể] phát nguyên từ quan điểm Phật giáo.

Thức và Niết-bàn

Bởi vì não bộ không chỉ được hình dung như là một hệ thống chuỗi thần kinh liên kết, hơn thế, đặc biệt nó còn được hình dung như là một “hệ thống” sóng vật chất [a matter wave ‘system’] cộng hưởng các khu vực [não bộ] và kiềm chế ngay cả những khu vực não bộ khác nữa. Cái gì chúng ta gọi là thức và ký ức, thì có lẽ cái đó được mô tả như là những cộng chấn và chế ngự toàn bộ hệ thống não bộ.

Cũng có thể, thức và trí năng là một cộng chấn của hệ thống sóng vật chất não bộ; một hiệu ứng của hệ thống não kết nối với ngoại giới (thế giới bên ngoài). Cấp độ của thức cho phép người ta sở hữu được thì hẳn là phụ thuộc vào cấp độ kết tập của hệ ba động não bộ có tính đồng vị và đồng thời với môi trường[5]. Hệ thống não bộ càng tương tác và cộng chấn hơn với môi trường thông qua cảm quan, thì hệ thống đó càng khiến cho thức căn [chính là thẩm quyền của căn. Luận sư Thế Thân trong Câu-xá luận nói: “Dưới ách thống trị của căn” Skrt: Indrye] lớn mạnh hơn.

Đức Phật đã dạy, thức sanh do cảnh duyên, vô cảnh vô duyên thì không có thức. Thức phụ thuộc vào sắc tướng, cảm thọ, tri giác và các xung lực (sắc, thọ, tưởng, hành) để nó hiện khởi và nó không thể tồn tại độc lập. Theo thực chất mà nói, chức năng của nó là đánh giá, đo lường.

Sự hòa hợp của vô thứchữu thức (ý thức)

Một cá thể đặc trưng hóa là một cá thể được vô thứchữu thức hòa hợp và cái tôi thì không được chuyên nhất. Điều này đạt được bằng cách khai thác [cho được] mối liên hệ với vô thức, và mối liên hệ này không cho phép bị cái tôi hay cái ngã áp đảo. Rõ ràng là cái tôi đã có giá trị.

Những hàm năng hiện hữu bên dưới cái ngưỡng của thức cần được mang lên trên cái ngưỡng ấy, những thứ chứa đựng bóng dáng khổ đau bị đè nén và những hành tướng nguyên vẹn chủ yếu do vô thức kết tập cần phải được nhận ra.

Theo Phật giáo, trong tâm con người, có 9 cấp độ của thức [cửu chủng thức – 9 loại thức]. Năm thức đầu tiên [tiền ngũ thức] tương đương với năm giác quan của chúng ta và được gọi là: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thứcthân thức, (thức của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi và của thân[6]). Bốn thức còn lại thuộc về các loại thức chủng tử tâm hay tâm ý thức [mind consciousness].

Thức thứ sáu kiểm soát nhận thức về thế giới ngoại tại và thế giới vật chất. Thức thứ bảy liên hệ đến cảnh vực tinh thần bên trong của chúng ta và điều phối khả tính của mình trong việc tư duyđánh giá. Thức thứ tám là kho chứa của Nghiệp, được gọi là Tàng thức hay Alaya. Thức thứ chín là nền tảng của nhất thiết tâm linh, được gọi là Amala, tức là bạch tịnh thức, vô cấu nhiễm, trong sáng như thủy tinh [Amala] vậy.

Giác ngộ thành tựu từ trạng thái mà nơi đó tâm ý thức [conscious mind] làm phát khởi được tiềm năng của mình[7]  qua tu tập ba pháp vô lậu: giới, định, tuệ. Niết-bàn, quả vị cứu cánh của Phật giáotrạng thái vô ưu, vô thamvô ngã tưởng.

Niết-bàn là trạng thái hạnh phúc tuyệt đối. Theo học thuyết Nibbana, Niết-bàn [theo truyền thống Nguyên thủy] chẳng những chỉ cho tâm thức bất khứ bất lai mà nó còn là một quả vị viên chứng nữa, nhờ thế mà “sự giải thoát có thể được cho là nhờ tâm xả ly, cũng giống như Niết-bàn trong Phật giáo.”

nơi khác, đức Phật dạy, Niết-bàn là “yếu tánh vô lậu”.

Ngoài tầm học thuyết Freud

Freud đã mô tả về khoa tâm bệnh lý hay Phân tâm học ở mức độ cơ bản. Bộ môn Phân tâm học này dựa trên tiến trình tâm lý ý thứcvô thức. Freud phát triển học thuyết về thái độ ứng xử và tâm thức, dục tính hay những hoạt động của nó kể cả các niệm tưởng.

Hoạt động vô thức là khái niệm cốt tủy của bộ môn này. Khái niệm về Siêu Tôi mà Phân tâm học hướng đến nó không khác với Niết-bàn, mà điều này thì chẳng dễ gì mô tả. Luận về cái Siêu Tôi cực đoan (xin đọc tác phẩm Phân tâm học tác giả viết chung với Clinical Evidence, xuất bản 2004, Colombo, Sri Lanka) nêu ra một vài ý tưởng căn bản về các chức năng của Siêu Tôi và cái Siêu Tôi cực đoan trong con ngườitâm thức đã phát triển. Con người với tâm thức phát triển cao như vậy, thì những xung động bản năng sẽ giảm xuống và chiều hướng tâm thức của họ ưu việt hơn.

Thuyết hiện sinh và khái niệm Niết-bàn

Người ta đã phát hiện ra một vài điểm giống nhau khi so sánh giữa Phật giáo và các trường phái theo học thuyết hiện sinh. Những nghiên cứu như vậy thường sử dụng chủ yếu là các phương pháp siêu hình truyền thốngthực tế là chúng biểu lộ rõ sự phối hợp lẫn nhau về một vài hình thái của phương pháp luận [về] hiện tượng học.

Khoa Tâm lý học hiện sinh đã giải quyết những vấn đề cơ bản về sự tồn tại mà có lẽ nó là nguồn gốc gây ra mâu thuẫn nội tại trong mỗi con người. Những vấn đề này mang tính phổ quát và cố hữu trong kiếp người [humain condition]; cái chết, sự tự do, và tính cô độc bẩm sinh [essential aloneness] và sự vô nghĩa nữa. Cả Phật giáo và Nietzsche đều đề cập đến sự giả hợp của kiếp người.

Từ khổ [dukkha] nói lên ý nghĩa triết học sâu xa về khổ, không của Phật giáo. Dukkha là chữ Phạn, thường được chuyển dịch là “thống khổ”. Tuy nhiên, loại khổ quan trọng nhất chính là hành khổ, sở dĩ có sự đau khổ là bởi tâm thức vô minh.

Khoa tâm lý học hiện sinh nhấn mạnh đến ý nghĩa của đời sống và sự giải phóng con người. Khái niệm Niết-bàn mà đức Phật đã sử dụng còn ưu việt hơn cả khái niệm về tự do. Niết-bàn chỉ cho sự tự do siêu việt và là sự giải thoát tịch mặc diệu kỳ, đó là mục đích tối hậu của tất cả những lời đức Phật dạy.

“Đây là an lạc, đây là tính vi diệu – sự giải trừ mọi hư vọng, sự xả ly mọi chấp trước, sự chấm dứt khát ái, sự vô dục, tịch tịnh, Niết-bàn.” 

Tâm lý học cấu trúc và khái niệm Niết-bàn

Từ Gestalt[8] có nghĩa là nhất thể hay là viên mãn nghĩa, nhưng mà ở đây người ta dùng nó cho mục đích của việc

nghiên cứu Tâm lý học. Nghĩa là, Tâm lý học cấu trúc được thiết lập trên sự khảo sát mà chúng ta thường thể nghiệm các sự vật, chứ không phải là những cảm nhận riêng lẽ, đơn thuần của chúng ta.

Trong sự nhận thức, có nhiều nguyên lý tổ chức được gọi là luật cấu trúc. Con người không thể nhìn thấy thực thể đa chiều, bởi vì quan năng của con người bị giới hạn trong không gian 3 chiều, ngay cả thế giới đa chiều hơn cũng chỉ là một tập hợp con của hệ thống đa chiều mà thôi.

[Khi mà] một bộ phận tương hợp của các nguyên lý chỉnh thể được phát triển thì thế giới đa chiều được khám phá bằng hệ thống lý luận chỉnh thể ấy. Điều đó đem lại các giải thích phổ thông dễ hiểu về những hiệu ứng vật lý lượng tửcung cấp những câu trả lời hợp lý cho nhiều vấn đề đã không thể giải quyết được, chẳng hạn như tất cả những vấn đề đối lập nhau, sự tương tác giữa thân và tâm, cấu trúc nội tại của tâm thức con người, khởi thủy của cuộc sống, và bản chất sáng tạo của tiến hóa.

Qua những cuộc thí nghiệm về vật lý lượng tử cho thấy rằng các nguyên tử, các khối cấu trúc cơ bản được cho là thuộc về vũ trụ, về mặt bản chất, chúng đều trống rỗng. Do vậy, khoa vật lý lượng tử đã mang lại sự hiểu biết hoàn toàn mới về những hạt cực vichân không. Theo vật lý hạt[9] khối lượng không còn được xem như là một thực thể vật chất nữa, mà được xem như là một dạng năng lượng.

Trong kinh Pháp cú [Dhammapada], nghĩa Niết-bàn được giải thích như sau:

“Có cái lượng độ[10] mà ở đó không có đất, nước, gió, lửa; không có giới hạn về kích thước của không gian, cũng không có giới hạn của thức, không có hư không giới, không có tưởng hay phi tưởng, không có cõi này, không có cõi kia, cũng không có cả mặt trờimặt trăng.

Ta nói ở đấy, vô khứ, vô lai, vô trụ, bất sinh, bất diệt; ở đó không có định kiến, không có nền móng, không có đối tượng của thức. Đúng như thế, ở đây là sự chấm dứt khổ đau.”

Các nhà Tâm lý học cấu trúc tin vào trực giác hay là sự thể nghiệm TỰ THÂN hay THÂN CHỨNG[11], hay nói một cách chính xác là sự đốn ngộ [sudden perception of critical relationship-lãnh hội đột ngột về mối liên hệ cơ bản]. Sự lãnh hội Niết-bàn đôi khi có được như là sự đốn ngộ [Aham kāromi parikṣāṃ]. Lúc các khả năng lãnh hội được thăng tiến thì ngay sau đó người ta có thể nắm bắt và hiểu rõ một vài vấn đề phức tạp nữa.

 Kết luận

Nói chung, khía cạnh quan trọng của Niết-bàn không phải là một điều gì đó xảy ra từ một chuỗi nguyên nhân, cũng không phải là một điều gì đó hiện hữu như là kết quả của một hành vi sáng tạo, hay là sự tích hợp các yếu tố nhân quả; nó không bao giờ được tạo ra; nó vốn đã là, đang là, và sẽ là. Thế nhưng, do phẩm hạnh suy kém và tâm thức vô minh của con người, do chúng sinh lỡ bước trầm luân[12], nên Niết-bàn vẫn còn bị che đậy bởi vô minh vọng tưởng.

Pháp Thường
(dịch và chú thích)


[1] Duy chỉ Phật Thế Tôn, do chứng đắc phần đối trị, mới diệt trừ sự vô tri ấy một cách toàn diện khiến nó không còn tái sinh trong tất cả mọi đối tượng nhận thức. (A-tỳ-đạt-ma Câu-xá luận/ T.Tuệ Sỹ).

[2] René Descarts (1595-1650), được xem như là người khai sáng cho lịch sử Triết học của Tây phương. Ông là một nhà khoa học, triết gia, nhà toán học, nhà đạo đức, nhà luận lý. Mặc dù là một người theo đạo công giáo, nhưng ông vẫn tin là có những chân lý quan trọng mà các tác giả của Thiên chúa giáo không thể nào nắm bắt được. Những tác giả ấy đã cho rằng, các chân lý gắn liền với bản chất tối hậu của những sự vật hiện hữu. Ông cho rằng cái gì ông thấy và phân biệt một cách trong sáng thì cái đó là sự thật, còn cái gì thuộc về giác quan và tưởng tượng thì theo ông là không thật. Và, ông tin là có một đấng tác thành ông… Bởi vì, dưới những giác quan sai lầm ấy là tính trong sángphân biệt chính xác. Thế thì, tâm và vật là hai thực thể biệt lập. Trong tác phẩm Phương pháp luận, câu nói nổi tiếng của ông: “cogito, ergo sum – Tôi tư duy, tôi hiện hữu” (xem The histoiry of Western Philosophy / B.t Russell).

[3] Benedictus Spinoza (1632-1677) là một triết gia ôn hòa. Gia đình ông là một trong những gia đình theo đạo Do Thái đã bỏ trốn Portugal sang Hà Lan để tránh những cực hình dã man. B.T Russell nhận xét: “Nhà triết học ấy đã bỏ cả đời để quan sát suy gẫm. Và một thế kỷ sau cái chết của ông, một con người làm cho sự đồi bại phải run sợ.”

Theo Spinoza, không có chuyện đa thực thể như Descarts quan niệm, chỉ có một thực thể vô tận mà thôi. Spinoza đã đánh đồng thực thể này cùng Thượng đế, nhưng chứng cớ về Thượng đế thì ông không sai lầm. Thượng đế của Spinoza đơn thuầnThực thể uyên nguyên hay thực thể căn bản, hoàn toàn không phải là Thượng đế theo kiểu Do TháiCơ Đốc. Hơn thế, Thực thể uyên nguyên chỉ là tổng thể tối hậu của mọi thứ mà nó đang là. Chính là thực tại, tự nhiên. Mặc dầu Spinoza được cho là kẻ theo thuyết vô thần, nhưng với ông thì không. Ngược lại, ông là một người hữu thần, ông tuyên bố: Thượng đế là tất cả. (The power of ideas / B.N. Moore and K. Bruder).

[4] Interconnectedness-tính liên hệ = relationess, chữ thường dùng của TH. Stcherbatsky trong Buddhist Logic.

[5] The degree that one may have might depends upon the collective degree of the brain wave-system being in-phase with the environment – sở hành cảnh giới của thức, tức là sự tiếp xúc giữa căn và cảnh phát sinh nhận thức.

[6] Thực tế thì chỉ có một thức mà thôi. Song, Duy Thức thiết lập Tám thức, trừ Bạch tịnh thức ra [bởi thức này không thuộc về Dị thục thức, tức là ở bên ngoài cảnh duyênnăng duyên, nó chính là Phật tánh vậy, nên cho là cấp độ thứ Chín. (Khóa Duy thức học/ T.Tuệ Sỹ).

[7] The conscious mind is depotentiated of energy. depotentiated = δεσποτετια [Grk] -làm phát khởi đại năng lực, hay thánh trí bằng sự nỗ lực làm việc. Greek-Engl Lexicon.

[8] Gestalt là chữ thuộc về thời kỳ Trung cổ nước Đức, phái sinh từ động từ gestalten:bố trí, bày biện, sắp đặt, bố cục. Grk: διαμορφωνω.

[9] Vật lý hạt là ngành vật lý chuyên nghiên cứu về các hạt sơ cấp chứa trong vật chất và bức xạ, cùng với những tương tác giữa chúng.

[10] Chiều kích. Eng: dimention. Pāli: parimāṇa.. H.D: 量度 (Theo English-Pāli dictionary và Pāli Phật giáo từ điển).

[11] Aha experience. Skt: Aham + kāromi + parikṣāṃ: Tôi tự tạo / tôi nắm lấy sự chứng nghiệm (Theo Anh-Hán từ hải).

[12] Sansarically benighted beings-sansarically là chữ đã đươc Anh hóa, chính là samsara của Phạn ngữ.

[Tập San Pháp Luân.37.tr,28.2006]
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 130)
Cuộc đời và công việc của Bồ tát được nói trong phần cuối đoạn Đồng tử Thiện Tài gặp đức Di Lặc.
(View: 191)
Trong khi các tín ngưỡng về nghiệp và tái sinh là phổ biến vào thời của Đức Phật,
(View: 215)
Đây là ba phạm trù nghĩa lý đặc trưng để bảo chứng nhận diện ra những lời dạy của đức Đạo sư một cách chính xác mà không
(View: 281)
Đi vào Pháp giới Hoa nghiêm là đi vào bằng bồ đề tâm thanh tịnh và được cụ thể hóa bằng nguyện và hạnh.
(View: 193)
Nhị đế là từ được qui kết từ các Thánh đế (āryasatayā) qua nhân quả Khổ-Tập gọi là Tục đế
(View: 241)
Quí vị không giữ giới luật có thể không làm hại người khác, nhưng thương tổn tự tánh cuả chính mình.
(View: 240)
Lầu các của Đức Di Lặc tượng trưng cho toàn bộ pháp giới của Phật Tỳ Lô Giá Na; lầu các ấy có tên là Tỳ Lô Giá Na Đại Trang Nghiêm.
(View: 257)
Trong kinh Duy Thức thuộc tạng kinh phát triển, để chỉ cho sự huân tập thành khối nghiệp lực (A Lại Da Thức và Mạc Na Thức,)
(View: 289)
Tín ngưỡng Dược Sư với đại diện là thế giới Lưu ly nằm ở phương Đông mà nó tương tự với các cõi Tịnh độ khác, đều dùng việc
(View: 367)
Hai câu hỏi hiện lên trong đầu tôi khi nghĩ về giáo lý vô thường liên quan đến cuộc đời tôi.
(View: 602)
Lôgic học là một ngành học có mục đích xác định các quy tắc vận hành của tư duy để tìm kiếm sự thực.
(View: 459)
Trong quá trình hình thành và phát triển xã hội, con người luôn khát khao tìm cầu hạnh phúc, thỏa mãn nhu cầu về vật chất và tinh thần.
(View: 477)
Tuệ là trí tuệ tức cái biết, thức là nhận thức cũng là cái biết. Cả hai đều là cái biết nhưng có đặc điểm khác nhau.
(View: 569)
Khái niệm Niết-bàn vốn thành hình cách đây hơn 2500 năm. Các học giả và các triết gia khác nhau
(View: 752)
Ở trên là hai câu đầu trong bài kệ Lục Tổ Huệ Năng khai thị nhân bài kệ của thiền sư Ngọa Luân. Câu chuyện được thuật lại trong Pháp Bảo Đàn Kinh, phẩm Cơ Duyên thứ 7.
(View: 820)
Chữ “Tăng đoàn” là một thuật ngữ tiếng Phạn, có nghĩa là “cộng đồng” và được sử dụng chủ yếu để chỉ những tín đồ đã xuất gia của Đức Phật,
(View: 851)
Tóm tắt: Phật giáotôn giáo được biết đến như một hệ thống triết học mang đậm chất tư duy, trí tuệ cùng giá trị đạo đức cao.
(View: 836)
Mỗi người hiểu về nghiệp theo mỗi kiểu khác nhau tùy vào nhận thức và trải nghiệm bản thân, nhưng phần lớn vẫn chịu ảnh hưởng của cách hiểu trong dân gian về khái niệm của từ này.
(View: 729)
Từ ngàn xưa cho đến thời điểm xã hội phát triển mạnh mẽ về mọi mặt như hiện nay, mặc dù nền văn minh có bước tiến bộ vượt bậc
(View: 708)
iáo lý Duyên khởi được xem như chiếc chìa khóa mở ra kho tàng pháp bảo Phật giáo, vì có thể giải quyết những vấn đề của khổ đau, cả sự sanh ra hay chết đi của con người.
(View: 711)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập thứ 14. Kinh văn số 550 gồm 12 quyển. Chữ Hán từ trang 865 đến trang 894, gồm tất cả 29 trang.
(View: 812)
Những nhu cầu của con người sinh học thì giản dị, khi đói chỉ mong được ăn, khi khát mong được uống, khi mệt mong được nằm,
(View: 832)
Khi thân thể tiều tụy chỉ còn da bọc xương, những khổ thọ chết người đều đã trải qua,
(View: 935)
Trong quá trình thuyết giáo của đức Phật, những lời dạy của Ngài không được lưu giữ dưới dạng văn bản chữ viết
(View: 714)
Nhân ngày húy nhật của Hòa thượng Thích Trí Thủ, một trong những vị tông sư hoằng truyền luật học Phật giáo thời cận đại,
(View: 609)
Hành giả tu hành muốn mau đạt đến kết quả như mình mong muốn thì, điều kiện tiên quyết trước hết là chúng ta cần phải chọn lựa pháp môn nào cho thích hợp với căn cơ của mình
(View: 705)
Trọng tâm của triết học Phật giáohọc thuyết nổi tiếng về tính không - rằng tất cả chúng sinhhiện tượng đều trống rỗng về bản chất hay bản chất cố hữu.
(View: 822)
Vô phân biệt được nói đến nhiều lần trong Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật.
(View: 707)
Theo lý Duyên Khởi của đạo Phật, tất cả vạn hữu vũ trụ được hình thành do yếu tố hòa hiệp của nhơn duyên và sẽ đi đến phân ly do duyên tan rã.
(View: 706)
Cuộc chiến đấu mới–Sau khi Đức Phật nhập diệt, hình bóng của ngài vẫn hiện ra trong hàng thế kỷ trong một hang động–một hình bóng rất lớn
(View: 821)
Như Nietzsche khuyên răn chúng ta hãy lại bắt đầu học làm mới bằng cách để ý đến những việc ‘tầm thường’ và sự vận hành của ‘thân’ để xác định
(View: 847)
Tôi nghĩ là làm một việc có lý khi bác bỏ tuyên bố của Nietzsche rằng đạo Phật là một dạng của ‘thuyết hư vô thụ động,’ rằng đạo Phật truyền dạy
(View: 823)
Đặt vấn đề có phải đạo Phật là một dạng của ‘Chủ thuyết hư vô thụ động’ có nghĩa là đặt vấn đề liệu summum bonum[1] của đạo Phật,
(View: 863)
Dù có nhiều tác phẩm đa dạng về Phật học thích dụng ở Châu Âu thời kỳ trước Nietzsche,
(View: 893)
Nhân ngày húy nhật của Hòa thượng Thích Trí Thủ, một trong những vị tông sư hoằng truyền luật học Phật giáo thời cận đại,
(View: 884)
Hành giả tu hành muốn mau đạt đến kết quả như mình mong muốn thì, điều kiện tiên quyết trước hết là chúng ta cần phải chọn lựa pháp môn nào
(View: 1077)
Cửa vào bất nhị, còn gọi là pháp môn bất nhị, từ xa xưa đã được truyền dạy từ thời Đức Phật, chứ không phải là hậu tác của chư tổ Bắc Tông,
(View: 951)
Tinh thần hòa hiệp là ý nghĩa sống lành mạnh an vui, tinh thần của một khối người biết tôn trọng ý niệm tự tồn, và xây dựng vươn cao trong ý chí hướng thượng.
(View: 1652)
Xuất xứ của Bát Chánh Đạo có hai nguồn là nguồn từ Phật chứng ngộ mà thuyết ra và nguồn được kết tập lại từ các kinh điển
(View: 1065)
Tam tam-muội là chỉ cho ba loại định, tức là ba loại pháp môn quán hành của Phật giáo, được xem như là nguyên lý thực tiễn của Thiền định.
(View: 1210)
Tôi kính lễ bái bậc Chánh giác, bậc tối thắng trong hết thảy các nhà thuyết pháp, đã thuyết giảng Duyên khởibất diệtbất sinh,
(View: 954)
Thay vì tìm hiểu nguồn gốc tại sao phải chịu luân hồi sinh tử, con người không ngừng tìm kiếm căn nguyên của vũ trụ vạn vật, nơi mình sinh ra;
(View: 1210)
Khi Thái tử Tất-đạt-đa nhận thấy tất cả mọi người dân đang chìm trong đau khổ, và ngay chính bản thân mình rồi cũng phải chịu qui luật già, bệnh, chết
(View: 1115)
Danh từ nghiệp hay karma (skt.) được đề cập thường xuyên trong các luận giải về tư tưởng triết họctôn giáo Ấn-độ.
(View: 1122)
Tứ quả là bốn quả vị sai biệt của các bậc Thánh Thinh Văn thừa, tùy thuộc vào trình độ căn cơ của hành giả đã đạt được sau khi tu tập
(View: 1276)
Sau khi hoàng hậu Ma-da (Mayā) quá vãng, vua Tịnh Phạn (Suddhodana) tục huyền với Mahāpajāpatī Gotami và bà đã xuất gia
(View: 1544)
Kinh Pháp Hoa dạy rằng: “Đức Phật ra đời vì một đại nhân duyên. Đó là khai thị cho chúng sanh liễu ngộ Phật tri kiến nơi mình”.
(View: 2024)
Một trong những hình thức ta nuôi dưỡng phiền giận về chính mình là mặc cảm tội lỗi.
(View: 1093)
Các câu hỏi, không khác với câu khẳng định, dựa trên các giả định.
(View: 1352)
Đối với những người nhìn vào Phật giáo qua phương tiện tiếng Anh, việc thực hành lòng từ bi và sự xả ly có thể không tương thích với nhau,
(View: 1095)
Từ khi đức Phật xác lập: “Mọi vật đều vô thường, mọi vật đều vô ngã”, thường được diễn tả với danh từ Sarvam Sùnyam (mọi vật đều Không).
(View: 944)
Trong lịch sử Thiền Tông Việt Nam, Thiền sư Trần Thái Tông (1218-1277) được kể như một nhân vật vô cùng đặc biệt, với nội tâm giác ngộ cao siêu,
(View: 1062)
Trước đây qua giáo lý của Đức Phật chúng ta hiểu rằng Đạo Phật là đạo xây dựng trên nền tảng trí tuệ, tức dùng sự giác ngộ, hiểu biết
(View: 1092)
Thiền sư Trần Thái Tông (1218 -1277) một vị thiền sư siêu việt, ông vua anh minh, nhà tư tưởng lớn, một nhân cách cao cả.
(View: 1517)
Nhận thức rằng tất cả đều là giả tạm và cuộc đời là một nỗi khổ đau lớn, nên đức Phật mới đi tìm chân lýgiác ngộ chân lý.
(View: 1277)
Khi đức Phật còn tại thế, Ngài đã quy chế cho cộng đồng Tăng phải an cư ba tháng mùa mưa, ngày nay lịch an cư tùy hệ phái, từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy theo truyền thống Phật giáo Bắc phương;
(View: 1287)
Trung đạo là khái niệm được dùng khá nhiều trong Phật giáo. Tùy duyênTrung đạo được định nghĩa khác nhau,
(View: 1022)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập thứ 14. Kinh văn số 550 gồm 12 quyển. Chữ Hán từ trang 865 đến trang 894, gồm tất cả 29 trang.
(View: 1181)
Trong năm bộ Nikaya của hệ Pali, Đức Phật thường nói đến sự “không có lõi cứng” của các hiện tượng, từ thân tâm, cho đến thế giớichúng sanh.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant