Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

S

Friday, September 17, 201000:00(View: 5712)
S

S

Sagacious beams Tuệ quang
Sagara Sa Dà La; Ta Kiệt La
Sage Lord Thánh Chúa
Saha Ta Bà
Saha world Ta bà (cõi)
Sakridagamin Nhất lai (Tư đà hàm)
Sal Tree King Ta La Thọ Vương
Salvation Độ thoát
Salvation of living beings Độ thoát chúng sanh
Salvation Tế độ to bring
Samadhi Chánh định, Tam muội
Samadhi in which one can manifest all physical forms Nhất thiết sắc thân tam muội
Samadhi of Buddhas’ Assembly Chư Phật Tập Tam Muội
Samadhi of sun’s Revolving Nhựt Triền Tam muội
Samadhi of the Adornment of all pure Benefits Nhất Thiết Tịnh Công Đức Trang Nghiêm TamMuội
Samadhi of the escape from the evil realms of existence Ly Chư Ác Thú Tam Muội
Samadhi of the Sport of Transcendental Powers Thần Thông du Hí Tam Muội
Samadhi that allows one to understand the words of all living beings Giải Nhất Thiết Chúng Sanh Ngữ Ngôn Tam muội
Samadhi that gathers together all benefits Tập Nhất Thiết Công đức Tam Muội
Samadhis Tam muội
Sandalwood Chiên đàn (gỗ)
Sandwood that grows by southern seashore Hải thử ngạn chiên đàn
Save ( to) Độ
Save All Cứu Nhất Thiết
Save All from Worldly suffering Độ Nhứt Thiết Thế Gian Khổ Não
Save and guard Cứu hộ
Save the world Cứu thế
Savior of the world Đấng cứu thế
Scabs and sores Ghẻ lác
Scent of cassia Mùi quế
Scowl with knitted brows Sịu mặt
Scrutinize and adhere Chấp mê
Seal of Wisdom Samadhi Trí Ấn Tam Muội
Seashell Xa cừ
Secret crux Bí yếu
Secular Thế tục
Seeker of Fame Cầu Danh
Seer Tiên nhơn
Self importance Ngã mạn
Self-esteem Ngã mạn
Self-indulgent Buông lung
Sensation Thọ
Sense of loathing or peril Nhàm lo
Sense of shame Tàm quý
Serenely clean and pure Vắng lặng trong sạch
Seven treasures Bảy Báu
Seven-jeweled Bảy báu
Shakra Devanam Indra Thích Đề Hoàn Nhơn
Shakra Đế Thích
Shakya clan Giòng Thích Ca
Shakyamuni Thích Ca (đức)
Shallow understanding Thức cạn
Shapes and sounds Sắc thanh
Shariputra Xá Lợi Phất
Shield and Guard Ủng Hộ
Shikhin Thi Khí (Phạm Thiên Vương)
Shila Paramita Giới Bala Mật
Show the path Khai đạo
Shrakra Devanam Indra Thích Đề Hoàn Nhơn
Shramanas Sa môn
Shramaneras Sa di
Silken canopy Lọng nhiễu
Simile and parable Thí dụ (lời lẽ) (words) of
Similes Thí dụ
Sire Sanh ra
Six realms of existence Sáu nẻo
Skanda Kiền Đà
Slanting and askew Xiêu vẹo
Small kalpas Tiểu kiếp ;
Snap fingers Khảy móng tay
Sngle mind ( in a) Một lòng
Solitary practices Hạnh viễn ly
Son of Dharma Pháp Vương Tử
Sons of Gods Rare Moon Minh Nguyệt Thiên Tử
Sons of Gods Thiên tử
Speck of dusk Vi trần
Spirits Quỷ thần
Sport transcendental power Thần thông du hí
Spotless and good thuần thiện
Spotless World Cõi Vô Cấu
Squinty Lé (bệnh mắt)
Srota apanna Dự lưu (Tu đà hoàn)
Stage of avivartika Bậc bất thối
Stage of those who know all (the) Bậc nhất thiết trí
State of no outflows and no action Vô lậu vô vi
Steadfast and truthful Hạt chắc
Stepping on Seven Treasure Flowers Thus Come One Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai
Still learning Hữu Học
Still the mind Nhiếp tâm
Stinginess Sân
Stingy or bedgrudging Bỏn sẻn
Storehouse of the Dharma Tạng Pháp
Storehouse of the secret crux Tạng bí yếu
Streamer and banner Tràng phan
Strength of fortitude Nhẫn nhục (sức)
Strive to attain Cầu
Subdue Hàng phục
Subdued and gentle Hòa dịu
Subhuti Tu Bồ Đề
Substance Thể
Subtantial or emty Thực hay hư
Subtle and wonderful (doctrines) Nhiệm mầu (pháp)
Subtle and wonderful Đẹp mầu
Subtlety and wonder Vi diệu
Such as they really are Đúng như thực
Suffering and anguish Khổ não
Sumala flower Tu mạn hoa
Sumana flower Hoa Tu Mạn Na )
Sumana oil Dầu tu mạn na
Sumeru Appearance Tu Di Tướng
Sumeru Mountains Núi Tu Di
Sumeru Núi Tu Di
Sumeru Peak Tu di Đỉnh
Summit of being Hữu Đảnh (trời)
Summon forth Hiển phát
Sun Moon Bright Nhật Nguyệt Đăng Minh
Sun Moon Pure Bright Virtue Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức
Sun of wisdom Huệ Nhật (Đức)
Sun, Star and Constellation Samadhi Nhựt Tinh Tú Tam Muội
Sundarananda Tôn Đà La Nan Đà
Superb Palace Thắng Điện
Superior Practices Thượng Hạnh
Supernatural power Thần lực
Supremely honored among two-legged beings Lưỡng túc Đấng Vô Thượng L.T
Surprise doubt and fear Kinh nghi sợ sệt
Svagata Sa Dà Đà
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8744)
Phật Học Từ Điển off line Thích Phước Thiệt
(View: 20471)
Từ Điển Phật Học Online gồm có nhiều nguồn từ điển kết hợp, hiện có 93,344 mục từ và sẽ được cập nhật thường xuyên.
(View: 9982)
Từ Điển Phật Học Đạo Uyển - Ban Phiên dịch: Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu
(View: 44454)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 45737)
Hai mươi sáu thế kỷ về trước, Thái Tử Tất Đạt Đa đã ra đời tại hoa viên Lâm Tỳ Ni, dưới một gốc cây Vô Ưu. Ngày đó, Thái Tử đã có dịp cai trị một vương quốc, nhưng Ngài đã từ chối.
(View: 45293)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 24863)
Sau bốn năm vừa đọc sách, vừa ghi chép, vừa tra cứu, góp nhặt từ sách và trên internet... rồi đánh chữ vào máy vi tính...
(View: 12714)
Từ Điển Thiền Tông Hán Việt do Hân Mẫn; Thông Thiền biên dịch
(View: 38019)
Phật Quang Đại Từ Điển - Do HT Thích Quảng Độ dịch giải
(View: 13277)
Từ Điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary by Akira Hirakawa
(View: 9579)
Từ Điển Hư Từ - Hánh ngữ Cổ đại và Hiện đại - Trần Văn Chánh
(View: 24484)
Từ Điển Pháp Số Tam Tạng - Nguyên tác: Pháp sư Thích Nhất Như, Cư sĩ Lê Hồng Sơn dịch
(View: 26497)
Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, Tập 1 và 2; HT Thích Trí Thủ chủ trương, Lê Mạnh Thát chủ biên
(View: 31306)
Đây là bộ sách trích lục những từ ngữ trong phần “Chú Thích” và “Phụ Chú” của bộ sách GIÁO KHOA PHẬT HỌC do chúng tôi soạn dịch...
(View: 11766)
Pali-Việt Đối Chiếu - Tác giả: Bình Anson
(View: 41600)
Từ điển Việt-Pali - Sa di Định Phúc biên soạn
(View: 91228)
Từ Điển Phật Học Anh Việt - Việt Anh - Pali Việt; Tác giả: Thiện Phúc
(View: 17506)
Từ Điển Làng Mai sẽ giúp các bạn hiểu thêm về nếp sống và tư trào văn hóa Làng Mai. Những từ ngữ nào có mang ý nghĩa đặc biệt của Làng Mai đều có thể được tìm thấy trong Từ Điển này.
(View: 13695)
Danh Từ Thiền Học - Tác giả: HT Thích Duy Lực
(View: 24018)
Tự điển Phật học đa ngôn ngữ (Multi-lingual Dictionary of Buddhism) - Tác giả: Minh Thông
(View: 11564)
Chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm, phân tích trong việc dịch các tài liệuliên quan đến Phật giáo từ Anh ngữ sang Việt ngữ...
(View: 30042)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001
(View: 12284)
Từ ngữ đối chiếu Anh-Việt hoặc Phạn âm trong Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Vũ Hữu Đệ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant