Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
19,872,249

Phẩm Thứ 12: Phẩm Phạm Chí (Phần Đầu)

Tuesday, May 31, 201100:00(View: 3039)
Phẩm Thứ 12: Phẩm Phạm Chí (Phần Đầu)
SỐ 26 – KINH TRUNG A-HÀM (I)
Hán dịch: Phật Đà Da XáTrúc Phật Niệm
 Việt dịch và hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
Sài gòn 2002 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ