Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

A

Friday, September 17, 201000:00(View: 5759)
A

A

Accept and abide Thọ trì
Accept, embrace, recite, intone, penetrate, understand Thọ trì đọc tụng thông thuộc
Accordingly overjoyed Tùy hỉ
Achieve the goal Chứng quả
Acquainted with the path Thuyết đạo
Activities and deeds Hành nghiệp
Acute Lợi
Adepts Vô Học
Adorned and purified Nghiêm tịnh
Adorned King samadhi Trang Nghiêm Vương Tam Muội
Adorned With Pure Light Tịnh Quang Trang Nghiêm
Adornments Trang nghiêm
Affliction Khổ
Aflame Hẫy hừng
Agate Mã não
Ajatashatru A Xà Thế
Ajita A Dật Đa (Di Lặc)
Ajnata Kaundinya A nhã Kiều Trần Như
Akanishtha heaven Sắc Cứu Cánh (trời)
Akshobhya A Súc
Alarmed in mind (to be) Kinh sợ
All Pure Heaven Biến Tịnh Thiên
All-knowing Nhất thiết trí
All-seeing Nhất thiết kiến
Alms givings Nhẫn nhục forbearance Bố thí
Aloes and liquidambar gum Trầm thủy giao hương
Aloes Trầm thủy hương
Amber Hổ phách
Amitayus A Di Đà
Anagamin Bất lai (Ana hàm)
Ananda A Nan
Anavatapta A Na Bà Đạt Đa
Aniruddha A Nâu Lâu Đà
Annihilation Diệt
Annihilation of suffering Khổ diệt
Anuttara-samyak-sambodhi Vô thượng chánh đẳng chánh giác
Apasmaraka A Bạt Ma La
Appearance; characteristics Tướng
Apply to Hồi hướng
Arduous practice Tu khổ hạnh
Arhat A la hán (cấp bậc tu chứng); Vô sanh (A la hán)
Arjaka tree A Lê (cây)
Armor of perseverance Giáp nhẫn nhục
Arrogance Tăng thượng mạn
Asamkhya kalpas A tăng kỳ kiếp
Asamkhya worlds Vô số Thế Giới
Ashamkhyas A tăng Kỳ
Asita Trường Thọ
Aspire and vow Chí nguyện to
Aspire to enlightenment Phát tâm
Assiduous Tinh tấn
Associations proper for Thân cận xứ
Astonish Kinh sợ
Astonishment and doubt Sợ nghi
Asura King A Tu La Vương
Asuras A Tu La
At will Tự tại
Atimuktaka flower Mục đa dà hoa
Attachment Thủ; Chấp (lòng); Mê đắm
Attain the way Đắc đạo
Attain, Gain Đắc
Attendance Thị giả
Attendants Câu hội
Auspicious portent Điềm lành
Authoritative powers Thế lực
Avichi Hell Địa ngục A Tì
Avivartika Bất thối chuyển
Awaken to; to enlighten ... to Tỏ ngộ to
Awesome Sound King Oai Âm Vương
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8790)
Phật Học Từ Điển off line Thích Phước Thiệt
(View: 20557)
Từ Điển Phật Học Online gồm có nhiều nguồn từ điển kết hợp, hiện có 93,344 mục từ và sẽ được cập nhật thường xuyên.
(View: 10051)
Từ Điển Phật Học Đạo Uyển - Ban Phiên dịch: Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu
(View: 44557)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 45853)
Hai mươi sáu thế kỷ về trước, Thái Tử Tất Đạt Đa đã ra đời tại hoa viên Lâm Tỳ Ni, dưới một gốc cây Vô Ưu. Ngày đó, Thái Tử đã có dịp cai trị một vương quốc, nhưng Ngài đã từ chối.
(View: 45370)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 24945)
Sau bốn năm vừa đọc sách, vừa ghi chép, vừa tra cứu, góp nhặt từ sách và trên internet... rồi đánh chữ vào máy vi tính...
(View: 12756)
Từ Điển Thiền Tông Hán Việt do Hân Mẫn; Thông Thiền biên dịch
(View: 38136)
Phật Quang Đại Từ Điển - Do HT Thích Quảng Độ dịch giải
(View: 13332)
Từ Điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary by Akira Hirakawa
(View: 9612)
Từ Điển Hư Từ - Hánh ngữ Cổ đại và Hiện đại - Trần Văn Chánh
(View: 24637)
Từ Điển Pháp Số Tam Tạng - Nguyên tác: Pháp sư Thích Nhất Như, Cư sĩ Lê Hồng Sơn dịch
(View: 26707)
Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, Tập 1 và 2; HT Thích Trí Thủ chủ trương, Lê Mạnh Thát chủ biên
(View: 31405)
Đây là bộ sách trích lục những từ ngữ trong phần “Chú Thích” và “Phụ Chú” của bộ sách GIÁO KHOA PHẬT HỌC do chúng tôi soạn dịch...
(View: 11812)
Pali-Việt Đối Chiếu - Tác giả: Bình Anson
(View: 41856)
Từ điển Việt-Pali - Sa di Định Phúc biên soạn
(View: 91270)
Từ Điển Phật Học Anh Việt - Việt Anh - Pali Việt; Tác giả: Thiện Phúc
(View: 17552)
Từ Điển Làng Mai sẽ giúp các bạn hiểu thêm về nếp sống và tư trào văn hóa Làng Mai. Những từ ngữ nào có mang ý nghĩa đặc biệt của Làng Mai đều có thể được tìm thấy trong Từ Điển này.
(View: 13742)
Danh Từ Thiền Học - Tác giả: HT Thích Duy Lực
(View: 24090)
Tự điển Phật học đa ngôn ngữ (Multi-lingual Dictionary of Buddhism) - Tác giả: Minh Thông
(View: 11619)
Chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm, phân tích trong việc dịch các tài liệuliên quan đến Phật giáo từ Anh ngữ sang Việt ngữ...
(View: 30158)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001
(View: 12329)
Từ ngữ đối chiếu Anh-Việt hoặc Phạn âm trong Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Vũ Hữu Đệ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant