Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Hoa Khai Kiến Phật

Wednesday, February 28, 201810:18(View: 5609)
Hoa Khai Kiến Phật
Hoa Khai Kiến Phật

Pháp Nhạc Âm 2018 - do Bồ Đề Phật Quốc

3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703,
tổ chức ngày 18 tháng 2 năm 2018 (nhằm Mồng 3 Tết Mậu Tuất)
tại Saigon Performing Arts Điện thoại: (714) 884 – 3042
Email: vienphathocbodephatquoc@gmail.com

Phần 1:Phần 2:Phần 3:

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều