Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
19,856,096

Phẩm Thứ 11: Phẩm Đại (Phần Đầu)

Tuesday, May 31, 201100:00(View: 2995)
Phẩm Thứ 11: Phẩm Đại (Phần Đầu)
SỐ 26 – KINH TRUNG A-HÀM (I)
Hán dịch: Phật Đà Da XáTrúc Phật Niệm
 Việt dịch và hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
Sài gòn 2002 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ