Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

02. Ban Tổ Chức Tang Lễ

Wednesday, August 14, 201300:00(View: 6093)
02. Ban Tổ Chức Tang Lễ
ht-minh-tam-200

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM

- Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội PGVNTN Âu Châu
- Viện chủ chùa Khánh Anh Pháp Quốc

{Xem thêm Bản Tiếng Anh và Tiếng Pháp}

Hội Đồng Chứng Minh :

Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu (Canada)

Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Như Huệ (Úc Châu)

Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh (Đài Loan)

Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ :

Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa (Hoa Kỳ)

Phó Ban Tổ Chức Tang Lễ :

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc (Úc Châu)

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt (Pháp Quốc)

Hòa Thượng Thích Thái Siêu (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Nguyên An (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Giác Hoàng (Pháp Quốc)

Hòa Thượng Thích Trí Minh (Na Uy)

Hòa Thượng Thích Như Điển ức Quốc)

Hòa Thượng Thích Trường Sanh (Tân Tây Lan)

Hòa Thượng Thích Giác Huệ (Pháp Quốc)

Hòa Thượng Thích Thông Hải (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Bổn Đạt (Canada)

Phụ tá các Trưởng và Phó Ban :

Thượng Tọa Thích Quảng Hiền (Thụy Sĩ)

Thượng Tọa Thích Minh Giác (Hòa Lan)

Thượng Tọa Thích Tâm Hòa (Canada), Thượng Tọa Thích Thông Trí (Hòa Lan)

Ban Nghi Lễ Sám Chủ :

Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Phước Thuận (Hoa Kỳ)

Thượng Tọa Thích Tịnh Quang (Pháp Quốc)

Thượng Tọa Thích Tâm Huệ (Thụy Điển)

Ban Chấp Lịnh :

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Hoa Kỳ) Đệ nhất chấp lịnh

Hòa Thượng Thích Quảng Ba (Úc châu) Đệ nhị chấp lịnh

Điều hợp Tang lễ :

Hòa Thượng Thích Trí Minh (Na Uy), Hòa Thượng Thích Thông Hải (Hoa Kỳ)

Thượng Tọa Thích Trường Phước (Canada)

Thượng Tọa Thích Tâm Phương (Úc Châu), Thượng Tọa Thích Nhật Trí (Hoa Kỳ)

Ban Kinh Sư :

Thượng Tọa Thích Tâm Huệ (Thụy Điển)

Thượng Tọa Thích Tịnh Quang (Pháp Quốc)

Thượng Tọa Thích Trường Phước (Canada)

Thượng Tọa Thích Hoằng Khai (Na Uy)

Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc (Pháp Quốc), Đại Đức Thích Thiện Mỹ (Na Uy)

Ban Kinh C :

Thượng Tọa Thích Pháp Nhẫnức)

Ban Công Văn :

Thượng Tọa Thích Tâm Huệ (Thụy Điển)

Thượng Tọa Thích Thiện Niệm (Pháp Quốc)

Ban Thư ký :

Hòa Thượng Thích Như Điển (Đức Quốc)

Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ)

Ban Trang trí - Trần thiết :

Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc (Pháp Quốc)

Thượng Tọa Thích Tịnh Quang (Pháp Quốc)

Thượng Tọa Thích Thiện Niệm (Pháp Quốc)

Đh Lượng Giác, Đh Chữ, Đh Mộng Hoa, Đh Diệp, Đh Thiện Tâm (Nantes).

Và xe Tang :

Thượng Tọa Thích Thiện Niệm (Pháp Quốc), Thượng Tọa T. Hạnh Bảo (Phần Lan)

Ban Tiếp Tân chư Tăng, Ni :

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt (Pháp Quốc)

Hòa Thượng Thích Như Điển (Đức Quốc)

Thượng Tọa Thích Minh Giác (Hòa Lan)

Thượng Tọa Thích Quảng Hiền (Thụy Sĩ)Thượng Tọa Thích Thông Trí (Hòa Lan)

Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn (Pháp Quốc)

Sư Bà Thích Nữ Diệu Tâm (Đức Quốc), Sư Bà Thích Nữ Như Viên (Đức Quốc)

Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh (Hoa Kỳ), Ni Sư Thích Nữ Minh Hiếu (Đức Quốc)

Ban Thị Giả :

Điều động nhân sự : Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước (Đức Quốc)

Sư Cô Thích Nữ Tịnh Hòa (Pháp Quốc), Sư Cô Thích Nữ Như Quang (Pháp Quốc)

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Khánh (Đức Quốc)

Sư Cô Thích Nữ Diệu Liên, Sư Cô Thích Nữ Thanh Nghiêm (Pháp Quốc)

Sư Cô Thích Nữ Nhất Nguyên (Pháp Quốc), Sư Cô Thích Nữ Trí Đắc (Pháp Quốc)

Ban Cung nghinh :

Thượng Tọa Thích Phước Huệ (Anh Quốc), Thượng Tọa Thích Từ Trí ức),

Đại Đức Thích Tâm Hiền (Anh Quốc)

Gia Đình Phật Tử Quảng Đức chùa Khánh Anh (Pháp)

Ban Xướng ngôn viên :

Thượng Tọa Thích Hoằng Khai (Na Uy)

Đ.Đ Thích Nguyên Hùng (Pháp), Đ.Đ Thích Hạnh Giới (Đức)

Đ.Đ Thích Pháp Quang (Đan Mạch), Pt Ngọc Lộc, Pt Diệu Hạnh.

Ban Hầu Kim Quan :

Trưởng Ban Thượng Tọa Thích Giác Thanh (Đan Mạch)

Thượng Tọa Thích Đồng Văn, TT Thích Giác Trí, TT Thích Hạnh Tấn (Đức),

Thượng Tọa Thích Minh Phú, Đ.Đ Thích Quảng Viên (Pháp),

Thượng Tọa Thích Minh Chí, Đ.Đ Thích Quảng Định (Hoa Kỳ),

Đ.Đ Thích Minh Đăng, Đ.Đ Thích Minh Định, Đ.Đ Thích Trí Kính (Pháp),

Đ.Đ Thích Trí Tài, Đ.Đ Thích Linh Ấn, ĐĐ Thích Hạnh Thiện (Pháp),

Đ.Đ Thích Viên Giác, Đ.Đ Thích Viên Tịnh (Na Uy),

Đ.Đ Thích Pháp Trú, Đ.Đ Thích Pháp Quang (Đan Mạch),

Chúng Tăng Chùa Viên Giác (Đức), Chúng Tăng Chùa Khuông Việt (Na Uy),

Chúng Tăng Tinh Thất An Thiền, Chúng Tăng Đạo Tràng Vô Lượng Thọ (Đức),

Gia Đình Phật Tử Việt Nam Âu Châu

Ban Tư liệu và Kỷ yếu :

Hòa Thượng Thích Như Điển ức), Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ),

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng (Úc châu), Thượng Tọa Thích Quảng Đạo (Pháp),

Đh Quảng Thành, Đh Quảng Tuệ, Đh Vĩnh Hảo, Đh Tâm Huy,

Ban Ẩm thực và Trai soạn :

Trưởng Ban Đh Thạnh, Sư Cô TN Thanh Tâm, Sa di ni TN Thông Chánh,

Ê kíp Diệu Lạc (vùng 95), Ê-kíp Hiếu-Hạnh, Ê-kíp Diệp, Ê-kíp Diệu Trang,

Ê-kíp Mai Vi, Ê-kíp Chúc Diệu, Ê-kíp Diệu Hải, Ê-kíp Diệu Khánh (Đức quốc),

Ê-kíp Phật tử từ Strasbourg, Đh Hùng, Gđ chị Muồi, Đh Ngân, Đh Linh, Đh Quý.

Ban Y Tế :

Bác sĩ Ngọc Quang, BS Kim Ngọc, BS Jeannine, BS Hương, BS Phương,

Ban Nhiếp ảnh, quay phim, tư liệu ảnh lưu niệm :

Đh Chữ, Đh Chánh Lý, Đh Tế Thế, Đh Bích Xuân, Đh Sylvie, Đh Ngọc Vy.

Ban phiên dịch, thông dịch:

Đh Ngọc Liên, Pt Diệu Hạnh, Đh Quảng Hưng, Đh Đạt.

Ban Thủ Quỹ :

TT T. Quảng Đạo, Ni Sư TN Diệu Trạm, Đh Thạnh, Đh Nguyệt, Đh Hà, Đh Hạnh.

Ban tiếp tân :

a/ Thư Ký : Sư Cô TN Diệu Hoàng, SC TN Thông Nghĩa, Đh Thanh Mai, Đh Hiếu-Hạnh.

b/ Tiếp lễ : Đh Tuyết Trinh, Đh Tuyết Minh, Môn đồ hiếu quyến.

c/ Tiếp khách ngoại quốc:Đh Kim Quy, Đh Ngôn, Đh Ngọc, Đh Huê, Đh Bảo, Đh Diệu Hạnh, Đh Trang,

Đh Ngọc Tuyết, Đh Tố Oanh.

d/ Tiếp khách đại chúng : Đh Thúy, Đh Vân Sĩ, Đh Bích, Đh Liễu, Đh Thanh Vân (Lang), Đh Ray Chi,

Đh Ngọc Tuyết, Đh Thảo, Đh Như Mai, Đh Xuân - Henri, Đh Triều Âm,

Đh Lộc Thành, Đh Liêm, Đh Trung (Paris), Đh Đạt, Đh Thoàn, Đh Ngọc Lộc,

Đh Minh Hà…

e/ Tiếp nội trú : Đại Đức Thích Nhuận Hương, Đại Đức Thích Quảng Giới, Đh Công Phải,

Đh Lộc Thành,…

Ban Hành đường :

Sư Cô TN Minh Triều, SD ni Diệu Thiện, Đh Tùng, Đh Lâm, Đh Nicole,

Đh Sáu, Đh Bích Ly, Đh Quảng Sách, Đh Phước Vân, Đh Hoa (Suisse).

Ban Vận chuyển :

Phụ trách : Đh Chánh Lý, Đh Vinh, Đh Huỳnh Crystal, Đh Thoa, Đh Thế, Đh Ngọc Bửu,

Đh Khamdeng, Đh Khánh Chúc, Đh Quốc Việt, Đh Hồng Minh,

Đh Bửu, Đh Vĩnh Thảo, Đh Dũng, Đh Triều Âm, Đh Mai Vy.

Ban Âm thanh, Ánh sáng :

Đh Vinh, Đh Hiển, Đh Quảng Hưng.

Ban Tiếp điện thoại :

Đh Minh Ngọc, Đh Kim Ngọc, Đh Song Mai, Đh Diệu Liên.

Ban Trật tự :

Đh Phải, Đh Thiện, Đh Đàm, Đh Ẩn, Đh Đh Khamdèng, Đh Khánh Chúc, Đh Cập,

Đh Bùi Nhân, Đh Bửu, Đh Tuấn René, Đh Trác Việt, Đh Hồng Tây, Đh Hoàn Vũ,

Đh Thiện Thành, Đh Ngọc Liêm, Đh Trần Vũ, Đh Mạnh Hà, Đh Công Thành,

Đh Triều Âm, Đh Tum, Đh Ngin Thanh, Đh Alphonse, Đh Kiên, Đh Công Thiện,

Đh Mạnh Sơn, Đh Quốc Huy (95), Đh Cường, Đh Báo (Thu-Bé), Đh Quốc Huy (77),

Ban Vệ sinh :

Đh Tư, Đh Sinh - Tuyến.


(Giờ chót có thể bổ sung một số phân ban khác nữa.)

ht-minh-tam-200

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM

- Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội PGVNTN Âu Châu
- Viện chủ chùa Khánh Anh Pháp Quốc


Hội Đồng Chứng Minh :

Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu (Canada)

Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Như Huệ (Úc Châu)

Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh (Đài Loan)

Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ :

Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa (Hoa Kỳ)

Phó Ban Tổ Chức Tang Lễ :

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc (Úc Châu)

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt (Pháp Quốc)

Hòa Thượng Thích Thái Siêu (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Nguyên An (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Giác Hoàng (Pháp Quốc)

Hòa Thượng Thích Trí Minh (Na Uy)

Hòa Thượng Thích Như Điển ức Quốc)

Hòa Thượng Thích Trường Sanh (Tân Tây Lan)

Hòa Thượng Thích Giác Huệ (Pháp Quốc)

Hòa Thượng Thích Thông Hải (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Bổn Đạt (Canada)

Phụ tá các Trưởng và Phó Ban :

Thượng Tọa Thích Quảng Hiền (Thụy Sĩ)

Thượng Tọa Thích Minh Giác (Hòa Lan)

Thượng Tọa Thích Tâm Hòa (Canada), Thượng Tọa Thích Thông Trí (Hòa Lan)

Ban Nghi Lễ Sám Chủ :

Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Phước Thuận (Hoa Kỳ)

Thượng Tọa Thích Tịnh Quang (Pháp Quốc)

Thượng Tọa Thích Tâm Huệ (Thụy Điển)

Ban Chấp Lịnh :

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Hoa Kỳ) Đệ nhất chấp lịnh

Hòa Thượng Thích Quảng Ba (Úc châu) Đệ nhị chấp lịnh

Điều hợp Tang lễ :

Hòa Thượng Thích Trí Minh (Na Uy), Hòa Thượng Thích Thông Hải (Hoa Kỳ)

Thượng Tọa Thích Trường Phước (Canada)

Thượng Tọa Thích Tâm Phương (Úc Châu), Thượng Tọa Thích Nhật Trí (Hoa Kỳ)

Ban Kinh Sư :

Thượng Tọa Thích Tâm Huệ (Thụy Điển)

Thượng Tọa Thích Tịnh Quang (Pháp Quốc)

Thượng Tọa Thích Trường Phước (Canada)

Thượng Tọa Thích Hoằng Khai (Na Uy)

Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc (Pháp Quốc), Đại Đức Thích Thiện Mỹ (Na Uy)

Ban Kinh C :

Thượng Tọa Thích Pháp Nhẫnức)

Ban Công Văn :

Thượng Tọa Thích Tâm Huệ (Thụy Điển)

Thượng Tọa Thích Thiện Niệm (Pháp Quốc)

Ban Thư ký :

Hòa Thượng Thích Như Điển (Đức Quốc)

Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ)

Ban Trang trí - Trần thiết :

Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc (Pháp Quốc)

Thượng Tọa Thích Tịnh Quang (Pháp Quốc)

Thượng Tọa Thích Thiện Niệm (Pháp Quốc)

Đh Lượng Giác, Đh Chữ, Đh Mộng Hoa, Đh Diệp, Đh Thiện Tâm (Nantes).

Và xe Tang :

Thượng Tọa Thích Thiện Niệm (Pháp Quốc), Thượng Tọa T. Hạnh Bảo (Phần Lan)

Ban Tiếp Tân chư Tăng, Ni :

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt (Pháp Quốc)

Hòa Thượng Thích Như Điển (Đức Quốc)

Thượng Tọa Thích Minh Giác (Hòa Lan)

Thượng Tọa Thích Quảng Hiền (Thụy Sĩ)Thượng Tọa Thích Thông Trí (Hòa Lan)

Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn (Pháp Quốc)

Sư Bà Thích Nữ Diệu Tâm (Đức Quốc), Sư Bà Thích Nữ Như Viên (Đức Quốc)

Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh (Hoa Kỳ), Ni Sư Thích Nữ Minh Hiếu (Đức Quốc)

Ban Thị Giả :

Điều động nhân sự : Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước (Đức Quốc)

Sư Cô Thích Nữ Tịnh Hòa (Pháp Quốc), Sư Cô Thích Nữ Như Quang (Pháp Quốc)

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Khánh (Đức Quốc)

Sư Cô Thích Nữ Diệu Liên, Sư Cô Thích Nữ Thanh Nghiêm (Pháp Quốc)

Sư Cô Thích Nữ Nhất Nguyên (Pháp Quốc), Sư Cô Thích Nữ Trí Đắc (Pháp Quốc)

Ban Cung nghinh :

Thượng Tọa Thích Phước Huệ (Anh Quốc), Thượng Tọa Thích Từ Trí ức),

Đại Đức Thích Tâm Hiền (Anh Quốc)

Gia Đình Phật Tử Quảng Đức chùa Khánh Anh (Pháp)

Ban Xướng ngôn viên :

Thượng Tọa Thích Hoằng Khai (Na Uy)

Đ.Đ Thích Nguyên Hùng (Pháp), Đ.Đ Thích Hạnh Giới (Đức)

Đ.Đ Thích Pháp Quang (Đan Mạch), Pt Ngọc Lộc, Pt Diệu Hạnh.

Ban Hầu Kim Quan :

Trưởng Ban Thượng Tọa Thích Giác Thanh (Đan Mạch)

Thượng Tọa Thích Đồng Văn, TT Thích Giác Trí, TT Thích Hạnh Tấn (Đức),

Thượng Tọa Thích Minh Phú, Đ.Đ Thích Quảng Viên (Pháp),

Thượng Tọa Thích Minh Chí, Đ.Đ Thích Quảng Định (Hoa Kỳ),

Đ.Đ Thích Minh Đăng, Đ.Đ Thích Minh Định, Đ.Đ Thích Trí Kính (Pháp),

Đ.Đ Thích Trí Tài, Đ.Đ Thích Linh Ấn, ĐĐ Thích Hạnh Thiện (Pháp),

Đ.Đ Thích Viên Giác, Đ.Đ Thích Viên Tịnh (Na Uy),

Đ.Đ Thích Pháp Trú, Đ.Đ Thích Pháp Quang (Đan Mạch),

Chúng Tăng Chùa Viên Giác (Đức), Chúng Tăng Chùa Khuông Việt (Na Uy),

Chúng Tăng Tinh Thất An Thiền, Chúng Tăng Đạo Tràng Vô Lượng Thọ (Đức),

Gia Đình Phật Tử Việt Nam Âu Châu

Ban Tư liệu và Kỷ yếu :

Hòa Thượng Thích Như Điển ức), Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ),

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng (Úc châu), Thượng Tọa Thích Quảng Đạo (Pháp),

Đh Quảng Thành, Đh Quảng Tuệ, Đh Vĩnh Hảo, Đh Tâm Huy,

Ban Ẩm thực và Trai soạn :

Trưởng Ban Đh Thạnh, Sư Cô TN Thanh Tâm, Sa di ni TN Thông Chánh,

Ê kíp Diệu Lạc (vùng 95), Ê-kíp Hiếu-Hạnh, Ê-kíp Diệp, Ê-kíp Diệu Trang,

Ê-kíp Mai Vi, Ê-kíp Chúc Diệu, Ê-kíp Diệu Hải, Ê-kíp Diệu Khánh (Đức quốc),

Ê-kíp Phật tử từ Strasbourg, Đh Hùng, Gđ chị Muồi, Đh Ngân, Đh Linh, Đh Quý.

Ban Y Tế :

Bác sĩ Ngọc Quang, BS Kim Ngọc, BS Jeannine, BS Hương, BS Phương,

Ban Nhiếp ảnh, quay phim, tư liệu ảnh lưu niệm :

Đh Chữ, Đh Chánh Lý, Đh Tế Thế, Đh Bích Xuân, Đh Sylvie, Đh Ngọc Vy.

Ban phiên dịch, thông dịch:

Đh Ngọc Liên, Pt Diệu Hạnh, Đh Quảng Hưng, Đh Đạt.

Ban Thủ Quỹ :

TT T. Quảng Đạo, Ni Sư TN Diệu Trạm, Đh Thạnh, Đh Nguyệt, Đh Hà, Đh Hạnh.

Ban tiếp tân :

a/ Thư Ký : Sư Cô TN Diệu Hoàng, SC TN Thông Nghĩa, Đh Thanh Mai, Đh Hiếu-Hạnh.

b/ Tiếp lễ : Đh Tuyết Trinh, Đh Tuyết Minh, Môn đồ hiếu quyến.

c/ Tiếp khách ngoại quốc:Đh Kim Quy, Đh Ngôn, Đh Ngọc, Đh Huê, Đh Bảo, Đh Diệu Hạnh, Đh Trang,

Đh Ngọc Tuyết, Đh Tố Oanh.

d/ Tiếp khách đại chúng : Đh Thúy, Đh Vân Sĩ, Đh Bích, Đh Liễu, Đh Thanh Vân (Lang), Đh Ray Chi,

Đh Ngọc Tuyết, Đh Thảo, Đh Như Mai, Đh Xuân - Henri, Đh Triều Âm,

Đh Lộc Thành, Đh Liêm, Đh Trung (Paris), Đh Đạt, Đh Thoàn, Đh Ngọc Lộc,

Đh Minh Hà…

e/ Tiếp nội trú : Đại Đức Thích Nhuận Hương, Đại Đức Thích Quảng Giới, Đh Công Phải,

Đh Lộc Thành,…

Ban Hành đường :

Sư Cô TN Minh Triều, SD ni Diệu Thiện, Đh Tùng, Đh Lâm, Đh Nicole,

Đh Sáu, Đh Bích Ly, Đh Quảng Sách, Đh Phước Vân, Đh Hoa (Suisse).

Ban Vận chuyển :

Phụ trách : Đh Chánh Lý, Đh Vinh, Đh Huỳnh Crystal, Đh Thoa, Đh Thế, Đh Ngọc Bửu,

Đh Khamdeng, Đh Khánh Chúc, Đh Quốc Việt, Đh Hồng Minh,

Đh Bửu, Đh Vĩnh Thảo, Đh Dũng, Đh Triều Âm, Đh Mai Vy.

Ban Âm thanh, Ánh sáng :

Đh Vinh, Đh Hiển, Đh Quảng Hưng.

Ban Tiếp điện thoại :

Đh Minh Ngọc, Đh Kim Ngọc, Đh Song Mai, Đh Diệu Liên.

Ban Trật tự :

Đh Phải, Đh Thiện, Đh Đàm, Đh Ẩn, Đh Đh Khamdèng, Đh Khánh Chúc, Đh Cập,

Đh Bùi Nhân, Đh Bửu, Đh Tuấn René, Đh Trác Việt, Đh Hồng Tây, Đh Hoàn Vũ,

Đh Thiện Thành, Đh Ngọc Liêm, Đh Trần Vũ, Đh Mạnh Hà, Đh Công Thành,

Đh Triều Âm, Đh Tum, Đh Ngin Thanh, Đh Alphonse, Đh Kiên, Đh Công Thiện,

Đh Mạnh Sơn, Đh Quốc Huy (95), Đh Cường, Đh Báo (Thu-Bé), Đh Quốc Huy (77),

Ban Vệ sinh :

Đh Tư, Đh Sinh - Tuyến.


(Giờ chót có thể bổ sung một số phân ban khác nữa.)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1159)
Vào lúc 11 giờ ngày 01/01/2024, tại chùa Kiều Đàm số 1129 S Newhope Street, thành phố Santa Ana, miền Nam California, Đạo tràng Khánh Anh cùng chùa Kiều Đàm đã tổ chức Lễ Khánh tuế lần thứ 97 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan.
(View: 1457)
Hòa Thượng THÍCH TUỆ SỸ (1945-2023)
(View: 2077)
Mỗi khi có dịp gặp và ngồi nói chuyện về tỉnh Khánh Hòa, Quách Tấn đều nhắc cho tôi biết là, Khánh Hòa có 2 người tiếng tăm đã vượt biên giớiHòa thượng Thích Quảng ĐứcBác sĩ Yersin.
(View: 5837)
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Ngũ Thế, Hiền Như Tịnh Thất Trụ Trì, Pháp danh Tâm Hỷ, tự Thanh Diệu Pháp Ni Sư Chơn linh.
(View: 3647)
Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn vừa viên tịch tại Chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp Quốc
(View: 4880)
Daisetsu Teitaro Suzuki sinh ngày 11 tháng 11 năm 1870 và mất ngày 12 tháng 7 năm 1966 tại thành phố Kamakura, Nhật Bản
(View: 4628)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan - Chánh văn phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 6737)
Được tổ chức tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, vào lúc 10:00am ngày 27/9/2020.
(View: 18308)
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn, tứ thập tam thế, Húy Thượng Tâm Hạ Nhẫn, Tự Hành Từ, Hiệu Chí Tín Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Liên đài chứng giám
(View: 3897)
Là bậc Cao tăng xuất chúng, bằng trực giác mẫn tuệ, sư Đạo Sinh tự nghiệm ra một lý lẽ rất cao siêu và công khai thuyết giảng rằng ai ai cũng có Phật tính
(View: 2984)
Mắt không phải là xiềng xích của sắc (cái được thấy), sắc cũng không phải là xiềng xích của mắt. Bất cứ tham và luyến nào khởi lên dựa vào hai thứ đó
(View: 5644)
Do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 02h56 phút ngày 16 tháng 4 nhuận năm Canh Tý - nhằm ngày 7 tháng 6 năm 2020 tại Thiền Viện Vạn Hạnh. Trụ thế: 84 năm, 47 hạ lạp.
(View: 11171)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 9151)
Thầy Tuệ Sỹ Là Viên Ngọc Quý Của Phật Giáo và Của Việt Nam - Nguyễn Hiền Đức
(View: 2624)
Bài của Olaf Beuchling - đăng trên tạp chí "BUDDHISMUS Aktuell“ (Phật Giáo Ngày Nay) số 2/2020, phát hành tháng Tư, Năm, Sáu – từ trang 44 - 49 Việt dịch: Đạo Hữu THỊ CHƠN Ngô Ngọc Diệp
(View: 6847)
Đại Lão HT Thích Quảng Độ viên tịch lúc 21 giờ 30 ngày 22 tháng 2 năm 2020, thượng thọ 93 tuổi, 73 hạ lạp
(View: 3256)
Dịch theo bản Anh dịch “The Enlightenment of Chiyono” của Anne Dutton, từ các trang 173-179 của sách “Zen Sourcebook: Traditional Documents from China, Korea, and Japan
(View: 5950)
Giới đàn là một nghi lễ để truyền trao giới pháp cho các giới tử là những người xuất gia theo đạo Phật. Để thành tựu được một giới đàn, phải có đủ 3 yếu tố: Tam sư, thất chứng và giới tử.
(View: 4009)
Nhận thấy nhu cầu tìm hiểu những nhân vật, con người, đã và đang đóng góp công sức cho Phật giáo Việt Nam ngày nay...
(View: 5441)
Ôn thường canh cánh về Mẹ bên lòng khi còn sanh tiền. Trước khi “chết” Ôn về quê thăm Mẹ, lạy tình thương của Mẹ từ thuở ấu thơ.
(View: 18422)
“Rốt cuộc, tôi không biết gì, không có ý định gì cả, nên cuộc đời tôi ‘không vẫn hoàn không’, không có gì đáng nhớ, đáng nói… ‘Không vẫn hoàn không’ là Phật cho, tôi mới được như vậy.”
(View: 6382)
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang (1923-2019) vừa viên tịch
(View: 5850)
Trưởng Lão HT Thích Chơn Thành sinh ngày mùng 9 tháng 8 năm 1934, tại Xã Xuân Thọ, Quận Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam.
(View: 3532)
Bài Thuyết Trình: Hành TrạngSự Nghiệp của Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH ĐÔN HẬU Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN nhân ngày Khánh Thành Chùa Đôn Hậu tại Na Uy
(View: 2513)
Vị thứ hai trong dòng những tái sinh Jamyang Khyentse là Đức Jamyang Khyentse Chokyi Lodro, người vĩ đại đến mức thật khó để tôi thậm chí thốt lên danh hiệu của Ngài
(View: 13630)
Kính Mừng Thọ 70 tuổi HT Thích Như Điển tổng hợp những bài viết cho Hoà Thượng Phương Trượng
(View: 5390)
Chương trình tang lễ của HT Thích Quảng Thanh được tổ chức tại Chùa Bảo Quang từ ngày 14 đến 17/6/2019
(View: 2736)
Hòa Thượng Thích Thiện Định là vị Tổ khai sơn chùa Pháp Hoa tại Marseille, Pháp Quốc.
(View: 4003)
Ngài thế danh là Diệp Quang Tiền, Pháp danh Tâm Khai, tự Thiện Giác (Đồng sư với Hòa thượng Thiện Châu ở bên Pháp), hiệu Trí Ấn Nhật Liên
(View: 4557)
Chúng ta nói chuyện thế kỷ 13, đó là một thời nước lớn phía Bắc không thôi kinh ngạc khi nghĩ tới nước nhỏ Đại Việt phía Nam, cả về quân sự và Phật pháp.
(View: 3944)
Tây Tạng xưa nay là xứ huyền bí. Đó là vùng đất thường được gọi là mái nhà của thế giới, nơi sản sinh ra nhiều bậc thánh giả siêu việt, mà ngài Lạt Ma tái sinh Zong Rinpoche là một trong những hình ảnh tiêu biểu.
(View: 2641)
GS Tenzin nói, những kinh nghiệm đó cho anh thực hiện nhiệm vụ thông dịch khá là tuyệt vời. Đối với một người thông dịch nào không quen thuộc với Đức Đạt Lai Lạt Ma, công việc như thế sẽ rất là khó.
(View: 4389)
Hòa Thượng Thích Như Điển - Chân Dung Một Nhà Văn
(View: 3345)
Sư cô Thích Nữ Chủng Hạnh sanh ngày 12 tháng 8 năm 1933. Do tuổi cao sức yếu, đã thâu thần thuận tịch vào ngày 07 tháng 11 năm 2018. Trụ thế: 86 năm, Hạ lạp: 07 năm.
(View: 4720)
A Dục, Asoka (Sanskrit). Khi đức Phật Thích ra đời, Vua A Dục là một đứa trẻ, trong lúc đang chơi đức Phật đi ngang qua, đứa trẻ đem cát mà coi như cơm cúng dường cho Phật...
(View: 7613)
Chương trình tang lễ được tổ chức từ ngày 23 đến 25 tháng 10 năm 2018 tại Chùa Diệu Quang, 3602 W 5th St, Santa Ana, CA 92703. Tel: (714)554-9588
(View: 3457)
Sư bà Nguyên Thanhthế danh Lê Thị Quan, sanh năm1944, tại Quy Nhơn, là con gái thứ ba trong năm người con của ông Lê Đức Khánh và bà Trần Thị Quýt, làng Phú Nhơn, xã Cát Trinh, khuyện Phù cát, tỉnh Bình Định.
(View: 3776)
Chương Trình Lễ Tang sẽ được tổ chức lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 4 tháng 8 năm 2018 và Chủ Nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018, tại Đạo Tràng Nhân Quả, 10801 Trask Ave, Garden Grove, CA 92843
(View: 3460)
Hòa Thượng Thích Thiện Hữu thế danh Nguyễn Hữu Nghĩa thượng Như hạ Lễ tự Viên Nhơn, hiệu Thiện Hữu sinh năm Giáp Thân (1944) tại xã Nhơn Khánh, quận An Nhơn, tỉnh Bình Định.
(View: 7638)
Thay mặt chư tôn đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhất tâm nguyện cầu Giác Linh Sư Bà Tân Viên Tịch Cao Đăng Phật Quốc.
(View: 12612)
Lễ Nhập Quan: Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2018 tại Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683
(View: 16237)
Đức Trưởng lão Hòa Thượng thượng ĐỨC hạ CHƠN Viện chủ Tu Viện Quảng hương Già Lam, Sài Gòn vừa viên tịch lúc 03g40′ ngày 27/11/2017
(View: 4562)
Khó hình dung rằng một phụ nữ Anh đang phụ trách về kế toán trong một công ty quản trị quỹ đầu tư đa quốc bỗng nhiên trở thành một vị ni sư theo truyền thống Tây Tạng
(View: 52735)
HT Thích Đức Niệm - Trụ trì Chùa Ưu Đàm, Tp. Marina, California viên tịch lúc 11:30AM ngày 20/10/2017...
(View: 8680)
Hòa Thượng Phương trượng Chùa Thiền Tôn, húy Tắc An hiệu Lãng Thiện đời thứ 23 dòng thiền - Thiên Thai Giáo Quán Tông
(View: 16108)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tuyền (1938-2017) Khai Sơn Chùa Phật Giáo Việt Nam tại Nhật Bản
(View: 4074)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu được tồn vinh đó là nhờ công đức sáng lập của Thầy.
(View: 3808)
Chỉ cần, đối cảnh vô tâm, hay cứ để mặc cho các pháp được thấy như là được thấy, được nghe như là được nghe… Và đó là Thiền Tông: không một pháp nào để làm.
(View: 8693)
Kỷ Yếu Tri ÂnTán Dương Công Đức của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ... TT Thích Nguyên Tạng
(View: 4031)
Ngay từ hồi còn trẻ cụ Chu Văn An (1292-1370) đã nổi tiếng là một người cương trực, giữ tiết tháo, không cầu danh lợi, chỉ ở nhà đọc sách.
(View: 12707)
Sư Bà đã viên tịch ngày 15/1/2017. Lễ Nhập Kim Quan vào lúc 9am, Chủ Nhật, 22/01/2017; Lễ Trà Tỳ vào lúc 3pm, Thứ Hai, 23/01/2017
(View: 12533)
Tuệ Sĩ – Người ẩn mình dưới lòng hố thẳm hun hút, Tuệ Sĩ – Trên đỉnh Trường Sơn chót vót sương mù, mây trắng.
(View: 17231)
Chúng con/tôi vừa nhận được tin: Thượng Tọa THÍCH ĐỨC TRÍ Trụ trì Chùa Tam Bảo Tulsa, Oklahoma vừa viên tịch...
(View: 7220)
Vào tháng 4 năm 1998, tôi trở về nhà ở Dharamsala, Ấn Độ, sau hành trình giảng dạy dài và khoản thời gian miệt mài viết lách tại Mông Cổ và phương Tây.
(View: 5911)
Đại lão HT Thích Thiện Bình đã thu thần viên tịch 17-11-2016 (18-10-Bính Thân), tại chùa Long Sơn TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), thọ 84 tuổi.
(View: 7266)
Xuất gia năm 1960, thọ Sadi giới ngày 17-11 năm Quý Mão (1963) tại Tổ đình Tường Vân, thọ cụ túc giới năm 1964 tại giới đàn Quảng Đức
(View: 8412)
Đức Vua Bhumibol Adulyadej, vị hoàng đế ở trên ngai vàng lâu nhất thế giới, vừa băng hà tại bệnh viện ở thủ đô Bangkok ngày 13-10-2016.
(View: 5350)
Tiểu sử của một lama vĩ đại được gọi là “namtar” (rnam-thar), một tiểu sử mang tính cách giải thoát, vì nó tạo nguồn cảm hứng cho người nghe...
(View: 6723)
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa con nhà gia giáo thuộc hạng trung lưu, trong gia quyến ai nấy đều theo đạo Phật.
(View: 8750)
Trong cuộc phỏng vấn năm 1999, Richard Gere nói về những năm tháng tu tập của mình, sự cống hiến của anh cho Lão sư của mình là Ngài Đạt La Lạt Ma.
(View: 5436)
Chu Văn An (1292-1370) hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh Triệt, tên thụy là Văn Trinh. Tên thật của Chu Văn An vốn là...
(View: 6474)
Theo các nhà nghiên cứu về lịch sử Phật giáo, người Nga đã biết đến đạo Phật nhờ tiếp xúc với các lân quốc vùng châu Á như Mông Cổ, Tây Tạng...
(View: 4715)
Thupten Jinpa là một cựu tăng sĩ, hoàn tục để lập gia đình, trở thành một tác giả, và trong 30 năm qua, là người thông dịch chính về tiếng Anh cho Đức Đạt Lai Lạt Ma.
(View: 14159)
Lễ nhập Kim Quan lúc: 04 giờ chiều ngày Thứ Bảy: 25/6/2016; Lễ cung tống Kim Quan trà tỳ lúc: 08 giờ sáng ngày Thứ Năm: 30/06/2016
(View: 5626)
Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu tại ngã tư Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt, toàn thân Ngài bất động điềm nhiên trong tư thế thiền định...
(View: 5765)
Bài thuyết trình cho Khóa An Cư Kiết Hạ tại Niệm Phật Đường Fremont, SanJose, từ ngày 13-23 tháng 6 năm 2016
(View: 9945)
Kỷ Yếu Tri ÂnTán Dương Công Đức của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
(View: 8775)
Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ Chứng minh Đạo sư GHPGVNTN Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan
(View: 7226)
Trong số mấy chục vị Thánh Tử Đạo ấy có Sư Cô Thích Nữ Diệu Định ở Quảng Nam-Đà Nẵng...
(View: 35145)
Lễ nhập kim quan lúc: 09:00am, ngày 12/3/2016. Lễ di quan lúc 10:00am ngày 15/3/2016
(View: 5534)
Đại Lễ Tri Ân nhị vị Hòa Thượng Trưởng Lão của Giáo HộiTrưởng Lão Tăng Giáo Trưởng HT Thích Huyền Tôn và Trưởng Lão Chứng Minh Đạo Sư HT Thích Như Huệ.
(View: 10669)
Kỷ Yếu Tưởng Niệm HT Thích Hạnh Tuấn (1956-2015) Chùa Trúc Lâm Chicago, USA ấn hành 2015
(View: 13143)
Kể từ khi tổ Minh Hải–Pháp Bảo khai tông lập giáo, tính đến nay dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh đã trải qua 300 năm lịch sử với 12 đời truyền thừa...
(View: 7664)
Dẫu là một ông vua, cai trị một đế chế rộng lớn, quyền uy sinh sát trong tay, nhưng kỳ thực A Dục Vương vẫn là một đệ tử Phật, một tín đồ thuần thành của Phật Giáo.
(View: 17837)
HT Thích Tâm Thọ, Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới, Viện Chủ Chùa Giác Hoàng, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ
(View: 6628)
Thiền sư BẠCH ẨN HUỆ HẠC (Hakuin Ekaku), thế danh Iwajiro (Nham Thứ Lang, nghĩa là cậu bé đá), quê tại Hara, tỉnh Suruga, thị trấn Numazu, hạt Shizuoka, Nhật Bản.
(View: 19934)
HT Thích Hạnh Tuấn, Trú Trì Chùa Trúc Lâm, Chicago, đã viên tịch; Lễ Nhập Liệm vào ngày thứ 4, 4/11/2015; Lễ Trà Tỳ vào ngày Chủ Nhật, 8/11/2015
(View: 13462)
Cả Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Guru Rinpoche đều tiên tri sự ra đời và thành tựu tâm linh của Tông Khách Ba.
(View: 16258)
Long Thọ (Nagarjuna, Klu-grub), cùng với Vô Trước (Asanga, Thogs-med), là hai đại hành giả tiên phong của truyền thống Đại thừa.
(View: 27050)
Lễ nhập quan sẽ được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 25 tháng 08 năm 2015 (nhằm ngày 12/07/Ất mùi)
(View: 28923)
Trưởng lão Hòa Thượng vừa thâu thần viên tịch tại Tổ đình Từ Quang, thành phố Montreal, Canada, lúc 10g15 thứ Năm, ngày 20-8-2015, trụ thế 95 tuổi đời, 74 Hạ Lạp
(View: 10886)
Kỷ Yếu Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Minh Tâm (1940-2013)
(View: 7638)
Pháp danh của ông là Buddhadasa có nghĩa là người tỳ kheo hầu hạ Đức Phật, thế nhưng người dân Thái thì lại gọi ông là Ajhan Buddhadasa.
(View: 7090)
Ngài Tịch Thiên (Shantideva) là một trong những vị luận sư lỗi lạc nhất của thời kỳ sau trong quá trình phát triển tông phái Đại thừa
(View: 10195)
Ngài Huyền Trang theo truyện Tây Du không gọi là Huyền Trang mà kêu là Tam tạng thỉnh kinh hay Đường Tăng. Trong sách nói đủ là Tam tạng Pháp sư Huyền Trang.
(View: 10224)
Tranh vẽ Chân Dung HT Tuệ Sỹ của nhiều tác giả
(View: 8084)
Có một người đã cắt bỏ được sợi dây ràng buộc của gia đình để sống theo tăng đoàn của đức Phậtcống hiến trọn cuộc sống của mình cho công cuộc hoằng dương Phật pháp, đó là Tôn Giả Phú Lâu Na.
(View: 8124)
Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy đời vua Thành Đế nhà Tấn.
(View: 6888)
Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ (1909 - 1984), Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN là bậc cao tăng có những cống hiến to lớn đối với Đạo pháp và Dân tộc
(View: 10046)
Đức Đệ Nhị Tăng Thống Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Nhất, Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, viên tịch năm kỷ Mùi.
(View: 20863)
Hòa Thượng Thích Tuệ Chiếu, thế danh Lưu Đức Thụy, Pháp danh Thiện-Uẩn, Pháp hiệu Hồng Liên, pháp tự Tuệ Chiếu thuộc Thiền Phái Lâm Tế đời thứ 40.
(View: 24212)
Phật giáo Bắc tông nói chung, Thiền tông nói riêng đều lấy giác ngộ làm mục đích tiến tu. Dù là tu sĩ xuất gia hay cư sĩ tại gia trong khi tu hành được đôi phần giác ngộ đều được mọi người quí kính.
(View: 15289)
Quyển Ngữ Lục này là tập hợp từ những lời thị chúng của Thiền Sư Duy Lực trong những kỳ thiền thất tại Việt Nam kể từ năm 1983 cho đến những năm tháng cuối đời.
(View: 8226)
Từng nghe, lòng dạ kiên trinh, ý chí vững bền, khí tiết đặc biệt đâu phải hoàn toàn do bẩm tính tự nhiên mà phải dốc lòng kính ngưỡng, noi theo những bậc có đức hạnh cao vời.
(View: 18799)
Vào lúc 15 giờ ngày 14/12/2014, tại An Tường tự viện, Oakland, California, Hoa Kỳ, các tự viện đã phối hợp cùng Môn đồ pháp quyến tổ chức Lễ truy niệm và phát tang HT húy thượng Đồng hạ Đạt, tự Thông Đạt, hiệu Thanh An, Viện chủ An Tường tự viện
(View: 16658)
Những ngữ cú của Sư được chép rải rác trong trứ tác của các nhà, nhưng chưa được gom tập. Cho nên vào niên hiệu Nguyên Văn, thiền sư Huyền Khế biên tập và đặt tên là Động Sơn Lục, tàng bản tại Bạch Hoa Lâm.
(View: 10928)
Ngài Long Thọ (Nagarjuna) thường được tôn xưng là “đức Phật thứ hai” bởi các truyền thống Phật Giáo Đại Thừa tại Tây Tạng và Đông Á.
(View: 7341)
SB Diệu Không thế danh là Hồ Thị Hạnh, húy là thượng Trừng hạ Hảo, hiệu là Nhất Điểm Thanh. Sư Bà sinh năm 1905, con gái Út của Cụ Hồ Đắc Trung và Cụ Châu Thị Lương, làng an Truyền, huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên.
(View: 7931)
Hòa Thượng thế danh là Nguyễn Văn Kính, sanh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão, nhằm ngày 17 tháng 12 năm 1891, tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên.
(View: 14286)
Trì Châu Nam Tuyền Phổ Nguyện Thiền Sư quê ở Tân Trịnh, Trịnh Châu, họ Vương, theo Đại Hoè Sơn, Đại Huệ thiền sư xuất gia, đến Tung Nhạc thọ giới cụ túc.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant