Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Đại Dương Thành Tựu – Những Giai Đoạn Phụng Sự Đạo Sư

Thursday, February 1, 202417:53(View: 458)
Đại Dương Thành Tựu – Những Giai Đoạn Phụng Sự Đạo Sư
Đại Dương Thành Tựu –  Những Giai Đoạn Phụng Sự Đạo Sư

Longchen Rabjam
 
Pema Jyana 

hinhphat1


 
Kính lễ đạo sư vinh quang, vị Thánh Tôn,

Đấng viên thành mong ước thù thắng –

Những giai đoạn của việc phụng sự Ngài,

Đại Dương Thành Tựu, con giờ đây sẽ thuật lại.

 

Điều này có ba phần: (1) bản tính của vị đạo sư cần được phụng sự; (2) những phẩm tính của đệ tử phụng sự; và (3) cách thức phụng sự.

1. Bản Tính Của Đạo Sư

Hàng Vĩ Đại nói rằng:

“Uyên bác, thoát khỏi hoạt động,

Hoàn toàn quen thuộc với ý nghĩa của sự thực,

Và không mê lầm về những điểm nghi vấn –

Đấy là những phẩm chất của một đạo sư Chân ngôn bí mật”.

Uyên bác ở đây nghĩa là đủ uyên bác về những hệ thống triết học nói chung để phân biệt được hệ thốngcủa bản thân và hệ thống của những vị khác. Nhờ uyên bác về những điểm của Kim Cương thừa nói riêng, vị thầy phải hiểu được ý định của các Mật điển và nhờ kinh nghiệm và việc khéo léo đạt được dấu hiệu của sức ấm, Ngài đã đạt đến mức độ chứng ngộ cao. Thoát khỏi hoạt động nghĩa là duy trì cô độcở chốn hẻo lánh, thoát khỏi những xao lãng của tám bận tâm thế tục hay những tư tưởng bình phàm. Điều này đòi hỏi việc thư thái và mở rộng – về thân, khẩu và ý – để chẳng có mấy sự bám chấp hay tạo tác nhị nguyênHoàn toàn quen thuộc với ý nghĩa của sự thực (Pháp tính) nghĩa là tinh thông về ý nghĩacủa sự chứng ngộ trực tiếp về sự thực và áp dụng nó trong thực hành, nhờ đó, đạt được những dấu hiệu của sức ấm và một mức độ quen thuộc xuất sắc. Không mê lầm về những điểm nghi vấn nghĩa là có khả năng giải đáp bất kỳ câu hỏi nào mà đệ tử có thể hỏi. Nó nghĩa là sở hữu những chỉ dẫn từ truyền thừa thực hành về bốn hoạt động trong giai đoạn sinh khởi; có khả năng phát triển kinh nghiệmvà chứng ngộ nhờ thực hành bản tính của tri kiếnthiền định và hành vi trong giai đoạn hoàn thiện; và không mê lầm về thực hành áp dụng những điểm then chốt của kinh mạch vi tếtinh túy và năng lượng-khí dựa trên cấu trúc của thân kim cương.

Ai đó có những phẩm tính này được gọi là một đạo sư Kim Cương Trì vĩ đại và xứng đáng được cầu khẩn.

2. Những Phẩm Tính Của Đệ Tử

Những phẩm tính của đệ tử phụng sự có năm phần.

2.1. Cách Thức Làm Hài Lòng

Khi con đã thọ nhận những chỉ dẫn từ một đạo sư tôn quý như vậy, cách tiếp cận tốt nhất là duy trì giáo lý của truyền thừa thực hành nhờ sự phụng sự bằng cách thực hành; cách tiếp cận trung bình là tịnh hóa che chướng của ba cửa nhờ sự phụng sự bằng thân và khẩu; và cách tiếp cận thấp hơn là hoàn thiện hai tích lũy nhờ những món quà vật chất. Hãy thực hành bất cứ điều gì phù hợp.

2.2 Những Lợi Lạc Của Việc Làm Hài Lòng

Con sẽ tịnh hóa những che chướng của ba cửa và trở thành niềm vui thích với tất cả những ai nhìn thấy; công đức và của cải của con sẽ tăng trưởng; con sẽ được chư Không Hành Nữ hỗ trợ và con sẽ dễ dàng đạt được những thành tựu thù thắng cũng như thông thường. Như Mật Điển Thệ Nguyện Thù Thắng có nói:

“Này những kẻ tín tâm khát khao thành tựu:

Thành tựu đến từ việc làm hài lòng đạo sư”.

2.3. Những Lỗi Lầm Của Việc Không Làm Hài Lòng

Huyễn Võng (Māyājāla) nói rằng:

“Những lỗi lầm của việc phỉ báng đạo sư

Và phiền nhiễu tâm của đạo sư

Là nếu đại dương lớn bên ngoài có thể được làm trống rỗng

Bằng cách vẩy một giọt mỗi lần bằng sợi tóc,

Trong cùng khoảng thời gian, con sẽ đọa địa ngục,

Nơi được biết đến là Địa Ngục Kim Cương”.

Và Vajradaka [nói rằng]:

“Đừng phỉ báng đạo sư,

Vị sánh ngang với tất cả chư Phật.

Kẻ nào phỉ báng đạo sư

Sẽ chịu đau khổ ngay trong đời này.

Bệnh tật, độc, những chất độc nguy hiểm,

Tổn hại do chư Không Hành Nữ gây ra,

Cũng như lực phá hoại và bạo lực, lầm lạc

Sẽ gây ra cái chết và đọa vào địa ngục”.

2.4. Phương Tiện Sám Hối

Hãy đem đến sự viên thành nhờ cúng dường tiệc [Tsok]; hãy tiếp thu bất kỳ điều gì làm hài lòng đạo sưvà sám hối. Về những lỗi lầm của thân, hãy hiến dâng bản thân cho việc phụng sự đạo sư bằng thân. Về những lỗi lầm của khẩu, hãy tuyên bố những phẩm tính của đạo sư trong khắp mười phương. Về ý, điều vô cùng quan trọng là trưởng dưỡng lòng sùng mộ và quán chiếu về những phẩm tính [của đạo sư]. Khi những lỗi lầm trở nên nhiều vô số hơn hẳn số năm tuổi của chính con, không còn có thể chữa lành chúng. Như Hàng Thệ Nguyện có nói:

“Nếu một người đã sỉ nhục đạo sư

Cảm thấy ân hận bảy hay mười lần

Và sám hối, điều này đem đến sự tịnh hóa.

Nếu vượt qua số tuổi của bản thân, những mục tiêu của sự sám hối

Sẽ không nhận được sự chấp thuận của Kim Cương Tát Đỏa”.

2.5. Phương Pháp Tịnh Hóa

Như một dấu hiệu của sự chữa lành dựa trên tịnh hóa ăn năn mãnh liệt, sự giận dữ của đạo sư sẽ trực tiếp biến mất, trở về mức độ hài lòng trước kia. Trong những giấc mơ, con sẽ nhận được thọ ký về việc không có những lỗi lầm và trải qua dấu hiệu của sự tịnh hóa ác hạnh, chẳng hạn mặt trời và mặt trăngmọc.

3. Cách Thức Phụng Sự

3.1. Sự Tiếp Cận Chung

Nhìn chung, cách thức để phụng sự đạo sư giống như người bệnh nương tựa thầy thuốc. Để vượt quabệnh tật của luân hồi, con phải cung kính một cách chân thành và không giả tạo – tận tụy về thân, khẩu và ý. Hãy kính trọng và mãi sợ hãi luân hồituân theo bất cứ điều gì mà đạo sư nói, như hành khách nương tựa người lái thuyền. Mong muốn giải thoát, hãy tôn vinh đạo sư, như nhà buôn nương tựa thuyền trưởng.

3.2. Thiền Định Và Những Lời Cầu Nguyện Cụ Thể

Về du già cho bốn thời khóa của ngày và đêm, trước tiên hãy quy y; sau đó, phát Bồ đề tâm và từ kinh nghiệm về trạng thái không sinh tự nhiên của mọi hiện tượng, hãy quán tưởng trên đỉnh đầu con một bông sen trắng và mề đay mặt trời và mặt trăng, trong đó, một chủng tự A trắng phóng ra những tia sáng cung thỉnh Bổn Sư của con. Đạo sư xuất hiện, an tọa với chân bán già. Tất cả chư đạo sư truyền thừa và những vị có kết nối Giáo Pháp tan hòa vào đạo sư, vị cuối cùng được vây quanh bởi tập hội chư Tôn bao la từ đàn tràng của chư Bổn tôn, Không Hành Nữ và bảo vệ bị trói buộc bởi lời thề; tất cả tập hợp như những đám mây cuồn cuộn. Bằng tâm, hãy cúng dường sự đỉnh lễ cũng như tán thán và tụng:

 

“Thầy Kim Cương Trì, bạn duy nhất của

Chúng sinh trong khắp tam giới luân hồi,

Quy y cho những kẻ thiếu bảo vệ,

Bậc thang vĩ đại dẫn đến giải thoát,

Và là ngọn đuốc xua tan vô minh –

Chìm trong tăm tối, con quy y Ngài.

Hãy bảo vệ con, kẻ không bảo vệ,

Kẻ đang chìm trong đầm lầy luân hồi.

Khi lửa tam độc đang giày vò con,

Hãy làm mát bằng hơi ẩm tự sinh.

Khiến kẻ có thân vật lý, khẩu, ý,

Bị trói buộc bởi vô minh – mê lầm,

Đạt được Niết Bàn, tất cả không sót,

Tự nhiên tan biến vào tính chói ngời.

 

Hỡi đấng đạo sư, vị Phật tôn quý,

Chúng con chẳng còn nương tựa nào khác.

Xin hãy quán sát bằng mắt bi mẫn,

Giải thoát chúng con khỏi biển luân hồi.

 

Giúp thành tựu mọi điều lành trong đời,

Tránh hết tất cả chướng cản – ngăn che.

Chỉ ra tịnh quang sâu xa lúc chết,

Cứu khỏi nguy hiểm của các trung ấm.

 

Đảm bảo mọi việc ba cửa con làm

Luôn đem lợi lạc đến cho kẻ khác.

Từ nay về sau, chuyển hóa nghịch cảnh

Trở thành con đường giác ngộ thù thắng.

 

Dẫu con nỗ lựcgiải thoát vẫn khó.

Hỡi đấng bảo hộ, trên thuyền bi mẫn,

Đưa hết chúng con, kẻ không bảo vệ,

Dẫn dắt chúng con đến đảo giải thoát.

 

Nguyện những kẻ có niềm tin với con,

Những kẻ phỉ báng và lạm dụng con

Đều thoát khỏi ác, chẳng còn phiền não;

Nguyện họ rời bỏ dòng sông tồn tại.

 

Cầu mong cuối cùng chỉ danh hiệu con

Là đủ viên thành mong ước thế gian,

Trút xuống cơn mưa từ mây cúng phẩm

Trong mọi cõi Phật ở khắp mười phương.

 

Nhờ công đức này, nguyện mọi chúng sinh

Đều giải thoát khỏi tồn tại luân hồi

Và đạt hai kiểu trí tuệ linh thiêng,

Tự nhiên hoàn thành hai kiểu lợi lạc!”

 

Như là kết quả của lời cầu nguyện chân thành này, một dòng cam lồ tuôn chảy từ ngón chân cái của đạo sư. Nó thâm nhập đỉnh đầu của con và mọi hữu tình chúng sinh và bao trùm toàn bộ thân thể, cả ngoài lẫn trong. Nhờ đó, chúng ta tịnh hóa những che chướng của thân và thọ nhận sự thành tựu về thân giác ngộ. Khi nó chảy đến cổ họng chúng tachúng ta tịnh hóa những che chướng của khẩu và thọ nhận sự thành tựu về khẩu giác ngộ. Khi nó chảy đến tim, chúng ta tịnh hóa những che chướng của ý và thọ nhận sự thành tựu về ý giác ngộ. Khi nó chảy đến rốn, chúng ta tịnh hóa mọi lỗi lầm và thọ nhận sự thành tựu về phẩm tính giác ngộ. Khi nó chảy đến chỗ bí mậtchúng ta thọ nhận sự thành tựu về hoạt động giác ngộ. Hãy thư giãn và thiền định một lúc trong khi trải qua sự bất nhị của lạc và Không. Sau đó, chúng ta trải qua mọi hình tướng như là thân của đạo sư, mọi âm thanh như là khẩu của đạo sưvà mọi ý nghĩ và nhận thức như là ý trí tuệ của đạo sư. Sau đó, hãy hồi hướng công đức và tiến hành những hoạt động hư huyễn, như mộng.

Khi những người mới, kẻ có bám chấp, trải qua sự trì độn, họ cần thấy rằng bản thân tan hòa vào đạo sư, vị tan hòa vào sự không tham chiếu, và khi trải qua sự khích động, họ có thể quán tưởng đạo sư tan hòa vào họ, trước khi ổn định vào trạng thái chẳng thể diễn tả. Sau đó, hãy tiến hành hồi hướng.

Nhờ thiền định theo cách này trong bốn thời khóa, thân, khẩu và ý của con sẽ duy trì trong trạng tháicủa hỷ lạcsáng suốt và không quan niệm, và trong giấc mơ, con sẽ trải qua dấu hiệu thành tựu – nhận thọ ký từ đạo sư, Bổn tôn và Không Hành Nữgiải thích Giáo Pháp và v.v.

3.3. Kết Quả Của Sự Thiền Định Như Vậy

Như là kết quả của việc thiền định theo cách này, con sẽ đạt được mọi thành tựu (Siddhi) và trong tương lai, sẽ đạt được giác ngộ tôn quý như một Pháp thân Phậtđạo sư cho tam giới.

Âm Thanh Vô Ngại (Dral Thalgyur) nói rằng:

“Những phẩm tính quý báu đến từ theo chân đạo sư

Giống như cây như ý, ngọc báu như ý

Hay bò sung túc diệu kỳ, thứ cung cấp mọi điều chúng ta muốn.

Theo chân đạo sư, chúng ta nhận được vô lượng phẩm tính quý báu.

Hãy tập trung vào điều này và phụng sự đạo sư,

Bởi điều này sẽ xua tan những lực của luân hồi”.

Sự Hiển Bày Của Đàn Tràng Thành Tựu nói rằng:

“Thiền định trong ba kiếp về giai đoạn sinh khởi

Vẫn chẳng sánh bằng công đức

Có được nhờ làm hài lòng đạo sư”.

Savarodaya  Vinh Quang nói rằng:

“Hãy từ bỏ mọi kiểu cúng dường khác.

Hãy thực hành cúng dường hoàn hảo lên đạo sư,

Nhờ làm hài lòng Ngài mà con sẽ đạt được

Trí tuệ thù thắng của sự toàn tri”.

Mật điển gốc Huyễn Võng (Māyājāla) nói rằng:

“Đạo sư là chúa tể của mọi đàn tràng,

Và cúng dường Ngài năm của cải

Giống như cúng dường đến tất cả đàn tràng.

Chẳng cần phải nhắc đến đàn tràng bổ trợ.

Điều này là đủ để tịnh hóa mọi lỗi lầm

Và đạt được phẩm tính thù thắng trong những phẩm tính”.

 

Đầy đủ những phẩm tính thù thắng và vinh quang

Là đạo sư linh thiêng, đấng dẫn dắt chúng ta qua tam giới luân hồi.

Để đạt được mục tiêu trọn vẹn của đời này và đời sau, hãy đi theo Ngài với lòng sùng mộ.

Con sẽ có được vô số kho tàng giải thoát và sự hiểu.

 

Mọi lúc, đừng bao giờ dù chỉ một lần quên lòng từ

Mà nhờ đó, Bổn Sư vượt qua tất cả chư Phật.

Bởi mọi phẩm tính quý báu khởi lên từ việc làm hài lòng đạo sư,

Những kẻ may mắn cần đi theo với sự kính trọng thanh tịnh nhất.

 

Với hành vi noi theo bốn hoạt động giác ngộ,

Đạo sư điều phục nhờ vô vàn những phương tiện an bình và phẫn nộ.

Sự chứng ngộ và hoạt động của đạo sư thật chẳng thể thăm dò, như đại dương.

Hãy nương tựa và đi theo đạo sư như vậy với lòng sùng mộ không dao động.

 

Nhìn chung, thanh tịnh và bất tịnh là phóng chiếu của bản thân.

Nếu con tịnh hóa lỗi lầm của chính mình, không thể nào thấy lỗi lầm ở kẻ khác.

Khi sở hữu thiện hạnh và khuyết điểm đan xen,

Con sẽ thấy như vậy ở kẻ khác và sự tôn kính của con sẽ dao động.

 

Khi con điều phục tâm mình, tất cả sẽ là bạn của con.

Vì thế, hãy áp dụng nhận thức thanh tịnh và sự kính trọng một cách phổ quát.

Sự tồn tại rõ ràng, môi trường và cư dân, sẽ khởi lên thành đạo sư.

Và con sẽ chứng ngộ vô thường, sự không tham chiếu và sự thiếu vắng bản tính chân thật.

 

Bởi những điểm này đại diện cho lời khuyên tâm yếu thù thắng của Ta,

Hãy xem tất cả – bạn, thù và những kẻ ở giữa –

Như là những hóa hiện diệu kỳ của chư Thắng giả,

Điều phục tâm con một cách chân thành và chỉ xem xét lỗi lầm của bản thân.

 

Hãy quán chiếu suốt ngày và đêm, không có dù chỉ một khoảnh khắc lơ đễnh,

Về những phẩm tính của đạo sư thù thắng và chỉ dẫn tâm linh.

Hãy thôi thúc bản thân bằng cách nhớ về cái chết.

Hãy xem xét những lỗi lầm của luân hồi và phẩm tính của giải thoát.

Tự do và thuận duyên thật khó được và hiếm khi gặp được Giáo Pháp.

Vì thế, hãy luôn luôn hòa tâm con với Giáo Pháp,

Và đừng tận hưởng hành động phi-Pháp dù nhỏ bé nhất.

Hãy thực hành Pháp; hãy thành tựu Pháp; hãy nỗ lực trong Pháp bất kể ngày – đêm.

Bởi đó là cội nguồn như ý của mọi phẩm tính tích cực.

 

Nhờ công đức từ việc biên soạn điều này, cầu mong mọi chúng sinh

Hòa tâm họ với Giáo Phápdu hành con đường đến tự do,

Điều phục tâm họ và chín muồi tâm kẻ khác,

Và cùng nhau đạt được Phật quả viên mãn.

 

Điều này hoàn mãn những giai đoạn theo chân đạo sư của tâm yếu bí mật, với tựa đề Đại DươngThành Tựu, được Longchen Rabjam, vị Yogin của thừa thù thắngbiên soạn trên sườn Gangri Thokar. Nguyện thiện lành! Nguyện thiện lành! Nguyện thiện lành!

 

Nguồn Anh ngữ: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/longchen-rabjam/ocean-of-siddhis.

Adam Pearcey chuyển dịch Tạng-Anh năm 2023.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 92)
Pháp điển Đại Lạc (Mahāsukha) là một thí dụ cho thấy ảnh hưởng to lớn có dấu ấn quyết định của Bà La Môn giáo trong việc hành trì Mật giáo.
(View: 544)
Ta sinh ra tại thung lũng thượng Dra ở Yoru, là con trai của Lobpon Tenpa Sung và Droza Sonam Gyen. Từ thuở nhỏ,
(View: 558)
Trong chuyến viếng thăm ngắn đến Hà Lan, Rinpoche được mời đến giảng dạy một tối về truyền thống Kim Cương thừa
(View: 918)
(1) Kính lễ bậc Chúa Tể (dòng họ) Thích Ca. Thân Ngài đản sanh từ vô lượng công đức, tướng hảo thù thắng. Lời Ngài làm thỏa mãn hy vọng của vô lượng chúng sanh.
(View: 948)
Trước khi chuyển di thần thức của người đã khuất, hãy bắt đầu bằng cách gọi tên họ số lần thích hợp.
(View: 1066)
Nhìn chung, điều được gọi là Tâm Yếu Bốn Phần chủ yếu bao gồm những giáo lý của Tôn giả Vimalamitra [Vô Cấu Hữu],
(View: 964)
Khai thị của Kyabje Lama Zopa Rinpoche về tánh Không (shunyata) trong lễ quy y tại Trung Tâm Phật Giáo A Di Đà
(View: 1251)
Hãy đảm bảo rằng, trước khi tôi bắt đầu, các bạn phát khởi động cơ Bồ đề tâm thù thắng, tâm giác ngộ quý báu.
(View: 1488)
Tobgyal Rinpoche[1] được thỉnh cầu nói về các Bardo (những trạng thái chuyển tiếp), một nét đặc trưng độc đáo của giáo lý Phật giáo Tây Tạng.
(View: 1262)
Hãy phát khởi động lựchành vi đúng đắn, nghĩ rằng tôi phải tạo lợi lạc cho tất cả chúng sanh bao la như không gian,
(View: 2602)
Tôn giả Longchen Rabjam (1308-1363) sinh ra ở Yoru thuộc phần phía Đông của miền Trung Tây Tạng, gần Tu viện Samye vĩ đại mà Đạo Sư Liên Hoa Sinh xây dựng vào thế kỷ tám.
(View: 1965)
Có nhiều vị Tôn trên thế gian này và Phổ Ba Kim Cương là một trong số đó. Thực hành về Ngài được biết đến là “thực hành Phổ Ba Kim Cương để ...
(View: 3666)
Từ năm lên ba, Lama Drimed Rinpoche đã bày tỏ niềm tin và sự yêu thích đáng kinh ngạc với Phật Pháp.
(View: 1790)
Đức Shechen Rabjam thứ nhất – Tenpe Gyaltsen sinh năm 1650, năm Kim Dần của chu kỳ sáu mươi năm thứ mười một.
(View: 2742)
Geshe Ngawang Dhargyey (1921-1995) sinh ra ở vùng Trehor thuộc Kham, phía đông của Tây Tạng và học ở Tu viện Dhargyey địa phương cho đến khi 18 tuổi.
(View: 2503)
Này Tashi Lhamo[2] thành kính, nếu con muốn đạt giác ngộ, Hãy suy nghĩ xem thật khó khăn làm sao mới có được thân người tự dothuận duyên này.
(View: 2181)
Nhìn chung, chúng ta có thể nói rằng có hai phần trong truyền thừa Barom Kagyu: truyền thừa truyền miệng dài và truyền thừa ngắn của linh kiến sâu xa.
(View: 3124)
Khi cặp vợ chồng từ tộc Drenka ở Penyul trở thành cha mẹ tự hào của một người contrai vào năm 1127, họ đặt tên cậu bé theo một Kinh điển:
(View: 2251)
Ngài Drapa Ngonshe sinh vào năm Thủy Tý đực (tức năm 1012 Dương lịch) với cha là ông Zhangtag Karwa, người đã đặt tên Ngài là Taktsab.
(View: 2519)
Ngài Phakmodrupa Dorje Gyalpo sinh năm 1110 và được nuôi dưỡng bởi cha mẹ nghèo khó ở phía Nam của Kham.
(View: 1979)
Từ quan điểm chiêm tinh, tháng Thân linh thiêng tương ứng với tháng 5 Âm lịch Tây Tạng. Ngài Terdak Lingpa[3], em trai[4] và Đức Dalai Lama thứ Năm ...
(View: 1849)
Theo các tiểu sử, Bà Mandarava là một công chúa thông tuệ, thiện lành và xinh đẹp, sinh ra trong một gia đình hoàng gia ở Zahor,
(View: 2599)
Khandro Tare Lhamo sinh năm Thổ Dần 1938 trong thung lũng Bokyi Yumolung của vùng du mục Golok.
(View: 1656)
Sera Khandro Kunzang Dekyong Wangmo sinh ra trong một gia đình giàu có, quyền lực về chính trị ở Lhasa.
(View: 2960)
Bà Jetsun Jampa Chokyi sinh vào ngày 30 tháng 12 năm Thủy Tuất (1922). Cha Bà, Sonam Tobgyal, xuất thân từ gia đình...
(View: 2024)
Dưới chân đạo sư, con đỉnh lễ. Nhớ về vô thường và cái chết, Đẩy lui bám chấp với đời này và trưởng dưỡng xả ly –
(View: 3958)
Đức Riwoche Jedrung thứ bảy – Jampa Jungne sinh năm 1856 trong gia đình Shol Danak của Tu viện Riwoche ở Kham,
(View: 2275)
Sau đây là ảnh hưởng từ hành vi của bạn tốt: Đồng hành cùng vị uyên bác giúp tăng trưởng sự thông tuệ. Đồng hành cùng vị bi mẫn giúp đánh thức Bồ đề tâm.
(View: 2093)
Thân người tự dothuận duyên này mà con đã có được. Cung cấp nền tảng để đạt được hỷ lạc vĩnh cửu.
(View: 2643)
Từng có một học trò, người đến gặp đạo sư để thỉnh cầu chỉ dẫn. Vị đạo sư sắp rời đi và đang vội nhưng Ngài vẫn chấp nhận lời thỉnh cầu.
(View: 4654)
Bản văn này được Orgyen Tobgyal Rinpoche mạnh mẽ khuyến khích với những vị mong muốn làm sâu sắc sự hiểu của họ về thực hành Sur[1].
(View: 2072)
Đầu tiên trong sáu ba la mật, bố thí ba la mật, không phải chỉ là về trao cho người nghèo.
(View: 2968)
Nhìn chung, những điểm then chốt để thấu triệt giáo lý của Phật là: Được thúc đẩy bởi sự xả ly và Bồ đề tâm, Tránh ác hạnhnỗ lực làm các thiện hạnh,
(View: 1782)
Đầu tiên, bởi thân người này – sự hỗ trợ cho các phẩm tính của giải thoát – khó được, chúng ta phải hướng các ý nghĩ rời khỏi những vấn đề của đời này.
(View: 2685)
Kính lễ đạo sư! Hãy quán chiếu về bốn chủ đề chuyển hóa, quy ytrưởng dưỡng từ, bi và Bồ đề tâm.
(View: 2768)
Kính lễ đạo sư! Hãy quán chiếu về bốn chủ đề chuyển hóa, quy ytrưởng dưỡng từ, bi và Bồ đề tâm.
(View: 2174)
Liều thuốc giải cho ảo tưởng, bản ngã và từng vấn đề khác mà chúng ta đối mặt là trí huệ của Pháp;
(View: 3794)
Khi bắt đầu thiền định, một trong những cách thức để tăng trưởng Bồ đề tâmlòng bi mẫnthực hành cho và nhận
(View: 3227)
Thực hành chính yếu mà thầy tiến hành trong tù ngục là Tong-len (cho và nhận). Khenpo Munsel[1] đã trao cho thầy nhiều chỉ dẫn khẩu truyền đặc biệt về Tong-len, điều không có trong bản văn.
(View: 2226)
Bardor Tulku Rinpoche sinh năm 1949 ở Kham, miền Đông Tây Tạng. Từ rất nhỏ, Ngài đã được Đức Gyalwang Karmapa thứ 16 công nhậnhóa hiện thứ ba của Terchen Barway Dorje[1].
(View: 2215)
Môn đồ Nyingma của Chân ngôn Bí mật nhấn mạnh vào Mật điển thực sự[2]. Họ theo đuổi tri kiến cao nhất và ham thích hành vi ổn định.
(View: 2520)
Con đỉnh lễ đạo sư và đấng bảo hộ Văn Thù Sư Lợi! Trước tiên, hãy quy y Tam Bảo,
(View: 2215)
Một vị khác đã nghe những chỉ dẫn về cách tiếp cận Dzogchen Đại Viên Mãn từ Adzom Drukpa Rinpoche Drodul Pawo Dorje
(View: 2040)
Bopa Tulku Dongak Tenpe Nyima là một đệ tử của Kunpal Rinpoche[2], vị giữ gìn truyền thống thanh tịnh của Jamgon Mipham Rinpoche
(View: 2594)
Tôi, Pema Tsewang Lhundrup, đã chào đời trong năm Kim Mùi của chu kỳ lịch thứ mười sáu (tức năm 1931).
(View: 2286)
Khunkhen Pema Karpo là một trong những vị tổ dòng Phật giáo Drukpa Kayu ở miền xứ Tuyết.
(View: 2312)
Đạo sư vô song, Phật Thế Tôn; Giáo Pháp linh thiêng, thù thắng và chẳng dối lừa;
(View: 2737)
Mọi người đã đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến ý nghĩa của quy y và vì lý do đó, thầy đã thiết kế thẻ quy y mới này.
(View: 3793)
Nếu thời gian của con trong khóa nhập thất được sử dụng tốt, con sẽ làm hài lòng chư Phật cùng những vị trưởng tử, giúp hoàn thành...
(View: 2384)
Điều này được gửi đến những vị đang trong khóa nhập thất ba năm tại Pháp.
(View: 3483)
Sau khi phát khởi Bồ đề tâm trong Mật thừa và thọ nhận một quán đỉnh, người ta bước qua cánh cửa dẫn vào thực hành Mật thừa.
(View: 3182)
Một số đạo hữu đã yêu cầu thầy giải thích ý nghĩa của đai thiền định. Nói chung, đai thiền định được sử dụng bởi Tổ Milarepa khi thực hành Sáu Du Già Của Naropa.
(View: 5455)
Phật Thế Tôn đã giảng dạy bản văn sau đây, điều đem đến lợi lạc trong thời kỳ đen tối.
(View: 2786)
Om Ah Hung. Hôm nay, thầy có được cơ hội tuyệt vời để chia sẻ đôi lời về giới quy y.
(View: 4051)
Terton Lerab Lingpa Trinle Thaye Tsal vĩ đại, tức Terton Sogyal, là hóa hiện về thân của Tổ Nanam Dorje Dudjom[1], hóa hiện về khẩu của Kim Cương Hợi Mẫuhóa hiện về ý của Đại Sư Liên Hoa Sinh.
(View: 5483)
Hôm nay, chúng ta đều đã đến Vườn Cấp Cô Độc ở thành Xá Vệ, Ấn Độ, vùng đất của chư Thánh giả, nơi đã được cúng dường lên Đức Phật.
(View: 4002)
Điều đầu tiên mà bạn cần hiểu là mọi hữu tình chúng sinh đang sống trên thế giới này – ‘hữu tình chúng sinh của tam giới của sự tồn tại’ – là một sản phẩm của tâm.
(View: 2936)
Khi chúng ta nhìn vào hiện tượng vật chất trong thế giới này, chúng ta thấy rằng tất cả mọi sự vật hiện tượng xảy ra đều có nguyên nhân của nó.
(View: 2651)
Guru Rinpoche chào đời tám năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Khi Đức Phật nhập diệt, Ngài sách tấn các đệ tử hãy hoan hỷ bởi Ngài sẽ trở lại là Guru Rinpoche.
(View: 2891)
Gần đây, nhiều người hỏi về Khandro Rinpoche tôn quý và những hoạt động tâm linh của Bà.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant