Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Điền Email để nhận bài mới

Kho Tàng Những Sự Gia Hộ

Wednesday, October 13, 201000:00(View: 7886)
Kho Tàng Những Sự Gia Hộ

KHO TÀNG NHỮNG SỰ GIA HỘ 
Một Nghi thức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
Nguyên tác: “A Treasury of Blessings – A Liturgy of Buddha Shakyamuni”
by Mipham Rinpoche - Thanh Liên Việt dịch
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant