Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
18,431,690
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

Kho Tàng Những Sự Gia Hộ

Wednesday, October 13, 201000:00(View: 4708)
Kho Tàng Những Sự Gia Hộ

KHO TÀNG NHỮNG SỰ GIA HỘ 
Một Nghi thức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
Nguyên tác: “A Treasury of Blessings – A Liturgy of Buddha Shakyamuni”
by Mipham Rinpoche - Thanh Liên Việt dịch
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ