Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ V

Thursday, July 30, 201506:19(View: 26633)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ V
Banner-Khoa-Tu 720Baner Thanh Kinh Cung Nghinh 720
Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần V
được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel San Diego, CA 92108
từ Thứ Năm ngày 06/08 đến Thứ Hai ngày 10/08/2015.
----------
Download pdf "Tài liệu Khóa Tu Học"
PDF "Nghi Thức Tụng Niệm"
-----------

Thời Khóa Biểu Thuyết Giảng


Khóa

Buổi

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

Khóa 1

Sáng

TT. Tín Mãn 09:30-11:00

Thiểu DụcTri Túc
{Xem: Đề cương bài học}

TT. Tâm Hòa 09:30-11:00

Vô Thường

Buổi giảng chung cho Phật tử:

09-10:00 am

Trưởng Ban Tổ Chức

 "Năng Lực Mầu Nhiệm Của Một Hội  Chúng"


Phật Pháp

Vấn Đáp:

10-11:30 am

Tất cả Giáo Thọ Sư

và cung thỉnh:

HT Thắng Hoan

HT Tín Nghĩa

HT Phước Thuận

HT Nguyên An

HT Nguyên Trí

HT Thiện Long…

Chứng minh

Chiều

NS. Giới Hương 14:30-16:00

Nhân Quả
{Xem: Đề cương bài học}

TT. Nhuận Dung  14:30-16:00

Luân Hồi

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

Khóa 2

Sáng

TT. Nhật Châu 09:30-11:00

Tứ Chánh Cần {Xem: Đề cương bài học}

TT. Hải Chánh 09:30-11:00

Ngũ Căn, Ngũ Lực

 {Xem: Đề cương bài học}

Chiều

TT. Tín Mãn 14:30-16:00

Tứ Như Ý Túc
{Xem: Đề cương bài học}

TT. Nhật Châu14::30-16:00

Tứ Niệm Xứ {Xem: Đề cương bài học}

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

Khóa 3

Sáng

HT. Thông Hải 9:30-11:00

Kinh An Ban Thủ Ý
{Xem: Đề cương bài học}

TT. Thông Triết 09:30-11:00

{Xem: Thiền giúp tan khổ đau}

Chiều

HT. Bổn Đạt 14:30-16:00

Kinh Bát Đại Nhân Giác

NS. Giới Châu 14:30-16:00

Nhân SinhVũ Trụ Quan Phật Giáo

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

Khóa Chuyên

Đề

Sáng

TT. Đức Trí 09:30-11:00

Triết lý và tín ngưỡng của Pháp môn Niệm Phật
{Xem: Đề cương bài học}

HT. Nguyên Siêu 09:30-11:00
Tam Pháp Ấn - Sự thật luôn hiện hữu bây giờ và ở đây.

Chiều

HT. Nguyên Hạnh 14:30-16:00

Giảng Kinh Người Áo Trắng

TT. Tâm Thành 14:30-16:00

Thiền tập trong đời sống hằng ngày
{Xem: Đề cương bài học}

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

 

Lớp

Anh Ngữ

Người Lớn

TT. Minh Hạnh

TT. Minh Hạnh

TT. Minh Hạnh

Trẻ em

SC. Thiện Ngọc

SC. Thiện Ngọc

SC. Thiện Ngọc

 

 

 

 

 

Khóa Tăng Ni

Sáng

HT. Thái Siêu

09:30-11:00

(Luật)

HT. Nguyên Siêu

09:30-11:00

Sứ mạng của Tăng Già trên con đường Hoằng pháp.

Hội thảo

hoặc Trà Đàm

Chiều

Thuyết trình/Hội thảo

14:30-16:00

(chủ đề do Ban Giám Học đề nghị)

HT. Thái Siêu

14:30-16:00

(Luật)

Tối

HT. Nguyên Hạnh

19:00-21:00

(đề tài tùy chọn)

Thuyết Trình/Hội Thảo

19:00-21:00

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ V-2015

~~o0o~~

Thứ Năm,  ngày 06/08/2015:

•  2:00 pm  - 5:00 pm:    Ghi Danh nhận phòng  (Check in)

•  5:30 pm  - 6:30 pm:    Ăn Chiều

•  7:30 pm  - 9:00 pm:    Lễ Khai Mạc gồm có:  Ba hồi chuông;  Ba lời cầu nguyện;

Bài Pháp mở đầu khóa tu: Năng Lực Mầu Nhiệm Của Một Hội  Chúng.

•  9:15 pm  - 9:45 pm:    Hô Canh;  niệm Phật;  ngồi Thiền

•  10:00 pm: Chỉ Tịnh

 

Thứ Sáu,  ngày 07/08/2015:

•  5:00 am: Thức Chúng

•  5:30 am - 7:30 am: Hô Canh,  Niệm Phật,  Ngồi Thiền. – Khóa lễ buổi sáng:

    Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn.  Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.

    Lời Khai Thị.  – Kinh hành trong im lặng; Chụp hình chung

•  8:00 am  - 9:00 am: Ăn Sáng

•  9:30 am  - 11:30 am: Học Phật Pháp (Học Viên tự chọn theo Thời Khóa Biểu Giảng Dạy và Phòng Học 1, 2, 3 cũng như phần tiếng Mỹ.)

•  12:00 pm - 1:00 pm: Thọ Trai: Tụng bài Cúng Dường

•  1:00 pm - 2:00 pm: Thời Niệm Phật  –  Nghỉ Trưa

•  2:30 pm - 4:00 pm: Học Phật Pháp

•  5:00 pm - 6:30 pm: Ăn Chiều.

•  7:00 pm- 8:30 pm: Khóa lễ buổi tối:  Kinh Phước Đức.  Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.

    Lời Khai Thị. (Riêng chư Tăng Ni tham dự lớp Phật Pháp chuyên đề.)

•   9:15 pm  - 9:45 pm: Hô Canh;  niệm Phậtngồi Thiền

•   10:00 pm: Chỉ Tịnh

Thứ Bảy,  ngày 08/08/2015:

•   5:00 am:  Thức Chúng

•   5:30 am  - 7:30 am: Hô Canh,  Niệm Phật,  Ngồi Thiền. – Khóa lễ buổi sáng: Kinh Tám Điều Giác Ngộ.  Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.

     Lời Khai Thị. – Kinh hành trong im lặng

•   8:00 am - 9:00 am: Ăn Sáng

•   9:30 am  - 11:30 am: Học Phật Pháp

• 12:00 pm  - 1:00 pm: Thọ Trai: Tụng bài Cúng Dường

•   1:00 pm  - 2:00 pm: Thời Niệm Phật  –  Nghỉ Trưa

•   2:30 pm - 4:00 pm: Học Phật Pháp

•   5:00 pm - 6:30 pm: Ăn Chiều

•   7:00 pm - 8:30 pm: Khóa lễ:  Đêm Dâng Đèn Cầu Nguyện Đức Quán Âm. Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.
      Lời Khai Thị
. (Riêng chư Tăng Ni tham dự lớp Phật Pháp chuyên đề)

•   9:15 pm  - 9:45 pm: Hô Canh;  niệm Phậtngồi Thiền

•   10:00 pm: Chỉ Tịnh


Chủ Nhật,  ngày 09/08/2015:

•  5:00 am:  Thức Chúng

•  5:30 am  - 7:30 am: Hô Canh,  Niệm Phật,  Ngồi Thiền. – Khóa lễ buổi sáng: Kinh Người Áo Trắng.  Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.

      Lời Khai ThịKinh hành trong im lặng

•   8:00 am - 9:00 am: Ăn Sáng

•   9:00 am - 10:00 am: Buổi giảng cho Đại Chúng tại Chánh Điện.  
      – Chủ đề: Giải Pháp Của Đạo Phật Trong Vấn Đề Bạo ĐộngThiết Lập Hòa Bình

• 10:15 am  - 11:45 pm: Phật Pháp Vấn Đáp

• 12:00 pm  -  1:00 pm: Thọ Trai:  Tụng bài Cúng Dường; Chụp hình chung

• 1:30 pm  -  4:00 pm: Pháp Luận: – Chủ đề: Tại Sao Giới Trẻ Ít Đến Với Đạo Phật ? (Thuyết trình đoàn.)
• 4:30 pm- 6:30 pm: Lễ Bế Mạc  gồm có: Lễ dâng đèn, Lễ cúng dường Đại Tăng, Thời Pháp kết thúc khóa tu: – Chủ đề: Hãy Rực Sáng Lên Hỡi Người Con Phật.  – Giới thiệu: Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần VI – 2016. – Đảnh lễ tri ân của Teamwork.

•  6:45 pm - 7:45 pm: Ăn Chiều

 

Thứ Hai,  ngày 10/08/2015:

•  6:00 am: Thức Chúng

•  7:00 am: Ăn Sáng

•  9:00 am: Trả phòng  (Check out)LOGO GHPGVNTN Hoa KyGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ & CANADA

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ - lần V
=============

 

THÔNG BÁO SỐ 2

Năng Lực Mầu Nhiệm Của Một Hội ChúngNam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

Kính gởi: Chư Thiện Nam Tín Nữ, Đồng Hương, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử,

Phật sự:  Tham Dự Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ  lần V–2015

Trong niềm hân hoan đón mừng ngày Đản Sinh của Đức Phật, chúng con thành tâm đốt nén hương lòng nguyện cầu cho Thế giới Hòa bình Chúng sanh An lạc. Nhớ tưởng đến hình bóng, nhân cách cao cả của Đấng Từ Phụ, bằng cách phát nguyện tu tậpthực hành những lời dạy cao quý của Ngài. Phẩm vật dâng cúng ngày Phật đản sanh năm nay là KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ  Lần Thứ  V–2015  sẽ được tổ chức tại:

Town and Country Resort Hotel 500 Hotel Circle North., San Diego, CA 92108  

từ Thứ Năm, ngày 06 tháng 08 năm 2015  đến Thứ hai, ngày 10 tháng 08 năm 2015.

Khóa tu học năm nay, qui tụ hàng trăm chư Tôn đức Tăng Ni và đông đảo chư Phật tử tham dự, sẽ là một khóa tu học trang nghiêm, mang lại nhiều giá trịan lạc.

Chúng ta, hãy cùng nhau tham dự để học hỏi giáo pháp hầu mở mang trí tuệ.  Nhờ vào sự hiểu biết đúng đắn về lời dạy của chư Phật chư Tổ sẽ giúp cho chúng ta xoa dịu phần nào nỗi lo sự khổ. Từ nơi thân tâm ngôn hành uy nghiêm của chư Tôn đức Tăng Ni, chư vị Giáo Thọ Sư sẽ là những bài học thân chứng quý giá mà chúng ta không thể tìm được qua kinh sách.

Chúng ta, hãy cùng nhau ngồi thiền, niệm Phật, công phu, bái sám, kinh hành, giúp cho thân tâm chúng ta được thanh tịnh, tiêu trừ nghiệp chướng, để có sự an lạc ngay trong đời sống này.  Từ nơi hội chúng lớn gồm Tăng NiThiện Tín cộng tu như vậy sẽ là những trợ duyên hiếm có cho chúng ta tiến tu đạo nghiệp, tăng thêm phước báo cho cuộc đời, đem lại năng lực mầu nhiệm cho cuộc sống.

Để tìm hiểu thêm tin tức về Khóa Tu Học xin vui lòng truy cập vào các trang mạng:

www.hoavouu.com, www.phapvan.ca, www.hophap.netwww.hongdanh.org,  www.thuvienhoasen.org

   Ngoài danh sách Tự Viện đã nhận ghi danh, muốn biết thêm tin tức xin hoan hỷ liên lạc:

1.    Đại Đức Thích-Hạnh-Tuệ, Tel. (619) 278-9837 Địa chỉ: 4333 – 30th Street., San Diego, CA 92104

2.   Ni Sư Thích-Diệu-Tánh, Tel. (714) 266-4171 Địa chỉ: 11502 Daniel Ave., Garden Grove, CA 92840

Nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho tất cả chúng con vững tiến trên con đường giải thoát, và kính mong chư Thiện nam Tín nữ Phật Tử ghi danh tham dự Khóa Tu cho thật đông đảo.

Nam-mô Thường-Tinh-Tấn Bồ-Tát Ma-Ha-Tát

Mùa Phật Đản 2559 – California, ngày 05 tháng 05 năm 2015

BanĐiềuHành

{Phiếu ghi danh Tăng Ni}
{Phiếu ghi danh Phật tử}
============

THÔNG BÁO SỐ I - GHI DANH
{Xem bản PDF để in}

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi: Chư Thiện nam, Tín nữ, Đoàn sinh Gia đình Phật tử.

Thừa hành quyết định của Đại Tăng vào ngày 31 tháng 5 năm 2014 tại San Diego về việc tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ V - 2015, Ban Điều Hành đã bắt đầu làm việc trong ba tháng qua để chuẩn bị cho Khóa Tu Học. Đây là con đường hiệp lực của Chư Tăng Ni và Thiện nam Tín nữ để duy trì, phát triển và truyền bá giáo pháp Như-Lai trên vùng đất Bắc Mỹ. Sự hội tụ của một hội chúng lớn trong tu học là nguồn năng lựcphước đức vô biên cho chính chúng tacộng đồng Phật giáo ở quê hương này.

Ban Điều Hành xin trân trọng gửi đến chư quý liệt vị một số tin tức quan trọng sau đây:


1. Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần V - 2015 sẽ được tổ chức tại Town and Country Resort
Hotel, 500 Hotel Circle North, San Diego, CA 92108 từ Thứ Năm ngày 06 tháng 08 năm 2015 đến Thứ Hai ngày 10 tháng 08 năm 2015.


Bắt đầu nhận ghi danh từ ngày 06 tháng 09 năm 2014 đến ngày 06 tháng 06 năm 2015.
Nếu chư vị đã có quyết định tham dự, xin ghi danh sớm để giữ chỗ, vì thời gian Khóa Tu Học rơi vào tháng hè nên số học viên tham dự sẽ tăng lên nhiều, nhưng số phòng thuê ở khách sạn có giới hạn.

2. Như các Khóa Tu Học trước đây, xin các học viên hoan hỷ đóng góp phần chi phí ăn ở khách sạn, trong suốt 4 ngày diễn ra Khóa Tu Họccúng dường Đại Tăng với số tịnh tài như sau: $300 cho một người lớn; nếu tham gia tu học cùng gia đình, chi phí cho người lớn thứ nhất là $300, những người lớn còn lại mỗi người xin đóng $200; trẻ em đi theo cha mẹ hoặc người giám hộ xin đóng góp $150 cho mỗi em.

3. Nội dung Khóa Tu Học gồm 50% thời gian để tu tập và 50% cho việc học Giáo pháp

trong ấy có các lớp giảng bằng tiếng Anh cho người lớn và trẻ em. Một khóa tu học có chiều sâu và thích hợp cho đại chúng chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi lạc.


4. Ban Điều Hành mời gọi chư Huynh Đệ Học Viên đóng góp ý kiến cho Khóa Tu Học hoặc có thắc mắc xin vui lòng liên lạc qua 3 phương cách:

a) Email: ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ - tuedang79@gmail.com

b) Telephone: NS. Thích Diệu Tánh - (714) 266-4171

c) Thư gửi qua bưu điện: 11502 Daniel Ave. Garden Grove, CA 92840


5. Để phổ biến rộng rãi khóa tu học, Ban Điều Hành mời gọi chư Huynh Đệ Học Viên

nguyện làm người đưa tin, giới thiệu khóa tu đến các huynh đệ khác. Nếu phát tâm làm việc này, xin liên lạc qua email: teamworkbacmy5@gmail.com


6.
Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần V - 2015 gồm:

a) Cố Vấn: HT. Thái Siêu, HT. Nguyên Siêu, HT. Thông Hải

b) Teamwork: HT. Thiện Long, TT. Tâm Hòa, TT. Tâm Tường, TT. Minh Dung, ĐĐ. Hạnh Tuệ, ĐĐ. Thường Tịnh, NS. Giới Châu, NS. Huệ Nghiêm, NS. Diệu Tánh, NS. Chơn Viên, SC. Thiền Tuệ.

c) Cố Vấn Pháp Lý: Dr. Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê


7. Chư Huynh Đệ Học Viên có thể tìm những tin tức khóa tu qua các websites Phật giáo

Bắc Mỹ: www.hoavouu.com , www.phapvan.ca , www.hophap.net , www.hongdanh.org , www.facebook.com/khoatuhocphatphapbacmyv

Cầu xin Tam Bảo gia hộ cho Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ V-2015 được thuận duyên, hiệp lựcnhất tâm.

Phật lịch 2558 - California, ngày 05 tháng 09 năm 2014

Ban Điều Hành

-----------------

Địa Điểm Ghi Danh

{Xem bản PDF để in}

Địa điểm ghi danh chính:

Thành Phố

Chùa

Liên Lạc

Phone

Địa Chỉ

San Diego, CA

Chùa Phật Đà

ĐĐ. Hạnh Tuệ

(619) 283-7655

(619) 278-9837

4333 –  30th  Street.

San Diego,  CA  92104

tuedang79@gmail.com   

Garden Grove, CA

Thiền Tịnh Đạo Tràng

NS. Diệu Tánh

(714) 638-0989

(714) 266-4171

11502  Daniel Ave.

Garden Grove,  CA  92840

dieutanhthich@yahoo.com  

CANADA

Chùa Phổ Đà

HT. Bổn Đạt

(613) 231-2516 (819) 665-0259

1002  Somerset Street.

West Ottawa, Ontario  K1R-6R9

CANADA   

thichbondat_thgl@yahoo.com   

Chùa Pháp Vân

TT. Tâm Hòa

(905) 712-8836

(905) 507-0961

420  E. Traders Blvd.

Mississauga, Ontario  L4Z-1W7

CANADA

thichtamhoa@gmail.com


Ngoài ra, để tiện việc ghi danh, Học Viên có thể liên lạc những trú xứ ở địa phương gần mình:

Thành Phố

Chùa

Liên Lạc

Phone

Địa Chỉ

Albuquerque, NM

Chùa Hội Phước

TT. Thánh Minh

(505) 266-0325

8624  SE. Zuni  Road.

Albuquerque,  NM  87108 hoiphuoctemple@gmail.com

Anaheim, CA

Đa Bảo Buddhist

Temple

ĐĐ. Như Hải

(626) 203-3888

2671  W. Cerritos Ave.

Anaheim,  CA  92804

dabaotemple@yahoo.com

Aloha, OR

Tu Viện Ấn Quang

TT. Thích Ẩn Long

(503) 372-6091

18255 SW Johnson St.,

Aloha, OR 970006

thichanlong@yahoo.com

Chatsworth, CA

Thiền Viện Chân

Không

HT. Thông Hải

(805) 304-6607

20372  Devonshire Blvd.

Chatsworth, CA  91311

chankhongtv@aol.com

Chicago, IL

Chùa Quang Minh

TT. Minh Hạnh

(773) 275-6859

4429  N. Damen Ave. 

Chicago,  IL  60625

thichminhhanh92@yahoo.com

De Leon Spring, FL

Chùa Hoằng Pháp

TT. Nguyên Hải

(386) 333-1245

6180  State  Road.

De Leon Spring,  FL  32130

El monte, CA

Tu Viện Hộ Pháp

TT. Tuệ Uy

(626) 377-1103

3084  Lashbrook Ave.

El Monte,  CA  91733

tuvienhophap@gmail.com

Fremont, CA

Niệm Phật Đường

Fremont

HT. Thái Siêu

(510) 623-9485

4273  Solar Way.

Fremont,  CA  94538

thaisieu@yahoo.com

Garden Grove, CA

Hoa Lâm Thiền Viện

SC. Trí Minh

ĐH. Tuệ Quảng

(714) 391-2708

(714) 803-4397

13071  Brookhurst  St. # 195

Garden Grove, CA  92843

Chùa Khánh Hỷ

ĐĐ. Pháp Tánh

NS. Tuệ Từ

(714) 333-8924

(714) 875-4176

10502  Orangewood Ave.

Garden Grove, CA 92840

anhdao1958@yahoo.com

Chùa Phổ Linh

SC. Thiền Tuệ

(714) 204-8933

11612  Dale  St.

Garden Grove. CA 92841 putixin1980@yahoo.com

 

Gainesville, FL

 

A Nan Temple

 

TT. Đức Thông

 

(352) 872-8250

2120 SE 15th St.,

Gainesville, FL 32641

anan_monastery@yahoo.com

 

 

Thành Phố

Chùa

Liên Lạc

Phone

Địa Chỉ

Honolulu,  HI

Thiền Viện

Chân Không

HT. Thông Hải

(808) 373-4608

1105  Hind Luka Dr.

Honolulu,  HI  96821

chankhongtv@aol.com

Irving,  TX

Tổ Đình

Từ Đàm Hải Ngoại

HT. Tín Nghĩa

(972) 986-1019

615  N.  Gilbert Road.

Irving,  TX  75061–6240

tudamhaingoai@yahoo.com

Kansas city,  MO

Chùa Đại Bi

SC. Hoa Đạo

(816) 920-7633 (816) 663-4147

1614  White Ave.

Kansas City,  MO  64126  

Lakewood,  CO

Chùa Tây Thiên

TT. Nguyên Chơn

(303) 942-1390

7777  Morrison Rd.,

Lakewood, CO 80227

Lake City,  GA

Chùa Hải Ấn

NS. Huệ Nghiêm

(404) 643-2785

5375  Sanders Road.

Lake City,  GA  30260

huenghiem@hotmail.com

Las Vegas,  NV

Chùa Ưu Đàm

SC. Trí Hòa

(702) 260-0479 (410) 340-6964

7255  West Meranto Ave.

Las Vegas,  NV 89178 uudamtemplelv@yahoo.com

Long beach,  CA

Chùa Phật Tổ

ĐĐ. Thường Tịnh

(562) 810-1983

(562) 599-5100

908  Orange Ave.

Long Beach,  CA 90813

toantoan83@yahoo.com

Louisville,  KY

Chùa Từ Ân

ĐĐ. Hạnh Lý

ĐĐ. Quảng Thọ

(502) 375-3249

4600  S. 6th Street.

Louisville, KY 40214 chuatuanky@gmail.com

Minnesota, MN

Chùa Phật Ân

ĐH. Trí Viên

Phạm Anh Toàn

(651) 334-4724

475  Minnesota Ave.  P.O  Box 13628 Maket Place, Roseville,  MN  55113-0682 | trivien@hotmail.com

North Hills, CA

Phật Học Viện

Quốc Tế

TT. Minh Chí

(818) 893-5317

9250  Columbus Ave.

North Hills,  CA  91343

thichminhchi@yahoo.com

Northglenn, CO

Chùa Long Quang

NS. Giới Châu

(303) 350-7252

10660  Rosalie  Dr.

Northglenn, CO  80233

tngioichau@yahoo.com

Ontario, CA

Chùa Quang Thiện

ĐH. Quang Tuệ

(909) 917-6530

704  East  “E” Street.

Ontario,  CA  91764

huynphu@yahoo.com

Orlando, FL

Chùa Pháp Vũ

TT. Nhật Trí

(407) 277-7262

716  N. Dean Road.

Orlando,  FL  32825

sunya2548@yahoo.com

Pensacola, FL

Chùa Diệu Đế

SC. Chơn Nguyên

(805) 225-6490

9603  Nims Lane.

Pensacola,  FL  32514

Perris, CA

Chùa Hương Sen

NS. Giới Hương

(951) 657-7272

(951) 616-8620

19865  Seaton Ave.

Perris,  CA  92570

huongsentemple@gmail.com

Philadelphia, PA

ĐH.

Nguyễn Văn Quang

Pd: Đồng Pháp

(215) 410-2545

1113  Glenview Street.

Philadelphia,  PA  19111 qvnguyen09@hotmail.com

Rosemead, CA

Chùa Xá Lợi

NS. Nhật Nhan

(626) 572-0389

(714) 548-9958

2751  Del Mar Ave.

Rosemead,  CA 91770 thichhiennhan@yahoo.com

 

San Marcos, CA

Chùa Viên Quang

TT. Tín Mãn

(760) 727-5569

(408) 664-6078

3394  Linda Vista Dr.

San Marcos,  CA  92078

vienquang@yahoo.com

 

 

 

Sacramento,  CA

Tu Viện Viên Chiếu

TT. Đồng Trí

(916) 267-5965

10801  Calvine Road.

Sacramento,  CA  95803

Chùa Huyền Giác

TT. Minh Hậu

(916) 455-6652  (916) 667-1855

5210 – 58th  Street.

Sacramento,  CA  95820

Chùa Thanh Lương

NS. Minh Huệ

(916) 428-4871

3261  Trentwood Way.,

Sacramento, CA  95822

nhumy@yahoo.com

 

 

 Thành Phố

Chùa

Liên Lạc

Phone

Địa Chỉ

 Sacramento,  CA

Chùa Kim Linh

ĐĐ. Tâm Chỉnh

(916) 236-8281

6827  Saving Place.

Sacramento, CA  95929

Niemphat1949@yahoo.com

Huynh Trưởng

Tâm Thường Định

(916) 607-4066

9084 Marble Crest Court.

Sacramento, CA  95829

tamthuongdinh@gmail.com

 San Diego,  CA

Chùa Như Lai

Thiền Tự

HT. Minh Hồi

(619) 563-9009

3340 – 3342  Central Ave.

San Diego,  CA  92105

 

 

 

 

San Jose,  CA

 

Chùa Hồng Danh

ĐĐ.Quảng Thường

(408) 449-5399

1129 Bal Harbor Way.

San Jose, CA 95122

chuahongdanh@yaho.com

Chùa Duyên Giác

TT. Nhật Huệ

(408) 828-5707

97  Foss Ave.

San Jose,  CA  95116

thichnhuthue@yahoo.com

Chùa Phật Quang

NS. Quảng Tịnh

(408) 295-8391

801  N.  15th  Street.

San Jose,  CA  95112

tamdalani108@yahoo.com 

 

Tịnh Xá Ngọc Hòa

 

NS. Tiến Liên

 

(408) 295-2436

766  S.  2nd  Street.

San Jose,  CA  95112

ngochoatemple@gmail.com      

 

 

 

 

 

Santa Ana,  CA

Chùa Bát Nhã

HT. Nguyên Trí

(714) 571-0473

803  Sullivan Street.

Santa Ana,  CA  92704

batnhacali@yahoo.com

Tu Viện Đại Bi

NS. Chơn Viên

(714) 360-5355

3210  W.  5th  Street.

Santa Ana,  CA  92703

chonvien82@yahoo.com

Chùa Kiều Đàm

NS. Nguyên Bổn

(714) 927-8484

1129  S. Newhope Street.

Santa Ana,  CA  92704

Tổng Hội Cư Sĩ

SC. Phước Quang

(714) 653-5192

1612  N. Spurgeon Street.

Santa Ana,  CA  92701

tunhiepphap@yahoo.com

Tổ Đình

Minh Đăng Quang

HT. Minh Tuyên

(714) 437-9511

3010  W.  Harvard Street.

Santa Ana, CA  92704

thichminhtuyen@yahoo.com

Seattle,  WA

 

Chùa Cổ Lâm

 

HT. Nguyên An

 

(206) 723-4741

3503  S. Garham Street.

Seattle,  WA  98118

colamtemple@hotmail.com

Stanton,  CA

Phật Quan Âm

Thiền Tự

TT. Tâm Thành

(714) 892-6838

(714) 488-1178

7922   Santa Catalina Ave.

Stanton,  CA 90680            

 

Sunnyvale,  CA

 

ĐH. Thiện Quỳnh

(408) 636-8913

1382  Socorro Ave. 

Sunnyvale,  CA  94089

thuanvan14725@yahoo.com

Ventura,  CA

Tu Viện An Lạc

HT. Thông Hải

(805) 816-8799

901  S. Saticoy Ave.

Ventura,  CA  93004

chankhongtv@aol.com

Vernon,  CT

Chùa Pháp Hoa

ĐĐ. Thiện Lợi

(806) 896-6999

85  Prospect  Street.

Vernon,  CT  06066

thienloi72@yahoo.com

Westminster, CA

Tịnh Xá Giác Lý

HT. Giác Sĩ

(714) 414-8360

14471  Titus  Street.

Westminster,  CA 92683

tinhxagiacly@yahoo.com

Chùa Trí Phước

HT. Phước Thuận

(714) 899-4671

14722  Givens Place.,

Westminster,  CA 92683

Winchester, CA

Tịnh Xá Thiền Lâm

ĐĐ. Thông Lý

(951) 286-5999

33875  Milan Road.

Winchester,  CA  92596

thichthongly@yahoo.com

Ghi chú: Địa điểm Ghi danh sẽ được cập nhật ở các Thông Báo tiếp đến.

 

-----------------------

Phim Phóng Sự Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV

Từ ngày 29/5 đến 02/6/2014 được tổ chức tại
Town and Country Resort Hotel - 500 Hotel Circle North, San Diego, California 92108
Do HT Thích Nguyên Siêu làm trưởng Ban Tổ Chức.{Xem thêm Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV}
___________________________________________

VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST CONGREGATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA & CANADA

THE FIFTH DHARMA RETREAT IN NORTH AMERICA

APPLICATION FOR THE FIFTH DHARMA RETREAT
{PDF file}

From August 6th to August 10th 2015
Town and Country Resort Hotel - 500 Circle North, San Diego, CA 92108

-----


NAMO SAKYA MUNI BUDDHA

To Board of Director of the Fifth Dharma Retreat in North America:

Last name:_______________ First name:____________ Dharma name:____________________

Address:______________________________________________________________________

City:____________________ State:_____________ Zip code:______________ Country______

Email:________________________________________________________________________

Cell phone: ( ______ )___________________ Home phone: ( _______ )___________________

Person to contact in case of emergency:_____________________ Phone:__________________

  • Fee for Hotel/Retreat:  $300 for each adult.  Family:  The first person: $300, the second or third $200 each.  Children under 12 years old:  $150 each.

Please write check payable to:  Khoa Tu Hoc Phat Phap

Name

Adult /Child

Male/Female

Age

Fee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

$

Transportation:

  • Self

  • Please give us a drive from and to San Diego (SAN) Airport or another airport:_____________  

- Time and Date of arrival:_______ Flight #:__________ From:___________ Airline_________

- Time and Date of leaving:______________ Airline:___________________________________

Date:.............................................                                          Date:........................................

Person Received Application and Fee                                      Applicant name

Signature:______________________                                     Signature__________________________

Place of registering:_____________________________________________________________

 The last day of registration is June 6th, 2015.

 =================================

Announcement Number 1:  ENROLLMENT

NAMO SAKYA MUNI BUDDHA

Dear fellow Buddhists, Buddhist Youths, and Members of Vietnamese Buddhist Youth Associations:

 

Dear Dharma Retreat attendants: 

The Operating Team has been working for three months to prepare for the Fifth Dharma Retreat – 2015.  This is a collaborated way between monastic and lay Buddhists who work together to maintain, develop, and promote the Buddha Dharma in North America.  A gathering of a large community for the Dharma Retreat will generate energy and merit for us and for the Buddhist Community in this society.

Please contribute your great ideas for the Dharma Retreat via three ways: 

  1. Email: Bhikkhu Thích Hạnh Tuệ - tuedang79@gmail.com
  2. Phone:  Bhikkhunis Thích Nữ Diệu Tánh - (714) 266-4171
  3. Mail:  Bhikkhunis Thích Nữ Diệu Tánh - 11502 Daniel Avenue, Garden Grove, CA 92840

In order to promote the Dharma Retreat broadly, we would like you to be a sign up location; if you can, please email us at:  teamorkbacmy@gmail.com

The Fifth Dharma Retreat - 2015 will be held:

  Time: From Thursday August 6th to Monday August 10th 2015

Location: Town and Country Resort Hotel - 500 Circle North, San Diego, CA 92108

Enrollment will start on September 6th 2014 through June 6th 2015.

 

Because the Dharma Retreat is in the summer time, participants might increase substantially.  Thus, please enroll as soon as possible since hotel rooms are limited.

The Board of Directors including:

ADVISERS:  The Most Venerable  Thái Siêu, the Most Venerable Nguyên Siêu,

the Most Venerable  Thông Hải

Teamwork: The Most Venerable Thiện Long, Venerable Tâm Hòa, Venerable Tâm Tường, Venerable Minh Dung, Bhikkhu  Hạnh Tuệ, Bhikkhu Thường Tịnh, Bhikkhunis Giới Châu, Bhikkhunis, Huệ Nghiêm, Bhikkhunis Diệu Tánh, Bhikkhunis Chơn Viên, Bhikkhunis Thiền Tuệ.

Legal Adviser: Dr. Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê

May the Buddha bless the Fifth Dharma Retreat – 2015 to be easy, united, and successful!

California, Septemeber  4th 2014

The Fifth Dharma Retreat in North America

Board of Directors
  • In America: Please contact Bhikkhu Hạnh Tuệ (619) 283-7655 | Bhikkhunis Diệu Tánh (714) 638-0989
  • In Canada:  The Most Venerable Bổn Đạt (613) 231-2516 | Venerable. Tâm Hòa (905) 712-8836
  • Notice: Please remember to bring your medicine and personal necessary items.

 Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 978)
Thật là hy hữu và phước báo cho nhân loại khi được đấng Đại Giác Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni từ Cung Trời Đẩu Suất thị hiện đản sanh vào thế giới bất an này cách nay 2647 năm
(View: 2787)
Thông Báo Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Chung Tại San Diego được tổ chức vào ngày 6,7 tháng 5 năm 2023
(View: 4239)
Từ ngày Thứ hai 31 tháng 7, đến Thứ năm 3 tháng 8, năm 2023 (4 ngày 3 đêm), bắt đầu check in lúc 1 giờ chiều Thứ hai và check out lúc 11 giờ sáng Thứ năm.
(View: 2040)
Gần ba năm qua Giáo hội đã không tổ chức được ngày Phật đản chung tại những công viên lớn như những năm trước vì tình hình bệnh dịch và những ràng buộc pháp lý về Corona Virus của thành phố.
(View: 2207)
Giáo Hội thông báo đến chư Tôn Đức Tăng, Ni được liễu tri về mùa An Cư năm nay được tổ chức: Địa điểm: Tu Viện Pháp Vương - 715 Vista Ave. Escondido, CA 92026. Thời gian: Từ thứ hai ngày 13 tháng 06 đến thứ năm ngày 23 tháng 06 năm 2022.
(View: 1075)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK sẽ tổ chức phiên họp đầu năm 2022 ngay sau Lễ Tạ Ân Sư vào lúc 2:30pm thứ bảy ngày 26 tháng 03 năm 2022 tại Thiền Tịnh Đạo Tràng, số 11502 Daniel Ave., Garden Grove, CA 92840.
(View: 1481)
Thông Báo v/v Tổ Chức Lễ Cầu Nguyện Cho Đồng Bào VN trong nước, hải ngoai và nhân loại sớm thoát khỏi cơn đại dịch
(View: 1612)
Mùa Vu Lan là mùa cứu độ. Cứu độ vạn linh trong chốn u đồ. Cứu độ chính mình làm sao vượt thoát tâm lý đầy hãi hùng, khiếp sợ, kinh hoàng trước đại dịch đang tràn ngập hiện nay.
(View: 1818)
Trưởng lão Hòa Thượng Lệ Chân, đạo hiệu THÍCH THIỆN HẠNH, môn phái Tổ đình Báo Quốc Huế, nguyên Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
(View: 1681)
Trích yếu: V/v Đình hoãn thực hiện các Phật sự quan trọng về Đại Lễ Phật Đản PL. 2565, An Cư Kiết Hạ 2021 và Đại Hội Thường Niên Kỳ I Nhiệm Kỳ IV 2020-2024 GHPGVNTNHK
(View: 2165)
Của HT Thích Thắng Hoan - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 3706)
Trong những ngày qua nhiều chùa Việt Nam, Thái lan, Cambodi, Sri lanka đã bị trộm cướp liên tục. Trong hai đêm qua hơn 10 ngôi chùa ở vùng Riverside đã bị trộm cướp.
(View: 3291)
Dự kiến các ngày Đại Lễ Phật Đản, Đại Hội Thường Niên và An Cư Kiết Hạ trong năm 2021 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 3720)
Năm nay Lễ Hiệp Kỵ sẽ được tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, vào Thứ Bảy, ngày 03 tháng 4 năm 2021
(View: 4133)
Thông Tư V/v Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Miền Trung 2020 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 2486)
Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.
(View: 2158)
Tâm Thư Cầu Nguyện Bịnh Dịch Corona Vũ Hán Chấm Dứt của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 2188)
Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin nhất tâm kính lễ tất cả tấm lòng của quí vị và gói trọn triệu tấm lòng này dâng lên cúng dường đức Thế tôn trong mùa Phật Đản tang thương năm nay.
(View: 4878)
Tổng Hợp Hình Ảnh và Báo Cáo Các Hoạt Động Thông Qua Việc Kêu Gọi Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ V/v Quyên Góp Medical Suplies
(View: 2104)
Trích yếu: V/v khuyến thỉnh long trọng cử hành Khánh Lễ Đản Sanh của Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và hiệp lực cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân loại sớm tiêu trừ tật bệnh
(View: 4587)
Ngay tại Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh, với nền y tế hiện đại tối tân, mà cũng không thể tránh khỏi sự lây nhiễm nhanh chóng của coronavirus.
(View: 3935)
Ủng Hộ Cho Bệnh Viện Trong Nạn Dịch - HT Thích Nguyên Siêu
(View: 2033)
HT Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ Quyết Định Nhân Sự Giáo Hội Nhiệm Kỳ III: 2020 - 2024
(View: 2051)
Trích yếu: V/v trì tụng kinh chú gia tâm cầu nguyện cho nhân loại tật bệnh tiêu trừ và khuyến thỉnh cấm túc an cư kiết hạ.
(View: 4067)
Kính gửi: Chư tôn Trưởng Lão, chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ thành viên GHPGVNTNHK
(View: 1745)
Lễ Truy Tán Công Hạnh Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ vào lúc 11 giờ sáng, Thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2020 tại Chùa Bát Nhã
(View: 10127)
Thông Báo và Ghi danh Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 10 Tại Philadelphia từ ngày 23 đến 26 tháng 7 năm 2020
(View: 3443)
Đại Lễ Phật Đản PL.2564- DL.2020 được tổ chức tại Garden Grove Park, California vào ngày 18-19 tháng 4 năm 2020
(View: 1620)
Thành kính chúc chư tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Ni Trưởng, Ni sư, chư Đại Đức Tăng Ni một năm mới phước huệ trang nghiêm, Phật sự viên thành.
(View: 3183)
Đại Hội Khoáng Đại 30, 31/05 tại Chùa Huệ Quang và Khoá An Cư Kiết Hạ được tổ chức tại Chùa Huệ Quang (Chư Ni), Chùa Phổ Đà (Chư Tăng) 31/5 đế 07/06
(View: 2020)
Buổi họp vào lúc 2 giờ chiều thứ tư ngày 22 tháng 01 năm 2020 tại Chùa Bát Nhã số 4717 W. First Street, Santa Ana, CA 92703
(View: 1891)
Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, Thiện Tín Phật tử, Đồng hương một năm Canh Tý vô lượng cát tường.
(View: 2078)
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III Nhiệm Kỳ IV sẽ được cử hành tại Chùa Huệ Quang, thành phố Santa Ana, vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020.
(View: 1521)
Trích yếu: V/v chuẩn bị cho Đại Hội và cung thình/kính mời tham dự Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III Nhiệm Kỳ IV 2020
(View: 3635)
Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ thông tri các Phật sự quan trọng trong năm 2020: Đại Lễ Phật Đản, An Cư Kiết Hạ, Đại hội Khoáng Đại và Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ 10
(View: 2049)
Cuộc họp đầu năm của Giáo Hội năm nay sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 4 tháng 1 năm 2020 tại Chùa Bát Nhã, Thành Phố Santa Ana, California, Hoa Kỳ.
(View: 1846)
Tự do dân chủ nhân quyền song hành cùng với mậu dịch đầu tư kinh tế của xứ sở để duy trì trật tự và ổn định xã hội, như ánh sáng và không khí, không thể thiếu đối với mọi người sống trong không gian rộng mở của thế giới đang phát triển mọi mặt.
(View: 3969)
Lễ Vu lan là ngày lễ thiêng liêng của Phật giáo và Dân tộc Việt hàng ngàn năm qua. Ngày lễ cứu độ cả hai thế giới âm và dương.
(View: 13558)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 3110)
Video Trường Hạ An Cư từ ngày 16 đến 26 tháng 6 năm 2019 do Chùa Phật Đà và Như Lai Thiền Tự đồng bảo trợ
(View: 3856)
Trường Hạ An Cư Năm 2019 tại Chùa Phật Đà và Như Lai Thiền Tự, San Diego, California, Hoa Kỳ
(View: 3666)
Video Thông Báo An Cư từ ngày 16 đến 26 tháng 6 năm 2019 do Chùa Phật Đà và Như Lai Thiền Tự đồng bảo trợ
(View: 2684)
Mùa gợi nhớ, mùa tưởng niệm, mùa tri ân cao cả về một Bậc Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi, Thị Hiện Đản Sanh nơi cõi trần, ngũ trược ác thế, ban pháp mầu vi diệu, cứu khổ độ sanh
(View: 3899)
Thông Báo An Cư 2019 từ ngày 16 đến 26 tháng 6 năm 2019 tại San Diego, California, Hoa Kỳ
(View: 2525)
Thông Bạch Phật Đản PL. 2563-2019 của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Hỳ
(View: 2176)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK xin thay đổi ngày giờ họp đầu năm của Giáo Hội vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2019 tại Chùa Bát Nhã
(View: 2551)
Thông Bạch Tết Kỷ Hợi 2019 ủa Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 14695)
Từ Thứ Năm đến Thứ Tư, ngày 11-17 tháng 9 năm 2018, tại: ALA MOANA HOTEL - 410 Atkinson Drive, Honolulu, Hawaii 96814
(View: 2555)
Khai Mạc Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn lần thứ 11 tại chùa Khánh Anh thành phố Evry, thủ đô Paris, nước Pháp từ ngày 27/9 đến 01/10/2018
(View: 2344)
Đại Hội Thường Niên lần thứ II, nhiệm kỳ III (2016 – 2020), được Hội Đồng Điều Hành triệu tập và tổ chức tại Phật Học Viện Quốc Tế, thành phố North Hills, tiểu bang California, Hoa Kỳ, vào ngày 18 tháng 6 năm 2018.
(View: 1872)
Trong Hạnh Phúc Kinh (Mangalasutta), thuật lại rằng: có thiên tử bạch hỏi đức Phật: làm sao để được vận may (mangala), và Đức Phật dạy cho 38 điều phải làm để được may mắn và một trong những điều ấy là: "Phụng dưỡng cha và mẹ... Là vận may tối thượng."
(View: 2075)
Mùa Vu Lan cũng là dịp để chúng ta cùng quán chiếu về ý nghĩa hiếu kính đối với mẹ cha của người Việt trên quê hương mới. Quan niệm và tập quán hiếu kính này khá nhiều khác biệt giữa hai nền văn hóa Đông Tây.
(View: 5818)
TT Thích Thánh Minh và Đh Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê trân trọng kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử
(View: 2379)
Tường thuật cuộc biểu tình chống dự luật về ba đặc khu và an ninh mạng của chính quyền CSVN do Giáo Hội PGVNTN Âu Châu tổ chức tại công trường Trocadéro, Paris, Pháp Quốc ngày 29.6.2018.
(View: 2961)
Thư Kháng Nghị và Thông Cáo Báo Chí của Giáo Hội Úc Châu về hiện tình đất nước và Luật An Ninh Mạng cùng Dự luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Dự Luật Đặc Khu kinh tế)
(View: 3199)
Bản Kháng Nghị Của GHPGVNTN Âu Châu về Dự Luật Đơn Vị Hành Chánh - Kinh Tế Đặc Biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc
(View: 2783)
Chứng minh cho chúng ta thấy rõ rằng; Một tinh thần Đoàn Kết vững mạnh và tấm lòng yêu Quê Hương Dân Tộc thiết tha của những người con Rồng cháu Lạc.
(View: 3428)
Bản Lên Tiếng về Dự Luật Đơn Vị Hành Chánh - Kinh Tế Đặc Biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc của Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
(View: 3149)
Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang, sẽ cùng tổ chức Trường Hạ Chùa Huệ Quang thời gian: Từ ngày 1-8 tháng 07 năm 2018.
(View: 3129)
Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ tổ chức An Cư Kiết Hạ Từ ngày 18-28/06/2018 tại Phật Học Viện Quốc Tế, North Hills, California
(View: 5681)
Đại Lễ Phật Đản do GHPGVNTN Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo miền Nam California tổ chức vào ngày 5-6/5/2018 được thành tựu viên mãn
(View: 2504)
Thư Cung Thỉnh/Kính Mời Tham Dự Đại Hội Thường Niên Lần Thứ 2 Nhiệm Kỳ III (2016-2020) của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 4836)
Do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo Miền Nam California tổ chức vào ngày 5-6/5/2018 tại Miles Square Regional Park
(View: 3579)
Thông Bạch Phật Đản PL.2562 - 2018 của Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 4970)
Phật sự trong năm 2018 Đại Lễ Phật Đản PL 2562, Đại Hội Thường Niên Lần Thứ 2 Nhiệm Kỳ III, An Cư Kiết Hạ, và Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8
(View: 2682)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin nhất tâm kính gởi lời chúc Tết “an tâm” đến với chư Tôn Thiền đức Tăng Ni và toàn thể chư Thiện nam Tín nữ Phật tử.
(View: 5564)
Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Lần Thứ 11 sẽ được tổ chức tại đạo tràng chùa Khánh Anh, nước Pháp từ thứ năm, ngày 27/09/2018 đến chủ nhật, ngày 30/09/2018
(View: 2718)
Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Hoa Kỳ sẽ cử phái đoàn trực tiếp đến ủy lạo cứu trợ tại các nơi bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề nhất trong một ngày gần đây
(View: 2903)
Thông Bạch Vu Lan 2017 của Hoà Thượng Thích Thắng Hoan Chánh Văn Phòng GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 10014)
Niềm tin của mỗi người con Phật là ai cũng muốn học hỏi Phật pháp để thiết lập cho mình một niềm tin kiên định...
(View: 2672)
Ủy quyền Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Trụ Trì Chùa Khánh Hỷ, làm Trưởng BTC Đại Lễ Phật Đản Chung Phật Lịch 2562 tại Miền Nam California, Hoa Kỳ vào ngày 20/5/2018
(View: 2744)
Đặc biệt Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7 năm nay, do NS Nguyên Thiện làm Trưởng BTC, sẽ được tổ chức tại Tp.Chicago thuộc Tiểu Bang Illinois, vào ngày 20 đến 23/7/2017.
(View: 5596)
Bài viết của: HT Thích Nguyên Siêu; Giọng đọc và dựng phim: Thích Hạnh Tuệ; Nhiếp ảnh: Giáo sư Võ Văn Tường
(View: 8249)
Khoá An Cư được tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont từ ngày 12 đến 22/6/2017
(View: 2770)
Quyết Nghị này gồm 11 điểm đã được toàn thể Đại Hội, đồng biểu quyết thông qua lúc 06 giờ chiều ngày 11 tháng 6 năm 2017
(View: 5926)
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) đã tổ chức Đại hội thường niên lần thứ 1 nhiệm kỳ III ngày 10-11/6/2017
(View: 3289)
Khoá An Cư được tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont từ ngày 12 đến 22/6/2017
(View: 3519)
Về việc thông tri và kính cung thỉnh/kính mời tham dự Đại Hội Thường Niên Lần Thứ Nhất, Nhiệm Kỳ III (2016-2020)
(View: 16426)
Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và các chùa tại Nam California tổ chức vào chủ nhật 23.04.2017 tại Mile Square Park
(View: 5954)
Khoảng 500 chư tôn đức Tăng, Ni cùng với hàng ngàn người... trong 2 ngày 22 và 23/4/2017...
(View: 3627)
Thông Bạch Phật Đản Phật Lịch 2561 - 2017 của HT Thích Thắng Hoan Chánh Văn Phòng HĐGP GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 2356)
Trích yếu: V/v thông tri và kính cung thỉnh và kính mời tham dự các Phật sự quan trọng trong năm 2017 của GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 2460)
Ngày Tết Đinh Dậu, Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin kính chúc toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và quí Thiện Tín vô lượng cát tường.
(View: 2750)
Năm nay Lễ Hiệp Kỵ sẽ được tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, vào Thứ Bảy, ngày 18 tháng 3 năm 2017.
(View: 4061)
Do GHPGVNTN các châu lục đồng tổ chức tại Tu Viện Phổ Đà Sơn Ottawa, Canada ngày 07/10/2016
(View: 4861)
Mùa Vu Lan Báo Hiếu cũng là cơ hội để người con Phật chúng ta suy nghiệm về con đường thực hiện hiếu đạo trong gia đình...
(View: 9357)
Được tổ chức tại: Hilton Orange County từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7 năm 2016
(View: 6116)
Được tổ chức tại: Hilton Orange County Costa Mesa - Từ ngày thứ Năm 21 đến ngày chủ Nhật 24 tháng 7 năm 2016
(View: 27863)
Từ ngày 21 đến 24/7/2016 Tại Hilton Orange County, Costa Mesa - 3050 Bristol St. Costa Mesa, CA 92626
(View: 9047)
Được tổ chức tại: Tu Viện Phổ Đà Sơn, Canada - Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2016
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM