Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

17. Tất Cả Điện Thư Phân Ưu

Wednesday, August 14, 201300:00(View: 6075)
17. Tất Cả Điện Thư Phân Ưu

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT LIÊN CHÂU

VĂN PHÒNG ĐIỀU HỢP

615 N. Gilbert Rd. Irving, Texas 75061-6240; Tel.: (972) 986-1019
---oOo----


Xưng Tán Công Hạnh

Của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm


thichminhtam


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni,

Kính thưa chư vị trong Môn Đồ Pháp Quyến,

Kính thưa quý quan khách và đồng hương Phật Tử,

 

Chúng tôi còn nhớ mãi mới vào cuối tháng 5 năm nay, trong Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2557 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tổ chức tại Little Saigon ở miền Nam California, Hoa Kỳ, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm đã thân lâm chứng minh hành lễ và khuyến tấn quý huynh đệ pháp lữ lãnh đạo trong Giáo Hội cùng nhau sát cánh để làm Phật sự. Tôi cũng được biết mới hôm nào đây vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, trong Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu lần thứ 25, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch cũng đã hết lòng chăm lo việc tổ chức và thân lâm đến chứng minh, hướng dẫn việc tu học, rồi liền sau đó là Ngài ra đi.

Than ôi,

Quả đúng là “Vô thường lão bệnh bất dữ nhơn kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế…” Vô thường già bệnh không hẹn cùng ai, sáng còn tối mất chỉ trong khoảnh khắc đã qua đời khác… !

Là một người đệ tử của đức Thế Tôn, ai ai trong chúng ta cũng đều ý thức được lẽ vô thường già bệnh ấy, nhưng đối với sự ra đi của một vị Giáo Phẩm Lãnh Đạo Giáo Hộitài đức vẹn toàn hiếm có trong chốn Tòng Lâm như Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch thì làm sao chúng ta tránh khỏi bi ai, thương tiếc !

Trong lịch sử gần 40 năm Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại, nếu có một vị Trưởng Tử Như Lai nào tận tụy trọn đời trong sứ mệnh hoằng truyền Phật Pháp cứu độ nhân sinh cho đến phút lâm chung thì vị đó chính là Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch thượng Nguyên hạ Cảnh, hiệu Thích Minh Tâm

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch từ khi còn ở trong nước, trước khi xuất dương du học Nhật Bản vào những năm của thập niên 1960 đã là một vị Tăng Sĩ phụng sự trung kiên cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, là một nhà giáo dục điều hành và giảng dạy tại các trường trung học Bồ Đề Quy Nhơn, Bình Định và Tuy Hòa, Phú Yên. Khi sang Nhật du học, Ngài là vị đại diện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Nhật với vai trò Chi bộ Trưởng Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Sau khi sang Pháp vào đầu thập niên 1970, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch đã là một trong rất ít vị Tăng Sĩ xây dựng nền tảng ban đầu cho Phật Giáo Việt Nam nói chung và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng tại hải ngoại. Ngài là vị Giáo Phẩm khởi xướng cuộc vận động phục hưng bản thể thanh tịnhhòa hợp của Tăng Già để làm chỗ dựa nếp sống đạo hạnh cho chư Tăng, Ni đang hành đạo rải rác khắp nơi trên các châu lục và cũng để làm chỗ dựa đạo đức tâm linh cho hàng Phật tử tại gia, qua Tập Thể Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại để tổ chức Ngày Về Nguổn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư hầu tri ânbáo ân chư Phật và lịch đại tổ sư. Ngài đương vi là Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại. Ngoài ra, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch còn là vị Chánh Văn Phòng đầu tiên của Văn Phòng Điều Hợp Phật Sự cho 4 Giáo HộiGiáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada.

Có thể nói rằng trên khắp các châu lục, từ Âu Châu sang Úc Châu, Từ Hoa Kỳ sang Canada, đâu đâu cũng lưu dấu vết chân hoằng pháp của Ngài, đâu đâu cũng còn những hình ảnh từ bi, lân mẫn của Ngài, đâu đâu cũng còn vang vọng Pháp Âm của Ngài.

Kính bạch chư tôn đức,

Kính thưa quý liệt vị,

Với tài đứccông hạnh mà Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch đã cống hiến cho Phật Giáo Việt Nam trong và ngoài nước trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, Ngài quả xứng đáng là bậc Thạch Trụ trong chốn Tòng Lâm, là một Tôn Giả thân chứng Phật Đạo một cách nghiêm mật, là bậc Thầy khả kính đối với hàng triệu Tăng, Ni và Phật tử khắp bốn phương, là vị Giáo Phẩm Lãnh Đạo khó kiếm trong hàng Pháp Khí của Tăng Bảo.

Vậy mà giờ đây,

Bóng hạc đã bay vút lên tầng mây, đại bàng đã vỗ cánh vào cõi thinh không tịch lặng !

Dù biết rằng vì đại nguyện mà Cố Trưởng Lão Hoà Thượng Tân Viên Tịch thị hiện ra đời để cứu giúp quần sinh, phò trì Phật Pháp, đến khi công viên quả mãn thì chích lý Tây quy, trở lại bảo sở chân thân. Nhưng làm sao chúng tôi, những pháp lữ, những đồng đạo còn ở lại nơi đây, không ngậm ngùi thương tiếc trong giờ phút chia ly vĩnh biệt này, giữa lúc Đạo Pháp còn cần những bậc lãnh đạo tài đức vẹn toàn, chúng sinh cần những vị đạothân chứng đạo hạnh như Ngài để dẫn đường chỉ lối !

Tuy nhiên, xin Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch hãy an nhiênnhập Niết Bàn, chúng tôi sẽ tiếp tục con đường, hạnh nguyệnlý tưởng cao cảmột đời Ngài đã tận tụy phụng sự.

Giờ này chắc Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch vẫn khắc ghi lời Phật dạy trong Kinh Lăng Già. Lời rằng :

“Thế gian ly sinh diệt,

Do như hư không hoa,

Trí bất đắc hữu vô,

Nhi hưng đại bi tâm”.

Ngưỡng mong Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch vì lòng đại bi mà sớm hồi nhập Ta Bà để tiếp tục sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa quần sinh.

Thay mặt 4 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu, nhất tâm xưng tán công hạnh và cung tiễn Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch cao đăng Phật Quốc.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Phật Lịch 2557, Dallas, Texas, Ngày 17 Tháng 8 Năm 2013

Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu

Chánh Văn Phòng

Sa Môn Thích Tín Nghĩa


flowerba

GIÁO HỘI PHẬT GIẢO VIỆT NAM THỐNG NHẤT LIÊN CHÂU

VĂN PHÒNG ĐIỀU HỢP

615 N. Gilbert Rd. Irving, Texas 75061-6240; Tel.: (972) 986-1019
---oOo---


Điện Thư Phân Ưu

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm Tân Viên Tịch

 ht-minh-tam-200

Kính Gửi : - Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu,

-. Ban Tổ Chức Tang Lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm,

- Môn Đồ Pháp Quyến,

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu được tin Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm

-. Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu,

- Trưởng Ban Điều Hợp Tăng, Ni Việt Nam Hải Ngoại,

- Nguyên Đệ Nhất Chánh Văn Phòng của Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu,

- Khai sơn Viện Chủ Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc,

Sinh ngày 18 tháng 1 năm 1940 tại Bình Thuận, Việt Nam, đã thâu thần thị tịch tại Turku, Phần Lan, ngày 8 tháng 8 năm 2013, thế thọ 75, lạp thọ 46.

Lễ Nhập Kim Quan vào lúc 11 giờ sáng ngày 12 tháng 8 năm 2013 tại Phần Lan.

Lễ Trà Tỳ vào lúc 11 giờ sáng ngày 21 tháng 8 năm 2013 tại Pháp Quốc.

Thay mặt chư Tôn Đức Giáo Phầm của 4 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch Thượng Phẩm Thượng Sanh.

Đồng thành kính phân ưu cùng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, Môn Đồ Pháp Quyến và Tăng, Ni, Phật tử Chùa Khánh Anh.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Phật Lịch 2557, Dallas, Texas, ngày 15 Tháng 8 Năm 2013

Văn Phòng Điều Hợp GHPGVNTN Liên Châu

Chánh Văn Phòng

(Ấn ký)

Sa Môn Thích Tín Nghĩa

 
flowerba

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

803 South Sullivan Street, Santa Ana, CA 92704; Tel. (714) 571-0473

 ---oOo---


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm Tân Viên Tịch

 ThichMinhTam

Kính Gửi : - Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu,

- Ban Tổ Chức Tang Lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm,

- Môn Đồ Pháp Quyến,

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ được tin Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm.

- Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu,

- Trưởng Ban Điều Hợp Tăng, Ni Việt Nam Hải Ngoại,

- Nguyên Đệ Nhất Chánh Văn Phòng của Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu,

- Khai sơn Viện Chủ Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc,

Sinh ngày 18 tháng 1 năm 1940 tại Bình Thuận, Việt Nam, đã thâu thần thị tịch tại Turku, Phần Lan, ngày 8 tháng 8 năm 2013, thế thọ 75, lạp thọ 46.

Lễ Nhập Kim Quan vào lúc 11 giờ sáng ngày 12 tháng 8 năm 2013 tại Phần Lan.

Lễ Trà Tỳ vào lúc 11 giờ sáng ngày 21 tháng 8 năm 2013 tại Pháp Quốc.

Toàn thể Tăng, Ni và Cư Sĩ Phật Tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nhất tâm hộ niệmcầu nguyện Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch Cao Đăng Phật Quốc.

Đồng thành kính phân ưu cùng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, Môn Đồ Pháp Quyến và Tăng, Ni, Phật tử Chùa Khánh Anh.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Santa Ana, ngày 15 tháng 8 năm 2013

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Phẩm

Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Cư Sĩ Thành Viên Hội Đồng Điều Hành


flowerba

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION
TỔNG VỤ CƯ SĨ
1612 N. Spurgeon Street, Santa Ana, CA 92701. Tel: (714) 836-9242. Fax: (714) 832-8674
---oOo---
 

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Tổng Vụ Cư Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

 Kính gởi: Ban Tổ Chức Tang Lễ cùng chư Tôn Đức Môn đồ Pháp Quyến.

Chúng con vừa nhận tin buồn cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm - Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu – Viện chủ Chùa Khánh Anh Pháp Quốc đã thâu thần an nhiên thị tịch tại nước Phần Lan, Âu Châu.

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng là bậc cao tăng, tòng lâm thạch trụ của Phật Giáo Việt Nam, đã có công hạnh lớn trong việc giáo dục đào tạo nhiều thế hệ Tăng Ni và tổ chức nhiều khóa tu học truyền bá Phật Pháp cho nhiều thế hệ Cư Sĩ Phật tử khi còn trong nước cũng như khi ra hải ngoại. Với tinh thần Về Nguồn, Ngài là bậc thầy khả kính trong tình Linh Sơn cốt nhụcgắn bó keo sơn với các Giáo Hội Phật Giáo khắp các châu lục qua thâm tình Pháp Lữ. Với những biến cố lịch sử Phật Giáo Việt Nam trong nữa thế kỷ trôi qua, Ngài đã trải nghiệm bằng nụ cười bao dung và trái tim độ lượng qua những đạo từ trong các lễ hội Phật Giáo Việt Nam được tổ chức khắp nơi trên thế giới.

“ Bóng người vượt chín tầng mây
 Nhân gian mát rượi bóng cây Bồ Ðề…”

Sự viên tịch của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng là một đại tang không chỉ riêng cho môn đồ pháp quyến, riêng cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu mà chung cho Tăng,Tín đồ Phật Giáo Việt Nam. Tổng Vụ Cư Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cùng nam, nữ Phật tử khắp các tiểu bang Hoa Kỳ thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyếnthành tâm đảnh lễ cầu nguyện Giác linh cố Hòa Thượng cao đăng Phật quốc .

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn tứ thập tứ thế Liễu Quán Pháp Phái, khai sơn Khánh Anh Đường Thượng húy thượng NGUYÊN hạ CẢNH, tự Viên Dung, hiệu Minh Tâm, Giác linh Hòa Thượng thùy từ chứng giám.

Santa Ana, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 Khể thủ
 Thích Thánh Minh
flowerba


BUDDHIST EDUCATION CENTER OF AMERICA INC.

CHÙA ĐÔNG HƯNG

423 Davis Street, Virginia Beach. VA 23462

Phone / Fax: (757) 689-3408. www.buddhistedu.org,

Email: buddhistedu@yahoo.com


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Tang Lễ, cùng chư Tôn Đức Môn Đồ Pháp Quyến

Chúng con cùng môn phong pháp phái Tổ đình Đông Hưng tại Việt Nam và Hoa Kỳ vừa được tin:

Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu châu, Khai Sơn Viện Chủ Chùa Khánh Anh Pháp quốc, thâu thần thị tịch tại bệnh viện tỉnh Turku, Phần Lan, ngày 8 tháng 8 năm 2013. Trụ thế 75 tuổi, 64 Đạo lạp, 46 Hạ lạp, toàn thể Môn phong pháp phái Đông Hưng chúng con vô cùng kính thương tiếc. Vì phương tiện không cho phép chúng con đến trước giác linh đài để đảnh lễ Ngài, xin mạn phép gửi đến Giác linh Trưởng lão Hòa Thượng đôi lời ai điếu:

Ngưỡng bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng,

Môn phong pháp phái Chúc Thánh Tổ đình Đông Hưng tại Việt Nam và Hoa Kỳ, thành kính đảnh lễ giác linh trưởng lão Hòa thượng viện chủ Tổ đình Khánh Anh, Pháp quốc.

Chúng con thiết nghĩ:

"Ai tìm vết điểu từ đâu lại

Ai nghe tiếng sáo vọng về đâu

Đầm Tào Khê vằng vặc bóng trăng thâu

Non Thiếu Thất xạc xào rừng mai trúc,

Ta Bà ấn hoại, Tịnh Độ văn thành".

 

Virginia Beach, ngày 11 tháng 8 năm 2013

TM. Môn phong pháp phái

Đồng khể thủ

 Sa môn Thích Thông Kinh


flowerba


ThichMinhTam

Điện Thư Phân Ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phât.
 
Chúng con vô cùng xúc động và đau buồn khi hay tin Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm đã xả bỏ báo thân siêu sanh Tịnh Độ.
 
Cuộc đời của Ngài là tấm gương hy sinh cho Đạo Pháp và Dân Tộc. Công cuộc hoằng pháp lợi sanh còn đang dang dở, Ngài đã vội lìa trần. Sự ra đi của Ngài để lại bao tiếc thưong trong lòng Phật tử khắp nơi. 
 
Chúng con toàn thể Tăng Ni Phật Tử Chùa Pháp Nguyên, Hoa Kỳ thành kính đãnh lễ giác linh Trưởng Lão Hòa Thượng, cầu nguyện Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc. Ngưỡng nguyện Hòa Thượng từ bi lân mẫn hữu tình sớm hồi nhập Ta Bà tiếp tục sự nghiệp độ sinh.
 
Tỳ kheo Thích Trí Hoằng
Chùa Pháp Nguyên
1838 County Road 129
Pearland, Texas 77581 - USA

flowerba

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

 

Điện Thư Phân Ưu

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu vừa mất đi một bậc Thạch Trụ của Thiền GiaGiáo Hội mất đi một bậc Thầy lãnh đạo tài ba , đã lèo lái con thuyền của Giáo Hội lướt qua không biết bao nhiêu phong ba bão táp của thế sự thăng trầmĐạo Pháp trong thời kỳ phân hóa. Đó chính là:

ThichMinhTam

Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu

Viện chủ Chùa Khánh Anh Pháp Quốc

Sinh ngày 18 tháng 1 năm 1940 tại Bình Thuận Việt Nam

Viên Tịch ngày 8 tháng 8 năm 2013 tại Phần Lan.
Thế thọ 75 tuổi. Hạ Lạp 46 năm.

Đại Diện cho GHPGVNTN Âu châu xin chia xẻ những mất mát to lớn nầy với Môn Đồ Pháp Quyến cũng như Tăng NiPhật Tử thuộc bổn tự Khánh Anh và xin nhất tâm nguyện cầu cho Giác Linh của Hòa Thượng được:

Cao Đăng Thượng Phẩm

Khứ Lai Tự Tại

 

Thay mặt GHPGVNTN Âu Châu

HT Thích Tánh Thiệt

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

HT THích Như Điển

Tổng Thư Ký

Cùng toàn thể Tăng NiTín Đồ Phật Giáo Âu Châu đồng khể thủ.


flowerba

TRUNG TÂM PHẬT GIÁO - CHÙA VIỆT NAM

10002 Synott Rd - Sugar Land, TX 77498

Tel/ 281-575-0910 * Fax: 281/498-4540

email: trungtamphatgiao@yahoo.com * web: www.vnbc.org

_____________________________

ht-thichminhtam-02


SEN NỞ CÕI VÔ SANH

 

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật


Kính gửi: Ban Tổ chức Tang Lễ, cùng chư Tôn Đức Môn Đồ Pháp Quyến

Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam, Houston, Texas, Hoa Kỳ vừa được tin:

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu châu, Khai Sơn Viện Chủ Chùa Khánh Anh Pháp quốc, xả báo thân thị tịch tại Turku, Phần Lan, ngày 8 tháng 8 năm 2013.

 

Tứ chúng Phật tử tại TTPG - Chùa Việt Nam thành kính đảnh lễ, cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng về cõi Niết bàn, rồi sớm trở lại, cõi đời sanh tử, hóa độ quần mê, hoàn thành đại nguyện.

 

Thành kính chia buồn đến chư Tôn Đức GHPGVNTN Âu Châu cùng Môn Đồ Pháp Quyến trước sự mất mát lớn lao này.

Houston, ngày 15 tháng 08 năm 2013

Khể thủ,

Tứ chúng Phật tử tại TTPG-Chùa Việt Nam Houston, Texas, Hoa Kỳ.


flowerba

TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

863 S. Berendo St, Los Angeles, CA 90005

_____________________

 ThichMinhTam

 

 SẮC KHÔNG BẤT ĐỘNG

ĐẠO KHẾ CHƠN NHƯ

 

 ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật


Kính gửi: Ban Tổ chức Tang Lễ, cùng chư Tôn Đức Môn Đồ Pháp Quyến

Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ vừa được tin:

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu châu, Khai Sơn Viện Chủ Chùa Khánh Anh Pháp quốc, xả báo thân thị tịch tại Turku, Phần Lan, ngày 8 tháng 8 năm 2013.

 

Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng Tốc Chứng Vô Sanh.

 

Thành kính chia buồn cùng chư Tôn Thiền Đức GHPGVNTN Âu Châu và Môn Đồ Pháp Quyến.

Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

TM/Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ.

Thích Trí Tuệ


flowerba

logobanhxe2GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
CHÙA PHẬT ĐÀ
TU VIỆN PHÁP VƯƠNG
San Diego, Escondido, CA 92104, USA. - Tel: (619) 283 7655
flowerba

 THƯ PHÂN ƯU

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Đàm Hoa Lạc Khứ Hữu Dư Hương

Kính gửi: Ban Tổ chức Tang Lễ, Thượng Tọa Thích Quảng Đạo

cùng chư Tôn Đức Môn Đồ Pháp Quyến


Chùa Phật ĐàTu Viện Pháp Vương vừa được tin:

Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu châu, Khai Sơn Viện Chủ Chùa Khánh Anh Pháp quốc, thâu thần thị tịch tại bệnh viện tỉnh Turku, Phần Lan, ngày 8 tháng 8 năm 2013. Trụ thế 75 tuổi, 64 Đạo lạp, 46 Hạ lạp, toàn thể Tăng tín đồ chúng con vô cùng kính thương tiếc.

Từ Mỹ quốc, thay mặt toàn thể Tăng Tín đồ Chùa Phật ĐàTu Viện Pháp Vương, chúng con thành kính ngưỡng vọng về Khánh Anh Tự, Paris, Pháp quốc nhất tâm đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng.

Nguyện cầu Giác linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc, thượng phẩm thượng sanh, hồi nhập ta bà, phân thân hóa độ, lợi lạc quần sanh.

Kính nguyện Giác linh Hòa Thượng thùy từ chứng giám.

Thành kính chia buồn đến chư Tôn Đức Giáo Hội Âu Châu cùng Môn Đồ Pháp Quyến trước sự mất mát lớn lao này.

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn tứ thập tứ thế Liễu Quán Pháp Phái, khai sơn Khánh Anh Đường Thượng húy thượng NGUYÊN hạ CẢNH, tự Viên Dung, hiệu Minh Tâm, Giác linh Hòa Thượng thùy từ chứng giám.

 

Chùa Phật Đà, ngày 14 tháng 08 năm 2013

Khể thủ,

Thích Nguyên Siêu

flowerba
Điện Thư Phân Ưu Của Giáo Hội Úc Châu
letterhead-giaohoiucchau

Số 34-04/HĐĐH/TN PHẬT LỊCH 2557, Úc Châu ngày 10 tháng 8 năm 2013

 

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM

 

Kính gởi:

- Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu

- Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

- Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn đồ Pháp quyến cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan thật bàng hoàng xúc động nhận được hung tín Hòa Thượng Thích Minh Tâm, húy Nguyên Cảnh, tự Viên Dung, sinh ngày Mồng 10 tháng 12 năm Kỷ Mão tỉnh Bình Thuận, vừa an nhiên thị tịch vào lúc 10:29 phút giờ Phần Lan, tức 9:29 phút giờ Pháp Quốc, ngày Mồng 2 tháng 7 năm Quý Tỵ, nhằm Thứ Năm 8-8-2013 tại Bệnh viện tỉnh Turku, nước Phần Lan, Âu Châu, trụ thế 75 năm, 46 Hạ Lạp.

 

Chương Trình Tang Lễ sẽ trang trọng cử hành: Nhập Kim quan tại Phần Lan. Ngày 7-7-Quý Tỵ, Cung thỉnh An trí Kim quan tại Chùa Khánh Anh, Evry, Pháp Quốc. Từ Mồng 8 đến 14-7-Quý Tỵ, Tuần lễ Pháp Đàn Cầu nguyện, Kính viếng Tôn dung, Cung biệt Kim quan. Ngày Rằm tháng 7, Lễ Thỉnh Kim quan nhập Trà TỳAn trí Giác Linh tại Khánh Anh phạm vũ.

ThichMinhTam

Hòa Thượng Thích Minh Tâm đương vi:

- Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Thế Giới

- Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

- Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan

- Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Pháp Quốc

Nguyên:

- Giảng Sư GHPGVNTN tỉnh Phú Yên, Giáo Sư Trung Học Bồ Đề Tuy Hòa 1962-1967

- Hiệu Trưởng Trường Trung Học Bồ Đề Nguyên Thiều, Bình Định 1965-1967

- Năm 1967 xuất dương du học tại Nhật Bản, 1973 hoàn tất chương trình hậu đại học Ngành Triết học Phật Giáo tại Đại Học Risso, Tokyo.

- Chi Bộ Trưởng Chi Bộ Giáo Hội PGVNTN tại Nhật Bản 1968-1973

- Chánh Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội PGVNTN Liên Châu 2009-2010

 

Hòa Thượng khai sơn sáng lập Chùa Khánh Anh, kết tạo thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu và lãnh đạo tinh thần Phật Giáo Việt Nam hầu hết các nước tại Âu Châu. Chủ xướng phong trào Học Phật cho Tăng NiPhật Tử các Khóa Tu Học Phật Pháp tại Âu Châu suốt hơn 30 năm qua. Các Đại Giới Đàn được tổ chức tại Hải Ngoại như Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu,…thường được cung thỉnh vào các ngôi vị Yết Ma, Giáo Thọ A Xà Lê, Đàn Đầu Hòa Thượng. Và suốt cuộc đời, Ngài là một hành giả tranh đấu không mệt mỏi cho Tự do Dân chủ Nhân quyền Tôn giáo tại Việt Nam.

 

Hành trạng cuộc đời công hạnh tâm nguyện của Hòa Thượng là một trong những vì sao rực sáng của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại. Sự cống hiến hy sinh sự nghiệp tâm lượng, lưu ấn khắp Năm Châu. Đức khiêm từ bi nguyện kham nhẫn hòa ái, nổi bật và sống mãi với Tăng Tín đồ Phật Giáo Việt Nam khắp Châu Lục. Ngài là khối nam châm kỳ diệu, là ngọn hải đăng cho con thuyền Giáo Hội và tình Pháp lữ keo sơn, đức hoằng hóa miệt mài cho tới khi qui ẩn. Điễn hình, Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 25 tổ chức 10 ngày từ 27-7 đến 4-8-2013 tại Turku, Phần Lan, dù long thể khiếm an, phải nằm Bệnh viện mà vẫn vào ra mấy lần, ngày cuối còn yêu cầu Bác sĩ cho tạm xuất viện để đến với Chư Tôn Đức Tăng Ni, thăm Học viên đại chúng, ban Đạo Từ Bế Mạc, rồi nhập viện và 4 ngày sau thì Ngài bế mạc Ta Bà.

 

Sự ra đi của Ngài là sự mất mát lớn lao của 4 Giáo Hội Hải Ngoại: Âu Châu, Hoa Kỳ, Úc Châu, Canada nói chung, Giáo Hội Âu Châu, Chùa Khánh Anh vẫn chưa Khánh Thành, Đệ tử, Môn đồ, Pháp quyến nói riêng, và lưu lại niềm khắc khoải kính thương, kính nhớ cho toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Già và Đồng hương Phật tử mọi giới.

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan thành kính chia sẻ với 4 Giáo Hội chúng ta, nhất là Giáo Hội Âu Châu cùng Thượng Tọa Thích Quảng Đạo, Ni Sư Thích Nữ Diệu Trạm tự viện Khánh Anh và Đệ tử Môn đồ Pháp quyến gần xa của Hòa Thượng.

 

Giáo Hội thành kính ghi nhận, tán thán tấm lòng của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hòa Thượng Thích Quảng Ba, Thượng Tọa Thích Tâm Phương,… tự nguyện thân lâm đi Pháp Quốc kính viếng tham dự Tang Lễ, còn tất cả Chư TônPhật sự Trụ xứ bất khả lai lâm, tuy nhiên, nhất nhất thành kính hướng về Khánh Anh Pháp Quốc và tại 34 Tự Viện trong Giáo Hội đồng thiết lễ tưởng niệm truy tán công đức cố Hòa Thượng tân viên tịch.

 

Hiệp tâm cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng nhập Thánh Tăng vị, chứng quả Vô sanh, bản hoài kham nhẫn, sớm hồi nhập Ta bà, để cùng hàng Pháp lữ dong thuyền Bát nhã cứu Nước cứu Dân cứu Đạo và hoằng khai tế độ.

 

Đồng thành kính tưởng niệm:

- Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương

- Chư Tôn Đức Hội Đồng Điều Hành

- Chư Tăng Ni Thành Viên và các Tự Viện của Giáo Hội


flowerba


dien-thu-phan-uu-tu-vien-quang-duc-2013


flowerba


chuakimlien2

Chùa Kim Liên

Kính viếng Giác Linh Hòa Thượng

thượng MINH hạ TÂM

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật

Dép cỏ lối về còn hiển hiện

Hoa Đàm tuy rụng vẫn còn hương.

Kim Liên Bửu Tự tại Thành phố Nha Trang và bà con quyến thuộc từ quê hương tỉnh Bình Thuận thật bàng hoàng xúc động khi nhận được tin:

Hòa Thượng thượng MINH hạ TÂM
- Chủ tịch Hội đồng điều hành GHPGVNTN Âu Châu
- Phó Chủ tịch Hội đồng Tăng già thế giới
- Khai sơn viện chủ chùa Khánh Anh Paris và chùa Khánh Anh Evry Pháp Quốc,
vừa thâu thần tịch diệt, quảy dép về tây. Dẫu biết rằng sự sanh tử của quý Ngài như

Mặc áo cho mùa Đông

Cởi áo thay cho mùa Hạ

Vẫn biết thế nhưng chúng con vẫn ngậm ngùi kính tiếc một bậc tôn sư khả kính, một đời hy sinh cho đạo pháp và dân tộc tại Hải ngoại.

Vì địa lí xa xôi, cách trở, chúng con không thể đến Pháp quốc để kính viếng Giác Linh Cố Hòa Thượng.

Tại quê hương Việt Nam, chúng con xin đốt nén tâm hương ngưởng nguyện lên mười phương chư Phật, chư đại Bồ tát thùy từ phóng quang tiếp độ Giác Linh Hòa Thượng được cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta Bà để tiếp tục hóa độ chúng sanh.

Ngưỡng nguyện Giác Linh Hòa Thượng thùy từ chứng giám, và chúng con xin chia buồn cùng môn đồ Pháp quyến.

Đa đoan Phật sự một đời

Buông tay thuận thế vạn lời vô ngôn

Người về khai sáng thiền môn

Người đi dấu tích còn tồn tông phong.

 

Chúng con kính xin bái biệt Giác Linh Hòa Thượng.

 

Tỳ kheo Thích Thiện Tâm

Trụ trì Kim Liên Bửu Tự - Diên Khánh - Khánh Hòa

TP Nha Trang - Việt Nam

0905124122


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1729)
Vào lúc 11 giờ ngày 01/01/2024, tại chùa Kiều Đàm số 1129 S Newhope Street, thành phố Santa Ana, miền Nam California, Đạo tràng Khánh Anh cùng chùa Kiều Đàm đã tổ chức Lễ Khánh tuế lần thứ 97 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan.
(View: 2064)
Hòa Thượng THÍCH TUỆ SỸ (1945-2023)
(View: 2532)
Mỗi khi có dịp gặp và ngồi nói chuyện về tỉnh Khánh Hòa, Quách Tấn đều nhắc cho tôi biết là, Khánh Hòa có 2 người tiếng tăm đã vượt biên giớiHòa thượng Thích Quảng ĐứcBác sĩ Yersin.
(View: 6298)
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Ngũ Thế, Hiền Như Tịnh Thất Trụ Trì, Pháp danh Tâm Hỷ, tự Thanh Diệu Pháp Ni Sư Chơn linh.
(View: 3904)
Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn vừa viên tịch tại Chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp Quốc
(View: 5193)
Daisetsu Teitaro Suzuki sinh ngày 11 tháng 11 năm 1870 và mất ngày 12 tháng 7 năm 1966 tại thành phố Kamakura, Nhật Bản
(View: 4791)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan - Chánh văn phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 7299)
Được tổ chức tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, vào lúc 10:00am ngày 27/9/2020.
(View: 18602)
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn, tứ thập tam thế, Húy Thượng Tâm Hạ Nhẫn, Tự Hành Từ, Hiệu Chí Tín Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Liên đài chứng giám
(View: 4036)
Là bậc Cao tăng xuất chúng, bằng trực giác mẫn tuệ, sư Đạo Sinh tự nghiệm ra một lý lẽ rất cao siêu và công khai thuyết giảng rằng ai ai cũng có Phật tính
(View: 3124)
Mắt không phải là xiềng xích của sắc (cái được thấy), sắc cũng không phải là xiềng xích của mắt. Bất cứ tham và luyến nào khởi lên dựa vào hai thứ đó
(View: 6045)
Do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 02h56 phút ngày 16 tháng 4 nhuận năm Canh Tý - nhằm ngày 7 tháng 6 năm 2020 tại Thiền Viện Vạn Hạnh. Trụ thế: 84 năm, 47 hạ lạp.
(View: 12028)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 9841)
Thầy Tuệ Sỹ Là Viên Ngọc Quý Của Phật Giáo và Của Việt Nam - Nguyễn Hiền Đức
(View: 2748)
Bài của Olaf Beuchling - đăng trên tạp chí "BUDDHISMUS Aktuell“ (Phật Giáo Ngày Nay) số 2/2020, phát hành tháng Tư, Năm, Sáu – từ trang 44 - 49 Việt dịch: Đạo Hữu THỊ CHƠN Ngô Ngọc Diệp
(View: 7010)
Đại Lão HT Thích Quảng Độ viên tịch lúc 21 giờ 30 ngày 22 tháng 2 năm 2020, thượng thọ 93 tuổi, 73 hạ lạp
(View: 3391)
Dịch theo bản Anh dịch “The Enlightenment of Chiyono” của Anne Dutton, từ các trang 173-179 của sách “Zen Sourcebook: Traditional Documents from China, Korea, and Japan
(View: 6255)
Giới đàn là một nghi lễ để truyền trao giới pháp cho các giới tử là những người xuất gia theo đạo Phật. Để thành tựu được một giới đàn, phải có đủ 3 yếu tố: Tam sư, thất chứng và giới tử.
(View: 4171)
Nhận thấy nhu cầu tìm hiểu những nhân vật, con người, đã và đang đóng góp công sức cho Phật giáo Việt Nam ngày nay...
(View: 6019)
Ôn thường canh cánh về Mẹ bên lòng khi còn sanh tiền. Trước khi “chết” Ôn về quê thăm Mẹ, lạy tình thương của Mẹ từ thuở ấu thơ.
(View: 18615)
“Rốt cuộc, tôi không biết gì, không có ý định gì cả, nên cuộc đời tôi ‘không vẫn hoàn không’, không có gì đáng nhớ, đáng nói… ‘Không vẫn hoàn không’ là Phật cho, tôi mới được như vậy.”
(View: 6734)
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang (1923-2019) vừa viên tịch
(View: 6092)
Trưởng Lão HT Thích Chơn Thành sinh ngày mùng 9 tháng 8 năm 1934, tại Xã Xuân Thọ, Quận Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam.
(View: 3680)
Bài Thuyết Trình: Hành TrạngSự Nghiệp của Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH ĐÔN HẬU Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN nhân ngày Khánh Thành Chùa Đôn Hậu tại Na Uy
(View: 2651)
Vị thứ hai trong dòng những tái sinh Jamyang Khyentse là Đức Jamyang Khyentse Chokyi Lodro, người vĩ đại đến mức thật khó để tôi thậm chí thốt lên danh hiệu của Ngài
(View: 14561)
Kính Mừng Thọ 70 tuổi HT Thích Như Điển tổng hợp những bài viết cho Hoà Thượng Phương Trượng
(View: 5537)
Chương trình tang lễ của HT Thích Quảng Thanh được tổ chức tại Chùa Bảo Quang từ ngày 14 đến 17/6/2019
(View: 2848)
Hòa Thượng Thích Thiện Định là vị Tổ khai sơn chùa Pháp Hoa tại Marseille, Pháp Quốc.
(View: 4134)
Ngài thế danh là Diệp Quang Tiền, Pháp danh Tâm Khai, tự Thiện Giác (Đồng sư với Hòa thượng Thiện Châu ở bên Pháp), hiệu Trí Ấn Nhật Liên
(View: 4665)
Chúng ta nói chuyện thế kỷ 13, đó là một thời nước lớn phía Bắc không thôi kinh ngạc khi nghĩ tới nước nhỏ Đại Việt phía Nam, cả về quân sự và Phật pháp.
(View: 4093)
Tây Tạng xưa nay là xứ huyền bí. Đó là vùng đất thường được gọi là mái nhà của thế giới, nơi sản sinh ra nhiều bậc thánh giả siêu việt, mà ngài Lạt Ma tái sinh Zong Rinpoche là một trong những hình ảnh tiêu biểu.
(View: 2772)
GS Tenzin nói, những kinh nghiệm đó cho anh thực hiện nhiệm vụ thông dịch khá là tuyệt vời. Đối với một người thông dịch nào không quen thuộc với Đức Đạt Lai Lạt Ma, công việc như thế sẽ rất là khó.
(View: 4560)
Hòa Thượng Thích Như Điển - Chân Dung Một Nhà Văn
(View: 3459)
Sư cô Thích Nữ Chủng Hạnh sanh ngày 12 tháng 8 năm 1933. Do tuổi cao sức yếu, đã thâu thần thuận tịch vào ngày 07 tháng 11 năm 2018. Trụ thế: 86 năm, Hạ lạp: 07 năm.
(View: 4910)
A Dục, Asoka (Sanskrit). Khi đức Phật Thích ra đời, Vua A Dục là một đứa trẻ, trong lúc đang chơi đức Phật đi ngang qua, đứa trẻ đem cát mà coi như cơm cúng dường cho Phật...
(View: 8035)
Chương trình tang lễ được tổ chức từ ngày 23 đến 25 tháng 10 năm 2018 tại Chùa Diệu Quang, 3602 W 5th St, Santa Ana, CA 92703. Tel: (714)554-9588
(View: 3561)
Sư bà Nguyên Thanhthế danh Lê Thị Quan, sanh năm1944, tại Quy Nhơn, là con gái thứ ba trong năm người con của ông Lê Đức Khánh và bà Trần Thị Quýt, làng Phú Nhơn, xã Cát Trinh, khuyện Phù cát, tỉnh Bình Định.
(View: 4008)
Chương Trình Lễ Tang sẽ được tổ chức lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 4 tháng 8 năm 2018 và Chủ Nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018, tại Đạo Tràng Nhân Quả, 10801 Trask Ave, Garden Grove, CA 92843
(View: 3580)
Hòa Thượng Thích Thiện Hữu thế danh Nguyễn Hữu Nghĩa thượng Như hạ Lễ tự Viên Nhơn, hiệu Thiện Hữu sinh năm Giáp Thân (1944) tại xã Nhơn Khánh, quận An Nhơn, tỉnh Bình Định.
(View: 7948)
Thay mặt chư tôn đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhất tâm nguyện cầu Giác Linh Sư Bà Tân Viên Tịch Cao Đăng Phật Quốc.
(View: 13127)
Lễ Nhập Quan: Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2018 tại Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683
(View: 16609)
Đức Trưởng lão Hòa Thượng thượng ĐỨC hạ CHƠN Viện chủ Tu Viện Quảng hương Già Lam, Sài Gòn vừa viên tịch lúc 03g40′ ngày 27/11/2017
(View: 4686)
Khó hình dung rằng một phụ nữ Anh đang phụ trách về kế toán trong một công ty quản trị quỹ đầu tư đa quốc bỗng nhiên trở thành một vị ni sư theo truyền thống Tây Tạng
(View: 53338)
HT Thích Đức Niệm - Trụ trì Chùa Ưu Đàm, Tp. Marina, California viên tịch lúc 11:30AM ngày 20/10/2017...
(View: 8901)
Hòa Thượng Phương trượng Chùa Thiền Tôn, húy Tắc An hiệu Lãng Thiện đời thứ 23 dòng thiền - Thiên Thai Giáo Quán Tông
(View: 16433)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tuyền (1938-2017) Khai Sơn Chùa Phật Giáo Việt Nam tại Nhật Bản
(View: 4192)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu được tồn vinh đó là nhờ công đức sáng lập của Thầy.
(View: 3926)
Chỉ cần, đối cảnh vô tâm, hay cứ để mặc cho các pháp được thấy như là được thấy, được nghe như là được nghe… Và đó là Thiền Tông: không một pháp nào để làm.
(View: 8873)
Kỷ Yếu Tri ÂnTán Dương Công Đức của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ... TT Thích Nguyên Tạng
(View: 4147)
Ngay từ hồi còn trẻ cụ Chu Văn An (1292-1370) đã nổi tiếng là một người cương trực, giữ tiết tháo, không cầu danh lợi, chỉ ở nhà đọc sách.
(View: 13048)
Sư Bà đã viên tịch ngày 15/1/2017. Lễ Nhập Kim Quan vào lúc 9am, Chủ Nhật, 22/01/2017; Lễ Trà Tỳ vào lúc 3pm, Thứ Hai, 23/01/2017
(View: 13169)
Tuệ Sĩ – Người ẩn mình dưới lòng hố thẳm hun hút, Tuệ Sĩ – Trên đỉnh Trường Sơn chót vót sương mù, mây trắng.
(View: 17666)
Chúng con/tôi vừa nhận được tin: Thượng Tọa THÍCH ĐỨC TRÍ Trụ trì Chùa Tam Bảo Tulsa, Oklahoma vừa viên tịch...
(View: 7468)
Vào tháng 4 năm 1998, tôi trở về nhà ở Dharamsala, Ấn Độ, sau hành trình giảng dạy dài và khoản thời gian miệt mài viết lách tại Mông Cổ và phương Tây.
(View: 6109)
Đại lão HT Thích Thiện Bình đã thu thần viên tịch 17-11-2016 (18-10-Bính Thân), tại chùa Long Sơn TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), thọ 84 tuổi.
(View: 7498)
Xuất gia năm 1960, thọ Sadi giới ngày 17-11 năm Quý Mão (1963) tại Tổ đình Tường Vân, thọ cụ túc giới năm 1964 tại giới đàn Quảng Đức
(View: 8659)
Đức Vua Bhumibol Adulyadej, vị hoàng đế ở trên ngai vàng lâu nhất thế giới, vừa băng hà tại bệnh viện ở thủ đô Bangkok ngày 13-10-2016.
(View: 5512)
Tiểu sử của một lama vĩ đại được gọi là “namtar” (rnam-thar), một tiểu sử mang tính cách giải thoát, vì nó tạo nguồn cảm hứng cho người nghe...
(View: 6910)
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa con nhà gia giáo thuộc hạng trung lưu, trong gia quyến ai nấy đều theo đạo Phật.
(View: 9207)
Trong cuộc phỏng vấn năm 1999, Richard Gere nói về những năm tháng tu tập của mình, sự cống hiến của anh cho Lão sư của mình là Ngài Đạt La Lạt Ma.
(View: 5607)
Chu Văn An (1292-1370) hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh Triệt, tên thụy là Văn Trinh. Tên thật của Chu Văn An vốn là...
(View: 6684)
Theo các nhà nghiên cứu về lịch sử Phật giáo, người Nga đã biết đến đạo Phật nhờ tiếp xúc với các lân quốc vùng châu Á như Mông Cổ, Tây Tạng...
(View: 4820)
Thupten Jinpa là một cựu tăng sĩ, hoàn tục để lập gia đình, trở thành một tác giả, và trong 30 năm qua, là người thông dịch chính về tiếng Anh cho Đức Đạt Lai Lạt Ma.
(View: 14477)
Lễ nhập Kim Quan lúc: 04 giờ chiều ngày Thứ Bảy: 25/6/2016; Lễ cung tống Kim Quan trà tỳ lúc: 08 giờ sáng ngày Thứ Năm: 30/06/2016
(View: 5744)
Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu tại ngã tư Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt, toàn thân Ngài bất động điềm nhiên trong tư thế thiền định...
(View: 5929)
Bài thuyết trình cho Khóa An Cư Kiết Hạ tại Niệm Phật Đường Fremont, SanJose, từ ngày 13-23 tháng 6 năm 2016
(View: 10217)
Kỷ Yếu Tri ÂnTán Dương Công Đức của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
(View: 9055)
Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ Chứng minh Đạo sư GHPGVNTN Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan
(View: 7533)
Trong số mấy chục vị Thánh Tử Đạo ấy có Sư Cô Thích Nữ Diệu Định ở Quảng Nam-Đà Nẵng...
(View: 35603)
Lễ nhập kim quan lúc: 09:00am, ngày 12/3/2016. Lễ di quan lúc 10:00am ngày 15/3/2016
(View: 5663)
Đại Lễ Tri Ân nhị vị Hòa Thượng Trưởng Lão của Giáo HộiTrưởng Lão Tăng Giáo Trưởng HT Thích Huyền Tôn và Trưởng Lão Chứng Minh Đạo Sư HT Thích Như Huệ.
(View: 10955)
Kỷ Yếu Tưởng Niệm HT Thích Hạnh Tuấn (1956-2015) Chùa Trúc Lâm Chicago, USA ấn hành 2015
(View: 13390)
Kể từ khi tổ Minh Hải–Pháp Bảo khai tông lập giáo, tính đến nay dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh đã trải qua 300 năm lịch sử với 12 đời truyền thừa...
(View: 7866)
Dẫu là một ông vua, cai trị một đế chế rộng lớn, quyền uy sinh sát trong tay, nhưng kỳ thực A Dục Vương vẫn là một đệ tử Phật, một tín đồ thuần thành của Phật Giáo.
(View: 18224)
HT Thích Tâm Thọ, Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới, Viện Chủ Chùa Giác Hoàng, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ
(View: 6766)
Thiền sư BẠCH ẨN HUỆ HẠC (Hakuin Ekaku), thế danh Iwajiro (Nham Thứ Lang, nghĩa là cậu bé đá), quê tại Hara, tỉnh Suruga, thị trấn Numazu, hạt Shizuoka, Nhật Bản.
(View: 20216)
HT Thích Hạnh Tuấn, Trú Trì Chùa Trúc Lâm, Chicago, đã viên tịch; Lễ Nhập Liệm vào ngày thứ 4, 4/11/2015; Lễ Trà Tỳ vào ngày Chủ Nhật, 8/11/2015
(View: 13942)
Cả Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Guru Rinpoche đều tiên tri sự ra đời và thành tựu tâm linh của Tông Khách Ba.
(View: 16716)
Long Thọ (Nagarjuna, Klu-grub), cùng với Vô Trước (Asanga, Thogs-med), là hai đại hành giả tiên phong của truyền thống Đại thừa.
(View: 27714)
Lễ nhập quan sẽ được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 25 tháng 08 năm 2015 (nhằm ngày 12/07/Ất mùi)
(View: 29752)
Trưởng lão Hòa Thượng vừa thâu thần viên tịch tại Tổ đình Từ Quang, thành phố Montreal, Canada, lúc 10g15 thứ Năm, ngày 20-8-2015, trụ thế 95 tuổi đời, 74 Hạ Lạp
(View: 11196)
Kỷ Yếu Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Minh Tâm (1940-2013)
(View: 7801)
Pháp danh của ông là Buddhadasa có nghĩa là người tỳ kheo hầu hạ Đức Phật, thế nhưng người dân Thái thì lại gọi ông là Ajhan Buddhadasa.
(View: 7289)
Ngài Tịch Thiên (Shantideva) là một trong những vị luận sư lỗi lạc nhất của thời kỳ sau trong quá trình phát triển tông phái Đại thừa
(View: 10425)
Ngài Huyền Trang theo truyện Tây Du không gọi là Huyền Trang mà kêu là Tam tạng thỉnh kinh hay Đường Tăng. Trong sách nói đủ là Tam tạng Pháp sư Huyền Trang.
(View: 10454)
Tranh vẽ Chân Dung HT Tuệ Sỹ của nhiều tác giả
(View: 8245)
Có một người đã cắt bỏ được sợi dây ràng buộc của gia đình để sống theo tăng đoàn của đức Phậtcống hiến trọn cuộc sống của mình cho công cuộc hoằng dương Phật pháp, đó là Tôn Giả Phú Lâu Na.
(View: 8329)
Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy đời vua Thành Đế nhà Tấn.
(View: 7054)
Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ (1909 - 1984), Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN là bậc cao tăng có những cống hiến to lớn đối với Đạo pháp và Dân tộc
(View: 10263)
Đức Đệ Nhị Tăng Thống Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Nhất, Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, viên tịch năm kỷ Mùi.
(View: 21491)
Hòa Thượng Thích Tuệ Chiếu, thế danh Lưu Đức Thụy, Pháp danh Thiện-Uẩn, Pháp hiệu Hồng Liên, pháp tự Tuệ Chiếu thuộc Thiền Phái Lâm Tế đời thứ 40.
(View: 24811)
Phật giáo Bắc tông nói chung, Thiền tông nói riêng đều lấy giác ngộ làm mục đích tiến tu. Dù là tu sĩ xuất gia hay cư sĩ tại gia trong khi tu hành được đôi phần giác ngộ đều được mọi người quí kính.
(View: 15728)
Quyển Ngữ Lục này là tập hợp từ những lời thị chúng của Thiền Sư Duy Lực trong những kỳ thiền thất tại Việt Nam kể từ năm 1983 cho đến những năm tháng cuối đời.
(View: 8371)
Từng nghe, lòng dạ kiên trinh, ý chí vững bền, khí tiết đặc biệt đâu phải hoàn toàn do bẩm tính tự nhiên mà phải dốc lòng kính ngưỡng, noi theo những bậc có đức hạnh cao vời.
(View: 19386)
Vào lúc 15 giờ ngày 14/12/2014, tại An Tường tự viện, Oakland, California, Hoa Kỳ, các tự viện đã phối hợp cùng Môn đồ pháp quyến tổ chức Lễ truy niệm và phát tang HT húy thượng Đồng hạ Đạt, tự Thông Đạt, hiệu Thanh An, Viện chủ An Tường tự viện
(View: 17038)
Những ngữ cú của Sư được chép rải rác trong trứ tác của các nhà, nhưng chưa được gom tập. Cho nên vào niên hiệu Nguyên Văn, thiền sư Huyền Khế biên tập và đặt tên là Động Sơn Lục, tàng bản tại Bạch Hoa Lâm.
(View: 11141)
Ngài Long Thọ (Nagarjuna) thường được tôn xưng là “đức Phật thứ hai” bởi các truyền thống Phật Giáo Đại Thừa tại Tây Tạng và Đông Á.
(View: 7517)
SB Diệu Không thế danh là Hồ Thị Hạnh, húy là thượng Trừng hạ Hảo, hiệu là Nhất Điểm Thanh. Sư Bà sinh năm 1905, con gái Út của Cụ Hồ Đắc Trung và Cụ Châu Thị Lương, làng an Truyền, huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên.
(View: 8099)
Hòa Thượng thế danh là Nguyễn Văn Kính, sanh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão, nhằm ngày 17 tháng 12 năm 1891, tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên.
(View: 14656)
Trì Châu Nam Tuyền Phổ Nguyện Thiền Sư quê ở Tân Trịnh, Trịnh Châu, họ Vương, theo Đại Hoè Sơn, Đại Huệ thiền sư xuất gia, đến Tung Nhạc thọ giới cụ túc.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant