Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Tuyển tập 145

Wednesday, March 6, 201300:00(View: 8508)
Tuyển tập 145


TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG


Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - Số 145

(Từ bài số 1441 đến số 1450)

thnhattan@yahoo.com.au

 

01. Hoa Tạng huyền môn

02. Ba tháng An Cư

03. Cũng vì độ sanh

04. An Cư Kiết Hạ

05. An trụ Nhà Xưa

06. Bồ Đề độc chiếu

07. Tiếng nói Vô Ngôn

08. Cư trần lạc đạo

09. Tay trắng trắng tay!

10. Nhớ thời Đức Phật

 

Hoa Tạng huyền môn

 

An Cư Kiết Hạ mở rồi

Tăng Ni Phật tử thời thời bảo ban

Nương theo rợp sắc y vàng

Hàng hàng lớp lớp áo lam nối dài

Bước đi từng bước khoan thai

Thong dong tự tại lên đài diệu liên

Từng bước chân, nở đóa sen

Từng bước đi, vi tiếu lên, mỉm cười

Ca Diếp xưa cũng thế thôi

Sen Vàng diệu pháp thời thời điểm hoa

Trung Tôn Phật ngự bảo tòa

Đạo mầu huyền nhiệm chói lòa trần gian

Băng đi thế giới ba ngàn

Chúng sanh độ tận phước hàm sinh linh

Tam đồ mở cửa chuyển mình

Ba Thừa chuyên chở đạo tình thâm sâu

An Cư Kiết Hạ nguyện cầu

Phật ân vi diệu phổ châu Ta Bà

Chúng sanh mong nhớ quê nhà

Đưa đường dẫn lối gần xa trở về

Trở về dưới cội Bồ Đề

Nhiễm ô triền phược não nề tiêu tan

Về đây, sống với Đạo Vàng

Đẳng đeo quán trọ trần gian khổ đời

Về đây, đạo lý tuyệt vời

Bến mê chi nữa hỡi người thế nhân

Bọt bèo giả ảnh phù vân

Tứ sanh lục đạo trầm luân lâu rồi

Kể từ vô thỉ lên ngôi

Chúng sanh lưu lạc nổi trôi vô bờ

Mau mau thức tỉnh bến mê

Trở về Bờ Giác Bồ Đề diệu minh

Tay cầm cam lộ tịnh bình

Tay cầm nhành liễu chúng sinh độ đời

Ra đi khắp chốn khắp nơi

Làm người con Phật tuyệt vời trần gian

Đâu đâu cũng Ánh Đạo Vàng

Thõng tay vào chợ nhẹ nhàng bước đi

Đâu đâu cũng Đạo Từ Bi

Nhân gian an hưởng vô nghì độ sanh

Ngưỡng tôn Từ Phụ Cha Lành

Chắp tay đảnh lễ chân thành chuyên tâm

Ngưỡng tôn Phật nhủ từ ân

Tam Bảo thường trụ pháp âm trường tồn

Sen vàng diệu hữu thường chơn

Huyền Môn Hoa Tạng dấu son vô cùng.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Ba Tháng An Cư

 

Kể từ Phật Đản đến Vu Lan

Ba tháng mùa mưa của mỗi năm

Thời tiết thất thường nơi Ấn Độ

Phật bèn chế pháp Chúng cư an

 

Kiết Hạ một thời Phật đã tuyên

Tăng Ni thất chúng đều đoàn viên

Bốn phương tám hướng đều câu hội

Đồng trụ An Cư dưới cửa thiền

 

Tăng Ni hòa hợp sống an lành

Khắc khắc thời thời hòa kệ kinh

Chuông mõ trầm hùng vang pháp cổ

Thiền môn tỏa thánh đức nghiêm minh

 

Phật Tử tại gia hưởng phước nhờ

Phát tâm tùng Hạ kết duyên

Chân thành học đạo nhuần mưa pháp

Tự độ độ tha mau đến bờ

 

Bỉ ngạn là đâu Bát Nhã thuyền

Bờ nay sinh tử khổ triền miên

Bờ kia giải thoát vô sinh tử

Cửa Phật đợi chờ khách hữu duyên

 

Hữu duyên hữu sự hữu sinh thời

Vô phước vô duyên chìm nổi thôi

Biển khổ không đường chen lấn mãi

Thênh thang cửa Phật ít ai mời

 

Chúng sanh vô lượng, Pháp vô biên

Cửa Phật từ bi mở mọi miền

Hóa độ tùy duyên nhưng bất biến

Bánh xe diệu pháp chuyển tùy duyên

 

Ta Bà quán trọ khách trần gian

Lần lữa chi đau, kìa Đạo Vàng

Của Đấng Cha Lành chung bốn loại

Mau mau tìm đến sống bình an

 

An Cư Kiết Hạ mở hàng năm

Phật Đạo, trên, cầu thề nguyện hoằng

Dưới, cứu Tam Đồ ly khổ hải

Đêm thanh vời vợi ánh trăng rằm

 

Phật diện chơn thân bóng Phật đài

An Cư Kiết Hạ pháp môn khai

Sen Vàng thơm tỏa trên Bờ Giác

Thế thế truyền thừa chẳng đổi thay.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Cũng vì độ sanh

 

Xe Tam Thừa lồng lộng

Đường Tứ Thánh thênh thang

Mang ánh đạo huy hoàng

Muôn phương đi hóa độ

 

chúng sanh đau khổ

Vì biển đục trầm mê

Nhà xưa quên lối về

Luân hồi trong sa đọa

 

tử sinh nghiệt ngã

nghiệp báo luân hồi

Uế trược luôn đón mời

Nổi chìm ba đường dữ

 

Ta Bà muôn cuộc lữ

Quán trọ khách trần gian

Nên cứ mãi đi hoang

Chưa biết dừng chân lại

 

Phật bản hoài bản nguyện

Thị hiện pháp môn khai

Bốn lăm năm miệt mài

Lưu ba rừng giáo lý

 

Kinh Luật Luận tuyệt mỹ

Phật Pháp Tăng tuyệt luân

Mạng mạch đạo chơn thuờng

Mãi truyền lưu bất diệt

 

Chúng con nguyền tha thiết

Nguyện sống đời dấn thân

Nơi nào chúng sanh cần

Nơi đó chúng con đến

 

Không phân chia quốc độ

Không chủng tộc màu da

Giáo lý của Phật Đà

Dung Tam Thừa Nhị Đế

 

Không lậu thô vi tế

Không ranh giới nghèo giàu

Từ sắt thép chì thau

Luyện minh châu bửu bối

 

Thoát qua ba đường dữ

Vượt sáu nẻo khổ đau

Chỉ có Đạo nhiệm mầu

Quay đầu là bỉ ngạn

 

Như hoa sen thơm ngát

Vươn lên từ bùn lầy

Không ô nhiễm mảy may

Chính là Đạo giải thoát

 

Chờ gì, không dứt khoát

Đợi gì, cứ dây dưa

Hãy lên xe Ba Thừa

Về nhà xưa an trụ

 

Đừng lang thang du thủ

Đừng phiêu ký dế mèn

Dùng đuốc tuệ soi đèn

Phá tan màn tăm tối

 

Hỡi chúng sanh ba cõi

Hỡi vạn loại sáu đường

Đây, Ánh Đạo Pháp Vương

Tam Thừa dung Nhị Đế

 

Một tiếng chuông pháp cổ

Trên, thấu triệt thiên đường

Dưới, địa phủ thông thương

Còn gì nữa vương vương

 

Trầm mê biển khổ khôn lường

Tam đồ bát nạn nhiểu nhương phân kỳ

Ngưỡng tôn Đức Phật từ bi

Pháp thân thường trụ cũng vì độ sanh.

 

Tháng 10 – 2010

TNT Mặc Giang

 

An Cư Kiết Hạ

 

An Cư Kiết Hạ mỗi hàng năm

Pháp Phật chế ra nhất nhất hoằng

Bất luận Nam Truyền hay Bắc Hệ

Giới trường tổ chức thật trang nghiêm

 

Phật sự từng nơi dù thiểu đa

Một khi Trường Hạ được ban ra

Tăng Ni lớn nhỏ đồng câu hội

Sách tấn tựa nương Bóng Phật Đà

 

Chẳng khác như thời Phật tại thế

Chia nhau hành đạo khắp muôn phương

An Cư ba tháng trong Mùa Hạ

Tất cả đồng câu tại Giới Trường

 

Dưới bóng từ nghiêm rợp Đạo Vàng

Một màu hoại sắc hợp hòa mang

Thân tâm thúc liễm cho nghiêm túc

Giới đức trau dồi tự chỉnh trang

 

“Nguyện ngày an lành đêm an lành

Đêm ngày sáu thời thường an lành

Tất cả các thời đều an lành

Xin Đức Từ Bi thường gia hộ”

 

Gia hộ chúng con nuơng Phật ân

Trau dồi nội lực cho chuyên cần

Mang đi trang trải đường du hóa

Bát Chánh tôn thờ nguyện dấn thân

 

Tùy duyên bất biến nguyện viên thành

Bất biến tùy duyên hạnh kỷ canh

Đời Khổ, nguyện lên đường cứu khổ

Đạo Vàng chuyên chở khắp quần sanh

 

Ba tháng An Cư thật nhiệm mầu

Ba rừng giáo lý thấm thâm sâu

Tương chao dưa muối nâu sồng nhuận

Chuông mõ thanh tao, kệ gối đầu

 

Vàng thật phải cần luyện lửa nung

Con đường Tứ Thánh lại cao hơn

Trần gian không lấy gì so sánh

Siêu tuyệt trinh nguyên Ánh Đạo Vàng

 

Cảm cơ tâm niệm Mùa An Cư

Đạo pháp truyền lưu đâu dễ ư

Muốn được trường tồn hằng tấn phát

Vô, vốn thường chơn mới hữu dư

 

Ba tháng An Cư tại Giới trường

Đoan nghiêm diện mạo, tướng đường đường

Oai nghi tế hạnh châu viên thể

Mới xứng làm con của Pháp Vương

 

Tăng Ni, trưởng tử Đức Như Lai

Gương sáng điểm tô bóng Phật đài

Chiếu diệu hào quang soi pháp giới

Tam thừa nhị đế pháp môn khai.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

An Trụ Nhà Xưa

 

Phước như núi phong sương còn xây xát

Đức như biển sương gió còn lở bồi

Bãi phù sinh làm nhịp đập đưa thoi

Không tích tụ sẽ ngày dần cạn kiệt

 

Trời còn đọa khi tiêu ma phước đức

Tiên còn đày khi lầm lỗi đeo mang

Phàm con người trong lao khổ trần gian

Há không biết, sao gây nhiều nông nỗi

 

Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả

Hèn chi luôn vay trả những trầm mê

Căn nhà xưa thoái thác chẳng muốn về

Đường khổ ải chúi đầu lao đi mãi

 

Gần nhắm mắt mới giật mình hớt hãi

Lúc suy tàn mới thức tỉnh nguồn cơn

Quá muộn màng như ngựa đứt dây cương

Sa bốn vó trong ba đường sáu nẻo

 

Lời Phật dạy lại khinh lờn giải đãi

Nghiệp trầm kha lại trau chuốt phết son

Nên tử sinh lăn lộn mãi đường mòn

Trét đãi bôi trong Tam đồ, Bát nạn

 

Cá khô nước há hốc trên đồng cạn

Tôm lăn quay nghẹt thở dưới sông sâu

Cho tang thương nhồi nhét chật con tàu

Tàu đày đọa chạy trên đường thống khổ 

 

Phật từ mẫn chế An Cư Kiết Hạ

Rèn oai nghi, luyện giới đức tinh nghiêm

Sau Ba Tháng bồi bổ ngọn đèn tâm

Tiếp tục hành trình lục độ vạn hạnh

 

Đâu có dễ bước đi Đường Tứ Thánh

Không nhớ xưa chàng dũng sĩ xuống núi sao

Kính chiếu yêu soi rọi cho thỏa thích đi nào

Chiếu ngược lại chính mình thành ma quỷ

 

Diện mục đâu mà nhìn ra mặt mũi

Tâm đức đâu mà nhìn lại chân thân

Đài hư vinh vốn nghiệt ngã phong trần

Sao nhân thế khéo vẽ vời bào ảnh

 

Tỉnh mộng mau, kẻo thời gian quá muộn

Tỉnh mê mau, kẻo mạng sống không còn

Đừng đợi khi đã cạn kiệt sắt son

Nằm chờ chết mà than trời thổi bộng

 

Hãy sống đi khi con tim còn nóng

Hãy nhìn đi khi con mắt biết thương

Đừng lần lữa cho tới lúc cuối đường

Hầm gai góc chui u đầu bể trán

 

Tỉnh mộng đi khi suối nguồn chưa cạn

Tỉnh mê đi khi mạng mạch chưa khô

Đừng trơ trơ cho nứt nẻ ao hồ

Rồi hớt hãi trước lụn tàn khô khốc

 

Người biết tu, không ái ngại đồi dốc

Người biết tu, không lo sợ sơn khê

Đến hay đi, thật sự là lối về

Căn nhà xưa vẫn hằng nhiên an trụ.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang 

 

Bồ Đề độc chiếu

 

Trong đầm mới có hoa sen

Ngoài đầm đi kiếm khung thềm hoang vu

Vén lên một áng mây

Trăng trong sáng tỏa thiên thu đây rồi

Trược ô phiền não đầy vơi

Bồ Đề nẩy lộc đâm chồi trổ bông

Nương sắc, hiển lộ tánh không

Nương vô, diệu hữu tương đồng khác chi

Không cần chữ nghĩa cao kỳ

Sai ly biệt dặm một đi muôn ngàn

Không cần nhung lụa giàu sang

Nâu sồng áo vải thanh bần tương chao

Hoa mai nhất dạ đêm nào

Lại thêm trước ngõ cây đào còn nguyên

Từ trong biển khổ não phiền

Bồ đề tọa hạ châu viên chơn thường

Trong đầm Sen ngát mùi hương

Ngoài đầm trét phấn phơi sương nắng chiều

Trong đầm Sen tỏa nguyên siêu

Ngoài đầm bào ảnh bọt phiêu bụi mờ

Chắp tay hai tiếng Nam Mô

Càn khôn kinh ngạc hư vô rợn hồn

Bồ Đề Vô Thọ ửng son

Ngàn năm độc chiếu vẫn còn thiên thu.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Tiếng nói Vô Ngôn

 

“Hữu sinh hữu tử hữu luân hồi

Vô sinh vô tử vô khứ lai”

Pháp thân diệu hữu chơn chơn thể

Minh châu sương trắng ảnh ngân mai

 

Sinh tử xưa nay chẳng tử sinh

Sắc không vô nhị bóng lưu hình

Suy tư trầm tích chi cho khổ

Sừng thỏ lông rùa, chợt lặng thinh

 

Nhà xưa bảo sở nói về nhà

Nắm bắt thâm sâu ý Phật Đà

Bèn nhắc nhà xưa lưu luyến vậy

Pháp thân vi diệu đâu không nhà

 

Ba ngàn thế giới kẽ chân lông

Vũ trụ càn khôn hạt cải lồng

Sắc tức thị không, không thị sắc

Tuyệt luân phi mã nhẹ hơn bông

 

Ba tâm, xin hỏi điểm tâm nào

Không một, không ba, diễm tuyệt sao

Đừng hỏi một tâm nào sẽ điểm

Phướn bay gió động gởi chiêm bao

 

Thiên thu vời vợi bóng trăng ngà

Trăng gác đầu non bóng nguyệt tà

Trăng có già non hay khuyết nguyệt

Trăng cười, đi hỏi chị Hằng Nga

 

Niêm hoa vi tiếu mỉm hoa cười

Ca Diếp ấn tâm Nhất Tổ thôi

Từ một nụ cười dung Nhị Đế

Nói ra mắc kẹt mở chi lời

 

Bồ đề vô thọ bồ đề chơn

Lục Tổ Huệ Năng ấn dấu son

Thần Tú giật mình còn ngoại giới

Vào nhà im lặng nói vô ngôn.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Cư trần lạc đạo

 

Người lên suối tắm trăng ngàn

Ta vào trần thế trên đàng dạo chơi

Người rung Hoa Tạng tuyệt vời

Ta vào nhân ải nơi nơi thắm tình

Người ngân diệu hữu chơn kinh

Ta ngân pháp cổ thinh thinh Đạo Vàng

Người lên rừng núi thênh thang

Ta vào đồng nội xóm làng xa xôi

Người vui phố thị sáng ngời

Ta vui đom đóm soi đời đêm đen

Chỉ một bấc lửa làm đèn

Phiêu lưu chi mãi dế mèn đi đâu

Dòng sông bến lở cát bồi

Bắt nhau qua lại nhịp cầu thân thương

Cái quan cũng một con đường

Đi vào xóm nhỏ quê hương thái hòa

Từ trong sỏi đá nở hoa

Tiếng đau chợt bỗng chói lòa tinh anh

Cam lồ nhành liễu trong lành

Hương thơm vị ngọt treo cành tầm không

Vô Ưu một đóa đơm bông

Vô chung vô thỉ vô tâm vô nghì

Nói lên hai tiếng Từ Bi

Cư trần lạc đạo ai vì cho ai!

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Tay trắng trắng tay!

 

“Ba rừng giáo lý còn lưu lại

Cho đến bây giờ vẫn trắng tay

Trăng khuyết vì mây chưa vén trọn

Hay trăng còn đợi bóng đêm rằm”

 

Ba trăm pháp hội chuyển Tam Thừa

Ba cổ xe chuyên chở đủ chưa

Bát nhã thuyền từ đăng bỉ ngạn

Chúng sanh khổ hải nói sao vừa

 

Nhớ thương Đức Phật quá đi thôi

Thị hiện độ sanh cả cuộc đời

Cổ Thọ Sa La chừ vắng bóng

Tám mươi năm Núi Tuyết đầy vơi

 

Bốn lăm năm hóa độ du phương

Chân đất đầu trần gội gió sương

Ngày thọ một thời không quá ngọ

Từ bi thánh đức thật phi thường

 

Chánh pháp châu viên nhập Niết Bàn

Từ đây đệ tử chia hai đàng

Bắc Nam hai hướng truyền lưu vậy

Bốn biển năm châu rợp Đạo Vàng

 

Mang Đạo Từ Bi đi bốn phương

Vì đời cứu khổ nguyện lên đường

Trên đường lục độ đi đi mãi

Cảm tạ thâm ân Đấng Pháp Vương

 

Thỏng tay vào chợ trắng chi tay

Nhạn quá tầng không chẳng mảy may

Bóng nguyệt dòng sông vô dấu tích

Chơn thường tịch tịnh gió ngàn bay

 

Mây trắng thong dong giữa đất trời

Trời xanh chẳng bận áng mây trôi

Xưa nay trong vắt thiên thu vậy

Mây trắng trời xanh vẫn thế thôi.

 

Nhớ 4 câu của Ngài Thiện Hoa,

xin viết bài này.

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Nhớ thời Đức Phật

 

Nhớ thời Ấn Độ xa xưa

Vào ba tháng Hạ mùa mưa ngập tràn

Mưa rơi trên đỉnh Tuyết băng

Mưa sa man mác Sông Hằng nước dâng

Phật Đà từ mẫn bi lân

Bèn chế Diệu pháp ân cần thiết thi

Khế cơ khế lý tức thì

An Cư Kiết Hạ cũng vì quần manh

Chư Tăng tránh phạm sát sanh

Côn trùng vô số sôi sinh nở đầy

Chỉ mành treo mạng buông dây

Cũng là kiếp sống đọa đày sinh linh

Phật ân từ ái thương tình

Cho hàng đệ tử giữ mình trắng trong

An Cư Kiết Hạ tuyên xong

Chư Tăng hớn hở trong lòng hỷ hoan

Khi thời Tịnh xá Kỳ Hoàn

Khi thời Trụ xứ Đạo tràng Trúc Lâm

Chư Tăng câu hội số ngàn

Đệ tử tùng Hạ lại càng cao hơn

Ngẫm rằng chỗ ngủ giản đơn

Miếng ăn miếng uống cúng dường sao đây

Vậy mà Pháp Phật sâu dày

Đâu cũng vào đấy thiết bày trang nghiêm

Chư Tăng câu hội đoàn viên

Mỗi năm mới gặp cơ duyên một lần

Trên thời báo bổ Phật ân

Dưới thời thúc liễm thân tâm tinh tường

Giới tánh giới tướng đường đường

Phước sanh huệ mạng chơn thường pháp thân

An Cư từ đó ân cần

Kiết Hạ từ đó góp phần thực thi

Truyền lưu Đạo lý Từ Bi

Hăm sáu thế kỷ không gì đẹp hơn

Phật Từ khắc dấu triện son

Muôn đời gìn giữ trăng tròn thiên thu.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

01. Tiếng lòng nức nở quê hương 01

02. Thầm lặng 02

03. Việt Nam, quê hương còn đó 03

04. Quê hương còn đó, đợi chờ 04

05. Từ đó xa mờ 05

06. Tiếng kêu cứu quê hương 06

07. Thương Thầy An Thiên 07

08. Chùa tôi 08

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 661)
Tôi là dòng suối nhỏ Reo ca dưới mặt trời Uốn mình qua rừng vắng Lòng cuộn lá thu rơi.
(View: 1941)
Khi Phật giáo lần đầu du nhập vào Trung Quốc, những người nắm giữ quyền lực không chỉ dần tin và thực hành theo Phật giáo mà họ cũng cố gắng kiểm soát nó.
(View: 1939)
Phật giáo Tây Tạng đã trải qua những thời kỳ thăng trầm gắn với những biến cố lịch sử làm thay đổi đời sống con người và xã hội.
(View: 2977)
Hình ảnh con trâu tượng trưng cho tâm ý của chúng sinh. Mỗi người ai cũng đều có một con “trâu tâm" của riêng mình.
(View: 3383)
Đông đã qua rồi xuân ở đây Vườn xuân hoa nở nắng xuân đầy Xuân tâm rạng chiếu mầm xuân dậy Ánh nguyệt ngời soi tuệ nghiệp xây
(View: 2612)
Chúng ta đã quen với thể loại thơ Thiền sáng tác nhiều thế kỷ trước từ các ngài Trần Nhân Tông, Tuệ Trung Thượng Sỹ, Hương Hải…
(View: 1638)
Cầu cho Nước Mỹ an lành, Hùng mạnh bác ái dẫn đầu Năm Châu, Tự Do lan tỏa địa cầu, Nhân dân hạnh phúc, yên an, thái bình...
(View: 2492)
Nơi thành Xá Vệ xưa kia Vợ chồng nhà nọ rất chi là giàu Vì cha ông họ từ lâu Chết đi để lại đời sau gia tài.
(View: 3155)
Bốn người bạn thuở xa xưa Môn sinh trường học trầm tư vùng này Cùng nhau quán tưởng hàng ngày, Một hôm cam kết từ nay thi tài
(View: 2464)
Gia đình điền chủ thời xưa Có con trai nọ mới vừa sinh ra Đẹp lòng mẹ, hài lòng cha Khi chàng khôn lớn cả nhà vui tươi.
(View: 2633)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên
(View: 2512)
Thành Xá Vệ nước Ấn xưa Có ông trưởng giả rất ư là giàu Tính tình hào hiệp từ lâu Sẵn lòng bố thí trước sau mọi nhà
(View: 2714)
Thiền sư cất túp lều tranh Một mình ẩn dật tu hành rừng sâu Thị thành xa lánh từ lâu Tâm hồn thanh thản, đạo mầu kiên trinh.
(View: 2530)
Trong vương quốc nọ thuở xưa Có chàng hoàng tử mới vừa sinh ra Vua cha cùng với hoàng gia Đón mừng quý tử thật là vui tươi,
(View: 2378)
Nắng chiều rơi rụng ven Sông. Lơ thơ tơ nắng nhuộm hồng bờ vai, Đò chiều cập bến đợi ai ? Mái chèo khắc khoải ngày dài đợi mong...!
(View: 3069)
Như Lai lẳng lặng chốn dương trần, Phóng rọi quang từ thoát khổ luân. Hóa giải nhiêu đường qua chín cõi, (**) Soi cùng khắp nẻo ứng ba thân.(*)
(View: 2953)
Từ ngày lọt lòng mẹ, Tôi biết thở một mình, Thuở bé nằm trong nôi, Tôi biết khóc gọi mẹ.
(View: 2583)
Ngày xưa ở tại nước kia Có bà goá phụ Đề Vi rất giàu Chồng thời chết đã từ lâu Lại không con cái, u sầu mãi thôi
(View: 2573)
Trong vương quốc nọ thuở xưa Có chàng hoàng tử mới vừa sinh ra Vua cha cùng với hoàng gia Đón mừng quý tử thật là vui tươi,
(View: 2543)
Thực tại được biết chắc sau này Của những gì trước đây được tưởng tượng bởi vô minh
(View: 2996)
Đêm tịnh huệ tọa thiền thu huyền mộng Giữa biển đời sóng dội gió bão giông! Hồn vũ trụ ngân vang khuya thạch động Hạt cát reo theo thế giới đại đồng...
(View: 2450)
Lái buôn tên gọi Tàu Dư Mỗi năm gần Tết thường ưa mang hàng Đi xa, đến một xóm làng Bán buôn quen biết đã hằng bao năm
(View: 5424)
Thuở xưa đức Quán Thế Âm Chọn nơi đây chốn sơn lâm tuyệt vời Mở mang Phật pháp giúp đời Đạo tràng xây dựng cho người tu tâm,
(View: 2926)
Ngày xưa ở một ngôi làng Nhiều người có của giàu sang vô cùng Ông kia giàu nhất trong vùng Có nhiều vàng bạc chứa trong nhà mình.
(View: 2339)
Ngày xưa ở một ngôi chùa Trụ trì là một thiền sư lâu đời Thầy tu từ thuở thiếu thời Cùng ngày với chú heo nuôi trong chùa
(View: 2419)
Người ta kể chuyện ngày xưa Có người trông giống thầy tu vô cùng Cột đầu, bện tóc, hở lưng Mặc đồ rách rưới, sống vùng hoang vu
(View: 2495)
Ngày xưa ở tại nông thôn Có gia đình nọ sống luôn thuận hòa Nuôi hai bò trong trại nhà Lông màu hung đỏ, mượt mà, dịu êm
(View: 2226)
Lời quê một chút gọi là, Ân sư - hiền mẫu - sơn hà sáng soi
(View: 3043)
Xin gửi tặng độc giả xa gần hai bài thơ của nữ thi sĩ người Mỹ Louise Glück (1943-), vừa đoạt giải Nobel Văn chương, ngày thứ năm vừa qua, 08.10.20.
(View: 3173)
Sống ĐẠO vui đời có áng THƠ, Tâm bình học ĐẠO chảy dòng THƠ. THƠ hay nguyện lớn, cần nương ĐẠO, ĐẠO cả rộng bàn, dựa ý THƠ.
(View: 2833)
Trước bàn thờ Phật trang nghiêm Đèn hay nến thắp sáng lên ánh hồng Con thầm cầu nguyện trong lòng Mong sao giác ngộ, thoát vòng u mê
(View: 2883)
Giòng sông nào đưa ta về tĩnh lặng? Cơn gió nào thổi cuốn não phiền đi? Cỏ và cây in dấu bước chân đi, Ngồi nơi đây, trú an trong tỉnh thức.
(View: 3250)
Pháp Phật viên dung vạn cõi hòa, Người trời liễu ngộ, lặng niềm ca. Tu chơn phá động qui đường chánh, Niệm ảo ghiền tham đến nẻo tà.
(View: 3116)
A Na Luật được sinh ra Ở trong vương tộc rất là nổi danh Thật thà, hoạt bát, thông minh Múa ca, âm nhạc quả tình tinh thông
(View: 5174)
Ở bên sườn núi thuở xưa Có ngôi chùa nhỏ với sư rất già Lông mày sư tựa tuyết pha Chòm râu cước trắng mượt mà đẹp thay,
(View: 4143)
Trong ngôi thiền viện thuở xưa Đứng đầu là một thiền sư lâu đời Lìa trần tuổi chín mươi hai Danh ngài viện chủ khó ai sánh cùng,
(View: 2907)
Ni cô quyết chí tu hành Cầu tìm giác ngộ lòng thành thiết tha Nên cô nhờ thợ tạc ra Một pho tượng Phật thật là uy nghi
(View: 4342)
Đọc Thơ Phật Của Thi Sĩ Tâm Tấn - Viết về tập thơ “Cuối Đời Lọc Những Tinh Sương” của thi sĩ Tâm Tấn
(View: 2793)
Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa Có hoàng tử nọ khi vừa sinh ra Tin lành tràn ngập quốc gia Vua, hoàng hậu với muôn nhà mừng vui,
(View: 4417)
Miền Nam Ấn Độ một thời Cách thành Vương Xá chỉ vài dặm thôi Quê hương đó chính là nơi Thầy Xá Lợi Phất ra đời thuở xưa,
(View: 3076)
Một chiếc nệm trắng tinh, Nếu chân bạn lấm lem. Mà bạn leo lên đó, Thì nệm cũng trở thành một tấm bùn nhơ.
(View: 3141)
Dù ta không có bạc tiền Vẫn còn bảy thứ để đem tặng người.
(View: 3021)
Khi chim còn sống trên đời Chim ăn kiến nhỏ thấy thời khó chi, Nhưng khi chim bị chết đi Kiến thời ăn nó có gì khó đâu.
(View: 2770)
Đây lời Phật dạy lâu rồi: "Ta xem chức tước, thứ ngôi trên đời Của hàng vua chúa mọi thời
(View: 3172)
Có chàng chiến sỹ thuở xưa Tìm qua thăm hỏi thiền sư một lời: "Thiên đường, địa ngục đôi nơi Thực chăng hay chỉ nói chơi đặt bày?"
(View: 2807)
Thuở xưa có một thanh niên Rất là hiếu thảo khắp miền biết danh Là con một, đã trưởng thành Nhưng chưa chịu lập gia đình với ai
(View: 2873)
Có ông lãnh chúa vùng kia Một hôm cho thuộc hạ đi triệu mời Thỉnh hai vị khách tới chơi Hai thiền sư nọ là người tiếng tăm.
(View: 3040)
Anh chàng Đại Lãng thuở xưa Có tài đô vật rất ư tuyệt vời Lại thêm sức mạnh hơn người, Khi trong nội bộ ngay nơi viện nhà
(View: 3226)
Đoàn ca kịch nọ nổi danh Kiếm ăn đi khắp tỉnh thành làng thôn Diễn tuồng ác quỷ kinh hồn Tuồng "Quỷ La Sát" luôn luôn hãi hùng
(View: 2264)
Một buổi sáng, Trời Mây trong xanh ngắt, Nắng tung tăng chào đón một ngày vui... Gió êm đưa tia nắng rộn niềm vui, Mặt Trời lên tỏa hào quang rực sáng...
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
AZCPOS - Order online directly to POS system
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều