Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Thời Khóa Biểu - Chương Trình

Tuesday, January 27, 201512:30(View: 10973)
Thời Khóa Biểu - Chương Trình
Banner-Khoa-Tu 720Baner Thanh Kinh Cung Nghinh 720
Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần V
được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel San Diego, CA 92108
từ Thứ Năm ngày 06/08 đến Thứ Hai ngày 10/08/2015.
---------------
{
Download file PDF: Tài liệu Khóa Tu Học}

---------------

Thời Khóa Biểu Thuyết Giảng


Khóa

Buổi

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

Khóa 1

Sáng

TT. Tín Mãn 09:30-11:00

Thiểu DụcTri Túc
{Xem: Đề cương bài học}

TT. Tâm Hòa 09:30-11:00

Vô Thường

Buổi giảng chung cho Phật tử:

09-10:00 am

Trưởng Ban Tổ Chức

 "Năng Lực Mầu Nhiệm Của Một Hội  Chúng"


Phật Pháp

Vấn Đáp:

10-11:30 am

Tất cả Giáo Thọ Sư

và cung thỉnh:

HT Thắng Hoan

HT Tín Nghĩa

HT Phước Thuận

HT Nguyên An

HT Nguyên Trí

HT Thiện Long…

Chứng minh

Chiều

NS. Giới Hương 14:30-16:00

Nhân Quả
{Xem: Đề cương bài học}

TT. Nhuận Dung  14:30-16:00

Luân Hồi

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

Khóa 2

Sáng

TT. Nhật Châu 09:30-11:00

Tứ Chánh Cần {Xem: Đề cương bài học}

TT. Hải Chánh 09:30-11:00

Ngũ Căn, Ngũ Lực

 {Xem: Đề cương bài học}

Chiều

TT. Tín Mãn 14:30-16:00

Tứ Như Ý Túc
{Xem: Đề cương bài học}

TT. Nhật Châu14::30-16:00

Tứ Niệm Xứ {Xem: Đề cương bài học}

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

Khóa 3

Sáng

HT. Thông Hải 9:30-11:00

Kinh An Ban Thủ Ý
{Xem: Đề cương bài học}

TT. Thông Triết 09:30-11:00

{Xem: Thiền giúp tan khổ đau}

Chiều

HT. Bổn Đạt 14:30-16:00

Kinh Bát Đại Nhân Giác

NS. Giới Châu 14:30-16:00

Nhân SinhVũ Trụ Quan Phật Giáo

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

Khóa Chuyên

Đề

Sáng

TT. Đức Trí 09:30-11:00

Triết lý và tín ngưỡng của Pháp môn Niệm Phật
{Xem: Đề cương bài học}

HT. Nguyên Siêu 09:30-11:00
Tam Pháp Ấn - Sự thật luôn hiện hữu bây giờ và ở đây.

Chiều

HT. Nguyên Hạnh 14:30-16:00

Giảng Kinh Người Áo Trắng

TT. Tâm Thành 14:30-16:00

Thiền tập trong đời sống hằng ngày
{Xem: Đề cương bài học}

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

 

Lớp

Anh Ngữ

Người Lớn

TT. Minh Hạnh

TT. Minh Hạnh

TT. Minh Hạnh

Trẻ em

SC. Thiện Ngọc

SC. Thiện Ngọc

SC. Thiện Ngọc

 

 

 

 

 

Khóa Tăng Ni

Sáng

HT. Thái Siêu

09:30-11:00

(Luật)

HT. Nguyên Siêu

09:30-11:00

Sứ mạng của Tăng Già trên con đường Hoằng pháp.

Hội thảo

hoặc Trà Đàm

Chiều

Thuyết trình/Hội thảo

14:30-16:00

(chủ đề do Ban Giám Học đề nghị)

HT. Thái Siêu

14:30-16:00

(Luật)

Tối

HT. Nguyên Hạnh

19:00-21:00

(đề tài tùy chọn)

Thuyết Trình/Hội Thảo

19:00-21:00

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ V-2015

~~o0o~~

Thứ Năm,  ngày 06/08/2015:

•  2:00 pm  - 5:00 pm:    Ghi Danh nhận phòng  (Check in)

•  5:30 pm  - 6:30 pm:    Ăn Chiều

•  7:30 pm  - 9:00 pm:    Lễ Khai Mạc gồm có:  Ba hồi chuông;  Ba lời cầu nguyện;

Bài Pháp mở đầu khóa tu: Năng Lực Mầu Nhiệm Của Một Hội  Chúng.

•  9:15 pm  - 9:45 pm:    Hô Canh;  niệm Phật;  ngồi Thiền

•  10:00 pm: Chỉ Tịnh

Thứ Sáu,  ngày 07/08/2015:

•  5:00 am: Thức Chúng

•  5:30 am - 7:30 am: Hô Canh,  Niệm Phật,  Ngồi Thiền. – Khóa lễ buổi sáng:

    Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn.  Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.

    Lời Khai Thị.  – Kinh hành trong im lặng; Chụp hình chung

•  8:00 am  - 9:00 am: Ăn Sáng

•  9:30 am  - 11:30 am: Học Phật Pháp (Học Viên tự chọn theo Thời Khóa Biểu Giảng Dạy và Phòng Học 1, 2, 3 cũng như phần tiếng Mỹ.)

•  12:00 pm - 1:00 pm: Thọ Trai: Tụng bài Cúng Dường

•  1:00 pm - 2:00 pm: Thời Niệm Phật  –  Nghỉ Trưa

•  2:30 pm - 4:00 pm: Học Phật Pháp

•  5:00 pm - 6:30 pm: Ăn Chiều.

•  7:00 pm- 8:30 pm: Khóa lễ buổi tối:  Kinh Phước Đức.  Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.

    Lời Khai Thị. (Riêng chư Tăng Ni tham dự lớp Phật Pháp chuyên đề.)

•   9:15 pm  - 9:45 pm: Hô Canh;  niệm Phậtngồi Thiền

•   10:00 pm: Chỉ Tịnh

Thứ Bảy,  ngày 08/08/2015:

•   5:00 am:  Thức Chúng

•   5:30 am  - 7:30 am: Hô Canh,  Niệm Phật,  Ngồi Thiền. – Khóa lễ buổi sáng: Kinh Tám Điều Giác Ngộ.  Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.

     Lời Khai Thị. – Kinh hành trong im lặng

•   8:00 am - 9:00 am: Ăn Sáng

•   9:30 am  - 11:30 am: Học Phật Pháp

• 12:00 pm  - 1:00 pm: Thọ Trai: Tụng bài Cúng Dường

•   1:00 pm  - 2:00 pm: Thời Niệm Phật  –  Nghỉ Trưa

•   2:30 pm - 4:00 pm: Học Phật Pháp

•   5:00 pm - 6:30 pm: Ăn Chiều

•   7:00 pm - 8:30 pm: Khóa lễ:  Đêm Dâng Đèn Cầu Nguyện Đức Quán Âm. Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.
      Lời Khai Thị
. (Riêng chư Tăng Ni tham dự lớp Phật Pháp chuyên đề)

•   9:15 pm  - 9:45 pm: Hô Canh;  niệm Phậtngồi Thiền

•   10:00 pm: Chỉ Tịnh


Chủ Nhật,  ngày 09/08/2015:

•  5:00 am:  Thức Chúng

•  5:30 am  - 7:30 am: Hô Canh,  Niệm Phật,  Ngồi Thiền. – Khóa lễ buổi sáng: Kinh Người Áo Trắng.  Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.

      Lời Khai ThịKinh hành trong im lặng

•   8:00 am - 9:00 am: Ăn Sáng

•   9:00 am - 10:00 am: Buổi giảng cho Đại Chúng tại Chánh Điện.  
      – Chủ đề: Giải Pháp Của Đạo Phật Trong Vấn Đề Bạo ĐộngThiết Lập Hòa Bình

• 10:15 am  - 11:45 pm: Phật Pháp Vấn Đáp

• 12:00 pm  -  1:00 pm: Thọ Trai:  Tụng bài Cúng Dường; Chụp hình chung

• 1:30 pm  -  4:00 pm: Pháp Luận: – Chủ đề: Tại Sao Giới Trẻ Ít Đến Với Đạo Phật ? (Thuyết trình đoàn.)
• 4:30 pm- 6:30 pm: Lễ Bế Mạc  gồm có: Lễ dâng đèn, Lễ cúng dường Đại Tăng, Thời Pháp kết thúc khóa tu: – Chủ đề: Hãy Rực Sáng Lên Hỡi Người Con Phật.  – Giới thiệu: Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần VI – 2016. – Đảnh lễ tri ân của Teamwork.

•  6:45 pm - 7:45 pm: Ăn Chiều

 

Thứ Hai,  ngày 10/08/2015:

•  6:00 am: Thức Chúng

•  7:00 am: Ăn Sáng

•  9:00 am: Trả phòng  (Check out)


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 784)
Thầy Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal. Thời gian: 15 ngày, từ ngày 14/10 đến ngày 28/10/2023
(View: 38)
Tôi từng nghe trong Kinh Du Hành của Trường A-hàm Đức Thế Tôn dạy chư Tỳ-kheo rằng, “Hãy tự nương tựa mình, nương tựa nơi Pháp, chớ nương tựa nơi khác.”
(View: 25)
Kính bạch chư tôn trưởng lão Hoà Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Kính thưa quý cư sĩ Thức giả, quý cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí, quý đồng hương Phật tử cùng toàn thể quý vị nhân viên nhà hàng Brodard.
(View: 130)
Sinh hoạt trong lãnh vực truyền thông tại Quận Cam bao lâu nay, tôi chưa bao giờ tham dự một buổi ra mắt kinh sách Phật Giáo mang ý nghĩa trọng đại đối với cộng đồng Phật Giáo Việt Nam như buổi ra mắt bộ Thanh Văn Tạng của Đại Tạng Kinh Việt Nam tại Nhà Hàng Brodard Chateau, Thành phố Garden Grove, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, vào chiều Chủ Nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023.
(View: 68)
Trong pháp hội này, đầu tiên, hãy cho phép tôi được nói đôi lời về giáo chỉ tu Phật (được cho là) làm động cơ phát triển tâm thức; trước khi ta bàn luận đến bản chất tâm hay tôn giáo:
(View: 449)
Đề tài thảo luận của chúng ta hôm nay là “Đạo Phật với Thanh niên”. Tiêu đề như thế thường gây ấn tượng rằng có nhiều hình thái đạo Phật khác nhau; và mỗi hình thái cho từng lứa tuổi, hay tùy theo thành phần xã hội khác nhau.
(View: 292)
Kinh Pháp Hoa xuất hiện trong Tam tạng giáo điển Phật giáo ngoài những điểm chung, kinh còn có những điểm độc đáo và đặc biệt riêng, nên khiến kinh không phải chỉ là Pháp mà còn là Diệu pháp.
(View: 1662)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973
(View: 9492)
Thông Báo và Ghi danh Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 10 Tại Philadelphia từ ngày 23 đến 26 tháng 7 năm 2020
(View: 12837)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 6093)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 - 2019 được tổ chức tại thành phố Dinant tại Bỉ Quốc
(View: 3461)
Trường Hạ An Cư Năm 2019 tại Chùa Phật ĐàNhư Lai Thiền Tự, San Diego, California, Hoa Kỳ
(View: 7245)
Chương Trình Hoằng Pháp Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ 2019 do HT Thích Như Điển hướng dẫn từ ngày 01 đến 31/06/2019
(View: 2386)
Thư Cung Thỉnh Đại Lễ Hiệp Kỵ Tổ Sư Về Nguồn kỳ 12, Mừng Chu Niên 30 Năm (1990-2020) Tu Viện Quảng Đức từ ngày 15 đến 18/10/2020
(View: 2716)
Lịch Hoằng Pháp Của Thầy Thích Hạnh Tuệ Năm 2019 (Updated ngày 6/3/2019) Kính mời Đại chúng tại các địa phương đến tham dự.
(View: 18457)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 02 đến 17 tháng 11 năm 2019
(View: 5794)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18 của Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018
(View: 18887)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 04 đến 18 tháng 11 năm 2018
(View: 5269)
Đại Lễ Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 11 được khai diễn tại chùa Khánh Anh thuộc thành phố Evry, thủ đô Paris. Thời gian từ thứ sáu, ngày 28/09/2018 đến thứ hai, ngày 01/10/2018.
(View: 2164)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8 năm 2018 tại Khách sạn Ala Moana Holtel, Honolulu, Hawaii
(View: 14237)
Từ Thứ Năm đến Thứ Tư, ngày 11-17 tháng 9 năm 2018, tại: ALA MOANA HOTEL - 410 Atkinson Drive, Honolulu, Hawaii 96814
(View: 11712)
Từ ngày 29/3/2018 đến ngày 22/5/2018 do HT Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức Quốc hướng dẫn
(View: 2244)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 30 năm 2018 sẽ được khai diễn tại địa điểm: Gesamtschule an der Erft - Aurinstrasse 59 - 41466 Neuss - Đức quốc
(View: 3804)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 16/03/2018)
(View: 4961)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 30 - 2018 được tổ chức thời gian từ 23/07/2018 đến ngày 01/08/2018
(View: 8925)
Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp - Thời gian từ ngày 20. 07. 2017 đến 29.07.2017.
(View: 9265)
Niềm tin của mỗi người con Phật là ai cũng muốn học hỏi Phật pháp để thiết lập cho mình một niềm tin kiên định...
(View: 16011)
Được tổ chức tại Holiday Inn Chicago North Shore, Thời gian: Từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, 20-23 tháng 7 năm 2017
(View: 7643)
Chùa Thiên Trúc tổ chức Khoá Tu Học Phật Pháp vào ngày 14, 15, 16/7/2017 tại Trường Trung Học Yerba Buena, San Jose
(View: 4592)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 08/07/2017)
(View: 3627)
Khóa tu được tổ chức từ ngày 20 đến 30/7/2017 tại Tu Viện Kim Sơn, Tp. Morgan Hill, California
(View: 9465)
Pháp Hội được tổ chức từ ngày 19 đến 21/5/2017 tại San Jose, miền Bắc California
(View: 2895)
Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ từ ngày 16.3.2017 đến ngày 30.4.2017 (Ấn Độ, Népal, Thái Lan, Lào, Đại HànNhật Bản)
(View: 18286)
Chương Trình Tu HọcHành HươngẤn Độ, Thái Lan, Lào, Đại Hàn, Nhật Bản trong thời gian 46 ngày từ ngày 16.3.2017 đến ngày 30.4.2017
(View: 2894)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 17/03/2017)
(View: 3779)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 17, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 12 năm 2017
(View: 5257)
Khóa Tu Học Mùa Thu Lần Thứ IV từ Thứ Sáu 14 Đến Chủ Nhật 16 tháng 10, 2016 tại Chùa Phật Ân Minnesota
(View: 6060)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 6/9/2016)
(View: 8712)
Do HT Thích Tánh Thiệt làm trưởng Ban Tổ Chức từ ngày 25/07 - 03/08/2016
(View: 5584)
Khóa Tu Học Phật Pháp vào dịp Lễ Hội Quán Thế Âm từ ngày 20 đến 23 tháng 10/2016
(View: 26724)
Từ ngày 21 đến 24/7/2016 Tại Hilton Orange County, Costa Mesa - 3050 Bristol St. Costa Mesa, CA 92626
(View: 11288)
Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Hè Lần II-2016 Tại San Jose, California do Chùa Thiên Trúc tổ chức
(View: 8554)
Được tổ chức tại: Tu Viện Phổ Đà Sơn, Canada - Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2016
(View: 12792)
Được tổ chức tại: Niệm Phật Đường Fremont, California, Hoa Kỳ - từ ngày 10 đến 12/6/2016
(View: 4598)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 6 sẽ được tổ chức ngay tại Little Saigon, từ ngày 21/7 đến 24/7/2016.
(View: 16037)
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ Từ ngày 22.3.2016 đến ngày 16.5.2016
(View: 17083)
Kính cung thỉnh Quý Ngài thân lâm đến chùa Khánh Anh để cùng kiết giới cũng như an cư kiết đông từ ngày 04 đến 10/01/2016.
(View: 10521)
Thời gian: Từ thứ Ba ngày 29 tháng 12 năm 2015, đến thứ Bảy ngày 02/01/2016
(View: 10287)
Trưởng đoàn: HT Thích Như Điển - Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức quốc, cùng Chư Tôn Đức ở Hoa Kỳ và các nước Âu Châu
(View: 11912)
Hàng người dài bất tận, im lặng, chăm chú nhìn vào ngọn nến cầm trên tay và theo dõi từng bước chân, đi tới, đi tới mãi…, dưới bầu trời đêm vắng lặng...
(View: 11317)
Từ ngày 29/5 đến 02/6/2014 được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel; Do HT Thích Nguyên Siêu làm trưởng Ban Tổ Chức.
(View: 25479)
Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần V sẽ được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel San Diego, CA 92108 từ Thứ Năm ngày 06/08 đến Thứ Hai ngày 10/08/2015.
(View: 10305)
Thiền học bằng Anh ngữ miễn phí mỗi Chủ Nhật, bắt đầu từ ngày Chủ Nhật 26/7/2015 lúc 9:30AM đến 12:00PM
(View: 19532)
Giáo Hội chúng ta mượn trường học để tổ chức khóa tu kỳ nầy trong thời gian từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2015 tại địa phương Neuss.
(View: 7008)
Do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan tổ chức PL.2559 - DL. 2015
(View: 17320)
Khóa tu học được tổ chức Từ 9:00 AM, Thứ Sáu, ngày 17 đến 6:00 PM, Chủ Nhật, ngày 19 tháng 07/2015
(View: 13554)
Được tổ chức tại San Diego, CA, ngày 6 đến ngày 10 tháng 8 năm 2015
(View: 7650)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 27 tại Neuss (Đức quốc) từ ngày 20 - 30.07.2015
(View: 16764)
Đại Lễ Phật Đản năm nay vào hai ngày thứ bảy 16.5 và chủ nhật 17.5.2015
(View: 12946)
Từ ngày 10/04/2015 đến ngày 03/05/2015 tại các tiểu bang Oklahoma, Philadelphia, Florida và Toronto Canada
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều